Sərlövhə Tanrı dili, türk dili, şumer dili
Müəllif Sadıqov İslam Hüseyn oğlu
Nəşr ili 2020
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Ozan-aşıq ensiklopediyası: II cild
Müəllif
Nəşr ili 2020
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri
Müəllif Hüseynova Elnurə
Nəşr ili 2019
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu: II kitab: 1 və 2-ci boylar üzrə
Müəllif Hacıyev Asif
Nəşr ili 2019
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr
Müəllif Məmmədova Məleykə Nizami qızı
Nəşr ili 2019
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Ozan-aşıq ensiklopediyası: I cild
Müəllif
Nəşr ili 2019
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərinin milli korpusları
Müəllif Mahmudov Məsud Əhməd oğlu
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında çalğı alətləri
Müəllif Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Исторические связи азербайджанского и узбекского народов
Müəllif Зейналова Махфуза Гаджи кызы
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərinin qədim leksikası
Müəllif Məhərrəmli Baba Balaca oğlu
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Языковая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике: состояние и проблемы
Müəllif Башиева Светлана Конакбиевна, Улаков Махти Зейтунович, Хамдохова Жанна Мухамедовна
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Нальчик
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkün dünyasından türk dünyasına
Müəllif Cəfərov Nizami Qulu oğlu
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Современный карачаево-балкарский язык: Ч.1
Müəllif
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Нальчик
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkologiyaya giriş
Müəllif Cəfərov Nizami Qulu oğlu
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədəm Qorqud belə demiş=Dede Korkut has said so=Так сказал Деде Коркут
Müəllif
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Dədə Qorqud"un möcüzələr dünyası
Müəllif Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazılı abidələrinin dili
Müəllif Xudiyev Nizami Manaf oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan "Koroğlu" eposu: I kitab
Müəllif Sadıqov İslam Hüseyn oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qaraqalpaq ədəbiyyatı
Müəllif Məmmədov-Tağısoy Nizami
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Dədəm Qorqudun kitabı" tədqiqat işığında: Əzizxan Tanrıverdi qorqudşünaslıqda
Müəllif
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Dədəm Qorqud"un zamanı
Müəllif Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması
Müəllif
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Ahmed Yesevi
Müəllif
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk mənəviyyatı tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları
Müəllif Xəliyəddin Xəlilli Dəskiralı oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Bilqamıs - bəşəriyyətin ümumi eposudur
Müəllif Göyçəli Niftalı
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud araşdırmaları: IV kitab
Müəllif
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Kitabi Dədəd Qorqud" dastanında mənəvi tərbiyə məsələləri
Müəllif Həsənova Pərişan Məhərrəm qızı
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud araşdırmaları: III kitab
Müəllif
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan və Anadolu folklorunda oyun və tamaşalar
Müəllif Məmmədova Məleykə Nizami qızı
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqları folkloru: III kitab: Özbək xalq şeirindən seçmələr
Müəllif
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu: I kitab: Müqəddimə üzrə
Müəllif Hacıyev Asif
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Ənənəvi nağıl formulları: Azərbaycan və Türkiyə nümunələri əsasında
Müəllif İsgəndərova Vəfa Zahid qızı
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri: VI cild
Müəllif Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Colan türkmanları: folklor və etnoqrafiya örnəkləri
Müəllif Şamilov Əli Hüseyn oğlu
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə İber və H’Ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri
Müəllif Cəfərsoy İlhami
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqları ədəbiyyatı
Müəllif Quliyev Elman Hilal oğlu
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə sözü işığında
Müəllif Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslığı
Müəllif Kazımi Pərviz Firudin oğlu
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud araşdırmaları: II kitab
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Происхождение Нартского эпоса
Müəllif Джуртубаев Махти Чиппаевич
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Нальчик
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Kitabi-Dədə Qorqud": nitq janrları və davranış poetikası
Müəllif Rəsulov Rüstəm Kamal oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Güney Azərbaycan türkologiyası: I cild
Müəllif Soytürk Hüseyn Şərqi Dərəcək İbrahim oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqları folkloru: I kitab: Krım-tatar xalq şeirindən seçmələr
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk təsəvvüf fəlsəfəsi
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Oğuzlar: türkmənlər
Müəllif Sümər Faruq
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Q.N. Potaninin əsərlərində türk xalqları folkloru məsələləri
Müəllif Ələkbərova Ülkər Qəzənfər qızı
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkologiyaya giriş
Müəllif Xəlilov Buludxan Əziz oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk dili
Müəllif Vəliyeva Gülxanım Qüdrət qızı
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Татар халык ижаты: фәнни эзләнүләр һәм фольклор үрнәкләре: сигезенче китап
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Казан
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti
Müəllif Kazımi Pərviz Firudin oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı
Müəllif Cəfərov Nizami Qulu oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim və orta əsrlər türk xalqları ədəbiyyatı
Müəllif Quliyev Elman Hilal oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru: II kitab
Müəllif Çobanov Mədəd Namaz oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqlarının yaz bayramları və Novruz
Müəllif Xəlil Ağaverdi Sərxan oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Татар халык ижаты: фәнни эзләнүләр һәм фольклор үрнәкләре: жиденче китап
Müəllif
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Казан
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkoloji dilçilik
Müəllif Musayev Mehman Musa oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Şumer və türk dastanları
Müəllif Sadıqov İslam Hüseyn oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə
Müəllif Əliyarlı Süleyman Sərdar oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərində isim köklərində leksik-semantik inkişaf: müqayisəli-tarixi istiqamətdə
Müəllif Məhərrəmli Baba Balaca oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud araşdırmaları: I kitab
Müəllif
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri: III cild: Qıpçaq qrupu türk dillərinin leksikası
Müəllif
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi
Müəllif Qasımova Fidan Atakişi qızı
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Нартоведение в ХХI веке: современные парадигмы и интерпретации
Müəllif
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Владикавказ
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Alpamış: Rus Yönetimi Altında Orta Asya Kimliği
Müəllif Paksoy Hasan Bulent
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Тюрки Азербайджана: древность и раннее средневековье
Müəllif Алекперов Алекпер
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Узбек фольклорида туш ва унинг бадиий талкини
Müəllif Эшонқул Жаббор
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Тошкент
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Folklorda obrazın ikiləşməsi
Müəllif Kazımoğlu Muxtar
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Orhun Türkçesi
Müəllif Ata Aysu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Eskişehir
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud kitabı və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsi
Müəllif İsmayılova Yeganə
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dilləri və ləhcələrinin tarixi: II kitab
Müəllif Heyət Cavad Mirzəli oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə The Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin
Müəllif Garasharly Chingiz
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Baku
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə-Qorqud və Qabıssan
Müəllif Həmzəyev Şakir Ağacan oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Oğuznamənin dili
Müəllif Əsgərova Afaq
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı
Müəllif Şamilov Əli Hüseyn oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Башкорт халкынын карhүзе: беренсе киҫәк
Müəllif Сөлəймəнов Əхмəт
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Өфө
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Şumerlərin "Bilqamıs" dastanı və Azərbaycan türklərinin folkloru
Müəllif Qədimov Əsgər Nadir oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası
Müəllif Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazılı abidələrinin dilində onomastik vahidlər
Müəllif Şükürlü Elşən Əlisa oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk təzkirəçiliyi: biblioqrafiya
Müəllif Musalı Vüsalə Azər qızı
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dilimizin taleyi: ümummilli savad qayğısı
Müəllif Qarabağlı Saleh Bəy
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Структурно-семантическая организация простого предложения в карачаево-балкарском языке
Müəllif Кетенчиев Мусса
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkün hikmət xəzinəsi: Xoca Əhməd Yəsəvi
Müəllif Xəlilov Buludxan Əziz oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazısı abidələri: III cild: Qədim uyğur yazısı abidələri: I hissə
Müəllif Rəcəbli Əbülfəz Əjdər
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkçülüyün əsasları
Müəllif Göyalp Ziya
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə 224 qədim türk sözü
Müəllif Xəlilov Buludxan Əziz oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərində zaman kateqoriyası
Müəllif Fəxrəddinqızı Gülnarə
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkiyə ədəbiyyatı tarixi: müqayisəli: I cild
Müəllif Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Etnos və epos: keçmişdən bugünə
Müəllif Məmmədov Nizami Tağı oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Карачаево-балкарская сказка: вопросы жанровой типологии
Müəllif Урусбиева Фатима
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Владикавказ
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kerkük Türkmenleri Bilmecelerinde Yapı ve Konu
Müəllif Asafoğlu Murtaza
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazısı abidələri: IV cild: Qədim uyğur yazısı abidələri: II hissə
Müəllif Rəcəbli Əbülfəz Əjdər
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk ədəbiyyatından seçmələr
Müəllif Şəmsizadə İradə İnayət qızı, Məhərrəmova İradə Adil qızı
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Mən Dədə Qorqud
Müəllif
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk ədəbi dillərində mürəkkəb cümlə sintaksisi
Müəllif Musayev Mehman Musa oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk qəhrəmanlıq dastanlarının tipologiyası: "Ural batır" əsasında
Müəllif Hüseynova Nəzakət Hüseyn qızı
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Tarix Şumerdən başlayır
Müəllif Kramer Samuel Noah
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk Halklarının Edebiyat İlişkilerine Dair Araştırmalar
Müəllif Haşimli Hüseyin Memmedoğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Mifdən yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud-3
Müəllif Abdullayev Kamal Mehdi oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərinin frazeologiyası: II cild: Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologiyası
Müəllif Mahmudova Qətibə Çingiz qızı
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə A Millenium of Turkish Literature: A Concise History
Müəllif Halman Talat S.
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Mahmud Kaşğarinin "Divani lüğət-it-türk" əsərində etnonimlər
Müəllif Xəlilov Buludxan Əziz oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Masallar ve Eğitimsel İşlevleri
Müəllif Muhsine Helimoğlu Yavuz
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Axısqa türkləri: vətən bilgisi
Müəllif Hacılı Asif Abbas oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazısı abidələri: I cild: Göytürk yazısı abidələri: I hissə
Müəllif Rəcəbli Əbülfəz Əjdər
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazılı abidələri: orta türk dövrü
Müəllif Zeynalov Fərhad Ramazan oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə “Kitabi-Dədə Qorqud”da xanımlar
Müəllif Abdulla Bəhlul
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: ən qədim dövrlər
Müəllif Əlibəyzadə Elməddin Məhərrəm oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazısı abidələri: II cild: Göytürk yazısı abidələri: II hissə
Müəllif Rəcəbli Əbülfəz Əjdər
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkdilli xalqların diasporları
Müəllif Əliyev Zaur Bilal oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru: I cild
Müəllif Çobanov Mədəd Namaz oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Духовная Шория: шорский фольклор в записях и из архива профессора А. И. Чудоякова
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Кемерово
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk Halk Edebiyatı
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Культура и традиции коренных народов Северного Алтая
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Санкт-Петербург
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri: II cild: Karluq qrupu türk dillərinin leksikası
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Koroğlu": poetik sistemi və strukturu: Paris nüsxəsi əsasında
Müəllif Abbasov Elçin Hüseynağa oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk ədəbiyyatı: VI-X əsrlər
Müəllif Osmanlı Vəli Musa oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура
Müəllif Райхл Карл
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it-türk" əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici
Müəllif Əskər Ramiz
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Novruz bayramı ensiklopediyası
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkiyə ədəbiyyatı tarixi: müqayisəli: II cild
Müəllif Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqları ədəbiyyatı: IV cild: Ən yeni dövr
Müəllif
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Каракалпакская литература
Müəllif Мамедов Низами
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə “Dədə Qorqud kitabı”: oxunuşlar, açımlar
Müəllif Hacıyev A.
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Yenisey Kırgızları: Folklor ve Tarih
Müəllif Butanayev Viktor , Butanayeva İrina
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dili
Müəllif Rəsulov Əsgər Adil oğlu, Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud kitabı: oxunuşlar, açımlar
Müəllif Hacıyev Asif
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqları ədəbiyyatı: III cild: Yeni dövr
Müəllif
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya
Müəllif Məmmədov Cəlal Mirzağa oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk-Azərbaycan bədii düşüncəsinin ilkin qaynaqları
Müəllif Əlibəyzadə Elməddin Məhərrəm oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərində xitab
Müəllif Orucova Şəkər Əbdülkərim qızı
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Тайный "Деде Коркуд"
Müəllif Абдуллаев Камал Мехти оглы
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Nəriman Nərimanov və türk xalqları
Müəllif Teymuroğlu Əmir
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk mifologiyası: I cild
Müəllif Ögəl Bahəddin
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazısı abidələrinin dili: I hissə
Müəllif Rəcəbli Əbülfəz Əjdər
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqları ədəbiyyatı: II cild: Orta dövr
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazısı abidələrinin dili: II hissə
Müəllif Rəcəbli Əbülfəz Əjdər
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Моолда Сенгел тываларынын чанчылдары: дылынын, культуразынын материалдары
Müəllif Серен Полина
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Кызыл
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Древнетюркская литература
Müəllif Жетписбаева Бигуль Адамовна
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Алматы
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqları ədəbiyyatı: I cild: Qədim dövr
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya
Müəllif Novruzova Nuridə Səməd qızı, Əliyeva Dürdanə Tofiq qızı
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk deyimləri
Müəllif Həqqi Behruz
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr
Müəllif Rüstəmov Yusif İman oğlu
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Древние тюркские языки
Müəllif Кормушин Игорь Валентинович
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Абакан
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud kitabı: ensiklopedik lüğət
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk halklarının edebi geçmişi: türk destanları: uluslararası sempozyum
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk ədəbiyyatı
Müəllif Cəfərov Nizami Qulu oğlu
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud dünyası: məqalələr
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri: I cild
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Тюрки в системе государственного управления арабского халифата: VIII-сер. X вв.: монография
Müəllif Ахундова Наргиз Чингиз кызы
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Şaman, ozan və aşıq
Müəllif Allahmanlı Mahmud Qara oğlu
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Этносознание турецких народов и их искусство: Алтай-Шумер-Гобустан: художественные символы культуры турецких народов и древнего Азербайджана
Müəllif Эфенди Фадлун
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası
Müəllif Serebrennikov Boris Aleksandroviç, Hacıyeva Ninel Zeynal qızı
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan türkologiyası 1920-1938: biblioqrafiya
Müəllif
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Məxfilik qrifi, yaxud mif, fəlsəfə, din və dil düyünü
Müəllif Əliyev Razim
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Тюрко-татарская философская мысль средневековья: XIII-XVI вв.
Müəllif Амирханов Рашид Махмудович
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Казань
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi: II cilt: Atatürk-Cüveynî
Müəllif
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycanlılar: etnokulturoloji birliyin siyasi-ideoloji üfüqləri
Müəllif Cəfərov Nizami Qulu oğlu
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası: II cild
Müəllif
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası: I cild
Müəllif
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии
Müəllif Файзрахманов Габдельбар Лутфиевич
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Казань
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Gilgameş: Tarihte İlk Kral Kahraman
Müəllif Çığ Muazzez İlmiye
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə "Kitabi-Dədə Qorqud”un biblioqrafiyası
Müəllif
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Naxçıvanda "Kitabi-Dədə Qorqud" toponimləri
Müəllif Babayev Səfərəli Yaqub oğlu
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili
Müəllif Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kitabi Dədə Qorqud aliliyi
Müəllif Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə The Epic of Gilgamesh
Müəllif George Andrew
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri London
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz
Müəllif Hacıyev Tofiq
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud aliliyi: məqalələr toplusu
Müəllif
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dədə Qorqud sözü: üçüncü kitab
Müəllif Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dedem Korkutun Kitabı
Müəllif Sepetçioğlu Mustafa Necati
Nəşr ili 1998
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türkdilli xalqların qastroenteroloji terminlər lüğəti=Türkdilli halkların qastroenteroloji terimler luğatı
Müəllif
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Van
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Азербайджанские дастаны "Деде Коркуд" и "Кероглу" в русских перeводах
Müəllif Рагимова Эльмира
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Turkic toponyms of Eurasia
Müəllif Budagov Budag Abdulali
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Baku
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Дастанный эпос гагаузов
Müəllif Чимпоеш Любовь Степанова
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Кишинев
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Азербайджанский героический эпос
Müəllif Короглы Халык Гусейнович, Набиев Азад Мовлуд оглы
Nəşr ili 1996
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Малкъар тилни школ фразеология сёзлюгю
Müəllif
Nəşr ili 1994
Nəşr yeri Нальчик
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış: İslamdan əvvəl və islam dövrü: başlanğıcdan XVI əsrə qədər
Müəllif Heyət Cavad Mirzəli oğlu
Nəşr ili 1993
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kıbrıs Türk Edebiyatında Kaynak Eserler: Sohbetler Demeti
Müəllif Serdar Gülgün
Nəşr ili 1993
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qədim türk yazılı abidələrinin dili
Müəllif Şükürlü Əlisa Cabrayıl oğlu
Nəşr ili 1993
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Oğuzname
Müəllif
Nəşr ili 1992
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk Dünyası Edebiyatı: I Cilt
Müəllif
Nəşr ili 1991
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə В оригинале и переводе
Müəllif Башиева Светлана Конакбиевна
Nəşr ili 1990
Nəşr yeri Нальчик
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Скифы и нарты
Müəllif Дюмезиль Жорж
Nəşr ili 1990
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler
Müəllif Ketene Cengiz
Nəşr ili 1990
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Alpamysh: Central Asian Identity under Russian Rule
Müəllif Paksoy Hasan Bulent
Nəşr ili 1989
Nəşr yeri Hartford
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları: Damgalar, İmler, Enler
Müəllif Gülensoy Tuncer
Nəşr ili 1989
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Из Сибири: страницы дневника
Müəllif Радлов Василий Васильевич
Nəşr ili 1989
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Orhun Abideleri
Müəllif Ergin Muharrem
Nəşr ili 1989
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kâşgarlı Mahmud ve Divan-ı Lûgat-it Türk
Müəllif
Nəşr ili 1986
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Искусство и мифология саков
Müəllif Акишев Алишер Кималевич
Nəşr ili 1984
Nəşr yeri Алма-Ата
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Köroğlu Destanı
Müəllif Pertev Naili Boratav
Nəşr ili 1984
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Сказание о Маман-бии: дастан о Каракалпаках
Müəllif Каипбергенов Тулепберген
Nəşr ili 1984
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана
Müəllif Короглы Халык Гусейнович
Nəşr ili 1983
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Яшавымнынъ маьнеси=Жизнь моя: повесть
Müəllif Мурзаева Гульжамал
Nəşr ili 1983
Nəşr yeri Махачкала
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Этруски: от мифа к истории
Müəllif Немировский Александр Иосифович
Nəşr ili 1983
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Nizami və türk ədəbiyyatı: [kiril əlifbası ilə]
Müəllif Araslı Nüşabə
Nəşr ili 1980
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: devirler, isimler, eserler, terimler: Cilt 1
Müəllif
Nəşr ili 1977
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Древнетюркский словарь
Müəllif
Nəşr ili 1969
Nəşr yeri Ленинград
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Сказания о нартах - эпос народов Кавказа
Müəllif
Nəşr ili 1969
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə A Grammar of Orkhon Turkic
Müəllif Tekin Talat
Nəşr ili 1968
Nəşr yeri Bloomington
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Древние идолы Енисея
Müəllif Вадецкая Эльга Борисовна
Nəşr ili 1967
Nəşr yeri Ленинград
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə История начинается в Шумере
Müəllif Крамер Сэмюэл Ной
Nəşr ili 1965
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Народы Средней Азии и Казахстана: в 2-х томах: Т. 2
Müəllif
Nəşr ili 1963
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Народы Средней Азии и Казахстана: в 2-х томах: Т. 1
Müəllif
Nəşr ili 1962
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Тувинский героический эпос: опыт историко-этнографического анализа
Müəllif Гребнев Леонид Васильевич
Nəşr ili 1960
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Памятники древнетюркской письменности: тексты и исследования
Müəllif Малов Сергей Ефимович
Nəşr ili 1951
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Kutadgu Bilig
Müəllif Arat Reşid Rahmeti
Nəşr ili 1947
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Узбекский народный героический эпос
Müəllif
Nəşr ili 1947
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI-VIII веков: восточно-тюркский каганат и кыргызы
Müəllif Бернштам Александр Натанович
Nəşr ili 1946
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Eski Türk Yazıtları
Müəllif Orkun Hüseyn Namık
Nəşr ili 1936
Nəşr yeri İstanbul
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Легенды и сказки Центральной Азии
Müəllif
Nəşr ili 1912
Nəşr yeri Санкт-Петербург
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Образцы народный литературы северных тюркских племен: Ч. 5: наречие дикокаменных Киргизов
Müəllif
Nəşr ili 1885
Nəşr yeri Санкт-Петербург
Oxumaq Yükləmək