Sərlövhə Divan-i Hikmet
Müəllif Yesevi Ahmet
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Книга моего Деда Коркута: Огузский героический эпос
Müəllif
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Санкт-Петербург
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Divanü lüğat-it-türk: III cild
Müəllif Kaşğari Mahmud
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Divanü lüğat-it-türk: IV cild
Müəllif Kaşğari Mahmud
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Divanü lüğat-it-türk: I cild
Müəllif Kaşğari Mahmud
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Divanü lüğat-it-türk: II cild
Müəllif Kaşğari Mahmud
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Диван Лугат ат-Турк
Müəllif Ал-Кашгари Махмуд
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Алматы
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kitabi-Dədə Qorqud: əsil və sadələşdirilmiş mətnlər
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Divani-Hikmət
Müəllif Yəsəvi Əhməd
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Divan-ı Hikmet
Müəllif Yesevi Ahmet
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kül-Tegin: Orhun-Yenisey Yazıtları VI-VIII. yy.
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dede Korkut Kitabı
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Oğuznamə
Müəllif Rəşidəddin Fəzlullah
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qutadqu bilik: poema
Müəllif Balasaqunlu Yusif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Bilqamıs dastanı
Müəllif
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kitabi-Dədəm Qorqud: Əla lisani-taifeyi-oğuzan
Müəllif
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qutadqu bilik: poema
Müəllif Balasaqunlu Yusif
Nəşr ili 1998
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Oğuznamə
Müəllif Rəşidəddin Fəzlullah
Nəşr ili 1992
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Огуз-наме
Müəllif Рашид ад-Дин Фазлаллах
Nəşr ili 1987
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Күтты бiлiк
Müəllif Баласағүн Жүсıп
Nəşr ili 1986
Nəşr yeri Алматы
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kitabi-Dədə Qorqud
Müəllif
Nəşr ili 1978
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Эпос о Гильгамеше
Müəllif
Nəşr ili 1961
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək