Sərlövhə Koblandı-batır: Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı
Müəllif
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələri
Müəllif Kelimbetov Nemət
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Altın Arıq: Xakas qəhrəmanlıq eposu
Müəllif
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Tuva xalq nağılları
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Ulıp Çuvaş Destanı
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Manas dastanı
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Huban Arığ: Hakas Türklerinin Kahramanlık Destanı
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Koroğlu: Paris nüsxəsi
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan nağılları: V cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan dastanları: III cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Koroğlu
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan dastanları: IV cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan nağılları: II cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan dastanları: II cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan nağılları: I cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan nağılları: IV cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan dastanları: V cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan nağılları: III cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Azərbaycan dastanları: I cild
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Dünya xalqlarının mifləri və əfsanələri
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Edigey Destanı
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Шорские сказки, легенди
Müəllif
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Кемерово
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Короглу
Müəllif
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Başkurt Halk Destanları
Müəllif
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Qaqouz folkloru: seçmələr
Müəllif
Nəşr ili 1996
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Başkurt Halk Destanı Ural Batır
Müəllif
Nəşr ili 1996
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Manas Destanı
Müəllif
Nəşr ili 1995
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Нарты: героический эпос балкарцев и карачаевцев
Müəllif
Nəşr ili 1994
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Türk Bilmeceleri
Müəllif Elçin Şükrü
Nəşr ili 1989
Nəşr yeri Ankara
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Алтайские героические сказания
Müəllif
Nəşr ili 1983
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Алпамыш: узбекский народный эпос
Müəllif
Nəşr ili 1982
Nəşr yeri Ленинград
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Нюргун Боотур Стремительный: якутский героический эпос олонхо
Müəllif
Nəşr ili 1976
Nəşr yeri Якутск
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Героический эпос народов СССР: Т.1
Müəllif
Nəşr ili 1975
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Героический эпос народов СССР: Т.2
Müəllif
Nəşr ili 1975
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Нарты: Адыгский героический эпос
Müəllif
Nəşr ili 1974
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Günəşdə qaya: Tuva xalq nağılları
Müəllif
Nəşr ili 1963
Nəşr yeri Bakı
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Сорок девушек: каракалпакская народная поэма
Müəllif
Nəşr ili 1956
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Манас: Великий поход: киргизский эпос
Müəllif
Nəşr ili 1946
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Кёр-оглы: азербайджанский народный эпос
Müəllif
Nəşr ili 1940
Nəşr yeri Баку
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Чувашские сказки
Müəllif
Nəşr ili 1937
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Якутский фольклор
Müəllif
Nəşr ili 1936
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Сказки и легенды татар Крыма
Müəllif
Nəşr ili 1936
Nəşr yeri Симферополь
Oxumaq Yükləmək
Sərlövhə Когутэй: алтайский эпос
Müəllif
Nəşr ili 1935
Nəşr yeri Москва
Oxumaq Yükləmək