Azərbaycan dilində

  • Artıkoğlu, Hüseyn. Türk Birliyi (Turan) ideyası və ortaq dil məsələsi / H. Artıkoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 6-12 aprel.- № 13.- S. 16.
  • Paşayeva, Qənirə. Qədim türklərin tanrılar və dünya modeli barədə təsəvvürləri / Q. Paşayeva, E. Zal // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 3 aprel.- № 13.- S. 28.
  • Ələkbərli, Faiq. Mirzə Bala Məhəmmədzadənin dünyagörüşündə türkçülük, azərbaycançılıq və istiqlalçılıq / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2021.- 30 mart-5 aprel.- № 12.- S. 10.
  • Bayramov, Zümrüd. Novruz yeni günün başlanğıcıdır: İlham Əliyev: "Ruhumuzun yenilməzliyinin təntənəsinə çevrilən və bizi dünyaya məğrur millət olaraq tanıdan şanlı zəfərimiz Azərbaycana əbədi bahar gətirmişdir" / Z. Bayramov // Səs.- 2021.- 20 mart.- № 52.- S. 2.
  • Gəray, Xalidə. Novruz və dinimiz: İslamla bağlılıq varmı? - İki rəy: bu gün saat 13:37-də bahar Azərbaycana gələcək; Hacı Şahin: "Novruz dini nöqteyi-nəzərdən də bəyənilən bayramdır" / X. Gəray // Yeni Müsavat.- 2021.- 20-30 mart.- № 52.- S. 13.
  • İsmayılqızı, Xuraman. Böyük Qayıdışın çağırışı: Novruzumuz xoş müjdəli, torpaqlarımız bərəkətli olsun!: İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə aparılan quruculuq abadlıq, bolluq, bərəkət rəmzidir. Yeni ilimizin ayağı sayalı olsun! / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2021.- 20 mart.- № 52.- S. 19.
  • Novruz: bolluğun, artımın və oyanışın müjdəçisi: [Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mərasim folkloru şöbəsinin böyük elmi işçisi, fəlsəfə doktoru Atəş Əhmədli ilə söhbət] // Xalq qəzeti.- 2021.- 20 mart.- № 62.- S. 7.
  • Qafarlı, Ramazan. Novruz - həyatın və təbiətin Yeni günü / R. Qafarlı // Xalq qəzeti.- 2021.- 20 mart.- № 62.- S. 1,7.
  • Qurbansoy, Firudin. Öz bayramımızın tarixinə varanda / F. Qurbansoy // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 20 mart.- № 12.- S. 26-27.
  • Sahəd, Aytac. "Novruz həm də birlik bayramıdır": "folklorumuzda bir yaz xanım obrazı var, bu obraz bahar qızına çox bənzəyir": [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mərasim folkloru şöbəsinin böyük elmi işçisi Atəş Əhmədli ilə Novruz adətləri haqqında söhbət] / A. Sahəd // 525-ci qəzet.- 2021.- 20 mart.- № 52.- S. 21.
  • Turan, Azər. Səlcuqlu hökmdarı Cəlaləddin Məlikşahın rəsmiləşdirdiyi bayram - Novruz / A. Turan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 20 mart.- № 12.- S. 12.
  • Əliyeva, İradə. Milli ruhumuzu yaşadan bayram / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2021.- 20 mart.- № 62.- S. 1,8.
  • Purmərcan, Q.Əli. Novruz - insan və təbiəti birləşdirən halqa / Q. Ə. Purmərcan // Olaylar.- 2021.- 19 mart-1 aprel.- № 91.- S. 22.
  • Yunisli, Fariz. Novruz milli mədəniyyət və düşüncə sistemimizin köklü hadisəsidir: "Bu bayram fəlsəfi mahiyyətinə görə varlığın yenidən yaradılması haqqında mifik təsəvvürlərin ritual təcəssümüdür": [AMEA Folklor İnstitutu Mifologiya şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Seyfəddin Rzasoyla söhbət] / F. Yunisli // Mədəniyyət.- 2021.- 19 mart.- № 21.- S. 5.
  • Albalıyev, Şakir. Axır çərşənbə / Ş. Albalıyev // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 16-17 mart.- № 28.- S. 12.
  • Fərəcova, Zöhrə. Torpaq çərşənbəsi / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2021.- 16 mart.- № 58.- S. 10.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türklərə qarşı xristian dünyası və erməni münasibətlərinin xronologiyası / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 16-22 mart.- № 11.- S. 14.
  • Nəbiyeva, Ülkər. Milli-mənəvi mədəniyyət rəmzi - ulu Novruz / Ü. Nəbiyeva // Azərbaycan.- 2021.- 16 mart.- № 58.- S. 10.
  • Quliyev, Dilqəm. Novruz - keçmişdən gələcək nəsillərə miras qalan el bayramı / D. Quliyev // Olimpiya dünyası.- 2021.- 16-29 mart.- № 9.- S. 3.
  • Ələkbərli, Faiq. Mirzə Bala Məhəmmədzadənin dünyagörüşündə türkçülük, azərbaycançılıq və istiqlalçılıq / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2021.- 16-22 mart.- № 11.- S. 10.
  • Bahar - qanın qaynayan dövrü // Azərbaycan.- 2021.- 14 mart.- № 57.- S. 7.
  • Şərqin birlik bayramı: [Novruz bayramı haqqında] // Azərbaycan.- 2021.- 14 mart.- № 57.- S. 7.
  • Aslan, Qədir. XX əsrin müdrik ozanı, korifey sənətkarı: [Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi qarşısında] / Q. Aslan // Respublika.- 2021.- 13 mart.- № 56.- S. 7.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türklərə qarşı xristian dünyası və erməni münasibətlərinin xronologiyası / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 9-15 mart.- № 10.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Mirzə Bala Məhəmmədzadənin dünyagörüşündə türkçülük, azərbaycançılıq və istiqlalçılıq / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2021.- 9-15 mart.- № 10.- S. 10.
  • Quliyeva, Nərgiz. Qarabağ adətləri yaşayır / N. Quliyeva // Respublika.- 2021.- 4 mart.- № 49.- S. 6.
  • Sadıq, İslam. Mahmud Kaşğarlı folklorşünaslıq elminin banisidir / İ. Sadıq // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 4-5 mart.- № 24.- S. 15.
  • Fərəcov, Savalan. "Bu dünyanı mən təcrübə eylədim…": [Aşıq Ələsgər - 200] / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2021.- 3 mart.- № 16.- S. 7.
  • Mükərrəmoğlu, M. TÜRKSOY-un iqamətgahında Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş tədbir / M. Mükərrəmoğlu // Xalq qəzeti.- 2021,- 3 mart.- № 48.- S. 6.
  • Alarlı (Hüseynov), Bilal. Azərbaycan sufi folkloruna bir baxış / B. Alarlı (Hüseynov) // 525-ci qəzet.- 2021.- 2 mart.- № 39.- S. 15.
  • Gəray, Xalidə. Bu gün Od çərşənbəsidir - rəmzi mənası…: Atəş Əhmədli: "Novruz mərasimlərində, çərşəmbələrdə ən vacib element odla bağlıdır" / X. Gəray // Yeni Müsavat.- 2021.- 2 mart.- № 39.- S. 15.
  • Mədətoğlu, Aydın. Böyük Türk mütəfəkkiri Mir Əlişir Nəvayi / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 2-8 mart.- № 9.- S. 14.
  • Yoloğlu, Güllü. Türkistanda yeni istiqamətlər müəyyənləşdiriləcək / G. Yoloğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 2-8 mart.- № 9.- S. 8.
  • Ələkbərli, Faiq. Mirzə Bala Məhəmmədzadənin dünyagörüşündə Türkçülük, Azərbaycançılıq və İstiqlalçılıq / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2021.- 2-8 mart.- № 9.- S. 10.
  • Fərəcova, Zöhrə. Novruzun ikinci çərşənbəsi / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2021.- 1 mart.- № 47.- S. 6.
  • Cəfərov, Nizami. Türk-müsəlman İntibahı: Fərabinin fəlsəfəsindən Nizaminin poeziyasına / N. Cəfərov // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral.- № 8.- S. 6-7.
  • Cəfərov, Nizami. Türk – müsəlman İntibahı: Fərabinin fəlsəfəsindən Nizaminin poeziyasına / N. Cəfərov // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral.- № 8.- S. 6-7.
  • Turan, Azər. XXI əsrin Turan idealı: "Əli bəy Hüseynzadənin şairanə turançılığından yaranmış Ziya Gökalp" - Atatürkün fikir babası / A. Turan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral.- № 8.- S. 4-5.
  • Məmmədova, Mətanət. "...Özün getdin, sözün qaldı dünyada" : saz-söz sənətimizin ulu çinarı Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi yüksək səviyyədə qeyd olunacaq / M. Məmmədova // 525-ci qəzet.- 2021.- 26 fevral.- № 37.- S. 8.
  • Ağayeva, Xəyalə. Vətənpərvərliyi formalaşdıran əsas amillər: milli-mənəvi dəyərlər və folklor / X. Ağayeva // Azad Azərbaycan.- 2021.- 25 fevral.- № 14.- S. 7.
  • İsmayıl, Zülfiyyə. Ordubad folklor mühitinin regional özünəməxsusluğuna yeni baxış: [AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərovanın bu yaxınlarda “Əcəmi” Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyində işıq üzü görən “Ordubad folklor mühitinin regional xüsusiyyətləri” monoqrafiyası] / Z. İsmayıl // İki sahil.- 2021.- 25 fevral.- № 36.- S. 10.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 25-26 fevral.- № 21.- S. 14.
  • İlyasov, Vəli. Prezident Sərəncamının İşığında Aşıq Ələsgərin məşhur “Hayıfsan” şeiri necə yaranıb? / V. İlyasov // İki sahil.- 2021.- 24 fevral.- № 35.- S. 12.
  • Rzasoy, Seyfəddin. "Kitabi-Dədə Qorqud" anadilli Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının başlanğıc mərhələsi kimi / S. Rzasoy // 525-ci qəzet.- 2021.- 24 fevral.- № 35.- S. 18-19,21.
  • Albalıyev, Şakir. İlaxır çərşənbə bayramları / Ş. Albalıyev // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 23-24 fevral.- № 20.- S. 15.
  • Fərəcova, Zöhrə. Novruzun ilk çərşənbəsi / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2021.- 23 fevral.- № 41.- S. 7.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 23-24 fevral.- № 20.- S. 14.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu: / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 20-22 fevral.- № 19.- S. 14.
  • Xavəri, Sərxan. Sadə sualların mürəkkəb cavabları işığında: "Azərbaycançılıq və "Kitabi-Dədə Qorqud": [görkəmli filoloq-alim, yazıçı, pedaqoq Kamal Abdullanın yeni kitabı haqqında] / S. Xavəri // 525-ci qəzet.- 2021.- 20 fevral.- № 33.- S. 16-17.
  • Cəfərova, Aytən. Akademik İsa Həbibbəylidən ədəbiyyatşünaslıq elminə yeni dəyərli töhfə / A. Cəfərova // Azad Azərbaycan.- 2021.- 18 fevral.- № 12.- S. 10-11.
  • Yurdoğlu, Elxan. "Ordubad folklor mühitinin regional xüsusiyyətləri" haqqında qeydlər: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərovanın kitabı haqqında] / E. Yurdoğlu // 525-ci qəzet.- 2021.- 18 fevral.- № 31.- S. 13.
  • Fərəcova, Zöhrə. Təbiətin şıltaq oğlu - Kiçik çillə / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2021.- 17 fevral.- № 36.- S. 7.
  • Əskər, Ramiz. Türk dünyasının ulu şairi: Əlişir Nəvayi - 580 / R. Əskər // Türküstan qəzeti.- 2021.- 16-22 fevral.- № 7.- S. 19.
  • Həbibbəyli, İsa. Dədəm Qorqud: Azərbaycan ədəbiyyatının Homeri / İ. Həbibbəyli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 13 fevral.- № 6.- S. 18-19.
  • Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycanın təşəbbüsləri türk dövlətlərini daha da yaxınlaşdırır / İ. Mirzəbəyli // Xalq qəzeti.- 2021.- 13 fevral.- № 33.- S. 6.
  • Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan – ICESCO əməkdaşlığı İslam dünyasında nümunə kimi qəbul edilir / İ. Mirzəbəyli // Xalq qəzeti.- 2021.- 13 fevral.- № 33.- S. 3.
  • Hacılı, Asif. Ahıskalı şair Molla Məhəmməd Səfili / A. Hacılı // 525-ci qəzet.- 2021.- 9 fevral.- № 24.- S. 12.
  • Əldə edilən razılaşmalar türk dünyasının birliyinin möhkəmlənməsinə də mühüm töhfələr verəcək: [Milli Məclisin deputatı Ramil Həsənin müsahibəsi] // Hərbi and.- 2021.- 29 yanvar.- № 4.- S. 8.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türküstanın-Turanın Konfederasiyasına aparan Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 26 yanvar-1 fevral.- № 4.- S. 14.
  • Orucov, Tahir. Qarabağda xalq oyunları / T. Orucov // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 26-27 yanvar.- № 8.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Türk birliyinin gerçəkləşməsi yolları: problemlər və perspektivlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2021.- 26 yanvar-1 fevral.- № 4.- S. 6.
  • Orucov, Tahir. Qarabağda xalq oyunları / T. Orucov // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 23-25 yanvar.- № 7.- S. 14.
  • Paşayeva, Qənirə. Qədim türklərin “Ay-Ata və mağara” əfsanəsi / Q. Paşayeva // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 23 yanvar.- № 3.- S. 18.
  • Babaoğlu, Hikmət. Türk tarixi və mifoloji dünyagörüşündə atlar / H. Babaoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 19-25 yanvar.- № 3.- S. 9.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türküstanın-Turanın Konfederasiyasına aparan Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 19-25 yanvar.- № 3.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Türk birliyinin gerçəkləşməsi yolları: problemlər və perspektivlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2021.- 19-25 yanvar.- № 3.- S. 6.
  • Əlişanoğlu, Tehran. Türk birliyi yeni ədəbi müstəvidə: Türk Dünyasında Çeyrek Asırlık Edebi Tecrübe: Milli Ruh ve Edebiyata Yansıması. Ankara, Bengü Yayınları, 2020 / T. Əlişanoğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 16 yanvar.- № 2.- S. 26-28.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türküstanın-Turanın Konfederasiyasına aparan Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 12-18 yanvar.- № 2.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Türk birliyinin gerçəkləşməsi yolları: problemlər və perspektivlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2021.- 12-18 yanvar.- № 2.- S. 6.
  • Babaoğlu, Hikmət. Türk tarixi və mifoloji dünyagörüşündə atlar / H. Babaoğlu // Türküstan qəzeti.- 2021.- 6-11 yanvar.- № 1.- S. 9.
  • Ələkbərli, Faiq. Türk birliyinin gerçəkləşməsi yolları: problemlər və perspektivlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2021.- 6-11 yanvar.- № 1.- S. 6.
  • Həbibbəyli, İ. Ə. "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan dövlətçiliyi: Qalın Oğuz Eli / İ. Ə. Həbibbəyli // AMEA. Məruzələr.- 2020.- № 3/4.- S. 84-89.
  • Həbibbəyli, İsa. Folklorda sələfi olmayan "Dədə Qorqud" obrazları / İ. Həbibbəyli // Elm və həyat.- 2020.- № 4.- S. 10-13.
  • Rzayev, Firudin. Aras/Araş qədim türk tanrı adının Naxçıvan ərazisi toponimlərində izləri / F. Rzayev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 4.- S. 68-72.
  • Rzayev, Firudin. Aza qədim türk tanrı mifinin Naxçıvan ərazisi toponimlərində izləri / F. Rzayev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 2.- S. 66-71.
  • Turan, Türkan. Şərq ədəbiyyatının möcüzəsi: ehtiraslı və sirli macəralarla hörülən sətirlər: [Şərq ədəbiyyatının möcüzəsi sayılan "Min bir gecə" nağılları haqqında] / T. Turan // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 dekabr.- № 178.- S. 13,17.
  • Həbibbəyli, İsa. "Kitabi-Dədə Qorqud": yazılı epos və ya epopeya / İ. Həbibbəyli // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 dekabr.- № 170.- S. 16,20-21.
  • Mədətoğlu, Aydın. Sovet Rusiyasının Türkiyə və Azərbaycana qarşı "erməni kartı" / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 8-14 dekabr.- № 39.- S. 14.
  • Mustafa, Nizaməddin. Türk-İslam mədəniyyətinin cüt gücü: şeir və musiqi : faktlar və şərhlər / N. Mustafa // Azərbaycan.- 2020.- № 11.- S. 125-158.
  • Anar. Ədəbiyyat tariximizin Dədəsi: [AMEA-nın birinci Vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin "Kitabi-Dədəm Qorqud: yazılı epos və ya epopeya" adlı araşdırması haqqında] / Anar // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 noyabr.- № 163.- S. 14-15.
  • Qaliboğlu, Elçin. Folklorda soyqırım və milli yaradılış məsələsi / E. Qaliboğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 28-30 noyabr.- № 119.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türk Alban (Alpan) dövləti / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 24 noyabr-7 dekabr.- № 37.- S. 14.
  • Nicat, Əlisa. Türk: millətimizin öz adıyla çağırılmamasının səbəbləri... / Ə. Nicat // Hürriyyət.- 2020.- 21-23 noyabr.- № 111.- S. 10.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 17-23 noyabr.- № 36.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 17-23 noyabr.- № 36.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 11-16 noyabr.- № 35.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türkçü hökmdar və dövlət başçıları: [görkəmli sərkərdə Çingiz Xan haqqında] / A. Mədətoğlu // Hərbi and.- 2020.- 6 noyabr.- № 36.- S. 18.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.-6-12 noyabr.- № 73.- S. 20.
  • Səma, Gülnar. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda özbək əsərlərinin nəşrinə bir baxış / G. Səma // 525-ci qəzet.- 2020.- 6 noyabr.- № 148.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 3-9 noyabr.- № 34.- S. 14.
  • İşğaldan azad edilən bölgələrin folkloru daha dolğun tədqiq olunacaq // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- № 80.- S. 6.
  • Mustafa, Nizaməddin. Türk-İslam mədəniyyətinin cüt gücü: şeir və musiqi: faktlar və şərhlər / N. Mustafa // Azərbaycan.- 2020.- № 10.- S. 125-147.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.- 30 oktyabr-5 noyabr.- № 72.- S. 20.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.- № 33.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türkçü hökmdar və dövlət başçıları / A. Mədətoğlu // Hərbi and.- 2020.- 23 oktyabr.- № 35.- S. 21.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.- 23-29 oktyabr.- № 71.- S. 20.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 22-26 oktyabr.- № 32.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk mentallığı və milli-mənəvi dəyərlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 22-26 oktyabr.- № 32.- S. 6.
  • Quliyev, Elman. İraq-türkman ədəbiyyatı / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 20 oktyabr.- № 105.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. İraq-türkman ədəbiyyatı / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 17-20 oktyabr.- № 104.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türkçü hökmdar və dövlət başçıları: [görkəmli sərkərdə Əmir Teymur haqqında] / A. Mədətoğlu // Hərbi and.- 2020.- 16 oktyabr.- № 34.- S. 21.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.- 16-22 oktyabr.- № 70.- S. 20.
  • Yunusoğlu, Qismət. "Azərbaycanın sakral coğrafiyası"...: Şəlvəçay hövzəsinin dini-mənəvi irsi mistik inanclarda, maddi abidələrdə və yer adlarında / Q. Yunusoğlu // Olaylar.- 2020.- 16-22 oktyabr.- № 70.- S. 18.
  • Mete, Xalidə. Türk dastanlarında möcüzəvi gücün semantikası / X. Mete // Azərbaycan.- 2020.- № 10.- S. 186-190.
  • Qədim türk eposu nümunələri // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 15-16 oktyabr.- № 103.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türk dünyasının milli iftixarı Üzeyir Bəy Hacıbəyli / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 13-19 oktyabr.- № 31.- S. 5.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk mentallığı və milli-mənəvi dəyərlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 13-19 oktyabr.- № 31.- S. 6.
  • Ələkbərli, Faiq. Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 13-19 oktyabr.- № 31.- S. 10.
  • Cəfərov, Nizami. Abay və onun mühiti: Erlan Sıdıkovun fundamental təqdimində / N. Cəfərov, N. Novruzova // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- № 45.- S. 7.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türkçü hökmdar və dövlət başçıları: [görkəmli sərkərdə Əmir Teymur haqqında] / A. Mədətoğlu // Hərbi and.- 2020.- 9 oktyabr.- № 33.- S. 21.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.- 9-15 oktyabr.- № 69.- S. 20.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türk dünyasının milli iftixarı Üzeyir Bəy Hacıbəyli / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 6-12 oktyabr.- № 30.- S. 5.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk mentallığı və milli-mənəvi dəyərlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 6-12 oktyabr.- № 30.- S. 6.
  • Ələkbərli, Faiq. Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 6-12 oktyabr.- № 30.- S. 10.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.- 2-8 oktyabr.- № 68.- S. 20.
  • Səfərli, Aynur. Böyük İpək yolunun var olmasında türkün rolu daimidir / A. Səfərli // Vedibasar.- 2020.- 1-31 oktyabr.- № 19/20.- S. 11.
  • İbrahimov, Elçin. Tarixən Türk dövlət və cəmiyyətlərində dil siyasəti: Osmanlı imperiyasında dil islahatları / E. İbrahimov // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2020.- № 3.- S. 137-145.
  • Məhərrəmova, Cəmilə. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı və Babək rayonundakı ortaq toponimlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri / C. Məhərrəmova // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2020.- № 3.- S. 152-156.
  • Rzayev, Firudin. Qədim türk Hürrü tanrı adlarının Naxçıvan ərazisi toponimlərində izləri / F. Rzayev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 3.- S. 85-91.
  • Sadıq, İslam. Şumer və türk dillərində hallar və hal şəkilçiləri / İ. Sadıq // Elm və həyat.- 2020.- № 3.- S. 38-40.
  • Xəlilov, Fərman. AMEA Naxçıvan bölməsinin əlyazmalar fondunda saxlanılan türkdilli əlyazma və çap kitabları / F. Xəlilov // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2020.- № 3.- S. 181-184.
  • Ənvəroğlu, V. Alp Arslan döyüşdən əvvəl...: ssenaridən bir parça / V. Ənvəroğlu // Qobustan.- 2020.- № 2/3.- S. 96-101.
  • Hicran, Fəridə. Muxtar Ömərxan oğlu Auezov və Abay Kunanbayev fenomeni / F. Hicran (Vəliyeva) // Ədalət.- 2020.- 29 sentyabr.- № 132.- S. 6.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türk dünyasının milli iftixarı Üzeyir Bəy Hacıbəyli / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 29 sentyabr-5 oktyabr.- № 29.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk mentallığı və milli-mənəvi dəyərlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 29 sentyabr-5 oktyabr.- № 29.- S. 6.
  • Feyziyev, Cavanşir. Ümumtürk birliyi müstəqil və güclü olmağımızın ən etibarlı zəmanətidir: ortaq mövqelərin yaradılmasında yeni mərhələnin uğurları Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin dinamikasından çox asılıdır / C. Feyziyev // Xalq qəzeti.- 2020.- 27 sentyabr.- № 197.- S. 5.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türkçü hökmdar və dövlət başçıları / A. Mədətoğlu // Hərbi and.- 2020.- 25 sentyabr.- № 31.- S. 21.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.- 25 sentyabr-1 oktyabr.- № 67.- S. 20.
  • Mustafayeva, Nailə. Özbək şairinin Hadi qəzəlinə təxmisi / N. Mustafayeva // Azərbaycan.- 2020.- № 9.- S. 186-189.
  • İrəvanlı, Mürsəl. Sultan Əbdülhəmid: "Erməni məsələsini ermənilərin axırına çıxmaqla həll etmək olar" / M. İrəvanlı // Türküstan qəzeti.- 2020.- 22-28 sentyabr.- № 28.- S. 11.
  • İsmayılov, Tural. Tanımadığımız türklər: niyə az eşitmişik, ya da heç eşitməmişik? / T. İsmayılov // Türküstan qəzeti.- 2020.- 22-28 sentyabr.- № 28.- S. 5.
  • Mirişli, Elşən. Orxon - Yenisey yazıları - Göytürklərin tarixdə silinməz izi / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 22-28 sentyabr.- № 28.- S. 7.
  • Mədətoğlu, Aydın. "Dildə, fikirdə,işdə birlik" carçısı İsmayıl bəy Qaspıralı / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 22-28 sentyabr.- № 28.- S. 8.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk mentallığı və milli-mənəvi dəyərlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 22-28 sentyabr.- № 28.- S. 6.
  • Qurbanov, Nofəl. Ozan-qopuz sənətinin aşıq saz-söz sənətinə çevrilməsinə dair / N. Qurbanov // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- № 128.- S. 11.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türkçü hökmdar və dövlət başçıları / A. Mədətoğlu // Hərbi and.- 2020.- 18 sentyabr.- № 30.- S. 21.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.- 18-24 sentyabr.- № 66.- S. 20.
  • İsmayılov, Tural. Tanımadığımız türklər: niyə az eşitmişik, ya da heç eşitməmişik? / T. İsmayılov // Türküstan qəzeti.- 2020.- 15-21 sentyabr.- № 27.- S. 5.
  • Mədətoğlu, Aydın. “Dildə, fikirdə, işdə birlik” carçısı İsmayıl bəy Qaspıralı / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 15-21 sentyabr.- № 27.- S. 8.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk mentallığı və milli-mənəvi dəyərlər / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 15-21 sentyabr.- № 27.- S. 6.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türkçü hökmdar və dövlət başçıları / A. Mədətoğlu // Hərbi and.- 2020.- 11 sentyabr.- № 29.- S. 21.
  • Qaşqaylar və onların folkloru: [folklorşünas alim Əli Şamilin "Qaşqaylar və onların folkloru" kitabından hissə] // Olaylar.- 2020.- 11-17 sentyabr.- № 65.- S. 20.
  • Quliyev, Elman. Qırğız ədəbiyyatı: [Qırğızıstanın Xalq Yazıçısı Çingiz Aytmatovun əsərləri haqqında] / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 10-11 sentyabr.- № 88.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Qırğız ədəbiyyatı: [Qırğızıstanın Xalq Yazıçısı Çingiz Aytmatovun əsərləri haqqında] / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 8-9 sentyabr.- № 87.- S. 14.
  • Mehdiyev, Allahverdi. Qardaş qardaşa dayaqdır: Azərbaycan və Türkiyə daim birlikdə olacaqlar / A. Mehdiyev // Azərbaycan.- 2020.- 6 sentyabr.- № 179.- S. 1, 3.
  • Kamal Abdullanın "Dədə Qorqud poetikasına giriş" kitabı Türkiyədə nəşr olunub // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 sentyabr.- № 104.- S. 13.
  • Quliyev, Elman. Qırğız ədəbiyyatı: [Qırğızıstanın Xalq Yazıçısı Çingiz Aytmatovun əsərləri haqqında] / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 5-7 sentyabr.- № 86.- S. 14.
  • Cəfərov, Elçin. “Tək millət, iki dövlət. Bütün dünyaya örnək”: Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə dəstək mesajı qardaş ölkə mətbuatının əsas gündəm mövzusu oldu / E. Cəfərov // Azərbaycan.- 2020.- 4 sentyabr.- № 177.- S. 1,3.
  • Təhmirazqızı, Səadət. Azərbaycanın folklor kollektivləri / S. Təhmirazqızı // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- № 66.- S. 6.
  • Quliyev, Elman. Qırğız ədəbiyyatı: [Qırğızıstanın Xalq Yazıçısı Çingiz Aytmatovun əsərləri haqqında] / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 3-4 sentyabr.- № 85.- S. 14.
  • Xəlilov, Buludxan. Əl-Fərabinin mədəniyyət fəlsəfəsi / B. Xəlilov // Vedibasar.- 2020.- 1-30 sentyabr.- №17-18.- S. 5.
  • Babayeva, Məlahət. Mif və folklor / M. Babayeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 4.- S. 40-45.
  • Cəfərova, Aytən. Naxçıvanın halay və yallıları qədim türk düşüncəsindən qaynaqlanan mənəvi dəyər təzahürü kimi / A. Cəfərova // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 4.- S. 33-40.
  • Hacıheydərli, Namiq. Dilşad Xatun - Çin imperatorunun sevdiyi türk-müsəlman qadın / N. Hacıheydərli // Ulduz.- 2020.- № 8.- S. 45-47.
  • Qəbulova, Təranə. XX əsrə qədərki Naxçıvan aşıq yaradıcılığı və onun nümayəndələri / T. Qəbulova // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 4.- S. 46-50.
  • Mədətoğlu, Aydın. Malazgirt Fatehi: Böyük Səlcuqlu Türk Xaqanı Alp Arslan / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 29 avqust-7 sentyabr.- № 25.- S. 7.
  • Əhmədov, Namiq. Azərbaycan milli mətbuatının dövlətçilik və türkçülük ənənələri / N. Əhmədov // Xalq qəzeti.- 2020.- 21 avqust.- № 165.- S. 6.
  • Ömərov, Vahid. "Kitabi-Dədə Qorqud" boylarında tərbiyəvi əhəmiyyətli ailə-əxlaq məsələləri / V. Ömərov // Səs.- 2020.- 20 avqust.- № 142.- S. 15.
  • Əhmədov, Namiq. Azərbaycan milli mətbuatının dövlətçilik və türkçülük ənənələri / N. Əhmədov // Xalq qəzeti.- 2020.- 16 iyul.- № 137.- S. 14.
  • Sultanova, Mehparə. Türk dünyasının böyük şairi: TÜRKSOY "Abay Kunanbayev ili" çərçivəsində nəşr olunan kitabın təqdimatını etdi / M. Sultanova // Mədəniyyət.- 2020.- 13 avqust.- № 59/60.- S. 1,3.
  • Həbibbəyli, Ərəstü. Azərbaycan türkləri ilə eyni dil qrupunu bölüşən salarlar kimlərdir? / Ə. Həbibbəyli // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 iyul.- № 63.- S. 12.
  • Hacı, Kənan. Van Qoqun rəsmində türk bayrağının hilalı / K. Hacı // Türküstan qəzeti.- 2020.- 7-13 iyul.- № 18.- S. 17.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əhməd bəy Ağaoğlu / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 28 iyul-3 avqust.- № 21.- S. 6.
  • Qurbanqızı, Zümrüd. "Ozan-aşıq ensiklopediyası" dövlət qayğısına layiqli bir cavabdır / Z. Qurbanqızı // Respublika.- 2020.- 26 iyul.- № 146.- S. 7
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əhməd Bəy Ağaoğlu / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 21-27 iyul.- № 20.- S. 6.
  • Həbibbəyli, İsa. Ədəbiyyatdan əbədiyyətə: Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrinə baxış / İ. Həbibbəyli // 525-ci qəzet.- 2020.- 18 iyul.- № 71.- S. 14-15.
  • İdrisoğlu, Ağalar. Dastanlarımızın yorulmaz tədqiqatçısı: [Novruz Musayev haqqında] / A. İdrisoğlu // Azad Azərbaycan.- 2020.- 16 iyul.- № 67.- S. 7.
  • Səfərova, Adilə. Şərur yallıları / A. Səfərova // Ədalət.- 2020.- 14 iyul.- № 94.- S. 7.
  • Səfərova, Adilə. Şərur yallıları / A. Səfərova // Ədalət.- 2020.- 14 iyul.- № 94.- S. 7.
  • Həbibbəyli, İsa. Böyük qazax mütəfəkkiri Abay və Azərbaycan / İ. Həbibbəyli // 525-ci qəzet.- 2020.- 11 iyul.- № 66.- S. 14-15.
  • Həbibbəyli, Ərəstü. Azərbaycan türkləri ilə eyni dil qrupunu bölüşən salarlar kimlərdir? / Ə. Həbibbəyli // Səs.- 2020.- 10 iyul.- № 115.- S. 11.
  • Əhmədov, Namiq. Azərbaycan Milli mətbuatının dövlətçilik və türkçülük ənənələri / N. Əhmədov // Xalq qəzeti.- 2020.- 10 iyul.- № 132.- S. 4.
  • Albalıyev, Şakir. Bayramların ritual-mifoloji və linqvopoetik semantikası / Ş. Albalıyev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 3.- S. 65-71.
  • Hüseynova, E. E. Oğuz qrupu türk dillərində relyef leksikasının işlənmə metodikası / E. E. Hüseynova // AMEA Məruzələr.- 2020.- № 1/2.- S. 97-99.
  • Mustafayev, Radif. Orta əsrlər müsəlman Şərqində Əbu Nəsr Əl-Fərabinin Aristotel "Poetika"sına münasibəti / R. Mustafayev // AMEA Fəlsəfə İnstitutu. Elmi əsərlər.- 2020.- № 1.- S. 65-74.
  • Nəsirova, Sevinc. Azərbaycan xalçalarında "ox" və "and" damğalarının mifoloji əsasları / S. Nəsirova // Türkologiya.- 2020.- № 2.- S. 84-91.
  • Ortaylı, İlbər. Türk İslam tarixində transformasiya / İ. Ortaylı // AMEA Fəlsəfə İnstitutunun elmi əsərləri.- 2020.- № 1.- S. 23-25.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Saz havalı gözəlləmələr / M. Qasımlı, M. Allahmanlı // Folklor və etnoqrafiya.- 2020.- № 1/2.- S. 3-12.
  • Quliyev, Elman. Abay Kunanbayevin şeir yaradıcılığı ictimai-siyasi dəyərlər kontekstində / E. Quliyev // Filoloq.- 2020.- May.- № 2.- S. 3.
  • Rzayev, Firudin. Aza qədim türk tanrı mifinin Naxçıvan ərazisi toponimlərində izləri / F. Rzayev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 2.- S. 66-71.
  • Rzayev, Firudin. Qədim türk Hürrü tanrı adlarının Naxçıvan ərazisi toponimlərində izləri / F. Rzayev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 3.- S. 85-91.
  • Səfərov, Yusif. Bir daha "Nuh tufanı" haqqında / Y. Səfərov // Folklor və etnoqrafiya.- 2020.- № 1/2.- S. 20-28.
  • Umudlu, Qüdrət. "Ozan-aşıq ensiklopediyası" / Q. Umudlu // Folklor və etnoqrafiya.- 2020.- № 1/2.- S. 42-47.
  • Cəfərova, Aytən. Naxçıvan folklor mətnlərində mifoloji obrazlar / A. Cəfərova // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 3.- S. 57-64.
  • Tağıoğlu, Əjdər. Dərəşam Oğuz-türk məzarlığının qədim Nəxçuan tarixi xaincəsinə məhv edildi / Ə. Tağıoğlu // Olaylar.- 2020.- 22-23 iyun.- № 51.- S. 14.
  • Abbas, Günel. "Biz eyniyik, Azərbaycan və Türkiyə mədəniyyətləri arasında heç bir fərq yoxdur": Yaşar Uslu: "Hər şey tamam yox olanda, geriyə bir tək ümid qalır - o ümidi əsla itirməməliyik": [Sosial şəbəkələrdə parlayanlar...] / G. Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 20 iyun.- № 55.- S. 14.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Al ilə ala gözlərin aldadı aldadı könlümü…": Nəsimi yaradıcılığında mifoloji obrazların məsəlləşmiş biçimdə ifadəsi / E. Qaliboğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 13-17 iyun.- № 55.- S. 14.
  • Vüsal, Barat. Zəlimxanlıq / B. Vüsal // 525-ci qəzet.- 2020.- 13 iyun.- № 52.- S. 21.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Oğuz toponimikası və onun tarixi əhəmiyyəti / Ə. Hüseynzadə // Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- № 87.- S. 14.
  • Umudlu, Qüdrət. "Ozan-aşıq ensiklopediyası" ikicildlik fundamental nəşr milli-mənəvi sərvətlərimizə diqqət və qayğını əks etdirən əhəmiyyətli elmi hadisədir / Q. Umudlu // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- № 43.- S. 6.
  • "Biz türklərik! Çadırımız göy qübbəsi": [tanınmış tədqiqatçı Nərman Qocatürkün yeni kitabı haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 9-10 iyun.- № 53.- S. 13.
  • Tağıoğlu, Əjdər. Oğuz - türk tarixi: Bəylərbəyi Rəvan xandan İrəvan qala - şəhər yadigarı / Ə. Tağıoğlu // Olaylar.- 2020.- 5-8 iyun.- № 45.- S. 14.
  • Tağıoğlu, Əjdər. Oğuz - türk tarixi: Bəylərbəyi Rəvan xandan İrəvan qala - şəhər yadigarı / Ə. Tağıoğlu // Olaylar.- 2020.- 4-5 iyun.- № 44.- S. 14.
  • Məcidli, Füzuli. Beynəlxalq Türk Akademiyası fəaliyyətinin 10-cu ilində: əməkdaşlığın elmi modeli və ya inteqrasiyanın "yumşaq gücü" / F. Məcidli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 2-8 iyun.- № 14.- S. 12-13.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türküstan piri - Təsəvvüf fəlsəfəsinin ölümsüz şairi Əhməd Yəsəvi / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 2-8 iyun.- № 14.- S. 14.
  • Qaliboğlu, Elçin. Heyvanlar aləmi ilə bağlı əfsanələrdə mifik yaradılış konsepsiyası / E. Qaliboğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 2-3 iyun.- № 50.- S. 14.
  • Qədirbəyli, Neman. Ulu Türk yurdunun sirdaşı - Alpan / N. Qədirbəyli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 2-8 iyun.- № 14.- S. 21.
  • Tağıoğlu, Əjdər. Oğuz - türk tarixi: Beylərbəyi Rəvan xandan İrəvan qala-şəhər yadigarı / Ə. Tağıoğlu // Azad Azərbaycan.- 2020.- 2 iyun.- № 51.- S. 5.
  • Qaliboğlu, Elçin. Heyvanlar aləmi ilə bağlı əfsanələrdə mifik yaradılış konsepsiyası / E. Qaliboğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 1 iyun.- № 49.- S. 14.
  • Tağıoğlu, Əjdər. Oğuz - türk tarixi: Beylərbəyi Rəvan xandan İrəvan qala-şəhər yadigarı / Ə. Tağıoğlu // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 iyun.- № 50.- S. 5.
  • Quliyev, Elman. Abay Kunanbayevin şeir yaradıcılığı ictimai-siyasi dəyərlər kontekstində / E. Quliyev // Filoloq.- 2020.- № 2.- S. 3.
  • Bahadurqızı, Yaqut. Ozan-aşıq sənətimizi zənginləşdirən sənətkar: aşıq Əhməd şeirlərinin janr mənzərəsinə bir baxış / Y. Bahadurqızı // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 may.- № 46.- S. 13.
  • Mirişli, Elşən. İkinci Göytürk Xaqanlığı baş vəziri Tonyukuk / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 19 may-1 iyun.- № 13.- S. 7.
  • Salayev, Nahid. Azərbaycanın sədrliyi Türk Şurasını mühüm beynəlxalq quruma çevirir / N. Salayev // Bakı xəbər.- 2020.- 16-18 may.- № 79.- S. 6.
  • Mirişli, Elşən. Azərbaycan türklərinin imperatorluq qurma tarixinin ən parlaq səhifəsi - Uzun Həsən dövrü / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 13-18 may.- № 12.- S. 7.
  • Sultanov, Bəhmən. Bir neçə mahnımız haqda duyğular / B. Sultanov // Türküstan qəzeti.- 2020.- 13-18 may.- № 12.- S. 17.
  • Əskər, Nailə. Ortaq dəyərimiz - "Koroğlu Azərbaycan və Türkmən variantlarında" / N. Əskər // Türküstan qəzeti.- 2020.- 13-18 may.- № 12.- S. 15.
  • Əzizəli, Bəsirə. Türkçənin 743 yaşlı ali vəsiqəsi və dövlət dilimizin tarixi inkisaf yoluna dair qeydlər / B. Əzizəli // 525-ci qəzet.- 2020.- 13 may.- № 43.- S. 22.
  • Abbasova, Aytac. Azərbaycan və Qırğız nəsrində yuxugörmə motivi / A. Abbasova // Kaspi.- 2020.- 9 may.- № 68/2.- S. 14.
  • Fərəcov, Savalan. Şair təbiətli yorulmaz alim: folklorumuzu, aşıq şeiri tarixini dərindən tədqiq edən Qara Namazov həmçinin ilk dəfə ali məktəblər üçün uşaq ədəbiyyatını yaradıb / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2020.- 8 may.- № 35.- S. 7.
  • Ağayeva, Xəyalə. Vətənpərvərliyi formalaşdıran əsas amillər: milli-mənəvi dəyərlər və folklor / X. Ağayeva // Dövlət və din.- 2020.- № 4.- S. 35-41.
  • Albalıyev, Şakir. Azərbaycan xalq bayramlarının etnokulturoloji semantikasının nəzəri əsasları / Ş. Albalıyev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 2.- S. 52-59.
  • Zeynallı, Nəriman. Türk dillərində mövcud bəzi sözlərin təsnifi: 1920-30-cu illər / N. Zeynallı // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2020.- № 1.- S. 81-86.
  • Eminova, Aysel. Oğuz tayfa adı ilə yaranan bəzi oykonimlər / A. Eminova // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2020.- № 1.- S. 165-168.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Oğuznamələrdə tarixi-mifoloji mənəvi irs / Ə. Hüseynzadə // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2020.- № 1.- S. 235-239.
  • Salmanova, Nuranə. Azərbaycanın cənubunda Novruz bayramı ənənələri / N. Salmanova // Mədəniyyət.az.- 2020.- № 3.- S. 97-99.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Oğuznamələrdə tarixi-mifoloji mənəvi irs / Ə. Hüseynzadə // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2020.- № 1.- S. 235-239.
  • Xəlil, Ağaverdi. Novruz – xalqımızın ulu bayramı / A. Xəlil // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 mart.- № 62.- S. 6.
  • "Novruz yaranış, oyanış və yeniləşmə bayramıdır": [AMEA-nın Folklor İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru Ramazan Qafarlının yap.org.az-a müsahibəsi] // Səs.- 2020.- 19 mart.- № 53.- S. 7.
  • Məmmədəliyeva, Reyhan. Novruz bayramı haqqında nə bilirik? / R. Məmmədəliyeva // Azad Azərbaycan.- 2020.- 19 mart.- № 29.- S. 7.
  • Qasımova, Sevinc. Novruz bayramı: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Novruza milli bayram kimi böyük əhəmiyyət verib / S. Qasımova // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 19-30 mart.- № 29.- S. 14.
  • Bəşirqızı, Zərifə. Bu gün İlaxır çərşənbədir / Z. Bəşirqızı // Xalq qəzeti.- 2020.- 17 mart.- № 59.- S. 5.
  • Fərəcova, Zöhrə. Torpaq çərşənbəsi / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2020.- 17 mart.- № 59.- S. 7.
  • İsmayılqızı, Xuraman. Səmənili, xonçalı, gur, tonqallı çərşənbələrimiz / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2020.- 17 mart.- № 51.- S. 13.
  • Mirişli, Elşən. Osmanlı Türk dövlətində ordu - Kanije Qalasının müdafiəsi / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 17-30 mart.- № 9.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatına baxış / E. Quliyev // Türküstan qəzeti.- 2020.- 17-30 mart.- № 9.- S. 23.
  • Tahirov, Hafiz. Yurdumuza bahar gəlir / H. Tahirov // Ədalət.- 2020.- 17 mart.- № 48.- S. 5,7.
  • Hümmətova, Xuraman. Tarixin yaddaşında yaşayan sənətkar / X. Hümmətova // Respublika.- 2020.- 15 mart.- № 58.- S. 7.
  • Saatçı, Süphi. Azəri çeşnili Kərkük türküləri / S. Saatçı // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 mart.- № 30.- S. 19.
  • Əliyev, Məmməd. Abayın tarixi-bədii obrazı: [Abay Kunanbayev - 175] / M. Əliyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 14 mart.- № 10.- S. 26-27.
  • Adışirin, Tural. Balakən-Şəki bölgəsində yaşayan milli azlıqların folkloru / T. Adışirin // 525-ci qəzet.- 2020.- 13 mart.- № 29.- S. 14.
  • Anar. Dost diyar Tatarıstan / Anar // 525-ci qəzet.- 2020.- 11 mart.- № 28.- S. 8-9,11.
  • Fərəcova, Zöhrə. Yel çərşənbəsi / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2020.- 8 mart.- № 53.- S. 6.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Türkmən lisanı" oğuznaməsi "Kitabi-Dədə Qorqud"un üçüncü nüsxəsidirmi?! / R. Qafarlı, S. Rzasoy // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 5-6 mart.- № 24.- S. 14.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Türkmən lisanı" oğuznaməsi "Kitabi-Dədə Qorqud"un üçüncü nüsxəsidirmi?! / R. Qafarlı, S. Rzasoy // Xalq cəbhəsi.- 2020.- 3-4 mart.- № 23.- S. 14.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Türkmən lisanı" oğuznaməsi "Kitabi-Dədə Qorqud"un üçüncü nüsxəsidirmi?! / R. Qafarlı, S. Rzasoy // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 3-4 mart.- № 23.- S. 14.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Dədə Qorqud"un üçüncü əlyazması, yoxsa “Kitabi-türkmən lisani” oğuznaməsi?: / R. Qafarlı, S. Rzasoy // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 29 fevral-2 mart.- № 22.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 28 yanvar-3 fevral.- № 3.- S. 15.
  • Qazaxıstanın Qütb ulduzu - Abay: Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomərd Tokayev: “Abay və XXI əsrdə Qazaxıstan” / пер. A. Eyvazlı // Respublika.- 2020.- 28 yanvar.- № 17.- S. 3.
  • Anar. Xəzər qonşumuz Qazaxıstan / Anar // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- № 22.- S. 10-12.
  • Nəbiyeva, Almara. Su çərşənbəsi / A. Nəbiyeva // Respublika.- 2020.- 25 fevral.- № 42.- S. 6.
  • Daşkənddə "Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili" kitabının təqdimatı keçirilib // Yeni Azərbaycan.- 2020.- 15 fevral.- № 31.- S. 8.
  • Əhmədli, Bədirxan. Gerçək və intellektual türkçü Muhsin Kadıoğlu: [Bəsirə Əzizlinin monoqrafiyası haqqında] / B. Əhmədli // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- № 18.- S. 19.
  • Sarıyeva, İradə. Məşhur “Xıdır Nəbi”nin tarixini bu qədər dəyişdirən kimlərdir...: Atəş Əhmədli: “Xıdır Nəbi mərasiminin müxtəlif zamanlarda keçirilməsi vaxtilə bayram, mərasim mədəniyyətimizə qarşı ideoloji basqılarla da əlaqəlidir” / İ. Sarıyeva // Bakı Xəbər.- 2020.- 11 fevral.- № 24.- S. 15.
  • Məmmədov, Səbuhi. Türk Şurası yenə Bakıda toplaşır: təşkilatın xarici işlər nazirləri növbədənkənar iclas keçirəcəklər / S. Məmmədov // Xalq qəzeti.- 2020.- 2 fevral.- № 22.- S. 3.
  • Həmzəyev, Mahir. Biz türkük, Azərbaycan isə bizim yurdumuzdur" Vintsas Kreve-Mitskəviçus / M. Həmzəyev // Azərbaycan.- 2020.- № 1.- С. 161-178.
  • Manafov, Rafiz. Türk fəlsəfi fikir dünyasında milli məfkurənin təməl konsepsiyaları / R. Manafov // Dövlət və din.- 2020.- № 1.- S. 31-45.
  • Manafov, Rafiz. Türk fəlsəfi fikir dünyasında milli məfkurənin təməl konsepsiyaları / R. Manafov // Dövlət və din.- 2020.- № 1.- S. 31-45.
  • Cabbarlı, Ş. Unudulmuş soydaşlarımız - noqay türkləri: keçmişdən bu günə / Ş. Cabbarlı // Azad Azərbaycan.- 2020.- 28 yanvar.- № 8.- S. 6.
  • Cabbarlı, Şəhla. Altayda türk mücadiləsi və Osman Batur: 1940-1951 / Ş. Cabbarlı // Türküstan qəzeti.- 2020.- 28 yanvar-3 fevral.- № 3.- S. 9.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əli bəy Hüseynzadə (Turani) / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 28 yanvar-3 fevral.- № 3.- S. 6.
  • Ələkbərov, Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əli bəy Hüseynzadə (Turani) / F. Ələkbərov // Paralel.- 2020.- 14 yanvar.- № 5/6.- S. 13.
  • Müşfiq, Şahanə. Folklorumuzun "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"ndəki mənzərəsi: [Akademik İsa Həbibbəylinin "Azərbaycan ədəbiyyatı: dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri" adlı kitabı çapdan çıxmışdır] / Ş. Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 yanvar.- № 1.- S. 14.
  • Anadolu`da kurulan ilk türk beylikleri // Türküstan qəzeti.- 2020.- 7-13 yanvar.- № 1.- S. 18. - Türk dilində.
  • Mirişli, Elşən. Şu (Saka) Dastanı / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 7-13 yanvar.- № 1.- S. 7.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2020.- 7-13 yanvar.- № 1.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfəsinin problemləri və həll yolları / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2020.- 7-13 yanvar.- № 1.- S. 6.
  • Mirişli, Elşən. Türk ellərində dövlət təşkilatı / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 31 dekabr-6 yanvar.- № 46.- S. 7.
  • Mədətoğlu, Aydın. Tarixdən bu günə - Azərbaycan türkləri / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2019.- 31 dekabr-6 yanvar.- № 46.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfəsinin problemləri və həll yolları / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 31 dekabr-6 yanvar.- № 46.- S. 6.
  • "Sovet -Türk kollokviumu"nun (1988) 30 illiyinə həsr olunmuş çıxışlar // Türkologiya.- 2019.- № 4.- S. 34-54.
  • Babayeva, Nərmin. Azərbaycan folklorşünaslığında etioloji miflərin tədqiq təcrübəsi: R. Qafarlının tədqiqatları əsasında / N. Babayeva // Dədə Qorqud. - 2019. - № 4. - S. 135-141.
  • Fərəcova-Cabbarova, Humay. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının müasir musiqi təsfiri / H. Fərəcova-Cabbarova // Mədəniyyət.az.- 2019.- № 11/12.- S. 55-58.
  • Hacıyev, Asif. Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar / A. Hacıyev // Dədə Qorqud.- 2019.- № 4.- S. 3-60.
  • İslamzadə, Atif. Mərasim folkloruna aid olan ağılarda islam inancları / A. İslamzadə // Dədə Qorqud.- 2019.- № 4.- S. 124-130.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Dədə Qorqud"un üçünçü əlyazması, yoxsa "Kitabi-Türkmən lisani" oğuznaməsi / R. Qafarlı, S. Rzasoy // Türkologiya.- 2019.- № 3.- S. 94-109.
  • Rüstəmzadə, İlkin. Azərbaycan domları: inancları, adət-ənənələri / İ. Rüstəmzadə // Dədə Qorqud.- 2019.- № 4.- S. 158-166.
  • Səfərli, Aynur. Türkmən dastanlarında təsnifat, tip və motiv problemi / A. Səfərli // ADU. Elmi Xəbərlər.- 2019.- № 4.- S. 41-46.
  • Əliyeva, Elnarə. Türk dillərində temporallığın keçmiş zaman kateqoriyasında ifadəsi / E. Əliyeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 4.- S. 83-87.
  • Əliyeva, Sevinc. Azərbaycan folklorunda zooloji qurban motivi və onun növləri / S. Əliyeva // Dədə Qorqud. - 2019. - № 4. - S. 152-157.
  • İbrahimov, Elçin. Dünya türkologiyasında müstəsna imza - Əhməd Cəfəroğlu / E. İbrahimov // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- № 170.- S. 20.
  • Cavid. Türk dünyasının inteqrasiya problemləri / Cavid // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 28-30 dekabr.- № 166.- S. 10.
  • Məmmədli, Şəbnəm. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları və qaraqalpaqların epos təfəkkürü / Ş. Məmmədli // Ədalət.- 2019.- 24 dekabr.- № 193.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı: İsmayıl bəy Qaspiralı: həyatı və yaradıcılığından səhifəfələr: 1851-1914 / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 23 noyabr.- № 152.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk bayrağının mənəvi-ideoloji mənası / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 19-25 noyabr.- № 41.- S. 6.
  • Mirişli, Elşən. Türk ellərində dövlət təşkilatı / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 17-31 dekabr.- № 45.- S. 7.
  • Əmiraslanov, Əhliman. Türk Dünyası və parlamentarizm: son 10 il ərzində türkdilli ölkələr arasında münasibətlər inkişaf edərək keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçmişdir / Ə. Əmiraslanov // Azərbaycan.- 2019.- 17 dekabr.- № 280.- S. 9.
  • Vəliyev, Dünyamalı. Heydər Əliyev və ümumtürk birliyi ideyası / D. Vəliyev // Xalq qəzeti.- 2019.- 15 dekabr.- № 279.- S. 3.
  • Əmiraslanov, Əhliman. Türk dünyasında parlament diplomatiyası / Ə. Əmiraslanov // 525-ci qəzet.- 2019.- 14 dekabr.- № 164.- S. 7.
  • Mirişli, Elşən. Monqolların qurduğu türk dövlətləri / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 3-9 dekabr.- № 43.- S. 7.
  • Ələkbərov, Faiq. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri / F. Ələkbərov // Paralel.- 2019.- 3 dekabr.- № 245/246/2.- S. 11.
  • Kedrov, Konstantin. Sözün Xəzər ümmanı: [akademik Kamal Abdullanın "Kitabi-Dədə Qorqud" poetikasına giriş monoqrafiyası haqqında] / K. Kedrov // 525-ci qəzet.- 2019.- 30 noyabr.- № 158.- S. 12.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı: İsmayıl bəy Qaspiralı: həyatı və yaradıcılığından səhifəfələr: 1851-1914 / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 30 noyabr.- № 155.- S. 14.
  • Sivil, demokratik inteqrasiya prosesi: Türk dövlətləri nümunə göstərir // Xalq qəzeti.- 2019.- 30 oktyabr.- № 241.- S. 5.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı: İsmayıl bəy Qaspiralı: həyatı və yaradıcılığından səhifəfələr: 1851-1914 / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 28-29 noyabr.- № 154.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri / F. Ələkbərli // Paralel.- 2019.- 28 noyabr.- № 243/244.- S. 11.
  • İsrafilov, İsrafil. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtından teatr təəssüratı / İ. İsrafilov // 525-ci qəzet.- 2019.- 27 noyabr.- № 156.- S. 20-21.
  • Mirişli, Elşən. Əski Türklərdə Din / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 26 noyabr-2 dekabr.- № 42.- S. 7.
  • Mədətoğlu, Aydın. Türk dili Türk millətinin bütövlük rəmzidir / A. Mədətoğlu // Türküstan qəzeti.- 2019.- 26 noyabr-2 dekabr.- № 42.- S. 14.
  • Napali, Bazılxan. "Türk" və "Tengri" sözlərinin tapılmasının 126 ili / B. Napali // Türküstan qəzeti.- 2019.- 26 noyabr- 2 dekabr.- № 42.- S. 9.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı: İsmayıl bəy Qaspiralı: həyatı və yaradıcılığından səhifəfələr: 1851-1914 / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 26 noyabr.- № 153.- S. 14.
  • Mirişli, Elşən. Sabar türkləri / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 22-28 oktyabr.- № 37.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı: İsmayıl bəy Qaspiralı: həyatı və yaradıcılığından səhifəfələr: 1851-1914 / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 21 noyabr.- № 151.- S. 14.
  • Mirişli, Elşən. Asiya Hunlarında ordu / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 19-25 noyabr.- № 41.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı: İsmayıl bəy Qaspiralı: həyatı və yaradıcılığından səhifəfələr: 1851-1914 / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 19 noyabr.- № 150.- S. 14.
  • Bəşirli, Xatirə. Aşıq sənətinin hamisi / X. Bəşirli // Respublika.- 2019.- 16 noyabr.- № 253.- S. 6.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı: İsmayıl bəy Qaspiralı: həyatı və yaradıcılığından səhifəfələr: 1851-1914 / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 16 noyabr.- № 149.- S. 14.
  • Qarayeva, S. BDU-da Aşıq Şəmşirə həsr edilmiş tədbir keçirilib / S. Qarayeva // 525-ci qəzet.- 2019.- 15 noyabr.- № 151.- S. 9.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı: İsmayıl bəy Qaspiralı: həyatı və yaradıcılığından səhifəfələr: 1851-1914 / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 14 noyabr.- № 148.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Tatar ədəbiyyatı / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 9 noyabr.- № 147.- S. 14.
  • Mirişli, Elşən. Türkeş dövləti / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 5-11 noyabr.- № 39.- S. 7.
  • Feyziyev, Cavanşir. Türk Dövlətləri Birliyinə doğru yeni tarixi addım Azərbaycan paytaxtında atıldı / C. Feyziyev // Xalq qəzeti.- 2019.- 31 oktyabr.- № 242.- S. 4.
  • Feyziyev, Cavanşir. Türk dövlətləri birliyinə doğru daha bir addım / C. Feyziyev // Milli Məclis.- 2019.- № 9/10.- S. 36-39.
  • Mikayılova, Fəridə Mürşüd qızı. Milli-mənəvi dəyərlərə hörmət xalqımızın həyat tərzidir / F. M. Mikayılova // Elmi iş.- 2019.- № 10.- S. 62-64.
  • Məmmədova, Esmira Əbülfət qızı. Birinci Türkoloji Qurultay və dil məsələləri / E. Ə. Məmmədova // Elmi iş.- 2019.- № 10.- S. 31-34
  • Yaqubova, Cahidə Etibar qızı. Əfsanə janrının təsnifatı / C. E. Yaqubova // Elmi iş.- 2019.- № 10.- S. 37-39.
  • Mirişli, Elşən. Qırğız türkləri və dünyanın ən uzun Manas dastanı / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 29 oktyabr-4 noyabr.- № 38.- S. 7
  • Nasir, Şəfəq. “Türkün səsi və sözü Özkan Hüseyn”in işığında / Ş. Nasir // Respublika.- 2019.- 26 oktyabr.- № 237.- S. 7.
  • Cəfərli, Rəşad. Türk Şurasının fəaliyyətində yeni mərhələ başlayır / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2019.- 20 oktyabr.- № 233.- S. 1-2.
  • Bayramqızı, Əfsanə. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası türk dünyası üçün önəmli platformadır: [Cənubi koreyalı türkoloq, professor xanım Eunkyung Ohun müsahibəsi] / Ə. Bayramqızı // Xalq qəzeti.- 2019.- 18 oktyabr.- № 231.- S. 8.
  • Məmmədov, Səbuhi. Türk Şurası ümumtürk maraqlarına xidmət edir / S. Məmmədov // Xalq qəzeti.- 2019.- 18 oktyabr.- № 231.- S. 5.
  • "Türkdilli dövlətlərin birliyinin böyük gələcəyi var": [Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin direktoru, Milli Məclisin deputatı, akademik Nizami Cəfərovun yap.org.az-a müsahibəsi] // Səs.- 2019.- 17 oktyabr.- № 191.- S. 6.
  • Rəis, Xəyalə. Türkdilli dövlətlərin zirvə görüşünün mədəniyyətlərarası münasibətə verəcəyi töhfə: ekspertlər deyirlər ki, bu siyasi-iqtisadi əlaqələrin kökündə, həm də mədəni əlaqələrin inkişafı dayanır / X. Rəis // Kaspi.- 2019.- 17 oktyabr.- № 191.- S. 7.
  • Məhərrəmli, Qiymət. Türk dünyasında yanan Əli Şamil işığı / Q. Məhərrəmli // 525-ci qəzet.- 2019.- 16 oktyabr.- № 138.- S. 23.
  • İsmayılqızı, Xuraman. Azərbaycan türk dövlətlərinin inteqrasiyasının ən fəal təşəbbüskarlarındandır: Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) Bakıda keçiriləcək VII Zirvə Toplantısı dost, qardaş xalqların birliyinə növbəti töhfədir / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2019.- 9 oktyabr.- № 185.- S. 3.
  • Bayramqızı, Əfsanə. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası: on illik yol işığında / Ə. Bayramqızı // Xalq qəzeti.- 2019.- 4 oktyabr.- № 219.- S. 6.
  • Qasımov, Ramiz. Aşıq ədəbiyyatımızın fədakar toplayıcısı və tədqiqatçısı: Ərtoğrul Cavid irsində Azərbaycan Aşıq Poeziyasının toplanması və tədqiqi işinin də xüsusi yeri var / R. Qasımov // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 oktyabr.- № 133.- S. 12.
  • Səfərova, Adilə. Şərur yallıları: bu milli oyunun Naxçıvanda 100-dən çox növü olub / A. Səfərova // Azərbaycan.- 2019.- 4 oktyabr.- № 219.- S. 6.
  • Əfəndiyev, Timuçin. Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında türkçülük / T. Əfəndiyev // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 oktyabr.- № 133.- S. 6.
  • Cəfərli, Rəşad. Azərbaycandan başlanan tarixi missiya: yaranmasının 10 ili tamam olan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsində böyük uğurlar əldə edib / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2019.- 3 oktyabr.- № 218.- S. 1,3.
  • İsmayıl. Azərbaycan "Türk ocağı" ilk tədbirini Əhməd bəy Ağaoğluya həsr etdi : professor Vilayət Quliyevin böyük mütəfəkkir haqqında qələmə aldığı kitablar əsasında elmi konfrans keçirilib / İsmayıl // Şərq.- 2019.- 3 oktyabr.- № 131.- S. 6.
  • Ağbaba, Avtandil. Aşıq Şenliyin saz qardaşı aşıq Sümmanının deyişmələri / A. Ağbaba // Folklor və etnoqrafiya.- 2019.- № 3/4.- S. 38-48.
  • Eminova, Aysel. Oğuzların bügdüz boyunun Qafqaz etnotoponimik apealındakı izləri və Böyükdüz toponiminin struktur-semantik təhlili / A. Eminova // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 3.- S. 124-128.
  • Fuad, Esmira. Təbriz folkloru Sürəyyə xan Şapşalın təqdimatında / E. Fuad // Türkologiya.- 2019.- № 3.- S. 45-52.
  • Hüseynova, Mahirə Nağı qızı. Ümumtürk dillərində yemək adlarının tarixi-etimoloji təhlili / M. N. Hüseynova // Elmi iş.- 2019.- № 9.- S. 4-10.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Koroğlu - etnomifik və milli kimlik kontekstində / M. Qasımlı // Folklor və etnoqrafiya.- 2019.- № 3/4.- S. 7-13.
  • Rzayev, Firudin. Qədim Oğuz türk damğa işarələrinin Naxçıvan ərazisində izləri / F. Rzayev // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 3.- S. 104-110.
  • Şahbazlı, Aydan. Türk xalqlarına aid heyvan təsvirli möhürlərin bədii xüsusiyyətləri / A. Şahbazlı // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 3.- S. 124-128.
  • Məhəmməd. Türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsi: Bakı toplantısı bu mərhələnin başlanğıcı ola bilər / Məhəmməd // Olaylar.- 2019.- 26-27 sentyabr.- № 129.- S. 4.
  • İsmayıl. Azərbaycanda "Türk Ocağı" bərpa olundu, Akif Aşırlı başqan seçildi: qurucuların varislərinin prosesə qatılması Türkiyədən gələn qonaqları da qürurlandırdı / İsmayıl // Şərq.- 2019.- 24 sentyabr.- № 127.- S. 5.
  • Əlioğlu, Paşa. Xoca Əhməd Yəsəvi yaradıcılığı və Azərbaycan ədəbiyyatı / P. Əlioğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 sentyabr.- № 31/2.- S. 24-25.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Naxçıvan folklor mətnlərinin muxtariyyət illərində tədqiqi və nəşri / Ə. Hüseynzadə // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 4.- S. 42-45.
  • Qəbulova, Təranə. Aşıq yaradıcılığının Naxçıvan ədəbi mühitinə təsiri: Məmməd Araz və Elxan Yurdoğlu yaradıcılığında / T. Qəbulova // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 4.- S. 52-58.
  • Rzayev, Firudin. Yeuci-Yeuşi qədim türk mifinin Naxçıvan ərazısı toponimlərində izləri / F. Rzayev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 4.- S. 59-65.
  • Əliyeva, Elnarə. Türk dillərində temporallığın keçmiş zaman kateqoriyasında ifadəsi / E. Əliyeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 4.- S. 83-87.
  • Aslanova, Mətanət Musa qızı. Aşıq Ələsgərin şeirlərində işlənən omonim və çoxmənalı sözlər / M. M. Aslanova // Elmi iş.- 2019.- № 8.- S. 56-59.
  • Vəliyeva, Zülfiyyə. Xeyriyyəçilik missiyası tarixdən gələn ənənədir: [Türk Araşdırmalar Vəqfinin üzvü, Yeditəpə Universitetinin fəxri doktoru Eldar ismayılovun rəhbərliyi ilə nəşr olunan Dədə Qorqud Milli Fondunun, "Azərbaycan Dünyası" jurnalı haqqında] / Z. Vəliyeva // Palitra.- 2019.- 30 avqust.- № 111.- S. 6.
  • Zöhrabova, Leyla. Azərbaycan xalq mahnılarında əruz ilə muğamın qarşılıqlı əlaqəsi / L. Zöhrabova // Musiqi Dünyası.- 2019.- № 3/4.- S. 80-83.
  • Yaqubova, Cahidə Etibar qızı. XIX əsr Azərbaycan aşıq yaradıcılığı / C. E. Yaqubova // Elmi iş.- 2019.- № 7.- S. 11-13.
  • Əliyev, Sabir. Gədəbəydə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında unudulmaz anlar yaşandı / S. Əliyev // Azərbaycan.- 2019.- 30 iyul.- № 164.- S. 1,3.
  • Gədəbəydə ilk dəfə Milli Yaylaq Festivalı keçirilir: festivala minlərlə yerli və xarici turist qatılıb // Xalq qəzeti.- 2019.- 27 iyul.- № 162.- S. 2.
  • Cəlilova, Günel. Milli Yaylaq Festivalı Azərbaycana nə verdi… / G. Cəlilova // Bakı Xəbər.- 2019.- 20 iyul.- № 132.- S. 13.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Oğuznamə metodologiyasında mənəvi irs / Ə. Hüseynzadə // ADU. Elmi Xəbərlər.- 2019.- № 2.- S. 16-20.
  • Kılavuz, Gözəl Tağısoy. Türk xalqlarının mədəni irsinin öyrənilməsində TÜRKSOY-un roluna dair / G. T. Kılavuz // Mədəniyyət.az.- 2019.- № 5/6.- S. 50-54.
  • Mete, Xalidə. Türk dastanlarında qəhrəmancasına elçilik motivi / X. Mete // Elmi əsərlər: iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqoqika və psixologiya, riyaziyyat.- 2019.- № 2.- S. 85-90.
  • Mustafa, Firuz. Salih Qurtuyevin ədəbi bioqrafiyası: balkar xalqının taleyi fonunda / F. Mustafa // Ulduz.- 2019.- № 6.- S. 65-68.
  • Paşayeva, Sahibə. "Koroğlu" dastanında hərb mövzusunun struktur poetikası / S. Paşayeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 2.- S. 66-72.
  • Quliyev, Fəxrəddin. Türk xalq poeziyasında optimallıq prinsipləri haqqında / F. Quliyev // Metafizika.- 2019.- № 2.- S. 25-40.
  • Qurbanqızı, Zümrüd. Ozan-aşıq mədəniyyəti milli varlığımızın ən mötəbər qaynağıdır: [Aşıqlar Birliyi-35] / Z. Qurbanqızı // Respublika.- 2019.- 30 iyun.- № 139.- S. 6.
  • Şahbazlı, Aydan. Türk xalqlarına aid heyvan təsvirli möhürlərin bədii xüsusiyyətləri / A. Şahbazlı // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 2.- S. 203-207.
  • Ekici, Metin. Dede Korkut "Türkistan nüshası" ve yeni bir Dede Korkut boyu: Salur Kazanın yedi başlı ejderhayı öldürmesi / M. Ekici // Türkologiya.- 2019.- № 2.- S. 83-91.
  • Məmmədova, Məleykə. Azərbaycan və Anadolu folklorunda Ramazan və Qurban bayramı / M. Məmmədova // Azərbaycan xalçaları.- 2019.- № 30.- S. 40-53.
  • Əhmədova, Elmira Ziyaddin qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında etnonimlər / E. Z. Əhmədova // Elmi xəbərlər: humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 2.- S. 89-100.
  • Quliyev, Fəxrəddin. Türk xalq poeziyasında optimallıq prinsipləri haqqında / F. Quliyev // Metafizika.- 2019.- № 2.- S. 25-40.
  • Mirişli, Elşən. Oğuz Xan Dastanı / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 19-24 iyun.- № 21.- S. 20.
  • Qaliboğlu, Elçin. Mifoloji düşüncə tariximizin sorağıyla: yaradılış mifi və əfsanə janrı / E. Qaliboğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 11 iyun.- № 86.- S. 14.
  • Hüseyn, Fərid. Türkün gəlişi, yaxud ülviyyətim Azərbaycan: Özbəkistanda keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti günlərindən reportaj / F. Hüseyn // Kaspi.- 2019.- 8-10 iyun.- № 102.- S. 12-13.
  • Mecidova, Xəyalə Mirələm qızı. Yeni dövr (XXI əsr) türk yazıçı və şairlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri / X. M. Mecidova // Elmi iş.- 2019.- № 5.- S. 20-23.
  • Qarayeva, Nuranə. Milli rəqslərimizi qoruyub yaşatmalıyıq / N. Qarayeva // Respublika.- 2019.- 26 may.- № 115.- S. 7.
  • Mirişli, Elşən. Oğuz Türklərinin Begdilli Xarəzmşahlar Dövlətindəki Türkan Xatun / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 21-27 may.- № 17.- S. 7.
  • Zakirqızı, Aytək. Hilmi Ülkən Ziya Göyalp irsi haqqında: onu türkçü kimi formalaşdıran ikinci şəxs Əli bəy Hüseynzadə olub / A. Zakirqızı // Kaspi.- 2019.- 15 may.- № 87.- S. 15.
  • Quliyev, Elman. Abdulla Qədiri: müasir özbək ədəbiyyatının inkişafında xüsusi xidmətləri olan sənətkar / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 9 may.- № 73.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Abdulla Qədiri: müasir özbək ədəbiyyatının inkişafında xüsusi xidmətləri olan sənətkar / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 7 may.- № 72.- S. 14.
  • Paşayeva, Sahibə. "Koroğlu" dastanında hərb mövzusunun struktur poetikası / S. Paşayeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2019.- № 2.- S. 66-72.
  • Mirişli, Elşən. Yusif Xas Hacibin "Kutadqu Bilik" əsəri / E. Mirişli // Türküstan qəzeti.- 2019.- 23-29 aprel.- № 13.- S. 22.
  • Ələkbərli, Əlizadə. Həmid Araslı və türk-müsəlman xalqları ədəbiyyatı: [Həmid Araslı-110] / Ə. Ələkbərli // Respublika.- 2019.- 21 aprel.- № 86.- S. 5.
  • Həsənov, Tapdıq. Türk dünyasına böyük hədiyyə / T. Həsənov // Respublika.- 2019.- 17 aprel.- № 82.- S. 5.
  • Aslan, Vaqif. Türk sufi triadası - Şeyx Əhməd Yəsəvi, Yunis İmrə, İmadəddin Nəsimi / V. Aslan // Ədalət.- 2019.- 10 aprel.- № 63.- S. 7.
  • Aslan, Vaqif. Türk sufi triadası - Şeyx Əhməd Yəsəvi, Yunis İmrə, İmadəddin Nəsimi / V. Aslan // Ədalət.- 2019.- 9 aprel.- № 62.- S. 7.
  • Aslan, Vaqif. Türk sufi triadası - Şeyx Əhməd Yəsəvi, Yunis İmrə, İmadəddin Nəsimi / V. Aslan // Ədalət.- 2019.- 6 aprel.- № 61.- S. 4.
  • Aslan, Vaqif. Türk sufi triadası - Şeyx Əhməd Yəsəvi, Yunis İmrə, İmadəddin Nəsimi / V. Aslan // Ədalət.- 2019.- 5 aprel.- № 60.- S. 7.
  • Aslan, Vaqif. Türk sufi triadası - Şeyx Əhməd Yəsəvi, Yunis İmrə, İmadəddin Nəsimi / V. Aslan // Ədalət.- 2019.- 4 aprel.- № 59.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Özbək ədəbiyyatı / E. Quliyev // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 2 aprel.- № 57.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Özbək ədəbiyyatı / E. Quliyev // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 30 mart.- № 56.- S. 14.
  • Quliyev, Əbülfəz. Bəkir Çobanzadə və Macar türkologiyası / Ə. Quliyev // Elmi əsərlər: iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqoqika və psixologiya, riyaziyyat.- 2019.- № 1.- S. 58-62.
  • İsmayıl, Zülfiyyə. Naxçıvanın dialekt və şivələrində sintaktik yolla söz yaradıcılığı / Z. İsmayıl // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 3.- S. 111-116.
  • Mustafayeva, Nurlanə. Azərbaycan aşıq şeirinin Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında tədqiqi məsələləri / N. Mustafayeva // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 3.- S. 215-220.
  • Nuruzadə, Şəhla. Novruz adət-ənənələri: Cəbrayıl rayonunun və Naxçıvanın materialları əsasında / Ş. Nuruzadə // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 3.- S. 94-103.
  • Qasımov, Ramiz. Azərbaycan milli tənqidi realizmi və xalq lətifə ənənələri / R. Qasımov // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 3.- S. 147-154.
  • Quliyev, Elman. Özbək ədəbiyyatı / E. Quliyev // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 29 mart.- № 55.- S. 14.
  • Sayılov, Qalib. Milli folklorda İslam dininin poetik təsvirləri / Q. Sayılov // Dövlət və din.- 2019.- № 3.- S. 76-83.
  • Köçərli, İradə. Cövdət Hacıyevin nota saldığı aşıq havaları / İ. Köçərli // Folklor və etnoqrafiya.- 2019.- № 1/2.- S. 50-56.
  • Quliyev, Elman. Özbək ədəbiyyatı / E. Quliyev // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 28 mart.- № 54.- S. 14.
  • Rzayeva, Naibə. Xalq mahnıları - milli-mənəvi dəyərlərin ana qaynaqlarından biri kimi / N. Rzayeva // Folklor və etnoqrafiya.- 2019.- № 1/2.- S. 37-49.
  • Vüsal, Barat. Ədalətin qocalığı: [aşıq Ədalət Nəsibov haqqında] / B. Vüsal // Folklor və etnoqrafiya.- 2019.- № 1/2.- S. 29-36.
  • Xəlilova, Aynur. Etnomifik düşüncənin əfsanə yaddaşı / A. Xəlilova // Folklor və etnoqrafiya.- 2019.- № 1/2.- S. 57-74.
  • Talıblı, Tahir. Novruz çərşənbələri / T. Talıblı // Qobustan.- 2019.- № 1.- S. 12-13.
  • Cəfərli, Rəşad. Sarsılmaz birlik: [Novruz bayramı haqqında] / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2019.- 20 mart.- № 64.- S. 1,3.
  • Nərimanoğlu, Məhəmməd. Xalq oyunları: folklor nümunələri olan meydan tamaşaları min illərdir ki, qorunub saxlanmaqdadır / M. Nərimanoğlu // Azərbaycan.- 2019.- 20 mart.- № 64.- S. 8.
  • Qadirqızı, Şölə. Naxçıvanda Novruz ənənələri / Ş. Qadirqızı // Ədalət.- 2019.- 20 mart.- № 53.- S. 12.
  • Ələddinqızı, Nəzakət. Mənəvi dəyərlərimizin əbədiyaşarlıq rəmzi - Novruz bayramı: İlham Əliyev: "Yaz bayramının bu gün əsl ümumxalq bayramı mahiyyəti qazanması dövlət müstəqilliyimizin nailiyyətlərindəndir" / N. Ələddinqızı // Səs.- 2019.- 20 mart.- № 53.- S. 7.
  • Muradoğlu, Nizami. Novruz bayramının səciyyəvi xüsusiyyətləri / N. Muradoğlu // Kaspi.- 2019.- 16 mart.- № 51.- S. 20-21.
  • Qafarlı, Ramazan. Novruz - yaranış, oyanış və yeniləşmə bayramı / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 16 mart.- № 51.- S. 14.
  • Fərəcov, Savalan. Qardaş ölkələrin müştərək xalq oyunları və ənənələri / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- № 21.- S. 1,3.
  • Fərəcov, Savalan. Qardaş ölkələrin müştərək xalq oyunları və ənənələri / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- № 21.- S. 1,3.
  • İslamzadə, Atif. Azərbaycan folkloru ingilisdilli qaynaqlarda / A. İslamzadə // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 15 mart.- № 50.- S. 14.
  • Qafarlı, Ramazan. İlaxır çərşənbələr / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 14 mart.- № 49.- S. 14.
  • Şükürbəyli, Faiq. Kolanı - qədim türk tayfası / F. Şükürbəyli // Ədalət.- 2019.- 13 mart.- № 48.- S. 6.
  • Orucova, Səhər. Külək oyadan çərşənbə / S. Orucova // Azərbaycan.- 2019.- 12 mart.- № 57.- S. 7.
  • Qafarlı, Ramazan. İlaxır çərşənbələr / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 12 mart.- № 47.- S. 14.
  • Şükürbəyli, Faiq. Kolanı - qədim türk tayfası / F. Şükürbəyli // Ədalət.- 2019.- 12 mart.- № 47.- S. 7.
  • Qafarlı, Ramazan. İlaxır çərşənbələr / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 8 mart.- № 46.- S. 14.
  • Sarıyeva, İradə. Aşıq Sənət Muzeyi... / İ. Sarıyeva // Bakı Xəbər.- 2019.- 8 mart.- № 46.- S. 15.
  • Şükürbəyli, Faiq. Kolanı-qədim türk tayfası / F. Şükürbəyli // Ədalət.- 2019.- 8 mart.- № 46.- S. 14.
  • Əhmədli, Bədirxan. Üçlü formula gedən yol...: "Türkçülüyün üçlü formulu: nəzəri və tarixi aspektləri" adlı monoqrafiyadan parça / B. Əhmədli // 525-ci qəzet.- 2019.- 8 mart.- № 46.- S. 18-19.
  • Abdullayev, Ruslan. Türk dillərinin diferensiasiyasının sosial kökləri / R. Abdullayev // Türk dilləri araşdırmaları.- 2019.- № 1.- S. 82-99.
  • Orucova, Şəkər. Milli mənsubiyyətini itirməkdə olan türkdilli xalqlar / Ş. Orucova // Türk dilləri araşdırmaları.- 2019.- № 1.- S. 37-44.
  • Qaliboğlu, Elçin. Türk mifologiyasında yaradılış konsepsiyası / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 28 fevral.- № 40.- S. 14.
  • Şükürlü, Təranə. "Oğuznamə"nin dilində taabesiz mürəkkəb cümlə / T. Şükürlü // Türk dilləri araşdırmaları.- 2019.- № 1.- S. 60-69.
  • Vaqifqızı, Qətibə. Qədim uyğur abidəsi "Xuastuanift"in dilində saylar və numerativ sözlər / Q. Vaqifqızı // Türk dilləri araşdırmaları.- 2019.- № 1.- S. 115-119.
  • Əliyeva, Elnarə. Türk dillərində kəmiyyət və hal kateqoriyası: nominasiyası və təzahür üsulları / E. Əliyeva // Türk dilləri araşdırmaları.- 2019.- № 1.- S. 100-114.
  • Qabiloğlu, Elçin. Türk mifologiyasında yaradılış konsepsiyası / E. Qabiloğlu // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 27 fevral.- № 39.- S. 14.
  • Qaliboğlu, Elçin. Türk mifologiyasında yaradılış konsepsiyası / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 26 fevral.- № 38.- S. 14.
  • Fərəcov, Savalan. "Dədə Qorqud"un ölkəmizdə ilk naşiri: [Həmid Araslı-110] / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2019.- 22 fevral.- № 15.- S. 6.
  • Mustafayeva, Afaq. Dərələyizli Aşıq Cəlil / A. Mustafayeva // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 22 fevral.- № 36.- S. 14.
  • Nəbiyeva, Ülkər. Mövsüm mərasimlərinin izi ilə / Ü. Nəbiyeva // Azərbaycan.- 2019.- 19 fevral.- № 40.- S. 10.
  • Sarıyeva, İradə. Gənc aşıqlar arasında dastan bilgisizliyi hökm sürür / İ. Sarıyeva // Bakı Xəbər.- 2019.- 19 fevral.- № 33.- S. 15.
  • Fərəcova, Aynur. Oğuz eposunda qəhrəman cəmiyyətin xilaskari və qoruyucusu kimi / A. Fərəcova // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 15 fevarl.- № 31.- S. 14.
  • Fərəcova, Zöhrə. Böyük çillənin kiçik “qardaşı” / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2019.- 9 fevral.- № 32.- S. 7.
  • Nəbiyeva, Ülkər. Türk mifoloji təfəkküründə Xıdır Nəbi bayramı / Ü. Nəbiyeva // Azərbaycan.- 2019.- 9 fevral.- № 32.- S. 7.
  • Ələddinqızı, Nəzakət. Suyun, külək və havanın himayəçisi: Xıdır Nəbi mərasimi təbiətin oyanması, otların cücərməsi, axar suyun təmizlənməsi kimi təbii proseslərlə müşayiət edilir / N. Ələddinqızı // Səs.- 2019.- 6 fevral.- № 24.- S. 13.
  • Xəlil, Ağaverdi. Oğuz eposunda inisiasiya, sakrallaşdırma və qurban / A. Xəlil // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 1 fevral.- № 21.- S. 14.
  • Xəlil, Ağaverdi. Oğuz eposunda inisiasiya, sakrallaşdırma və qurban / A. Xəlil // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 31 yanvar.- № 20.- S. 14.
  • Cəfərova, Aytən. Naxçıvan folklor mühitində bayatılar əxlaqi-mənəvi düşüncənin ifadəsi kimi / A. Cəfərova // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 1.- S. 232-236.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Oğuznamələrdə və Naxçıvan folklorunda duz mədəniyyəti / Ə. Hüseynzadə // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2019.- № 1.- S. 225-231.
  • Quliyev, Hikmət. Müasir dövrün folklor prosesləri: kənddən şəhərə, şəhərdən virtual dünyaya “köç” / H. Quliyev // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- 30 yanvar.- № 19.- S. 14.
  • Quliyeva, X. Kül tiqin abidəsində işlənmiş qeyri-türk mənşəli etnonimlər / X. Quliyeva // Elmi iş.- 2019.- № 1.- S. 35-37.
  • İsakulov, Erjan. Babalarımızın müqəddəs yadigarı: [Fəzlullah Rəşidəddinin "Oğuznamə" kitabı haqqında] / E. İsakulov, Z. Orazbay // Türküstan qəzeti.- 2019.- 29 yanvar-4 fevral.- № 3.- S. 11.
  • Quliyev, Əbülfəz. Azərbaycan etnik-mədəni sistemində "Köçəri" yallısı / Ə. Quliyev, A. Cəfərova // İki sahil.- 2019.- 29 yanvar.- № 18.- S. 17.
  • Maşallahqızı, Mətanət. Təbriz folklorunda "Xına gecəsi" mərasimi nəğmələri / M. Maşallahqızı // Xalq Cəbhəsi.- 2019.- № 11.
  • Sadıq, İslam. Koroğlunun vücudnamələri / İ. Sadıq // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 17 yanvar.- № 10.- S. 14.
  • Aydınoğlu, Tahir. Çağdaş azərbaycançılıqdan qədim türkologiyaya körpü: [Tanınmış jurnalist-publisist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi, Əməkdar jurnalist, Bakı Dövlət Universiteti türkologiya kafedrasının müdiri Ramiz Əskərin anadan olmasının 65 illiyidir] / T. Aydınoğlu // Xalq qəzeti.- 2019.- 10 yanvar.- № 6.- S. 5.
  • Quliyev, Elman. Ziya Goyalp: türkçülüyün milli hərəkat səviyyəsinə yüksəlməsində xidməti olan şəxsiyyətlərdən biri / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 4 yanvar.- № 1.- S. 14.
  • Bəşirov, Vidadi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli tərəqqi ideyalarının qoyuluşu / V. Bəşirov // ADU. Elmi Xəbərlər.- 2018.- № 3/4.- S. 135-139.
  • Məmmədova, Aynur. 20-30-cu illər Azərbaycan ədəbi tənqidində "ümumtürk ədəbiyyatı" konsepsiyası və differensiallaşma məsələsi / A. Məmmədova // ADU. Elmi Xəbərlər.- 2018.- № 3/4.- S. 88-95.
  • Əzizov, Elbrus. "Kitabi-Dədə Qorqud"da işlənmiş bəzi söz və ifadələr haqqında / E. Əzizov // Türkologiya.- 2018.- № 4.- S. 71-77.
  • Mirzəyeva, Sofiya. Rəvayətlərdə tarixi hadisələrin bədii ifadəsi / S. Mirzəyeva // Dil və ədəbiyyat.- 2018.- № 1.- S. 64-70.
  • Şamil, Əli. Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə: yaxud Isık göl məni nədən kövrəltdi / Ə. Şamil // 525-ci qəzet.- 2018.- 26 dekabr.- № 230.- S. 6.
  • "Türk dilləri dialektlərinin kompleks şəkildə öyrənilməsini qarşımıza məqsəd qoymuşuq": Mahirə Hüseynova: "Türk dilləri dialektlərinin qarşılıqlı inteqrasiya problemi tədqiq edilir" // Üç nöqtə.- 2018.- 25 dekabr.- № 227.- S. 12.
  • Şamil, Əli. Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə: yaxud Isık göl məni nədən kövrəltdi / Ə. Şamil // 525-ci qəzet.- 2018.- 25 dekabr.- № 229.- S. 6.
  • Hümmətova, Xuraman. "Kitabi-Dədə Qorqud" təsəvvüf / X. Hümmətova // Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 22 dekabr.- № 49/50.- S. 13.
  • Şamil, Əli. Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə: yaxud Isık göl məni nədən kövrəltdi / Ə. Şamil // 525-ci qəzet.- 2018.- 21 dekabr.- № 227.- S. 6.
  • Saz heca vəznli şeirlərin üzərində yaranıb: Yaqub Babayev: "Aşıqlar divanilərini yazılı ədəbiyyatdakı klassik şeir şəkli olan müəbbedən götürüblər" // Azad Azərbaycan.- 2018.- 21 dekabr.- № 183.- S. 7.
  • Şamil, Əli. Tarixi köklərin sorağı, ulu əcdadların izi ilə : yaxud Isık göl məni nədən kövrəltdi / Ə. Şamil // 525-ci qəzet.- 2018.- 20 dekabr.- № 226.- S. 6.
  • Ülvi, Almaz. Azərbaycan-Özbəkistan ədəbiyyatları arasında mənəvi körpü: Maqsud Şeyxzadə elə bir ömür yaşayıb ki... / A. Ülvi // Kaspi.- 2018.- 20 dekabr.- № 219.- S. 15.
  • Ülvi, Almaz. Azərbaycan-Özbəkistan ədəbiyyatları arasında mənəvi körpü: Maqsud Şeyxzadə elə bir ömür yaşamışdır ki... / A. Ülvi // Kaspi.- 2018.- 19 dekabr.- № 218.- S. 15.
  • Şirinova, Rübabə. Aşıq sənətimizin ulu ustadı / R. Şirinova // 525-ci qəzet.- 2018.- 14 dekabr.- № 222.- S. 7.
  • Məcidli, Füzuli. Qazaxıstan: Ortaq Mirasın güvənc yeri / F. Məcidli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 11-17 dekabr.- № 91.- S. 8-9.
  • Tan, Nail. Azərbaycanda da Molla Nəsrəddin lətifə toplusu nəşr olundu / N. Tan // İki sahil.- 2018.- 11 dekabr.- № 234.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Etməsin tək vətənimdən məni dünyada...: Mehmed Akif Ərsoy (1873-1936) / E. Quliyev // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 6 dekabr.- № 241.- S. 14.
  • Fərəcova, Zöhrə. Azərbaycan mədəni irsinin UNESCO-da növbəti zəfəri / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2018.- 5 dekabr.- № 274.- S. 1,7.
  • İbrahimov, Elçin. Kamal Abdulla - qorqudşünaslıq dərsləri / E. İbrahimov // 525-ci qəzet.- 2018.- 4 dekabr.- № 214.- S. 5.
  • Dədə Qorqud irsini UNESCO-nun sərvətinə çevirə bildik...: Məhərrəm Qasımlı: "Bu abidənin UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsi üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilməsinin həm tarixi, həm milli, həm siyasi, həm də bəşəri əhəmiyyəti mövcuddur" // Bakı Xəbər.- 2018.- 1-3 dekabr.- № 208.- S. 13.
  • Kazımoğlu, Muxtar. "Dədə Qorqud" boylarında bəzi qaranlıq motivlər: I Yazı / M. Kazımoğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 1 dekabr.- № 45.- S. 11.
  • Naxçıvan yallılarının mənası...: [AMEA Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri Elxan Məmmədovla söhbət] // Paralel.- 2018.- 1 dekabr.- № 206.- S. 14.
  • “Dədə Qorqud irsi” UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilib // Azərbaycan.- 2018.- 29 noyabr.- № 269.- S. 6.
  • Allahverdiyev, Cəlal. XX əsr İrəvanda Azərbaycan ictimai-siyasi mühitinə baxış / C. Allahverdiyev // Respublika.- 2018.- 28 noyabr.- № 266.- S. 5-6.
  • Nizami Xəlilov: "Saz havaları toylarımıza, şənliklərimizə bir gözəllik verir": "Dədə Qorqud" dastanında işlənmiş şeir formaları ilə aşıq sənətində mövcud olan şeir şəkilləri bir-birinə oxşayır" // Palitra.- 2018.- 28 noyabr.- № 208.- S. 13.
  • Nazarbayev, Nursultan. Nazarbayev Türk tarixindən yazdı: Qazaxıstan bütün Türk xalqlarının müqəddəs ata yurdudur / N. Nazarbayev // Türküstan qəzeti.- 2018.- 27 noyabr-3 dekabr.- № 89.- S. 8-9.
  • Qaliboğlu, Elçin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ənənələri folklor yaddaşında / E. Qaliboğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 27 noyabr.- № 210.- S. 13.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mirzə Əbdürrəhim Talıbzadə: I yazı / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 27 noyabr-3 dekabr.- № 89.- S. 6.
  • Lələdağ, Əvəz Mahmud. Aşıq Ələsgər Zəngəzur dağlarında / Ə. M. Lələdağ // Ədalət.- 2018.- 24 noyabr.- № 209.- S. 13.
  • Cabbarlı, Ələmdar. Könlünün qapı-pəncərəsini insanların üzünə açan nurlu insan: [Dədə Şəmşirin oğlu Qənbər Şəmşiroğlu haqqında] / Ə. Cabbarlı // Ədalət.- 2018.- 17 noyabr.- № 204.- S. 8-9.
  • Quliyev, Elman. Əbdülhəq Hamid Tarxan - yeni türk ədəbiyyatının inkişafında misilsiz xidməti olan görkəmli şair və dramaturq / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 17 noyabr.- № 204.- S. 14.
  • Azayev, Əlisəfa. Aşıq Əhməd sənəti / Ə. Azayev // Ədalət.- 2018.- 16 noyabr.- № 203.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Əbdülhəq Hamid Tarxan - yeni türk ədəbiyyatının inkişafında misilsiz xidməti olan görkəmli şair və dramaturq / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 15 noyabr.- № 202.- S. 13.
  • Şirinova, Rübabə. Dədə Şəmşir ruhunun və işığının daşıyıcısı: [Dədə Şəmşirin oğlu Qənbər Şəmşir oğlu haqqında] / R. Şirinova // 525-ci qəzet.- 2018.- 15 noyabr.- № 201.- S. 7.
  • Bəylərli, Türkanə. Naxçıvanda folklorun tədqiqi sistemli şəkil alıb / T. Bəylərli // Azad Azərbaycan.- 2018.- 14 noyabr.- № 163.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Namiq Kamal - türk ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi, xalqa azadlıq, vətən sevgisi aşılayan şair: III yazı / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 14 noyabr.- № 201.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Namiq Kamal - türk ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi, xalqa azadlıq, vətən sevgisi aşılayan şair: II yazı / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 13 noyabr.- № 200.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Namiq Kamal - türk ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi, xalqa azadlıq, vətən sevgisi aşılayan şair: I yazı / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 9 noyabr.- № 199.- S. 9.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Seid Əzim Şirvani: [I Yazı] / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 6-12 noyabr.- № 86.- S. 6.
  • Professor Yeganə İsmayılova: "Koroğlu" bütün ziddiyyət və təzadlardan azad qılınc və söz qəhrəmanıdır" // Palitra.- 2018.- 3 noyabr.- № 192.- S. 15.
  • Rzasoy, Seyfəddin. “Əsli-Kərəm” dastanında butavermə / S. Rzasoy // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 1 noyabr.- № 193.- S. 14.
  • Rzasoy, Seyfəddin. “Dədə Qorqud” və “Əsli-Kərəm”də qarğış və alqış / S. Rzasoy // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 31 oktyabr.- № 192.- S. 14.
  • Azalp, Akif. Xalq ruhunun azman bilicisi və fədakar keşikçisi: [Məhərrəm Qasımlı] / A. Azalp // Mədəniyyət.az.- 2018.- № 9/10.- S. 39-43.
  • Müşfiq, Şahanə. Dünyaya qaranlıqdan boylanan nur - Aşıq Veysəl / Ş. Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2018.- 30 oktyabr.- № 190.- S. 6.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Aşıqlığın Dədə Şəmşir ucalığı / M. Qasımlı // Mədəniyyət.az.- 2018.- № 9/10.- S. 44-47.
  • Vahabzadə, Bəxtiyar. Kökümüzə gedən yolu tikanlardan təmizləyək: [Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin professor Ramazan Qafarlının kitabına yazdığı ön söz. 17 aprel 2000-ci il] / B. Vahabzadə // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 30 oktyabr.- № 191.- S. 14.
  • Əhmədov, Teymur. "Ədalət" qəzetinin oxucularına: [Millət vəkili, yazıçı Aqil Abbasın "Övladlarınıza "Koroğlu" və "Qaçaq Nəbi" dastanlarını oxumayın" məqaləsi haqqında replika] / T. Əhmədov // Respublika.- 2018.- 30 oktyabr.- № 242.- S. 6.
  • Vahabzadə, Bəxtiyar. Kökümüzə gedən yolu tikanlardan təmizləyək: [Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin professor Ramazan Qafarlının kitabına yazdığı ön söz] / B. Vahabzadə // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 27 oktyabr.- № 190.- S. 14.
  • Tağısoy, Nizami. "Koblandı-batır"da real tarixi hadisələr və şəxsiyyətlər / N. Tağısoy // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 26 oktyabr.- № 189.- S. 14
  • Tağısoy, Nizami. "Koblandı-batır"da real tarixi hadisələr və şəxsiyyətlər / N. Tağısoy // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 25 oktyabr.- № 188.- S. 14.
  • Azayev, Əlisəfa. Aşıq Şakir sənəti / Ə. Azayev // Ədalət.- 2018.- 20 oktyabr.- № 185.- S. 4.
  • Məmmədov, Tariyel. Tədqiqatçısını gözləyən nüsxə / T. Məmmədov // Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 20 oktyabr.- № 39.- S. 12.
  • Rəşad, Rəşid.Türk xalqlarınını birliyi və ya türk diaspor təşkilatları / R. Rəşad // Ekspress.- 2018.- 20-22 oktyabr.- № 184.- S. 10.
  • Rza Xəlilov: "Folklorşünaslarımızın fəaliyyət sahələrindən biri də şifahi xalq yaradıcılığımızın təbliği idi" // Palitra.- 2018.- 19 oktyabr.- № 181.- S. 15.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Nəcəf bəy Vəzirov / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 16-22 oktyabr.- № 84.- S. 6.
  • Professor Qəzənfər Paşayev: "Uşaq olarkən, hətta qış aylarında belə, mağarın arxasında dayanıb aşıqlara qulaq asırdım" // Palitra.- 2018.- 10 oktyabr.- № 174.- S. 13.
  • Haqverdiyev, H. T. Qədim türk dünyasının ortaq dəyərlərinin coğrafiyası / H.T. Haqverdiyev // Respublika.- 2018.- 9 oktyabr.- № 225.- S. 6.
  • Quliyev, Elman. XIX əsr yeni türk ədəbiyyatının yaradıcılarından biri - İbrahim Şinasi / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 9 oktyabr.- № 176.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Nəcəf bəy Vəzirov / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 9-15 oktyabr.- № 83.- S. 6.
  • Professor Mahmud Allahmanlı: "Aşıq yaradıcılığı xalqın milli-mənəvi sərvətidir, özü də şəriksiz mədəniyyətidir" // Palitra.- 2018.- 4 oktyabr.- № 170.- S. 15.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Abbasqulu Ağa Bakıxanov / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 3-9 aprel.- № 58.- S. 6.
  • Sönməz Abbaslı: "Atamın gəncliyi doğulduğu İrəvan şəhərinin arxivlərində keçdi": [Azərbaycan folklorşünası İsrafil Abbaslı haqqında] // Palitra.- 2018.- 2 oktyabr.- № 168.- S. 15.
  • Cabrayılova, Günəş. Görkəmli Azərbaycan alimi Məmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti / G. Cabrayılova // Mədəniyyət.az.- 2018.- № 9/10.- S. 58-61.
  • Yusha, Zhanna. Çin tuvalarının folkloru / Z. Yusha // Türkologiya.- 2018.- № 3.- S. 37-41.
  • Əzizəliyeva, Bəsirə. Turan Yazqanın görüşləri və fəaliyyətində türk dünyası / B. Əzizəliyeva, M. Kadıoğlu // Türkologiya.- 2018.- № 3.- S. 11-20.
  • Nigar. Azərbaycan Aşıqlar Birliyi VI Qurultayını keçirib: Məhərrəm Qasımlı yenidən Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri seçilib / Nigar // Palitra.- 2018.- 29 sentyabr.- № 167.- S. 15.
  • Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi / Z. Mənsimova // Metafizika.- 2018.- № 3.- S. 24-41.
  • Fərəcov, Savalan. "Koroğlu havaları" milli düşüncənin yüksəlməsinə xidmət edir: 16 aşıq havasının yer aldığı audiodiskin təqdimatı keçirildi / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2018.- 12 sentyabr.- № 66.- S. 7.
  • Eyvazlı, Aida. Türk birliyinə aparan yol / A. Eyvazlı // Türküstan qəzeti.- 2018.- 11-17 sentyabr.- № 79.- S. 5.
  • Naxçıvanda Milli Geyimlər Festivalı: mədəniyyətimizin daha bir təntənəsi // 525-ci qəzet.- 2018.- 7 sentyabr.- № 153.- S. 7.
  • Seyidzadə, Hacı Tofiq. Sazlı-sözlü el aşıqlarımız: Naxçıvanı dünyaya tanıdanlar / H. T. Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2018.- 7 sentyabr.- № 125.- S. 7.
  • Seyidzadə, Hacı Tofiq. Sazlı-sözlü el aşıqlarımız: Naxçıvanı dünyaya tanıdanlar / H. T. Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2018.- 7 sentyabr.- № 125.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Türklər böyük tarixi epoxa yaradıblar / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 4 sentyabr.- № 151.- S. 14.
  • Əyyublu, Mahmud. Ustad aşıqların irsinin qorunması sonrakı nəsillərin borcudur / M. Əyyublu // Azad Azərbaycan.- 2018.- 31 avqust.- № 122.- S. 7.
  • Quliyev, Elman. Türk ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri - Sultan Vələd / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 30 avqust.- № 150.- S. 14.
  • Quliyev, Fəxrəddin. Xalq poeziyasında forma və məzmun dialektikası / F. Quliyev // Geostrategiya.- 2018.- № 4.- S. 10-14.
  • Səfərova, Adilə. Şərur yallıları / A. Səfərova // İki sahil.- 2018.- 30 avqust.- № 162.- S. 11.
  • Bayramqızı, Əfsanə. Dünyanı heyran qoyan türk abidələri: ümumtürk yadigarları UNESCO siyahısında / Ə. Bayramqızı // Xalq qəzeti.- 2018.- 19 avqust.- № 185.- S. 7.
  • Nəbioğlu, Musa. Azərbaycanın qadın aşıqları / M. Nəbioğlu // Ədalət.- 2018.- 16 avqust.- № 143.- S. 6.
  • Bayramqızı, Əfsanə. Dünyanı heyran qoyan türk abidələri: ümumtürk yadigarları UNESCO siyahısında / Ə. Bayramqızı // Xalq qəzeti.- 2018.- 10 avqust.- № 177.- S. 5.
  • Bayramqızı, Əfsanə. Dünyanı heyran qoyan türk abidələri: ümumtürk yadigarları UNESCO siyahısında / Ə. Bayramqızı // Xalq qəzeti.- 2018.- 7 avqust.- № 174.- S. 5.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mirzə Şəfi Vazeh / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 21-30 iyul.- № 72.- S. 6.
  • Quliyev, Elman. Türk təsəvvüf ədəbiyyatının böyük şairi - Mövlana Cəlaləddin Rumi / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 24 iyul.- № 130.- S. 14.
  • Folklor azsaylı xalqların mədəniyyətində xüsusi yer tutur: Azərbaycan dövləti hər zaman azsaylı xalqlara qayğı ilə yanaşır, onların mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin qorunub saxlanmasına dəstək verir // Paralel.- 2018.- 21-23 iyul.- № 128.- S. 10.
  • Quliyev, Elman. Türk təsəvvüf ədəbiyyatının böyük şairi - Mövlana Cəlaləddin Rumi / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 21 iyul.- № 129.- S. 13.
  • Albalıyev, Şakir. Dərmansız dərdə uğrayıb görməz gözüm...: Xalqımız tarixinin bədii əks-sədasını özünün yaratmış olduğu folklor örnəklərində əks etdirib / Ş. Albalıyev // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 20 iyul.- № 128.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Türk təsəvvüf ədəbiyyatının böyük şairi - Mövlana Cəlaləddin Rumi / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 20 iyul.- № 128.- S. 13.
  • Təbriz aşıq məktəbi: ["Xalq Cəbhəsi" qəzeti mərhum professor Azad Nəbiyevin Güney Azərbaycanda aşıq sənəti ilə bağlı araşdırma yazısını təqdim edir] // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 13 iyul.- № 123.- S. 14.
  • Təbriz aşıq məktəbi: ["Xalq Cəbhəsi" qəzeti mərhum professor Azad Nəbiyevin Güney Azərbaycanda aşıq sənəti ilə bağlı araşdırma yazısını təqdim edir] // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 13 iyul.- № 123.- S. 14.
  • Təbriz aşıq məktəbi: ["Xalq Cəbhəsi" qəzeti mərhum professor Azad Nəbiyevin Güney Azərbaycanda aşıq sənəti ilə bağlı araşdırma yazısını təqdim edir] // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 13 iyul.- № 123.- S. 14.
  • Təbriz aşıq məktəbi: ["Xalq Cəbhəsi" qəzeti mərhum professor Azad Nəbiyevin Güney Azərbaycanda aşıq sənəti ilə bağlı araşdırma yazısını təqdim edir] // Xalq Cəbhəsi.- 2018.-12 iyul.- № 122.- S. 14.
  • Təbriz aşıq məktəbi: ["Xalq Cəbhəsi" qəzeti mərhum professor Azad Nəbiyevin Güney Azərbaycanda aşıq sənəti ilə bağlı araşdırma yazısını təqdim edir] // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 11 iyul.- № 121.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk Fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mir Həmzə Seyid Nigari / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 10-16 iyul.- № 71.- S. 6.
  • Həsənov, İlqar. Lahıc qəsəbəsində "Folklor milli kimlik kontekstində" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu və İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi konfrans Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunub] / İ. Həsənov // Xalq qəzeti.- 2018.- 3 iyul.- № 144.- S. 6.
  • Ağbaba, Avtandil. Qoşa qanadın vəhdəti: [Məhərrəm Qasımlının əsərləri haqqında] / A. Ağbaba // Folklor və etnoqrafiya.- 2018.- № 1/2.- S. 43-50.
  • Həsənli-Qəribova, Şəbnəm. XIV-XVI əsrlər türk dillərində təbabət leksikası / Ş. Həsənli-Qəribova // AMEA. Xəbərlər: humanitar elmlər.- 2018.- № 1.- S. 221-226.
  • Kazımova, Fəridə. El deyimlərinin tarixi-mifoloji semantikası: Neftçala folklorundaan seçmələr əsasında / F.Kazımova // Folklor və etnoqrafiya.- 2018.- № 1/2.- S. 51-59.
  • Muxtar, İlhamə. Lənkəran-Astara bölgəsinin məişət mərasimi nəğmələri / İ. Muxtar // Folklor və etnoqrafiya.- 2018.- № 1/2.- S. 60-65.
  • Muxtar, İlhamə. Lənkəran-Astara bölgəsinin məişət mərasimi nəğmələri / İ. Muxtar // Folklor və etnoqrafiya.- 2018.- № 1/2.- S. 60-65.
  • Muxtar, İlhamə. Lənkəran-Astara bölgəsinin məişət mərasimi nəğmələri / İ. Muxtar // Folklor və etnoqrafiya.- 2018.- № 1/2.- S. 60-65.
  • Qardaş Türkməndə baxşi sənəti: baxşi - türkmən aşığıdır // Qobustan.- 2018.- № 2.- S. 38-40.
  • Süleymanov, Əli. Yer-yurd adları ilə bağlı rəvayətlər və əfsanələr / Ə. Süleymanov // Folklor və etnoqrafiya.- 2018.- № 1/2.- S. 34-42.
  • Süleymanov, Əli. Yer-yurd adları ilə bağlı rəvayətlər və əfsanələr / Ə. Süleymanov // Folklor və etnoqrafiya.- 2018.- № 1/2.- S. 34-42.
  • Süleymanov, Əli. Yer-yurd adları ilə bağlı rəvayətlər və əfsanələr / Ə. Süleymanov // Folklor və etnoqrafiya.- 2018.- № 1/2.- S. 34-42.
  • Turan (Əbilov), Azər. Əli bəy Hüseynzadənin dil siyasəti - ortaq türkcə: bu barədə Məhəmməd Fuad Köprülünün mülahizələri / A. Turan (Əbilov) // AMEA. Xəbərlər: humanitar elmlər.- 2018.- № 1.- S. 58-61.
  • Şükürov, Əlihüseyn. Masallıda festival təntənəsi: "Bölgələrdən bölgələrə" başlandı: [Masallı şəhərindəki Heydər Əliyev Parkında Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “100 illik tariximiz” devizi altında “Bölgələrdən bölgələrə” adlı yaradıcılıq festivalına start verilib] / Ə. Şükürov // 525-ci qəzet.- 2018.- 28 iyun.- № 113.- S. 4.
  • İsmayilova, Yeganə. TÜRKSOY mədəniyyətimizin inteqrasiyasında əvəzsiz gücə malikdir / Y. İsmayilova // Səs.- 2018.- 23 iyun.- № 117.- S. 8-9.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mir Mövsüm Nəvvab / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 21-25 iyun.- № 68.- S. 6.
  • Cəfərov, Nizami. Bir etnosun taleyi / N. Cəfərov // Üç nöqtə.- 2018.- 15 iyun.- № 106.- S. 12.
  • Hacıyeva, Natəvan. Azərbaycan xalq nağıllarında metaforaların koqnitiv xüsusiyyətləri / N. Hacıyeva // Elmi Xəbərlər.- 2017.- № 4.- S. 8-13.
  • Qaliboğlu, Elçin. “Kitabi-Dədə Qorqud”da türkün yaradılış konsepsiyası / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 12 iyun.- № 104.- S. 14
  • Qaliboğlu, Elçin. “Kitabi-Dədə Qorqud”da türkün yaradılış konsepsiyası / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 9 iyun.- № 103.- S. 14.
  • Aşıq Şəmşirin 125 illiyi UNESCO-da qeyd edilib // 525-ci qəzet.- 2018.- 8 iyun.- № 103.- S. 7.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Kitabi-Dədə Qorqud"da türkün yaradılış konsepsiyası / E. Qaliboğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 8 iyun.- № 102.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Qədim və zəngin türk-islam mədəniyyəti / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 6 iyun.- № 100.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Qədim və zəngin mədəniyyətə malik türklər: “Divani lüğət-it türk” / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 2 iyun.- № 98.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Qədim və zəngin mədəniyyətə malik türklər / E. Quliyev // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 1 iyun.- № 97.- S. 14.
  • "Xurcun" folklor guşəsi // Ədalət.- 2018.-30 may.- № 95.- S. 7.
  • Rzayeva, Dilbər. "Söndürmədim ürəyimdə vətənimin çırağın": Muradəli Qureyşi Qaflantının həyat və yaradıcılığına qısa baxış / D. Rzayeva // Dövlət və din.- 2018.- № 5.- S. 100-105.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Seyid Əbülqasim Nəbati / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 22-28 may.- № 64.- S. 6.
  • Albalıyev, Şakir. “Mifin tarixə müdaxiləsi” əbədi prosesdir / Ş. Albalıyev // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 11 may.- № 83.- S. 13.
  • Əliyeva, Aynurə. Azərbaycan aşıq məktəbinin parlaq ulduzu: Yetsə qulağına Şəmşirin səsi... / A. Əliyeva // Türküstan qəzeti.- 2018.- 8-14 may.- № 62.- S. 10.
  • Şükürbəyli, Faiq. Təklələr / F. Şükürbəyli // Ədalət.- 2018.- 2 may.- № 77.- S. 7.
  • Muxtarqızı, İlhamə. Aşiq Ələsgər irsinin toplanması və nəşri / İ. Muxtarqızı // Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri.- 2018.- № 1.- S. 239-246.
  • Sayılov, Qalib. "Oğuznamə" epik ənənəsində islami baxışlar / Q. Sayılov // Dövlət və din.- 2018.- № 4.- S. 71-77.
  • Ələkbərova, Ülkər. Türk xalqlarının yas mərasimləri və inancları / Ü. Ələkbərova // Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. - 2018. - № 1. - S. 258-267.
  • Elsevər, İlkin. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında qadın sevgisi: ("Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyu" əsasında) / İ. Elsevər // Kaspi.- 2018.- 28-30 aprel.- № 76.- S. 21.
  • Məmmədov, Aydın. Azərbaycan xalqının daşla bağlı inanclarında tarixi demoqrafiya məsələləri / A. Məmmədov // Geostrategiya.- 2018.- № 2.- S. 37-40.
  • Quliyev, Elman. Türk mədəniyyətlərinin qədimliyi və zənginliyi: III yazı / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 28 aprel.- № 75.- S. 14.
  • Şəmsizadə, Nizaməddin. Eposda türk dövlətçiliyi / N. Şəmsizadə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 28 aprel.- № 15.- S. 22.
  • Fərəcov, Savalan. Cümhuriyyət aşiqi Molla Cümə: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yazıb-yaratmış Molla Cümə haqqında] / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2018.- 27 aprel.- № 33.- S. 11.
  • Quliyev, Elman. Türk dastanları: türk xalqlarının mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir / E. Quliyev // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 27 aprel.- № 74.- S. 14.
  • Mədətoğlu, Əbülfət. Sazlı-sözlü Tovuz / Ə. Mədətoğlu // Ədalət.- 2018.- 20 aprel.- № 69.- S. 7.
  • Dirili, Yusif. “Göydəki gündən, yerdəki elimdən doymadım”: Orxon-Yenisey abidələrində türk izləri...: II yazı / Y. Dirili // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 17 aprel.- № 66.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Abbasqulu Ağa Bakıxanov / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 17-23 aprel.- № 60.- S. 6.
  • Dirili, Yusif. Orxon-Yenisey abidələrində türk izləri...: Qədim türklərin ətraf mühitə münasibəti: II yazı / Y. Dirili // Xalq cəbhəsi. - 2018.- 14 aprel. - № 65. - S. 14.
  • Dirili, Yusif. “Yağımız ətrafda yırtıcı quş tək, biz sayıq idik”: Orxon-Yenisey abidələrində türk izləri...: I yazı / Y. Dirili // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 13 aprel.- № 64.- S. 14
  • Dədə Şəmşirin iki yeni şeiri və bir fotosu // Palitra.- 2018.- 11 aprel.- № 63.- S. 13.
  • Xəlil, Ağaverdi. Şumer və Oğuz eposunun bənzərliyi / A. Xəlil // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 11 aprel.- № 63.- S. 14
  • Xəlil, Ağaverdi. Şumer və Oğuz eposunun bənzərliyi / A. Xəlil // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 10 aprel.- № 62.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Azərbaycan türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Abbasqulu Ağa Bakıxanov / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 10-16 aprel.- № 59.- S. 6.
  • Tağıoğlu, Əjdər. Oğuz - türk tarixi: Bəylərbəyi Rəvan xandan İrəvan qala - şəhər yadigarı / Ə. Tağıoğlu // Olaylar.- 2018.- 4 aprel.- № 58.- S. 14.
  • Annaquluyeva, Maral. "Kitabi-Dədəm Qorqud" eposunda mənəvi tərbiyə metodları / M. Annaquluyeva // Dədə Qorqud.- 2018.- № 1.- S. 30-36.
  • İsmayılova, Yeganə. Ə. Dəmirçizadənin "Dədə Qorqud" librettosu və "Qaraca çoban" pyesində oğuz xalqının milli birlik və vəhdəti idealları / Y. İsmayılova // Dədə Qorqud.- 2018.- № 1.- S. 22-29.
  • Məmmədova, Aynur. 20-30-cu illər tənqidində "Oğuznamə" haqqında araşdırmalar / A. Məmmədova // Dədə Qorqud.- 2018.- № 1.- S. 37-42.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi Dədə Qorqud"da ilkin dünyagörüşləri və əski adət-ənənələr / R. Qafarlı // Dədə Qorqud.- 2018.- № 1.- S. 3-21.
  • Qardaş türk folklorundan örnəklər // Dədə Qorqud.- 2018.- № 1.- S. 188-196.
  • Quliyev, Fəxrəddin. Xalq poeziyasında islam əxlaqı və harmonik şəxsiyyət məsələləri / F. Quliyev // Dövlət və din.- 2018.- № 3.- S. 34-39.
  • Sayılov, Qalib. Mifologiya və din: ictimai şüur konseptləri kimi / Q. Sayılov // Dövlət və din.- 2018.- № 3.- S. 28-33.
  • Əbdülhəsənli, T. Ə. Bayatılar və qoşmalar müasir poeziya müstəvisində / T. Ə. Əbdülhəsənli, N. Salamova // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi.- 2018.- № 1.- S. 95-98.
  • Əhmədova, A. Ş. Müasir Azərbaycan uşaq folklorunun özünəməxsus xüsusiyyətləri / A. Ş. Əhmədova // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi.- 2018.- № 1.- S. 99-104.
  • Əskər, Nailə. "Goroğlu" dastanının tədqiqat tarixi / N. Əskər // Dədə Qorqud.- 2018.- № 1.- S. 137-145.
  • Cəfərov, Nizami. Azərbaycan xalqının aşıq ədəbiyyatı əmanəti / N. Cəfərov // 525-ci qəzet.- 2018.- 17 mart.- № 51.- S. 10-11.
  • Şəmsizadə, Nizaməddin. Türkçülük və epos mədəniyyəti / N. Şəmsizadə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 mart.- № 10.- S. 11.
  • Alışanlı, Şirindil. Sazın qüdrətilə sözün hikmətini qovuşduran ustad / Ş. Alışanlı // 525-ci qəzet.- 2018.- 15 mart.- № 49.- S. 7.
  • Zərli tac kamallı başa yaraşır: Ağdabanlı Qurbanın sənət zirvəsindən başlanan yolun ustad davamçısı // Azərbaycan.- 2018.- 15 mart.- № 58.- S. 7.
  • Ələkbərli, Faiq. Çağdaş Azərbaycan Türk fəlsəfəsinin başlıca problemləri / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 13-19 mart.- № 56.- S. 6.
  • Məhərrəmli, Qiymət. Bircə dəfə də olsun Şəkiyə getmisənsə... / Q. Məhərrəmli // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 8 mart.- № 45.- S. 14.
  • Əyyub, Mahmud. Aşıq sənəti haqqında / M. Əyyub // Palitra.- 2018.- 7 mart.- № 44.- S. 13.
  • Qafarlı, Ramazan. Azərbaycan türklərinin mifologiyası: bəzən fəlakətlərin qarşısı alınır, bəladan xilas olan varlıqlar hər şeyi təzədən başlayır... / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 6 mart.- № 43.- S. 14.
  • Ələkbərli, Faiq. Çağdaş Azərbaycan Türk fəlsəfəsinin başlıca problemləri / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2018.- 6-12 mart.- № 55.- S. 6.
  • Fərəcova, Aynur. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında qəhrəman və cəmiyyət münasibətləri: II yazı / A. Fərəcova // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 3 mart.- № 42.- S. 14.
  • Fərəcova, Aynur. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında qəhrəman və cəmiyyət münasibətləri: I yazı / A. Fərəcova // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 2 mart.- № 41.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Türk dastanları: türk xalqlarının mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 23 fevral.- № 36.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Türk dastanları: türk xalqlarının mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 22 fevral.- № 35.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Türk dastanları: türk xalqlarının mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 21 fevral.- № 34.- S. 14.
  • Nəsib, Tahir. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit: Ortaq dünya baxışları, kultlar, inanclar, mənəvi ruh qavrayışlarının dastanlarda əksi / T. Nəsib // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 14 fevral.- № 29.- S. 14.
  • Nəsib, Tahir. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit / T. Nəsib // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 13 fevral.- № 28.- S. 14.
  • Nəsib, Tahir. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit / T. Nəsib // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 10 fevral.- № 27.- S. 14.
  • Əliyeva, İradə. Xıdır Nəbi bayramı / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2018.- 10 fevral.- № 31.- S. 7.
  • Nəsib, Tahir. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit / T. Nəsib // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 9 fevral.- № 26.- S. 14.
  • Yurdoğlu-Məmmədov, Elxan. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında Naxçıvan mövzusuna işıq salan dəyərli nəşr: “Dədə Qorqud yurdu -Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas" / E. Yurdoğlu-Məmmədov // Olaylar.- 2018.- 9 fevral.- № 26.- S. 10.
  • İsmayılova, Kəmalə. “Şah İsmayıl” dastanının əsas xüsusiyyəti onun qəhrəmanlıq və məhəbbət xətti üzərində qurulmasıdır / K. Ismayılova // Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 7 fevral.- № 24.- S. 14.
  • Albaliyev, Ş. Azərbaycan xalqının etnik mənsubiyyətinə dair / Ş. Albaliyev // Elmi iş.- 2018.- № 1.- S. 50-54.
  • Albaliyev, Ş. Azərbaycan xalqının etnik mənsubiyyətinə dair / Ş. Albaliyev // Elmi iş.- 2018.- № 1.- S. 50-54.
  • Bünyadova, Ş. T. Azərbaycan atalar sözlərində bayramlar, oyun və əyləncələr / Ş. T. Bünyadova // Elmi iş.- 2018.- № 1.- S. 47-49.
  • Mirzəyeva, Xanım. Azərbaycan dini nağıllarında kontaminasiya / X. Mirzəyeva // AMEA. Xəbərlər: humanitar elmlər.- 2018.- № 1.- S. 201-206.
  • Rzayeva, Çinarə. Azərbaycan və digər türk xalqları bayatılarında variantlılıq məsələləri / Ç. Rzayeva // AMEA. Xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2018.- № 1.- S. 173-178.
  • Əyyub, Mahmud. Fəxrəddin Quliyev: "Aşıq deyişmələri aşıq poeziyasının inkişafında mühüm rol oynayır" / M. Əyyub // Palitra.- 2018.- 18 yanvar.- № 10.- S. 13.
  • Uğur. "Görürsən hər işi tərsinə, dünya": Aşıq Əşrəf Qəninin "Buludlar ağlayır" kitabı işıq üzü görüb // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 17 yanvar.- S. 14.
  • Hadi, Namiq. "Kitabi-Dədə Qorqud"da Quran hökmləri / N. Hadi // Şərq.- 2018.- 13 yanvar.- № 7.- S. 12.
  • Qurbanov, Nail. "Gizli "Dədə Qorqud" silsiləsinin yeni aşkar məqamları: Akademik Kamal Abdullanın "Kitabi-Dədə Qorqud" poetikasına giriş - dansökülən variant" monoqrafiyası haqqında düşüncələr / N. Qurbanov // 525-ci qəzet.- 2018.- 10 yanvar.- № 4.- S. 6.
  • Tağısoy, Nizami. “Koblandı-batır” qazax xalq poeziyasının orijinal örnəyidir / N. Tağısoy // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 10 yanvar.- № 4.- S. 14.
  • Tağısoy, Nizami. Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır” / N. Tağısoy // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 9 yanvar.- № 3.- S. 14.
  • İsaxanlı, Hamlet. "Koroğlu" Amerikanın şeir və musiqi dünyasında / H. İsaxanlı // Xəzər xəbər.- 2017.- № 358.- S. 32-38.
  • Kazımi, P. F. Müasir informasiya cəmiyyətində türk milli kitabxanaları: tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri / P. F. Kazımi // Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2017.- № 3.- S. 73-82
  • Sadıq, İslam. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin "Qızlar bulağı" romanında Şumer motivləri / İ. Sadıq // AMEA. Xəbərlər: humanitar elmlər.- 2017.- № 2.- S. 173-177.
  • Bakıxanov, Tofiq. "Azərbaycanın Quba bölgəsinin musiqi folkloru": bölgə musiqişünaslığımızda ilk tədqiqat əsəri / T. Bakıxanov // Mədəniyyət.az.- 2017.- № 6.- S. 28-29.
  • Hüseynova, Zülfiyyə. Aşıq havalarının bölgüsü / Z. Hüseynova // Qobustan.- 2017.- № 4.- S. 63-65.
  • Həbibbəyli, İsa. Azərbaycan ədəbiyyatının mifologiya və epos dövrü / İ. Həbibbəyli // Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri.- 2017.- № 3.- S. 3-10.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Aşıq ədəbiyyatının milli tarixi özəlliyi / M. Qasımlı // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 3/4.- S. 3-10.
  • Quluzadə, Zümrüd. Bir daha Azərbaycan tarixşünaslığının məxəzləri olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı və Abbasqulu Ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsəri haqqında / Z. Quluzadə // Türkologiya.- 2017.- № 4.- S. 63-69.
  • Hacıyev, Asif. “Dədə Qorqud“ eposunda şaman görüşləri / A. Hacıyev // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 23 dekabr.- № 234.- S. 14.
  • "Folklorda ifa prosesini araşdırmaq çox vacibdir": Muxtar Kazımoğlu: "Xalq arasında şifahi ədəbiyyatla yanaşı, şifahi tarix nümunələri də yaşayır və nəsildən-nəslə ötürülür": [Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun direktoru, akademik Muxtar Kazımoğlunun müsahibəsi] // Palitra.- 2017.- 22 dekabr.- № 235.- S. 13.
  • Hacıyev, Asif. “Dədə Qorqud“ eposunda şaman görüşləri / A. Hacıyev // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 22 dekabr.- № 233.- S. 14.
  • Elsevər, İlkin. İslam Sadığın yaradıcılığı və folklor / İ. Elsevər // Ədalət.- 2017.- 21 dekabr.- № 234.- S. 6.
  • Abiyev, Vüsal. Əcdadlarımız günəşi od mənbəyi sayıblar / V. Abiyev // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 8 dekabr.- № 223.- S. 14.
  • Həbibbəyli, İsa. Ortaq başlanğıcdan ölkə ədəbiyyatına və dünya miqyasına doğru: dövrləşmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri / İ. Həbibbəyli // 525-ci qəzet.- 2017.- 2 dekabr.- № 221.- S. 8,18.
  • Məşədiyev, A. Sazın pasportu: Aşıq Ədalət Nəsibov sağlığında klassikləşən bir sənətkardır // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 30 noyabr.- S. 13.
  • Qəsəbova, İ. Bax belə çalarlar yanıq Kərəmi …: Aşıq Ədalət ustadlığın bütün şərtlərini özündə cəmləşdirməyi bacararaq ustad adını qazanmışdı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 30 noyabr.- S. 13.
  • Tağısoy, Nizami. Malkar-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinə müxtəsər ekskurs / N. Tağısoy // Ədəbi əlaqələr: toplu.- 2017.- № 11.- S. 20-27.
  • Həbibbəyli, İsa. Etnosdan eposadək: dövrləşmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri / İ. Həbibbəyli // 525-ci qəzet.- 2017.- 25 noyabr.- № 216.- S.8,16.
  • Kazımoğlu, Muxtar. Məhəmmədhüseyn Təhmasib və folklorumuzun bəzi ağrılı nöqtələri / M. Kazımoğlu // 525-ci qəzet.- 2017.- 25 noyabr.- № 216.- S. 9-10.
  • Sadıqov, M. Xalqa güvənən həqiqət carçısı: Aşıq Yanvar Bədəlov // Respublika.- 2017.- 23 noyabr.- S. 7.
  • Fərəcov, S. "El aşığın butasıdır...": [Aşıq Surxay haqqında] // Mədəniyyət.- 2017.- 22 noyabr.- S. 15.
  • Fərəcov, S. Ustad aşıq Bəylər Qədirovun 100 illik yubileyi qeyd olundu: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] // Mədəniyyət.- 2017.- 22 noyabr.- S. 6.
  • Rzasoy, Seyfəddin. Əcdad kultu və oğuz dövlətçilik ənənəsi / S. Rzasoy // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 21 noyabr.- № 211.- S.14.
  • Rzasoy, Seyfəddin. Əcdad kultu və oğuz dövlətçilik ənənəsi / S. Rzasoy // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 18 noyabr.- № 209.- S. 14.
  • Qafarlı, Ramazan. Azərbaycan türklərinin mifologiyasında dünya dağına inam / R. Qafarlı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 17 noyabr.- № 208.- S.14.
  • Əyyub, M. Qara sazın mahir ifaçısı: [Aşıq Ədalət haqqında] // Palitra.- 2017.- 17 noyabr.- S. 15.
  • Fərəcov, S. İrəvan mahalının saz-söz sənətkarları: [aşıq Məhər, aşıq Cəlil və aşıq Yaqub haqqında] // Mədəniyyət.- 2017.- 15 noyabr.- S. 15.
  • Qafarlı, Ramazan. Azərbaycan uşaq folkloru / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 15 noyabr.- № 206.- S. 14.
  • Əyyub, M. Qara sazın mahir ifaçısı: Ədalət Nəsibov // Azad Azərbaycan.- 2017.- 14 noyabr.- S. 7.
  • Vəliyeva, Zülfiyyə. Türk xalqlarının ortaq mədəni dəyərləri / Z. Vəliyeva // Palitra.- 2017.- 3 noyabr.- № 201.- S. 13.
  • Kərimli, Etibar. Antik tribuna və antik obraz / E. Kərimli // Ulduz.- 2017.- № 10.- S.88-92.
  • Əyyub, M. "Aşıq Pəri inciləri" şeir antologiyası: [şairə Pərvanə Zəngəzurlu və Güllü Tomarlının tərtibatında işıq üzü görən eyniadlı şeir antologiyası haqqında] // Palitra.- 2017.- 31 oktyabr.- S. 13.
  • Məmmədov, Məhəmməd. Firudin bəy Köçərlinin "balalara hədiyyə" kitabi / M. Məmmədov // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 28 oktyabr.- № 195.- S.14.
  • Nəbioğlu, M. Xaçmazda Aşıq Ələsgərin büstü ucaldılıb // Ədalət.- 2017.- 28.- oktyabr. S.7.
  • Sarıyeva, İ. Filarmoniyada müasir Azərbaycan aşıq sənətinin patriarxlarından biri aşıq İsfəndiyar Rüstəmovun 80 illik yubileyi qeyd edildi // Bakı xəbər.- 2017.- 27 oktyabr.- S. 15.
  • Aşıq Ədalətin xatirəsi yad edilib: [Bakıda görkəmli saz ustadı, Əməkdar incəsənət xadiminin xatirəsi anılıb] // Mədəniyyət.- 2017.- 25 oktyabr.- S. 15.
  • Fariz. Ustad sənətkarın yubiley gecəsi: Aşıq İsfəndiyar Rüstəmovun 80 illiyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] // Mədəniyyət.- 2017.- 25 oktyabr.- S. 3.
  • Qafarlı, Ramazan. Azərbaycan Türklərinin mifologiyasında Humay obrazı / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 20 oktyabr.- № 189.- S.14.
  • Sarıyeva, İradə. Mahmud Kaşqarinin minillik yubileyi ərəfəsində...: “Mahmud Kaşqarinin 1000 illik yubileyinin keçirilməsini Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fond öz üzərinə götürüb” / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2017.- 20 oktyabr.- № 188.- S. 15.
  • Nəbioğlu, Musa. Sazın Ədalət əfsanəsi, Ədalət həqiqəti: [aşıq Ədalət haqqında] / M. Nəbioğlu // Ədalət.- 2017.- 17 oktyabr.- № 188.- S.7.
  • Qazi, V. İtmiş yaddaşların kodu – Aşıq Ədalətin ölüm xəbərindən doğan yazı // 525-ci qəzet.- 2017.- 14 oktyabr.- S. 12.
  • Aşıq Kamandarın yubileyinə həsr olunmuş konsert: [Gürcüstanın Marneuli rayonunda] // Mədəniyyət.- 2017.- 13 oktyabr.- S. 10.
  • Aşıqlarımız Litvada folklor festivalında iştirak edirlər // Mədəniyyət.- 2017.- 13 oktyabr.- S. 5.
  • Abasov, C. Aşıq Şəmşir haqqında yeni kitab: Qaziantep Universitetində ustad aşığın büstü açıldı: [Türkiyədə professor İlqar İmamverdiyevin hazırladığı "Dədə Şəmşir ifaçılığında ənənəvi saz havaları" kitabının işıq üzü görməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2017.- 12 oktyabr.- S. 2.
  • Nəbioğlu, M. Sənət mülkünün xan Kamandarı: [Aşıq Kamandar haqqında] // Ədalət.- 2017.- 10 oktyabr.- S. 7.
  • Məmmədli, İ. Aşıq Ələsgərin çap olunmuş kitablarında getməyən şeirləri // 525-ci qəzet.- 2017.- 6 oktyabr.- S. 4.
  • Muradoğlu, Nizami. "Dədə Qorqud" şeiri və müasir poeziya / N. Muradoğlu // Poetika.izm.- 2017.- № 3.- S. 109-119.
  • Sadıq, İslam. Yusif Vəzir Çəmənzəminli və Şumer qaynaqları / İ. Sadıq // Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri.- 2017.- № 3.- S. 244-248.
  • Rzayeva, S. Dədə Şəmşirin sənət dünyası // 525-ci qəzet.- 2017.- 28 sentyabr.- S. 7.
  • Sarıyeva, İradə. "Azərbaycanın ənənəvi xalq musiqisi Atlası" – qeyri-adi nəşr… / İ. Sarıyeva // Bakı Xəbər.- 2017.- 28 sentyabr.- № 172.- S. 15.
  • Abbasova, Mətanət. Güney Azərbaycan folkloru / M. Abbasova // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 27 sentyabr.- № 172.- S. 14.
  • Rzayeva, Sevinc. Dədə Şəmşirin sənət dünyası / S. Rzayeva // 525-ci qəzet.- 2017.- 27 sentyabr.- № 174.- S. 7.
  • Anar. Çan kiminçün çalınır, saz kiminçün çalınır?: "Səhər-səhər" rubrikasında: [Aşıq Ədalət haqqında] // 525-ci qəzet.- 2017.- 23 sentyabr.- S. 11.
  • Qaliboğlu, S. Güney Azərbaycan folkloru dərindən öyrənilir / S. Qaliboğlu // Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- № 74.- S. 11.
  • Sarıyeva, İ. Azərbaycan aşıq sənətinin son mogikanı aşıq Ədalət Nəsibov haqqında vida sözü... // Bakı xəbər.- 2017.- 19 sentyabr.- S. 15.
  • Bünyadov, T. Sındı sədəfli saz...: [Aşıq Ədalət haqqında] // 525-ci qəzet.- 2017.- 16 sentyabr.- S. 19.
  • Müşfiq, Ş. Aşıq Ədalətə vida və ya Saz əmanəti: [Aşıq Ədalət haqqında] // 525-ci qəzet.- 2017.- 16 sentyabr.- S. 19.
  • Osmanoğlu, M. Zamanı dəyişən sənətkar: [aşıq Ədalət haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-16 sentyabr.- S. 9.
  • Əməkdar incəsənət xadimi Ədalət Nəsibov vəfat edib // Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentyabr.- S. 2.
  • Tağısoy, Nizami. Azərbaycan-qazax ədəbi əlaqələri / N. Tağısoy // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 7 sentyabr.- № 158.- S. 14.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Naxçıvandan toplanmış folklor mətnlərində duzla bağlı inamlar / Ə. Hüseynzadə // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 4.- S.6-11.
  • Pirsultanlı, S. Bayatı yaradıcısı Lələ və Sarı Aşıq: "Cocuq Mərcanlı yaxınlığında "Lələ dağı"ndan, "Lələ yaylağı"ndan söz açdılar"// Xalq cəbhəsi.- 2017.- 31 avqust.- S.14.
  • Pirsultanlı, S. Bayatı yaradıcısı Lələ və Sarı Aşıq: "Cocuq Mərcanlı yaxınlığında "Lələ dağı"ndan, "Lələ yaylağı"ndan söz açdılar" // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 30 avqust.- S.14.
  • Osmanlı, İsmixan. "Oğuz kağan" dastanı möhtəşəm bir abidədir / İ. Osmanlı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 29 avqust.- № 153.- S.14.
  • Sarıyeva, İ. Əfsanəvi Ədalət Nəsibov...: [Xalq artisti, "Şöhrət" ordenli saz ifaçısı haqqında] // Bakı xəbər.- 2017.- 29 avqust.- S. 15.
  • Osmanlı, İsmixan. "Oğuz kağan" dastanı möhtəşəm bir abidədir / İ. Osmanlı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 26 avqust.- № 152.- S.14.
  • Osmanlı, İsmixan. "Oğuz kağan" dastanı möhtəşəm bir abidədir / İ. Osmanlı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 25 avqust.- № 151.- S.14.
  • Alışanlı, Şirindil. Kərkük sevdalı filoloq / Ş. Alışanlı // Azərbaycan.- 2017.- 8 avqust.- № 170.- S. 7.
  • "Ecazkar barmaqların sehrində": Aşıq Ədalət Nəsibovun sənət dünyasına həsr olunmuş tədbir: [Qazax Rayon Mədəniyyət Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2017.- 28 iyul.- S. 3.
  • Rəsulova, Ədalət. Yusif Vəzir Çəmənzəminli yaradıcılığına bir baxış / Ə. Rəsulova // Respublika.- 2017.- 23 iyul.- № 156.- S. 6.
  • Nəbioğlu, M. Ustad aşıq – zəmanədən gileyli şair: [aşıq Mikayıl Azaflı haqqında] // Ədalət.- 2017.- 22 iyul.- S. 4.
  • Qurbanqızı, Z. Aşıq sənətinin ustadı: [Aşıq Dədə Ələsgər haqqında] // Respublika.- 2017.- 18 iyul.- S. 7.
  • Qorqudşünaslıqda Fərqli bir kitab: [İyunun 20-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu AMEA Məhəmməd Füzuli adına əlyazmalar İnstitutunda akademik Kamal Abdulla ilə görüş-dialoq keçirib] // 525-ci qəzet.- 2017.- 15 iyul.- № 124.- S. 16-17.
  • Nəbioğlu, M. Aşıq Cabbarın sazı və sözü: [Cabbar Cabbarov haqqında] // Ədalət.- 2017.- 6 iyul.- S. 3.
  • Vaqifqızı, Ləman. Bayatı şəklində deyilən laylalar / L. Vaqifqızı // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 1 iyul.- № 112.- S. 14.
  • Alekseyevski, Mixail. Folklorşünaslıq mətn və kontekst problemi qarşısında / M. Alekseyevski // Arxetip.- 2017.- № 1.- S. 5-16.
  • Çələbi, Faiq. "Koroğlu" poeziyası ilə atalar sözləri və məsəllərin qarşılıqlı əlaqəsi / F. Çələbi // Arxetip.- 2017.- № 1.- S. 58-114.
  • Hacıyeva, Qalibə. Şərqi Anadolunun folklor dili və Naxçıvan qrupu şivələrinin leksik qatı / Q. Hacıyeva // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 2.- S. 32-42.
  • İmanov, Muxtar. Heydər Əliyev və "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu / M. İmanov // Türkologiya.- 2017.- № 2.- S. 46-54.
  • İslamzadə, Arif. "Dədə Qorqud kitabı"ndan bərpa olunan "Aslan öldürüb aslana çevrilmə" mifologemi / A.İslamzadə // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 17-22.
  • İsmayılova, Elza. "Koroğlu" dastanında qiyafətdəyişdirmə motivi: Azərbaycan və Türkiyə variantları əsasında / E. İsmayılova // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 108-124.
  • Kazımova, Fəridə. Molla Pənah Vaqif - rəvayətləşən tarix: [Molla Pənah Vaqif - 300] / F. Kazımova // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 2.- S. 43-48.
  • Köçərli, İradə. Muğam və aşıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələrinə bir baxış / İ. Köçərli // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 2.- S. 11-22.
  • Nəbiyeva, Almara. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında milli geyimlər / A. Nəbiyeva // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 23-28.
  • Qafarlı, Ramazan. "Dədə Qorqud" eposunda çadır mifik Dünya Modeli və vətən obrazı kimi / R. Qafarlı // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 3-16.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Qurbanidir mənim adım... / M. Qasımlı // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 2.- S. 3 -10.
  • Qəhrəmanlıq salnaməsi - "Edigey" dastanı: "Edigey" dastanı: noqay variantı // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 165-192.
  • Rzayeva, Çinarə. Multikulturalizm Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatında / Ç. Rzayeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- Naxçıvan, 2017.- № 3.- S. 9-14.
  • Rzayeva, Çinarə. Türk-İslam mədəniyyəti abidələrinin Naxçıvan folklorunda bədii əksi / Ç. Rzayeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 3.- S. 230-234.
  • Soltanov, Məmmədxan. Dədə Qorqud və Xızır antroponimləri haqqında / M. Soltanov, M. Abdullayeva // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 65-70.
  • Xavəri, Sərxan. XX əsr Azərbaycan mədəniyyətində akkulturasiya və folklorun etnointeqrativ funksionallığl / S. Xavəri // Arxetip.- 2017.- № 1.- S. 115-127.
  • Əliyev, Oruc. Azərbaycan nağıl və dastanlarında ənənəvi formul və vasitələr / O. Əliyev // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 36-43.
  • Əliyeva, Ülkər. Cənubi və Qərbi Azərbaycandan tapılan bəzi maddi mədəniyyət nümunələrində əbədiləşən folklorumuz / Ü. Əliyeva // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 84-90.
  • Ələkbərli, Əziz. İrəvan tarixində və folklorunda Nuh peyğəmbər və Nuhun tufanı / Ə. Ələkbərli // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 51-56.
  • Ələkbərova, Ülkər. Türk xalqlarının folklorunda öz, nıb və sünə / Ü. Ələkbərova // Dədə Qorqud.- 2017.- № 2.- S. 97-107.
  • Əsgərova, Nazirə. Nağılların regional özəllikləri / N. Əsgərova // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 3.- S.21-25.
  • Əhmədli, Atəş. Axıska türk folklorunda Vətən həsrəti / A. Əhmədli // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 24/29 iyun.- № 110.- S. 14.
  • Hüseynzadə, X. Yağışlı bir gündə: [Aşıq Veysəlin yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S. 30.
  • Gənc aşıqların konserti keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] // Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S. 11.
  • Sadıq, İslam. Tarixi qaynaqlarda Günəş adlı türk tayfası… / İ. Sadıq // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 21 iyun.- № 107.- S. 14.
  • "Sazın gəncliyi-gəncliyin sazı": [Dövlət Mahnı Teatrında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S. 7.
  • Muradoğlu, Nizami. Dədə Qorqud obrazı və motivləri müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində / N. Muradoğlu // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 17 iyun.- № 105.- S. 14.
  • Muradoğlu, Nizami. Dədə Qorqud obrazı və motivləri müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində / N. Muradoğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 15 iyun.- № 104.- S. 14.
  • Fərəcov, S. Qədim xalq tətbiqi sənəti nümunələri mədəni sərvətimizdir: [Muzey Mərkəzində "Unudulmaqda olan xalq tətbiqi sənəti nümunələrinin bərpası" mövzusunda elmi konfransın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S. 2.
  • Qafarlı, Ramazan. Azərbaycan türklərinin qam görüşləri / R. Qafarlı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 14 iyun.- № 103.- S.14.
  • Qaliboğlu, S. "Gədəbəy folklor örnəkləri"nin ilk cildi çapdan çıxıb // Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S. 15.
  • Əlifoğlu, Şakir. "Murad quşu əfsanəsi" / Ş. Əlifoğlu // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 7 iyun.- № 98.- S. 14.
  • Hacıyev, Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nda işlənmiş bəzi şəxs adlarının etimologiyası / A. Hacıyev // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 6 iyun.- № 97.- S. 14.
  • Bədəlov, Səbuhi. Cənubi Azərbaycan folklorunun qüdrəti / S. Bədəlov // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 2 iyun.- № 95.- S. 14.
  • "Dalğa" aşıqlar qrupu "Qarabağ dərdi"ni səsləndirib: [Heydər Əliyev Sarayında] // Mədəniyyət.- 2017.- 26 may.- S. 5.
  • Gənc aşıqların müsabiqəsi: [Gədəbəydə start götürən müsabiqə Şəmkir, Qazax, Tovuz bölgələrini əhatə edir] // Mədəniyyət.- 2017.- 26 may.- S. 4.
  • Ağbaba, Avtandil. Ağbaba-Çıldır aşıq mühitində milli-mənəvi keyfiyyətlərin ifadəsi / A. Ağbaba // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 17 may.- № 84.- S. 14.
  • Babaoğlu, Hikmət. İşınğıray quşu, Qaf dağı və oğurlanmış Simurq əfsanəsi... / H. Babaoğlu // Səs.- 2017.- 16 may.- № 85.- S.7.
  • Şabizadə, Vüsal. "Aləmdə səsim var mənim" romanında etnoqrafik mərasimlər / V. Şabizadə // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 16 may.- № 83.- S. 14.
  • Bəxtiyar, N. Aşıq Abbas // Ədalət.- 2017.- 13 may.- S. 4.
  • Bəxtiyar, N. Aşıq Abbas // Ədalət.- 2017.- 12 may.- S. 3.
  • Bəxtiyar, N. Aşıq Abbas: [Aşıq Abbas Piçənisli haqqında] // Ədalət.- 2017.- 11 may.- S. 3.
  • Muradoğlu, Nizami. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının mənəvi gücü / N. Muradoğlu // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 5 may.- № 77.- S. 14.
  • Muradoğlu, Nizami. Ədəbiyyat tariximizin heç bir dövrü "Kitabi-Dədə Qorqud"dan kənarda deyil / N. Muradoğlu // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 4 may.- № 76.- S. 14.
  • Rzayeva, Çinarə. Folklora bağlılığın Vaqif nümunəsi / Ç. Rzayeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- Naxçıvan, 2017.- № 2.- S.29-32.
  • Hacıyeva, Nərmin. XV-XVI əsrlər klassik şeirimizdə folklor elementləri / N. Hacıyeva // Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri.- 2017.- № 1.- S. 245-253.
  • Hacıyeva, Qalibə. Naxçıvan qrupu şivələrinin tədqiqi tarixi və ümumtürkoloji müstəvidə tədqiqi məsələləri / Q. Hacıyeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 2.- S. 72-80.
  • İmanova, Sevda. Azərbaycan folklorunda magik görüşlərlə bağlı obrazların tipologiyası: Qam-Gan və Dədə Qorqud / S. İmanova // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 2.- S.23-28.
  • İsmayılova, Mətanət. "Qarabağnamə"lər ədəbi mətn kimi / M. İsmayılova // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 2.- S.38-40.
  • Mustafayeva, Tahirə. Violonçel ifaçısı və pedaqoq / T. Mustafayeva // Musiqi Dünyası.- 2017.- № 1/2.- S. 5-7.
  • Məmmədov, Elxan. Naxçıvanda çərşənbələrin keçirilməsinə daha bir baxış / E. Məmmədov, A. Orucov // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 2.- S.15-22.
  • Quliyev, Əbülfəz. Prof. M. Təhmasibin həyat və yaradıcılığının ümumi mənzərəsi / Ə. Quliyev // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 2.- S.9-14.
  • Hüseynov, X. Borçalıda yeni yaranmış Aşıqlar İttifaqının sədri "Bakı Xəbər"ə hansı sirri açdı?: Xəlil Hüseynov: "Aşıqlar bildirirdi ki, biz uzun illərdir bir araya gələ bilmirik...": [tanınmış ziyalı, pedaqoqla müsahibə] /müsahibəni apardı İradə Sarayeva // Bakı xəbər.- 2017.- 26 aprel.- S. 14.
  • Quliyev, Elman. Türk mədəniyyətlərinin qədimliyi və zənginliyi / E. Quliyev // Xalq cəbhəsi.- 2018.- 26 aprel.- № 73.- S. 14.
  • İbrahimzadə, Fizuli. Ömürlərə paylanmış ömür: onun həyat kitabı müasir və gələcək nəsillərə örnəkdir: [dilçi-folklorşünaş alim Adil Bağırov haqqında ] / F. İbrahimzadə // Kaspi.- 2017.- 22-24 aprel.- № 70.- S. 7.
  • Osmanlı, İsmixan. "Oğuz Kağan dastanı" möhtəşəm abidədir / İ. Osmanlı // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 14 aprel.- № 62.- S.14.
  • Sarıyeva, İradə. "Kitabi-Dədə Qorqud", "Şah İsmayıl", "Koroğlu", "Əsli və Kərəm", "Aşıq Qərib" kimi məşhur dastanlarımıza erməni iddialarının tarixi... / İ. Sarıyeva // Bakı Xəbər.- 2017.- 14 aprel.- № 64.- S. 13.
  • Osmanlı, İsmixan. "Oğuz Kağan dastanı" möhtəşəm abidədir / İ. Osmanlı // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 13 aprel.- № 61.- S.14.
  • Osmanlı, İsmixan. "Oğuz Kağan dastanı" möhtəşəm abidədir / İ. Osmanlı // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 12 aprel.- № 60.- S.14.
  • Qəsəbova, İ. "Ruhani" aşıq havası haqqında yeni tədqiqat: II yazı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 11 aprel.- S. 14.
  • Quliyev, Əbülfəz. "Kitabi-Dədə Qorqud"un dili professor M. Təhmasibin araşdırmalarında: Məmmədhüseyn Təhmasib - 110 / Ə. Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 8 aprel.- № 12.- S. 15.
  • Qəsəbova, İ. Cəlal qızı. "Ruhani" aşıq havası haqqında yeni tədqiqat: I yazı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 8 aprel.- S. 14.
  • Qəsəbova, İlhamə. "Ruhani" aşıq havası haqqında yeni tədqiqat / İ. Qəsəbova // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 8 aprel.- № 58.- S. 14.
  • Abbas, A. Aşıq Şəmşir Dəlidağdan keçəndə... // Ədalət.- 2017.- 1 aprel.- S. 3.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Naxçıvanda qədim xalq oyun və tamaşaları / Ə. Hüseynzadə // AMEA xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2017.- № 1.- S.282-286.
  • Mustafayev, Camal. Ozanla yunan Robsodinin sənət qohumluğu / C. Mustafayev // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 1.- S. 30-33.
  • Məmmədov, Elxan. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı "erməni folkloru"nun formalaşmasında mənbə kimi / E. Məmmədov // AMEA xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2017.- № 3.- S. 253-266.
  • Bayat, Füzuli. Müasir folklorun bəzi məsələləri / F. Bayat // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 46-53.
  • Cəfərova, Aytən. Ordubad folklor mühitində aşıq yaradıcılığı və dastançılıq ənənəsi / A. Cəfərova // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 136-142.
  • Fərəcova, Aynur. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında qəhrəman və cəmiyyət münasibətlərinin təzahür tipləri / A. Fərəcova // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 27-35.
  • Hacıyev, Asif. "Dədə Qorqud" eposunda şaman görüşlərini əks etdirən bəzi məqamlar / A. Hacıyev // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 18-26.
  • Mirişova, Fəridə. Aşıq Şakir yaradıcılığına bir nəzər / F. Mirişova // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 130-135.
  • Qasımova, Sevda. "Kitabi-Dədə Qorqud" Ulu Öndər Heydər Əliyevin baxışlar sistemində / S. Qasımova // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 11-17.
  • Quliyev, Əbülfəz. "Kitabi-Dədə Qorqud"un dili professor M. Təhmasibin araşdırmalarında / Ə. Quliyev // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 3-10.
  • Rüstəmov, Bəhruzər. Oğuz yurdunun təbiətində əfsanəvi Koroğlu izləri / B. Rüstəmov // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 1.- S. 34-40.
  • Sadıq, İslam. Şumerdə musiqi...: çalğı alətlərimizin yaxınlığı heyrət doğurur / İ. Sadıq, P. Sadıqlı // Qobustan.- 2017.- № 1.- S. 11-14
  • Sadıq, İslam. Səməd Vurğun və "Koroğlu" dastanı / İ. Sadıq // Azərbaycan.- 2017.- № 3.- S. 179-185.
  • Səfərov, Yusif. Dastanlarımızın görkəmli araşdırıcısı: [Məmmədhüseyn Təhmasib - 110] / Y. Səfərov // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 2.- S. 23-31.
  • Tağıyeva, Nərmin. "Kitabi-Dədə Qorqud"un səhnə şüləni: teatrlar yozum axtarışında / N. Tağıyeva // Qobustan.- 2017.- № 1.- S. 56-58.
  • Vaqifqızı (Süleymanova), Ləman. Mövlüd mərasimi: Şəki-Zaqatala bölgəsindən topladığımız folklor materialları əsasında / L. Vaqifqızı (Süleymanova) // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 116-123.
  • Xavəri, Sərxan. Folklorun funksional strukturu mədəni funksionallıq kontekstində / S. Xavəri // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 91-98.
  • Əkbərli, Əziz. Azərbaycan folklorunda dəvə və dəvəçiliklə bağlı deyim və rəvayətlər: Qərbi Azərbaycan folkloru materialında / Ə. Əkbərli // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 85-90.
  • Ələkbərov, Yadulla. "Azərbaycan nağıllarında mifoloji personajlar" probleminin nəzəri əsasları / Y. Ələkbərov // Dədə Qorqud.- 2017.- № 1.- S. 124-129.
  • Əmiraslanov, Tahir. "Beş"in sirri və sehri / T. Əmiraslanov // Folklor və etnoqrafiya.- 2017.- № 1.- S. 41-48.
  • Bəxtiyar, N. El sənətkarları: Şairlər və aşıqlar: [Aşıq Abbas haqqında] // Ədalət.- 2017.- 28 mart.- S. 3.
  • Uğur. Qərbi Azərbaycan folklorunun bu torpaqların bizə məxsusluğunu sübut edən yazılı qaynaqları / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 28 mart.- № 49.- S. 13.
  • El sənətkarları: Şairlər və aşıqlar: [Aşıq Alı haqqında] // Ədalət.- 2017.- 18 mart.- S. 5.
  • Uğur. Xocavənd rayonundan toplanmış folklor mətnləri buranın türk yurdu olduğunu sübut edir / Uğur // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 18 mart.- № 48.- S. 13.
  • Abbaslı, T. Mikayıl Azaflı: Qədimdən qədim aşıq poeziyamızın həmişə uca "Qoca Qartal"ı… // Mədəniyyət.- 2017.- 17 mart.- S. 15.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Ermənilər folklorumuzu da özününküləşdirir": [professor Seyfəddin Qəniyev Şirvan folkloru, aşıq sənəti haqqında] / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2007.- 17 mart.- № 48.- S. 15.
  • Məmmədova, Aytək. Türk xalqlarının milli təşəkkülü / A. Məmmədova // Kaspi.- 2017.- 15 mart.- № 47.- S. 11.
  • Qadirqızı, Şölə. Naxçıvanda Novruz ənənələri / Ş. Qadirqızı // Ədalət.- 2017.- 15 mart.- № 47.- S. 3.
  • Abbaslı, T. DƏDƏ: Oğul Ələsgər, ata Ələsgər, ər Ələsgər, aşıq Ələsgər və nəhayət, – əbədi-ədəbi Dədə Ələsgər!.. // Mədəniyyət.- 2017.- 8 mart.- S. 13.
  • Cəfərov, Əlvan. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı və Ağdam rayonu dialektlərində işlənən söz birləşmələrinin xüsusiyyətləri / Ə. Cəfərov // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 1.- S. 128-133.
  • Hüseynzadə, İlahə. Azərbaycan musiqi sənətində tarixi-etnoqrafik müstəvidə "Çahargah" muğam sistemi / İ. Hüseynzadə // Mədəniyyət.az.- 2017.- 1/2.- S. 67-69.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Naxçıvanda Nuhtaban mərasimləri / Ə. Hüseynzadə // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 1.- S. 9-13.
  • Kazımbəyli, İbrahim. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında vətən tarixinin izləri / İ. Kazımbəyli // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 1.- S.192-196.
  • Nəbiyeva, Almara. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunda nağıl ənənələri / A. Nəbiyeva // AMEA. Xəbərlər: humanitar elmlər.- 2017.- № 2.- S. 187-191.
  • Osmanlı, İsmixan. "Kitabi-Dədə Qorqud" abidəsinin on üçüncü boyu olmuşdurmu? / İ. Osmanlı // AMEA. Xəbərlər: humanitar elmlər.- 2017.- № 2.- S. 178-181.
  • Qafarlı, Ramazan. Azərbaycan Türklərinin mifologiyası / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 17 fevral.- № 30.- S.14.
  • Rzayeva, Çinarə. Naxçıvandan toplanan atalar sözlərinin türk xalqlarının folklorunda işlənmə yeri / Ç. Rzayeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 1.- S. 21-24.
  • Sadıxbəyova, Sevda. Folklorda xalq rəqsləri və milli geyim / S. Sadıxbəyova // Musiqi Dünyası.- 2017.- № 1/2.- S. 36-40.
  • Sarıyeva, İ. Gözəlləmə aşığı İlham Aslanbəylinin saz dünyası // Bakı xəbər.- 2017.- 28 fevral.- S. 14.
  • Əliyeva, Xoşbəxt. "Dədə-Qorqud" mövzularının bədii nəsrdə təşəkkülü / X. Əliyeva // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2017.- № 1.- S. 65-70.
  • Hümbətoğlu, Binnət. Həftənin günləri qədim türk inancına görə... / B. Hümbətoğlu // Bakı Xəbər.- 2017.- 23 fevral.- № 34.- S.15.
  • Qaliboğlu, S. "İrfani" havasının müəllifi haqqında nə bilirik?: [aşıq İrfani haqqında] // Mədəniyyət.- 2017.- 22 fevral.- S. 15.
  • Əlizadə. O. Ozan sənətinin Koroğlusu: Aşıq İman Həsənovun nəvəsi Odər Əlizadə: "İnanıram ki, millətimizin nəcib insanları ustadın xatirəsinə haqq etdiyi diqqəti ayıracaqlar": [müəlliflə müsahibə] /müsahibəni apardı Mövlud İşık// Türküstan.- 2017.- 21-27 fevral.- S. 13.
  • Həsənli, H. Sazbənd Murad, Aşıq Murad: [haqqında] // Ədalət.- 2017.- 18 fevral.- S. 12.
  • Qafarlı, Ramazan. Azərbaycan Türklərinin mifologiyası / R. Qafarlı // Xalq Cəbhəsi.- 2017.- 17 fevral.- № 30.- S.14.
  • Qafarlı, Ramazan. Azərbaycan Türklərinin mifologiyası / R. Qafarlı // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 15 fevral.- № 28.- S.14.
  • Sadıqov, M. Aşıq sənəti haqqında ümumidən xüsusiyə düşüncələr... // Türküstan.- 2017.- 13 fevral.- S. 16.
  • Əskər, N. Ağbaba-Çıldır aşıq gələnəyinin soy ağacı // Türküstan.- 2017.- 3 fevral.- S. 13.
  • Bizim ədəbiyyatın Coysa aparan heç bir yolu yoxdur: ədəbiyyatımızda mifologiya küləkləri əsmir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 11 fevral.- № 5.- S.16-18.
  • Əliyev, Rəfail. "Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi / R. Əliyev // Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 11 fevral.- № 5.- S. 12.
  • Gədəbəy Aşıq Məktəbində "Ustadla görüş": [aşıq Sədaqət Gədəbəyli (Rəsulov) ilə] // Mədəniyyət.- 2017.- 10 fevral.- S. 7.
  • Nəbioğlu, M. Canlı folklor xəzinəsi: [ustad sənətkar İsfəndiyar Rüstəmovun 80 illik yubileyi ilə bağlı] // Ədalət.- 2017.- 10 fevral.- S. 3.
  • Yazın gəlişinin ilk müjdəçisi: Xıdır Nəbi bayramı // Azərbaycan.- 2017.- 10 fevral.- S. 5.
  • "Ustadla görüş": [Gədəbəy Aşıq Məktəbində tanınmış el sənətkarı Aşıq Sədaqət Gədəbəyliyə (Rəsulov) həsr olunmuş tədbir haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 9 fevral.- S. 16.
  • Mahmud. "Ustadla görüş" silsiləsindən növbəti tədbir: [Gədəbəy Aşıq Məktəbində el sənətkarı Aşıq Sədaqət Gədəbəyliyə (Rəsulov) həsr olunmuş tədbir haqqında] // Palitra.- 2017.- 9 fevral.- S. 13.
  • Qaliboğlu, S. Xıdır Nəbi bayramı haqqında nə bilirik?: Bu bayram indi də bəzi bölgələrimizdə yaşadılır // Mədəniyyət.- 2017.- 8 fevral.- S. 14.
  • Əhmədli, N. Bir qara saz qondu ustad döşünə: [aşıq Əli Quliyev haqqında] // Şərq.- 2017.- 7 fevral.- S. 12.
  • Uğur. Qaraçay-malkar ədəbiyyatında milli azadlıq mübarizəsinin ifadəsi / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 4 fevral.- № 21.- S. 14.
  • Qəsəbova, İ. Söz bilicilərimiz: [aşıq yaradıcılığı haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 2 fevral.- S. 14.
  • Yurdoğlu, Elxan. Eynəli bəy Sultanovun "Publisistika" sına akademik qayğı / E. Yurdoğlu // 525-ci qəzet.- 2017.- 2 fevral.- № 19.- S. 7.
  • Sarıyeva, İradə. "Kitаbi-Dədə Qorqud" аbidəsi və dövlətçilik ənənələrimiz... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2017.- 31 yanvar.- № 17.- S. 15.
  • Cəfərov, Nizami. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı / N. Cəfərov // Azərbaycanda Atatürk mərkəzinin "Bülleteni".- 2017.- № 1.- S. 36-49.
  • Sarıyeva, İradə. "Kitаbi-Dədə Qorqud" аbidəsi və dövlətçilik ənənələrimiz... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2017.- 28/30 yanvar.- № 16.- S. 15.
  • Aşıq Ədalət. "Yaxşı tar da ifa edirdim, amma məni sakitləşdirmir": [aşıqla müsahibə] /müsahibəni apardı Tahirə // Şərq.- 2017.- 28 yanvar.- S. 13.
  • Gənc aşıqlara fəxri diplomlar təqdim olundu: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi və "Folklor ənənələrinin inkişafına dəstək" İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə] // 525-ci qəzet.- 2017.- 28 yanvar.- S. 12.
  • Sarıyeva, İradə. Dastan yaradıcılığı dövlətçilik mədəniyyətimizin tərənnümçüsü kimi... / İ. Sarıyeva // Bakı Xəbər.- 2017.- 26 yanvar.- № 14.- S. 15.
  • İsaxanlı, Hamlet. "Koroğlu" mövzusu Amerikanın şeir və musiqi dünyasında / H. İsaxanlı // 525-ci qəzet.- 2017.- 20 yanvar.- № 11.- S. 16-18.
  • Hacıheydərli, Namiq. Əski türkün yaşamında və dünyagörüşündə at / N. Hacıheydərli // Ulduz.- 2016.- № 12.- S.48-50.
  • Ölkəmizdə aşıqların arxivi yaradılacaq: Bu il aşıq sənətimiz bir neçə xarici ölkədə festivallarda təmsil olunub // Mədəniyyət.- 2016.- 30 dekabr.- S. 5.
  • Abbasov, Abbas. Yazılı abidələrin leksikoqrafiyasının əsasları: "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı əsasında / A. Abbasov // Türkologiya.- 2016.- № 4.- S.90-96.
  • Muradov, Vidadi. Azərbaycan "Qarxun"ları: yurdlar və xalçalar / V. Muradov // Azərbaycan xalçaları.- 2016.- № 20.- S. 58-73.
  • Məlikova, Şirin. "Həyat ağacı" ənənəvi xalq mədəniyyətində əsas arxetipik obraz kimi / Ş. Məlikova // Azərbaycan xalçaları.- 2016.- № 20.- S. 44-51.
  • Əliyev, Mübariz. Sazın YUNESKO "Gözəlləməsi" / M. Əliyev // Qobustan = Гобустан: incəsənət toplusu.- 2016.- № 4.- S. 20-21.
  • İbrahimov, K. Söz naxışlı ulu sənətkarlarımız: Şirvan aşıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi: [aşıq İbrahim haqqında] // Azərbaycan.- 2016.- 20 dekabr.- S. 6.
  • İbrahimov, Kamil. Söz naxışlı ulu sənətkarlarımız: [Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında müstəsna xidmətləri ilə yadda qalan Aşıq İbrahim (Güliyev İbrahim Gülü oğlu) XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmışdır] Şirvan aşıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi / K. İbrahimov // Azərbaycan.- 2016.- 20 dekabr.- № 282.- S. 6.
  • Seyidzadə, H. Görkəmli sənətkar, el aşığı: Aşıq Pənah // Azad Azərbaycan.- 2016.- 7 dekabr.- S. 7.
  • Sənətkarlıq sərgisi və folklor festivalının qalibləri mükafatlandırılıb: [Lənkəran Şəhər Mədəniyyət mərkəzində keçirilən "Bizim qala – II" sənətkarlıq sərgisi və "Lənkəran payızı –IV" folklor festivalının yekun mərhələsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 7 dekabr.- S. 8.
  • Qaraoğlu, Fazil. Tarixdə iz buraxanlar: Dədə Qorqud / F. Qaraoğlu // Bakı xəbər.- 2016.- 6 dekabr.- № 221.- S.13.
  • Aşıq Pənah 90 illiyində anıldı: [Aşıq Rza Qobustanlı adına Mədəniyyət evində] // 525-ci qəzet.- 2016.- 3 dekabr.- S. 12.
  • Aşıq musiqisi Avropa musiqisinin sintezində: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyində keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 2 dekabr.- S. 15.
  • Kərimova, S. Müstəqillik dövründə folklor və qanunvericilik məsələsinə bir nəzər // 525-ci qəzet.- 2016.- 29 noyabr.- S. 8.
  • Fərəcov, S. Yüz yaşlı aşıq Hüseyn Cavan // Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S. 5.
  • Sarıyeva, İ. Milli Hökumət zamanında Seyid Cəfər Pişəvəri onu aşıqların rəhbəri qoymuşdu": Həsrət aşığı Hüseyn Cavanın 100 illik yubileyi qeyd edildi // Bakı xəbər.- 2016.- 24 noyabr.- S. 14.
  • Qaraoğlu, Fazil. Tarixdə iz buraxanlar: Koroğlu / F. Qaraoğlu // Bakı xəbər.- 2016.- 19/21 noyabr.- № 210.- S.13.
  • Fərəcov, S. Yüz yaşlı ozanın xatirə gecəsi: Aşıq Hüseyn Sarcalının yubileyinə həsr olunmuş mərasim keçirildi: [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] // Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr .- S. 6.
  • Sarıyeva, İ. Aşıq Hüseyn Saraclının 100 illiyinə həsr olunan xatirə gecəsi keçirildi: [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] // Bakı xəbər.- 2016.- 18 noyabr.- S. 14.
  • Uğur. Oğuzda yaşayan udilər və yəhudilər / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 5 noyabr.- № 201.- S. 13.
  • Atakişiyev, A. "Aşıq gördüyünü çağırar": [aşıq Xalıqverdinin yaradıcılığı haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2016.- 2 noyabr.- S. 7.
  • Babayev, Elvin. Qədim türklərin inanc sistemində bozqurd motivi / E. Babayev // Dövlət və din: ictimai fikir toplusu.- 2016.- № 5.- S. 100-104.
  • Həmzəyev, Mahir. "Kitabi-ədə Qorqud" Baltik xalqlarının dillərində / M. Həmzəyev // 525-ci qəzet.- 2016.- 29 oktyabr.- № 198.- S.16-17.
  • Nəcəfli, Tofiq. Koroğlu öldükdən sonra dastan qəhrəmanına çevrilib / T. Nəcəfli // Üç nöqtə.- 2016.- 29 oktyabr.- № 193.- S.5.
  • Fərəcov, S. Aşıq Pənahın 90 illik yubileyi qeyd edildi: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] // Mədəniyyət.- 2016.- 28 oktyabr.- S. 5.
  • "Sayat Nova erməni yox, azərbaycanlıdır, adı da Səyat Nəvadır": Məhərrəm Qasımlı: "Avtobus sürücüsündən tutmuş, tibb bacısına qədər Aşıqlar Birliyinin üzvü olub" // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 22 oktyabr.- № 191.- S. 15.
  • Qaraoğlu, Fazil. Tarixdə iz buraxanlar: Əhməd Yəsəvi / F. Qaraoğlu // Bakı xəbər.- 2016.- 22 oktyabr.- №191.- S.13.
  • Qasımlı, M. "Sayat Nova erməni yox, azərbaycanlıdır, adı da Səyat Nəvadır": [Aşıqlar Birliyinin sədri, professor Məhərrəm Qasımlının APA-ya müsahibəsi] // Kaspi.-2016.- 22-24 oktyabr.- S. 8.
  • Qasımlı, M. "Sayat Nova erməni yox, azərbaycanlıdır, adı da Səyat Nəvadır": [Aşıqlar Birliyinin sədri, professor Məhərrəm Qasımlının APA-ya müsahibəsi] // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 22 oktyabr.- S. 15.
  • Fərəcov, S. "Dəli könlüm bu sevdaya bağlandı...": [aşıq Urfani haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 21 oktyabr.- S. 15.
  • Qaliboğlu, S. "Folklor və dövlətçilik" mövzusunda elmi konfrans keçirildi: zəngin folklorumuzda dövlətçilik tariximizin izləri görünür // Azad Azərbaycan.- 2016.- 19 oktyabr.- S. 7.
  • Qaliboğlu, S. "Folklor və dövlətçilik" mövzusunda elmi konfrans keçirildi: zəngin folklorumuzda dövlətçilik tariximizin izləri görünür // Mədəniyyət.- 2016.- 19 oktyabr.- S. 4.
  • Nərimanoğlu, Məhəmməd. Azsaylı xalqların folklor kollektivləri mədəniyyətimizə rəngarənglik gətirir / M. Nərimanoğlu // Azərbaycan.- 2016.- 16 oktyabr.- № 228.- S. 6.
  • Bəşirli, Ə. Ürək dilləndirər sözü aşığın: Unudulmaz ustad Aşıq Pənahın 90 illiyinə // Ədalət.- 2016.- 15 oktyabr.- S. 12.
  • Abbaslı, T. Uca qəlbli "Qoca Qartal": Poeziyanın da, Vətənin də, millətin, haqq-ədalətin də bənzərsiz aşiqi – aşıq Mikayıl Azaflı... // Mədəniyyət.- 2016.- 12 oktyabr.- S. 15.
  • Sadıq, İslam. Şumer dilində 9 qəhrəmanlıq eposu tapılıb / İ. Sadıq // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 12 oktyabr.- № 183.- S.14.
  • Uğur. Azərbaycan folkloru mədəni müxtəlifliyin ədəbi-estetik bazası kimi / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 11 oktyabr.- № 182.- S. 13.
  • Uğur. Qrızların dili ilə bağlı araşdırmalar / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 7 oktyabr.- № 180.- S. 7.
  • Bəşirli, Ə. Ana kürün nəğmələri: Unudulmaz ustad Aşıq Pənahın 90 illiyinə // 525-ci qəzet.- 2016.- 6 oktyabr.- S. 6.
  • "Çiçəklən, ana yurdum": Aşıq musiqisindən ibarət konsert proqramı: [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] // Mədəniyyət.- 2016.- 5 oktyabr.- S. 3.
  • Nadiroğlu, E. Türkiyədə Dədə Şəmşirin büstü ucaldılıb // Mədəniyyət.- 2016.- 5 oktyabr.- S. 12.
  • Məmməd, Tahirə. Xalq oyun-tamaşalarında kuklalar və maskalar / T. Məmməd // Folklor və etnoqrafiya.- 2016.- № 3.- S. 30-35.
  • Nəbiyeva, Almara. XX əsr Qarabağ aşıqları: Aşıq Məhəmməd (Kolanı) və Aşıq Xosrov / A. Nəbiyeva // Folklor və etnoqrafiya.- 2016.- № 3.- S. 68-81.
  • Nəcəfzadə, Abbasqulu. "Qolça qopuz"la "Ozan" çalğı alətlərinin fərqli xüsusiyyətləri / A. Nəcəfzadə // Folklor və etnoqrafiya: Beynəlxalq elmi jurnal.- 2016.- № 3.- S. 36-51.
  • İbrahimova, Vəfa. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı ingilisdilli alimlərin tədqiqatlarında / V. Ibrahimova // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 sentyabr.- № 174.- S.14.
  • Tuncay, Bəxtiyar. E.ə II minilliyə aid türk yazı nümunəsi : Azərbaycan qədim türk yazı sisteminin formalaşaraq yayıldığı ilkin ərazilərdən biridir / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 23 sentyabr.- № 169.- S. 5.
  • Uğur. Qaraçay-malkar ədəbiyyatında milli azadlıq mübarizəsinin ifadəsi / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 23 sentyabr.- № 171.- S. 14.
  • Səma, G. "Hüseyn Sarcalı dastanı": Aşığın ömür yolunu qələmə almaqda Zəlimxan Yaqubun məramı əsl insan həyatı yaşayanların örnək kimi dəyərləndirilməsi olub // Azad Azərbaycan.- 2016.- 20 sentyabr.- S. 7.
  • Səma, G. "Hüseyn Sarcalı dastanı": Aşığın ömür yolunu qələmə almaqda Zəlimxan Yaqubun məramı əsl insan həyatı yaşayanların örnək kimi dəyərləndirilməsi olub // Türküstan.- 2016.- 16-19 sentyabr.- S. 15.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Urmiya gölündən Aral gölünədək uzanan yaxın və uzaq tariximiz: Qarqarlar Qafqaz Albaniyasının, yəni Azərbaycanın ən qədim sakinlərindən biridir / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 8 sentyabr.- № 160.- S. 5.
  • "Misri" – gənc aşıqların səs incisi": Audio diskin təqdimatı keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] // 525-ci qəzet.- 2016.- 7 sentyabr.- S. 7.
  • "Misri" – gənc aşıqların səs incisi": Audio diskin təqdimatı keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S. 4.
  • Sarıyeva, İ. Azərbaycan Aşıqlar Birliyi "Misri" – gənc aşıqların səs incisi" adlı audio diskin təqdımatını keçirdi... // Bakı xəbər.- 2016.-7 sentyabr.- S. 13.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Urmiya gölündən Aral gölünədək uzanan yaxın və uzaq tariximiz / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 7 sentyabr.- № 159.- S. 5.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Urmiya gölündən Aral gölünədək uzanan yaxın və uzaq tariximiz / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 6 sentyabr.- № 158.- S. 5.
  • Abdulla, Kamal. Mifoloji dansöküləndə baş verənlər / K. Abdulla // 525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- № 160.- S.14.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Qaraqalpaqların "Qırx qız" dastanı: Urmiyə gölündən Aral gölünədək uzanan yaxın və uzaq tariximiz / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 3 sentyabr.- № 157.- S. 5.
  • Qaliboğlu, S. Aşıq Mirzə Bilal anılacaq // Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S. 13.
  • Ağayev, Ramil. Azərbaycan türklərinin etnik tarixinin öyrənilməsində "Kitabi-Dədə Qorqud"un rolu / R. Ağayev // Geostrategiya.- 2016.- № 4.- S.25-29.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Türk folkloru: yaxın və uzaq tariximiz / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 30 avqust.- № 153.- S.5.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Türk folkloru: yaxın və uzaq tariximiz / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 25 avqust.- № 150.- S. 5.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Türk folkloru: yaxın və uzaq tariximiz / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 23 avqust.- № 148.- S. 5.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Türk folkloru: yaxın və uzaq tariximiz / B. Tuncay // Üç nöqtə.- 2016.- 19 avqust.- № 146.- S. 5.
  • Hüseynov, Məmmədhüseyn. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında - xalça sənətinin izləri və rəmzləri / M. Hüseynov // Üç nöqtə.- 2016.- 18 avqust.- № 145.- S. 5.
  • Azərbaycan folklorunda tolerantlıq və multikultiralizm // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 6 avqust.- № 139.- S. 13.
  • Azərbaycan folklorunda tolerantlıq və multikultiralizm // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 5 avqust.- № 138.- S. 13.
  • Azərbaycan folklorunda tolerantlıq və multikultiralizm // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 4 avqust.- № 137.- S. 13.
  • Uğur. Azərbaycan folklorunda tolerantlıq və multikultiralizm / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 3 avqust.- № 136.- S. 13.
  • Sarıyeva, İ. Aşıq sənəti və azərbaycançılığın vəhdəti...: I yazı // Bakı xəbər.- 2016.- 30 iyul.- 1 avqust.- S. 15.
  • Unudulmaqda olan xalq oyunları bərpa olunmalıdır: [AMEA Nizami adına Ədəbiyyat və Folklor İnstitutunda keçirilən "İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları" mövzusunda konfrans haqqında] // Elm.- 2016.- 29 iyul.- S. 5.
  • Əlincəqalada "Xalq yaradıcılığı günü" // Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyul.- S. 13.
  • Tanrıverdi, Əzizxan. Qorqudşünaslıqda “kafirlərə” müxtəlif yanaşmalar / Ə. Tanrıverdi // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 6 iyul.- № 118.- S. 14.
  • Uğur. Zaqatala folklor mühiti / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 6 iyul.- № 118.- S. 13.
  • Uğur. Lahıcların adət-ənənələri: Lahıclılar həmişə hazırcavab və yumor hissi güclü olan insan kimi tanınıblar: II yazı / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 2 iyul.- № 116.- S. 12.
  • Qəniyev, S. Görür artıq saçlarıma dən düşüb...: Əliağa Vahidlə Aşıq Şakir yaxın dost olublar: [aşıq Şakir haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 1 iyul.- S. 14.
  • Uğur. Lahıcların adət-ənənələri: Lahıcda daha çox xalq sənətləri yayılıb və 40-dan artıq növü inkişaf edib: I yazı / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 1 iyul.- № 115.- S. 13.
  • Alptekin, Ali Berat. Azərbaycan və Türkiyə xalq nağıl, əfsanə və atalar sözündə bozqurd / A. B. Alptekin // Dədə Qorqud.- 2016.- № 2.- S. 26-31.
  • Muradoğlu, Nizami. Həsənzadə poeziyasına bir baxış / N. Muradoğlu // Axtarışlar: folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix.- 2016.- № 3.- S. 35-39.
  • Muradoğlu, Nizami. "Kitabi-Dədə Qorqud" və Heydər Əliyev fenomeni / N. Muradoğlu // Dədə Qorqud.- 2016.- № 2.- S.50-56.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Ələsgərəm, hər elmidən halıyam... / M. Qasımlı // Folklor və etnoqrafiya.- 2016.- № 2.- S. 3-12.
  • Qurbanov, Nail. Qədim türk dastanlarında mifoloji dünyagörüşün əks olunması məsələlərinə bir nəzər / N. Qurbanov // Dədə Qorqud.- 2016.- № 2.- S. 104-108.
  • Qurbanova, Aygül. V. M. Jirmunski və "Kitabi-Dədə Qorqud"un poetik forması / A. Qurbanova // Dədə Qorqud.- 2016.- № 2.- S.15-19.
  • Rüstəmli, A. Göyəmli gəraylısı: [sazbənd Qəzənfər Tağılının yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2016.- 30 iyun.- S. 4.
  • Ələkbərova, Ülkər. Türk və monqol xalqlarının inanclarında kut, y/çula, sur ruhları / Ü. Ələkbərova // Dədə Qorqud.- 2016.- № 2.- S.73-89.
  • Aşıq Aydın Çobanoğlunun 65 illik yubileyi qeyd edilib: Dövlət Mahnı Teatrında // Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 13.
  • Aşıqlar Birliyi idarə heyətinin iclası keçirilib // Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 7.
  • Aşıq Kərəm İncəliyə həsr edilmiş kitab işıq üzü görüb // Mədəniyyət 2016.- 22 iyun.- S. 14.
  • "İsmi Pünhan" işıq üzü görüb: [Molla Cumanın 160 illik yubileyi münasibətilə eyniadlı kitabın nəşri haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S. 6.
  • "Elxan ömrü, saz ömrü": [Elxan Məmmədlinin 70 illik yubileyi münasibətilə nəşr olunan eyniadlı kitab haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 14.
  • Ağayev, İlkin. Mifoloji obrazların adlarının etimologiyası ilə bağlı tədqiqatlar / İ. Ağayev // Palitra.- 2016.- 15 iyun.- № 106.- S.11.
  • Qəniyev, S. O, sazla-sözlə yaşayırdı...: [aşıq Şakir haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 15 iyun.- S. 14.
  • Xəlil, Ağaverdi. "Oğuznamə"lərdə Türk dövlətçilik ənənələri / A. Xəlil // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 10 iyun.- № 102.- S. 14.
  • Salmanov, R. "Bir millətim, bir sazımdı, bir Vətən"...: [sazbənd Qəzənfər Tağılının eyniadlı kitabı haqqında] // Xalq qəzeti.- 2016.- 8 iyun.- S. 6.
  • Uğur. Saxurların folklor nümunələri // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 7 iyun.- S. 13.
  • Uğur. Avarların folkloru // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 4 iyun.- S. 13.
  • Dədə Şəmşir sənətinin işığında: Tehranda aşıqlar festivalı keçirilib // Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S. 8.
  • Uğur. Etnik-mədəni tərkibinin rəngarəngliyi ilə seçilən Zaqatala aşıq mühiti / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 1 iyun.- № 95.- S. 13.
  • Rəhimov, Ə. Pənah hamı üçün "dost adam" idi: [Aşıq Pənah haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 28 may.- S. 19.
  • Xalq oyun və meydan tamaşalarında qəhrəmanlıq motivləri: [eyniadlı mövzuda seminarın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 25 may.- S.4.
  • Vaqıfqızı, L. Güney Azərbaycandan toplanmış bayatılar // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 19 may.- S. 14.
  • Uğur. Şəki-Zaqatala bölgəsindən toplanmış örnəklər: [Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan azsaylı xalqların fоlklоr nümunələri haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 18 may.- S. 13.
  • Muradoğlu, N. Düşmən bilsin, ona aman qalmayıb... // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 17 may.- S. 14.
  • Xasiyev, H. Aşıq Nüsrətin sorağında: [aşıq Nüsrət Mirzəbəyov haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 13 may.- S. 15.
  • Hacıyeva, M. Aşıq Kemali Bülbül və Türk Dünyası: [müasir türk aşıq şeirinin təmsilçisi haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 7 may.- S. 14.
  • Fuad, Esmira. Güney Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığı ilə bağlı düşüncələr / E. Fuad // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 5 may.- № 78.- S. 14.
  • "Aşıq sənəti və Qərb şairləri" // Mədəniyyət.- 2016.- 4 may.- S. 15.
  • İbrahimxəlil. Aşıq Hüseyn Saraclı üçün ucqar havası: [100 illik yubileyi münasibətilə] // 525-ci qəzet.- 2016.- 3 may.- S. 6.
  • "Aşıq sənəti və Qərb şairləri" Fransada müzakirə edilib // 525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S. 12.
  • Abdulla, Kamal. Poetik enerji axtarışında: ["Kitabi Dədə Qorqud" dastanının poetikasına giriş adlı əsər haqqında] / K. Abdulla // 525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- № 77.- S. 11.
  • Quliyev, Asif. Əsir düşmüş Dədəlinin şəhid oğlu: [torpaqlarımızın düşmənlərdən azad edilməsində Lələtəpə döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərən Elnur Əliyev haqqında] / A. Quliyev // 525-ci qəzet.- 2016.- 29 aprel.- № 76.- S.6.
  • Əhmədoğlu, O. Söz amanatı – Hüseyn Saraclı – 100: [yubileyi münasibətilə nəşr olunan "Söz amanatı" kitabı haqqında] // Türküstan.- 2016.- 26 aprel-3 may.- S. 12.
  • Abbaslı, Sönməz. Ceyhun Hacıbəylinin Qarabağ folkloru ilə bağlı əsəri / S. Abbaslı // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 21 aprel.- № 69.- S. 14.
  • Abbaslı, Sönməz. Ceyhun Hacıbəylinin Qarabağ folkloru ilə bağlı əsəri / S. Abbaslı // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 20 aprel.- № 68.- S. 14.
  • Hacıyeva, Maarifə. Türk kulturoloji milli-mənəvi dəyərləri: vətən mövzusu ənənəvi türk mədəniyyətində ana mövzu olub / M. Hacıyeva // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 16 aprel.- № 66.- S. 14.
  • Nərimanoğlu, Məhəmməd. Azsaylı xalqların mədəniyyəti onların folklor nümunələrində də yaşadılır / M. Nərimanoğlu // Azərbaycan.- 2016.- 16 aprel.- № 80.- S. 7.
  • Fariz. "Folklor paytaxtı": Bakıda Qusar rayonunun təqdimatı keçirildi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında] // Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 3.
  • Bəydili, Cəlal. Oğuznamə yaradıcılarının ruhunu şad edən əsər: Əfzələddin Əsgər. Oğuznamə yaradıcılığı / C. Bəydili // Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- № 13.- S.15.
  • Albalıyev, Şakir. Folklorumuzun fədakar toplayıcısı / Ş. Albalıyev // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 6 aprel.- № 58.- S. 14.
  • Qəniyev, S. "Deyirəm, sözümü ariflər qana"... : "...Bu Novruz bayramında mənim haqqanəs 96 yaşım tamam oldu..." : [Aşıq Xanmusa haqqında] // Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S. 13.
  • Sarıyeva, İ. Borçalıdan gələn qonaq ustad aşıq...: Aşıq Ziyəddin Borçalı: "Mən ustadlarım Xındı Məmməddən və Xan Kamandardan halallıq almışam" // Bakı xəbər.- 2016.- 4 aprel.- S. 12.
  • "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının poetikasına giriş": akademik Kamal Abdullanın tədqiqat əsəri haqqında // 525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- № 57.- S. 11.
  • Abdulla, Kamal. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının poetikasına giriş": Akademik Kamal Abdullanın tədqiqat əsəri haqqında / K. Abdulla // 525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- № 57.- S. 11.
  • Təmkin, Ramiz. Salam ustad, mən Təbrizə gəlmişəm: [ustad sənətkar Xəstə Qasım haqqında] / R. Təmkin // Ədalət.- 2016.- 2 aprel.- № 57.- S. 12.
  • Kazımoğlu, Muxtar. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunda gülüşün magik funksiyası / M. Kazımoğlu-İmanov // Türkologiya.- 2016.- № 1.- S.116-124.
  • Kərimova, İradə. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında "Alp" apelyativi "Alpout" toponiminin etimoloji əsası kimi / İ. Kərimova // Mədəniyyət.az.- 2016.- № 3.- S.78-80.
  • Qəni, Tariyel. 1918-ci ildə erməni cəlladlarının Şamaxı bölgəsində qətlə yetirdiyi el şairləri / T. Qəni // Folklor və etnoqrafiya.- 2016.- № 1.- S. 87-92.
  • Alıyev, Ceyhun. Azərbaycan folklorunda psixoloji yardım təcrübəsindən / C. Alıyev // Psixologiya jurnalı.- 2016.- № 1.- S. 41-49.
  • Altaylı, Seyfəddin. "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı at rənglərinin türk dövlət gələnəyi və yönlərlə bağlılığı / S. Altaylı // Türkologiya.- 2016.- № 1.- S.86-90.
  • İslamzadə, Atif. "Dədə Qorqud kitabı"ndan bərpa olunan "Oğuzun yeyilməsi" mifologemi / A. İslamzadə // Dədə Qorqud.- 2016.- № 1.- S.11-15.
  • İsmayılova, Elza. "Koroğlu" dastanında dini motivlər: Azərbaycan və Türkiyə variantları əsasında / E. İsmayılova // Dədə Qorqud.- 2016.- № 1.- S.101-112.
  • Tağıyev, Ruslan. Uludan ulu muğam: Muğam şumerdənmi gəlir? / R. Tağıyev // Qobustan.- 2016.- № 1.- S.20-24.
  • Əliyev, Oruc. Janrlararası əlaqə: nağıl və dastan / O. Əliyev // Dədə Qorqud.- 2016.- № 1.- S.41-49.
  • Əlizadə, Rövşən. Türk dastanlarının təsnifatı, struktur özəllikləri və baş qəhrəmanların missiyası / R. Əlizadə // Dədə Qorqud.- 2016.- № 1.- S.56-62.
  • Əskər, Nailə. Meydan tamaşaları və zorxana oyunları / N. Əskər // Dədə Qorqud.- 2016.- № 1.- S.72-77.
  • Allahmanlı, Mahmud. "Koroğlu"nun tədqiqində yeni istiqamət / M. Allahmanlı // Folklor və etnoqrafiya.- 2016.- № 1.- S. 61-69.
  • İlyasov, V. Sındırılmış saz: [deportasiya və soyqırım hadisələrində həlak olmuş aşıq Nəcəf haqqında] // İki sahil.- 2016.- 29 mart.- S. 14.
  • İlyasoğlu, R. Qəlblərdə yaşayan ustad sənətkar: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyində Aşıq Şəmşirin 110 illiyinin qeyd olunması haqqında] // Respublika.- 2016.- 20 mart.- S. 4.
  • Aşıqlar Birliyi bölgələrdə görüşlər keçirir // Mədəniyyət.- 2016.- 18 mart.- S. 7.
  • Fərəcov, S. "Könül arzuladı, gəldim Göyçəyə...": [ustad aşıq İslam Yusifov haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 18 mart.- S. 15.
  • Salmanlı, Rəhman. Abşeron yarımadasının folklor nümunələri / R. Salmanlı // Azərbaycan.- 2016.- 18 mart.- № 61.- S. 11.
  • Sarıyeva, İradə. "Kitabi-Dədə Qorqud"a qayıdış azərbaycançılığa ən böyük töhfədir / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2016.-18 mart.- № 51.- S.15.
  • Sarıyeva, İradə. "Kitabi-Dədə Qorqud"a qayıdış azərbaycançılığa ən böyük töhfədir / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2016.-17 mart.- № 50.- S.15.
  • Ağsuda "Tərəkəmə çərşənbəsi" folklor festivalı: [rayonun Gəgəli kəndində] // Mədəniyyət.- 2016.- 16 mart.- S. 2.
  • Qusar "Azərbaycanın folklor paytaxtı" seçilib // Xalq qəzeti.- 2016.- 12 mart.- № 56.- S. 5.
  • Bilman. Qusar "Azərbaycanın Folklor Paytaxtı" seçilib: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən "Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı təsdiq olunub // Azad Azərbaycan.- 2016.- 11 mart.- S. 7.
  • Qusar 2016-cı il üçün "Azərbaycanın Folklor Paytaxtı" seçilib // Mədəniyyət 2016.- 11 mart.- S. 9.
  • Rəhimbəyli, Nailə. "İzahlı saz-söz lüğəti": sənətlə bağlı yeni bilgi mənbəyi / N. Rəhimbəyli // 525-ci qəzet.- 2016.- 11 mart.- № 46.- S. 4.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Ata Qorquddan Dədə Qorquda / M. Qasımlı // Azərbaycan.- 2016.- № 2.- S. 192-195.
  • Sarıyeva, İradə. Türkoloji görüşlər - azərbaycançılığın mühüm istiqaməti kimi...: Prezident sərəncamının tarixi rolu... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2016.- 20/22 fevral.- № 33.- S. 15.
  • Fərəcov, S. Mübariz ziyalı, folklorşünas və tərcüməçi: Elm, mədəniyyət tariximizdə iz qoyan görkəmli ziyalılarımızdan biri də folklorşünas və tərcüməçi Bəhlul Behcət olub // Mədəniyyət.- 2016.- 19 fevral.- S. 15.
  • Tomarova, G. Sənətin, uğurların zirvə qatına doğru...: [aşıq Əfqanın yaradıcılığı haqqında] // Təzadlar.- 2016.- 16 fevral.- S. 14.
  • Uğur. Qaraçay-Malkar (Balkar) türklərinin ədəbiyyatı / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 12 fevral.- № 27.- S. 14.
  • Əliyev, Kamran. Oğuznamə yaradıcılığı ölməzdir / K. Əliyev // Azad Azərbaycan.- 2016.- 10 fevral.- № 21.- S. 7.
  • "Oğuz kağan" dastanı: araşdırmalar nə deyir? // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 8 fevral.- № 23.- S.14.
  • Osmanlı, İsmixan. "Oğuz kağan" dastanı: araşdırmalar nə deyir? / İ. Osmanlı // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 8 fevral.- № 23.- S. 14.
  • Mehdi, Q. Özü nağıl olmuş aşıq: [aşıq İslamın yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 6 fevral.- S. 26.
  • Əliyev, Kamran. Oğuznamələrin tarixi və tipologiyası / K. Əliyev // 525-ci qəzet.- 2016.- 6 fevral.- № 23.- S.19.
  • Qasımlı, M. "Ələsgərəm, hər elmidən halıyam...": [Aşıq Ələsgər haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 5 fevral.- S. 12.
  • Cəfərli, Nizami. Türk xalqları ədəbiyyatı tarixinin orta dövrü / N. Cəfərli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 yanvar.- № 4.- S. 7.
  • Hacıyeva, Maarifə. "Dədə Qorqud"da dilimizin poetik zənginlikləri / M. Hacıyeva // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 30 yanvar.- № 18.- S. 14.
  • Xalqın ruhunu yaşadan irs xəzinəsi // Mədəniyyət.- 2016.- 29 yanvar.- S. 18.
  • Cavadov, Seyran. Hər bir xalqın folkloru onun milli sərvətidir / S. Cavadov // Azərbaycan.- 2016.- 28 yanvar.- № 19.- S. 5.
  • Qasımlı, M. Ələsgərəm, hər elmdən halıyam... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 yanvar.- S. 12-13.
  • Tanrıverdiyev, Əzizxan. "Dədə Qorqud kitabı" Azərbaycan dilindədir: kitabın hansı dildə yazılması mübahisə obyekti olaraq qalmaqdadır / Ə. Tanrıverdiyev // Xalq cəbhəsi.- 2016.-16 yanvar.- № 9.- S.14.
  • "Azərbaycan folklorunda şaman-qəhrəman arxetipi" // Mədəniyyət.- 2016.- 15 yanvar.- № 4.- S. 12.
  • Nəsibov, Ə. "Xalq aşığı" adı almaq istəyirəm": Ədalət Nəsibov: "İndi mən deyən aşıq yoxdur" // Bizim yol.- 2016.- 13 yanvar.- S. 15.
  • "Dədə Qorqud" sədaqət və cəsarətin timsalıdır: Məhəmməd Əmin Rəsulzadə "Dədə Qorqud" dastanları haqqında/ tərc. A. Həsənqızı // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 9 yanvar.- № 4.- S.14.
  • Sofiyev, Xaləddin. "Kitabi-Dədəm Qorqud"da fəlsəfi və teoloji diskurslar / X. Sofiyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.-9 yanvar.- № 1.- S.20.
  • “Dədə Qorqud” sədaqət və cəsarətin timsalıdır: Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Dədə Qorqud” dastanları haqqında / tərc. A. Həsənqızı // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 9 yanvar.- № 4.- S. 14.
  • Novruzov, Rafiq. Fridrix fon Dits və "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu: görülən işlərə bir nəzər / R. Novruzov // 525-ci qəzet.- 2016.- 8 yanvar.- № 3.- S.4.
  • Namazov, Q. Şah İsmayıl Xətai dövründə yetişən xalq aşıqları: Xətai ilə başlayan yeni ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni yüksəliş dövründə qədim dastanlara yeni həyat verildi // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 6 yanvar.- S. 14.
  • Namazov, Qara. Şah İsmayıl Xətai dövründə yetişən xalq aşıqları: Xətai ilə başlayan yeni ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni yüksəliş dövründə qədim dastanlara yeni həyat verildi / Q. Namazov // Xalq cəbhəsi.- 2016.- 6 yanvar.- № 1.- S. 14.
  • Kazımov, Telman. "Kitabi-Dədə Qorqud"un 200 illik zəfər yürüşü / T. Kazımov // Xalq qəzeti.- 2015.- 31 dekabr.- № 290.- S.9.
  • Gədəbəy Aşıq Məktəbində "Dədə Qorqud" saatı // Mədəniyyət.- 2015.- 30 dekabr.- S. 7.
  • Həbibova, Afət. Xalq oyunları - Azərbaycan teatrının kökləri kimi / A. Həbibova // Mədəniyyət dünyası.- 2015.- № 30.- S. 62-66.
  • İsayeva, Səbinə. Aşıq şeirində variantlılıq və xalq yaddaşı / S. İsayeva // Dədə Qorqud.- 2015.- № 4.- S.30-37.
  • "Dədəm Qorqud yollarında" nə axtaraq, nə görək, nə götürək // Xalq qəzeti.- 2015.- 26 dekabr.- № 286.- S.11.
  • Abdulla, Kamal. Fon Ditsə məhəbbətlə: ["Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 25 dilə tərcüməsi həyata keçirildi] / K. Abdulla // 525-ci qəzet.- 2015.- 26 dekabr.- № 239.- S.9.
  • Eyvazlı, Günel. Yaradılışdan xeyir və şər: mifologiyanın ədəbiyyatda təzahürü: [Esse] / G. Eyvazlı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 26 dekabr.- № 64.- S. 6.
  • Mürvətqızı, Sevinc. Türk dünyasını birləşdirən möhtəşəmlik zirvəsi - "Kitabi-Dədə Qorqud" / S. Mürvətqızı // 525-ci qəzet.- 2015.- 26 dekabr.- № 239.- S. 8.
  • Qurbanov, Nəriman. Vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq dastanı - "Kitabi-Dədə Qorqud" / N. Qurbanov // Zaman.- 2015.-24 dekabr.- № 248.- S.12.
  • Azərbaycanlı aşıq-alim Türkiyədə mükafata layiq görülüb: [Türkiyənin Qaziantep Universitetinin professoru, aşıq İlqar İmamverdiyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 23 dekabr.- S. 15.
  • Nigar. "Kitabi-Dədə Qorqud"u dünyaya tanıdan xarici alimlər Bakıda / Nigar // Palitra.- 2015.- 23 dekabr.- № 237.- S.12.
  • "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının dünyaya tanıdılması ilə bağlı tədbirlərin icrası müzakirə olunub // Xalq qəzeti.- 2015.- 15 dekabr.- № 276.- S.4.
  • "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi YUNESKO-da məsləhətçi statusu qazanıb // Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 12 dekabr.- S. 25.
  • Sarıyeva, İ. Molla Cüma irsinə dövlət qayğisi, aşıq-şairin 160 illik yubileyi... // Bakı xəbər.- 2015.- 10 dekabr.- S. 12.
  • Uğur. Qaqauz Türklərinin ədəbiyyatı / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 10 dekabr.- № 230.- S. 14.
  • "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı UNESCO-da akkreditasiyadan keçib // Mədəniyyət.- 2015.- 9 dekabr.- S. 2.
  • Uğur. Qaqauz Türklərinin ədəbiyyatı / Uğur // Xalq cəbhəsi. - 2015.- 9 dekabr. - № 223. - S. 14.
  • Uğur. Qaqauz Türklərinin ədəbiyyatı / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 8 dekabr.- № 222.- S. 14.
  • Musaoğlu, İlqar. Balakəndə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı ilə bağlı tədbirlərə yekun vuruldu / İ. Musaoğlu // Xalq qəzeti.- 2015.- 6 dekabr.- № 269.- S.1-2.
  • Məmmədov, Süleyman. "Kitabi-Dədə Qorqud"un tarixi-coğrafi arealı / S. Məmmədov // Xalq qəzeti.- 2015.- 6 dekabr.- № 269.- S.9.
  • Paşayev, Qəzənfər. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu haqqında mülahizələr / Q. Paşayev // 525-ci qəzet.- 2015.-21 noyabr.- № 214.- S.30.
  • Seyidzadə, T. "Vətənə baxıram həsrət gözüylə": Aşıq Kamil Həsənovun eyniadlı kitabı işıq üzü görüb // Azad Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S. 7.
  • Əliyev, Kamran. “Dədə Qorqud” dastanında rəqəmlərin simvolikası / K. Əliyev // Xalq qəzeti.- 2015.- 15 noyabr.- № 251.- S. 5.
  • Mustafa, Əziz. Heydər Əliyev Fondu dünənimizlə bu günümüz və gələcəyimiz arasında möhtəşəm bir körpü salır / Ə. Mustafa // Zaman.- 2015.- 13 noyabr.- № 219.- S. 12.
  • Moskvada "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanına həsr edilən "dəyirmi masa" // İki sahil.- 2015.- 12 noyabr.- № 209.- S.13.
  • Əliyev, Ə. Sazla yaşanan ömür: [aşıq Məhəmməd Şirvanlı haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S. 11.
  • Hacıyev, Tofiq. Türk folklorunun Şumer yaşı haqqında tədqiqat / T. Hacıyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- № 57.- S. 4.
  • Türk sözünün möhtəşəm abidəsi – "Kitabi-Dədə Qorqud" // Azərbaycan.- 2015.- 7 noyabr.- № 245.- S.6.
  • Bayramova, Z. "Sarıtel- gənc aşıqların səs incisi" layihəsinin təqdimatı keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] // Səs.- 2015.- 5 noyabr.- S. 11.
  • Naxçıvanda xalq yaradıcılığı sərgisi keçirilir // Xalq qəzeti.- 2015.- 5 noyabr.- S. 8.
  • Sahib, R. Sazla-sözlə zövqlü bir gün: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında "Sarıtel-gənc aşıqların səs incisi" adlı audio diskin təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2015.- 5 noyabr.- S. 7.
  • Bağırov, Adil. "Kitabi-Dədə Qorqud"da işlənən Naxçıvan toponimləri / A. Bağırov // Azərbaycan.- 2015.- 4 noyabr.- № 242.- S. 7.
  • Fərəcov, S. "Sarıtel- gənc aşıqların səs incisi": [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında eyniadlı diskin təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S. 2.
  • Hacıyeva, M. "Mən aşiqəm yar sarı…": Sarı Aşığın sevdası // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 4 noyabr.- S. 14.
  • Soltanlı S. "Epos və etnos" adlı beynəlxalq simpozium keçiriləcək / S. Soltanlı // Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- № 85.- S.15.
  • Sadıqlı, Pərinaz. Mahmud Kaşğarinin "Divanü-luğat-it türk" əsərində içki növləri / P. Sadıqlı // Sivilizasiya.- 2015.- № 10.- S. 161-169.
  • "Sarıtel- gənc aşıqların səs incisi": [Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin eyniadlı layihəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S. 4.
  • Namazov, Q. Döz, bağrı daş olan könlüm…: Abbas Tufarqanlının poeziyası duru və zəngindir // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 28 oktyabr.- S. 14.
  • Sarıyeva, İradə. Nakam bəstəkar, folklorçu, musiqişünas, rəssam Ərtoğrul Cavid irsinə qədirbilən münasibət...: [parlaq, istedadlı ömrü gənc ikən xəzan olan Ərtoğrul Cavidi xatırlayarkən] / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.- 27 oktyabr.- № 190.- S. 15.
  • Folklorşünaslığımıza dəyərli töhfə // Respublika.- 2015.- 25 oktyabr.- № 233.- S. 7.
  • Qəniyev, S. Balaban-zurna aləminin üç min ilə yaxın yaşı var: Türk dünyasında bu alətləri dilləndirən minlərlə sənət biliciləri olub...: [Şirvan aşıq mühiti haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 23 oktyabr.- S. 14.
  • Aşıq Dehqanın 80 illik yubileyi qeyd olunub // Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S. 15.
  • Gədəbəy Aşıq Məktəbində "Ustad dərsi" // Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S. 15.
  • Hacıyev, Asif. "Dədə Qorqud" oğuznamələri geniş arealda yayılıb: "Dədə Qorqud" boyları Azərbaycan torpağı və xalqının tarixi keçmişinin ədəbi-bədii formaya salınmış hekayətləridir / A. Hacıyev // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 20 oktyabr.- № 190.- S.14.
  • Xəlilov, Zabit. Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə inşa yazı müsabiqəsi / Z. Xəlilov // Respublika.- 2015.-18 oktyabr.- № 227.- S.5.
  • Namazov, Qara. Mən gəlirdim Tufarqanlı elindən...: ["Abbas-Gülgəz" dastanı XVII əsrin xalq dastanları içərisində geniş mündəricəsi, şeirlərinin poetik dolğunluğu ilə seçilən ədəbi abidələrdən biridir] / Q. Namazov // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 16 oktyabr.- № 188.- S. 14.
  • Qasımlı, M. İsmi Pünhan aşığı: Molla Cümə.- 160: [Aşıq-şair haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S. 12.
  • Şükürlü, M. "Dalğa"nın yeni və fərqli dalğasında...: [Cənubi Azərbaycan aşığı Çingiz Mehdipur haqqında] // 525-ci qəzet.- 2015.- 13 oktyabr.- S. 7.
  • Alışıq, İ. "Bu tayda Quzey Azərbaycan ədəbiyyatını təbliğ edirik": [Təbrizdə yaşayan soydaşımız Məhəmməd İbadi Alışıq ilə müsahibə] /müsahibəni apardı S. Soltan // Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S. 15.
  • Fərəcov, S. "Yaxşılara var sözüm...": [aşıq Məhəmməd Dərya haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S. 15.
  • İbrahimova, Nigar. Musiqi folklorunun qoruyucusu: [Azərbaycan romanslarının, bir çox operalarımızda əsas partiyalarının ilk ifaçısı, el havalarını elmi əsasda mahnı kimi işləyən, ürəkaçan təsniflər quran ilk xanəndə, Cənubi Qafqazda xalq musiqisini öyrənən və toplayan ilk Elm-Tədqiqat Musiqi Kabinetinin yaradıcısı Bülbül haqqında] / N. İbrahimova // Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- № 77.- S. 12.
  • Namazov, Q. Söylə, Tona, Qərib səndən keçdimi?: Aşıq Qərib: "Yaman müşkül oldu işi Təbrizin" // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 7 oktyabr.- S. 14.
  • Həsənov, İlqar. Balakəndə "Kitabi-Dədə Qorqud"la bağlı silsilə tədbirlər / İ. Həsənov // Xalq qəzeti.- 2015.- 6 oktyabr.- № 216.- S.5.
  • "Ədəbiyyat paytaxtı"nda dəyirmi masa: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı çərçivəsində Şamaxıda silsilə tədbirlərin davam etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S. 3.
  • Abdullayeva, S. Aşıq Ulduzun yubileyi keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] // 525-ci qəzet.- 2015.- 2 oktyabr.- S. 7.
  • Sarıyeva, İ. Aşıq sənətinin Ərəbzəngisi Ulduz Sönməzin yubileyindən... // Bakı xəbər.- 2015.- 2 oktyabr.- S. 12.
  • Soltanlı, S. Aşıq Ulduz Quliyevanın yubiley gecəsi keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] // Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S. 8.
  • Altay mif və əfsanələri / tərt. O. Əhməd // Xəzər: dünya ədəbiyyatı dərgisi.- 2015.- № 3.- S. 155-165.
  • Hacıyev, Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nda işlənmiş bir soylama parçasının məna acımı / A. Hacıyev // Türkologiya.- 2015.- № 3.- S. 104-112.
  • İbrahimova, Vəfa. Azərbaycanın soraqları xarici dillərdə: ["Azerbaijan İnternational" jurnalının başqa bir sayında da atalar sözlərinə ayrıca yer verilib] / V. İbrahimova // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 30 sentyabr.- № 176.- S. 14.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Dədə Qorqud məzarının ünvanı - Dəmirqapı Dərbənd / M. Qasımlı // Mədəniyyət.- 2015.- 30 sentyabr.- № 74/75.- S.12.
  • Səfiyev, Vüsal. Akademik Həmid Araslının elmi irsində "Koroğlu" dastanı / V. Səfiyev // Sivilizasiya.- 2015.- № 9.- S.68-73.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Qılınca and içmək gələnəyinin Qafqz Albaniyasındakı izləri / B. Tuncay // Qarapapaqlar.- 2015.- № 9.- S.36-39.
  • Qasımova, Fidan. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında folklor / F. Qasımova // Kaspi.- 2015.- 29 sentyabr.- № 156.- S. 15.
  • Əliyeva, Sevinc. Folklorda və Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında laylalar / S. Əliyeva // Kaspi.- 2015.- 23 sentyabr.- № 155.- S. 15.
  • Sarıyeva, İradə. Aşıq Ələsgər irsinə dövlət qayğısı... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.- 22 sentyabr.- № 170.- S. 15.
  • Uğur. Nə əcəb düşübdü yeri Dərbəndin...: Dəmir qapı Dərbənddən soraqlar / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 17 sentyabr.- № 169.- S. 14.
  • Vəliyev, Əpoş. Naxçıvanın tacı: İstər Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropada Naxçıvan yallıların vətəni kimi tanınıb / Ə. Vəliyev // Kaspi.- 2015.- 15 sentyabr.- № 149.- S. 7.
  • Qəsəbova, İ. Qazax aşıq mühiti // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 9 sentyabr.- S. 14; 10 sentyabr.- S. 14.
  • İbrahimova, Vəfa. Azərbaycanın soraqları xarici dillərdə: "Azerbaijan İnternational" jurnalında milli folklorumuz ingilisdilli oxuculara çatdırılır / V. İbrahimova // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 8 sentyabr.- № 162.- S. 14.
  • Qasımlı, M. Bayatılarımızın heyrət heykəli: Sarı Aşıq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 5 sentyabr.- № 49.- S. 20-21.
  • Fərəcov, S. "Bir çıraq yandırdın Çıldır elində...": Aşıq Şenlik Anadoluda, Borçalıda, Ərdəbildə yüksək ədəb-ərkanı, ifaçılıq mədəniyyəti ilə böyük məclislər aparıb // Mədəniyyət.- 2015.- 4 sentyabr.- S. 15.
  • Fərəcov, S. "Ömrümün sazında tellər ağladı": [aşıq, şair Məzahir Axundovun yaradıcılığı haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 4 sentyabr.- S. 15.
  • Şahbazi, S. "O tay-bu tay aşıq sənəti birdir": [iranlı aşıq Səlcuq Şahbazi ilə müsahibə] // Mədəniyyət.- 2015.- 4 sentyabr.- S. 15.
  • Culfa rayonunda xalq yaradıcılığı günü keçirilib // Mədəniyyət.- 2015.- 2 sentyabr.- S. 9.
  • Ləkətağ kəndində xalq yaradıcılığı günü: [Culfa rayonunda] // İki sahil.- 2015.- 2 sentyabr.- S. 7.
  • Qasımova, Fidan. Qədim türk və kelt xalqlarında şamanizm / F. Qasımova // Sivilizasiya.- 2015.- № 8.- S.41-47.
  • Xəlilova, Aynur. Uşaq folkloru: problemlər, mülahizələr / A. Xəlilova // Azərbaycan.- 2015.- № 8.- S. 177-182.
  • Çobanova, Hüsniyyə. Gürcüstan ərazisində "Dədə Qorqud" dastanı ilə bağlı bəzi qədim toponimlər / H. Çobanova // Sivilizasiya.- 2015.- № 8.- S.82-87.
  • Namazov, Q. "Söylə dərdin bilənlərə"...: Qurbani insan qəlbini oxumaqda mahir olub // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 26 avqust.- S. 14.
  • Rzasoy, Seyfəddin. Dünya eposunun şah əsəri - "Kitabi Dədə Qorqud" / S. Rzasoy // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 25 avqust.- № 152.- S.14.
  • Marneulidə Aşıq Göycənin anım mərasimi keçirilib: [Gürcüstan Aşıqlar Birliyinin və Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə] // Palitra.- 2015.- 31 iyul.- S. 13.
  • Musaqızı, E. Sən bu diyara xoş gəldin...: [aşıq Dədə Ələsgər haqqında] // Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S. 96-97.
  • Fərəcov, S. "Kamil bağban bağ becərər, gül əkər..." [aşıq Əsəd Əhməd oğlu Rzayev haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 17 iyul.- S. 15.
  • İsaxoğlu, İ. Haqq aşığı – Aşıq Alı: [Aşıq Alının və onun tədqiqatçısı Əli Əmirovun yaradıcılığı haqqında] // Türküstan.- 2015.- 5-11 iyul.- S. 13.
  • Quluzadə, Zümrüd. Bir daha Azərbaycan tarixşünaslığının məxəzləri olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı və Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsəri haqqında / Z. Quluzadə // Respublika.- 2015.-11 iyul.- № 148.- S.6.
  • İlyasov, Rəşad. Multikulturalizm və folklor: [Şəkidə "İpək yolu" VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirildi] / R. İlyasov // 525-ci qəzet.- 2015.- 9 iyul.- № 122.- S. 2.
  • Ələkbərov, R. Ustad şilləsi: Aşığın ustadlıq statusu həm də onun yetişdirdiyi şəyirdlərlə ölçülüb // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 7 iyul.- S. 14.
  • Həsənov, İlqar. Zaqatalada hər səhərin öz rəngi var... / İ. Həsənov // Xalq qəzeti.- 2015.- 4 iyul.- № 142.- S.7.
  • Turan, Azər. Azərbaycan və Anadolu fatehi Alp Ər Tonqa: [Oğuz türklərindən olan böyük Saka Xaqanı Alp Ər Tonqa haqqında] / A. Turan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 4 iyul.- № 43.- S. 20.
  • Hacıyev, Asif. Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar / A. Hacıyev // Dədə Qorqud.- 2015.- № 2.- S. 3-10.
  • Hüseynova, Zemfira. Epos sakral ilahi dəyərlər: "Oguznamə"lərdə peyğəmbərlik missiyası / Z. Hüseynova // Dədə Qorqud.- 2015.- № 2.- S. 20-26.
  • Rəhmanlı, Ə. Aşıq dəstələrində qarmon ifaçılarının rolu: Qədim tarixə malik Azərbaycan aşıq sənətinin yaranması və genezisi barədə folklorşünaslığımızda elmi-nəzəri mülahizələr bu gün də davam etdirilir // Mədəniyyət.az.- 2015.- № 6.- S. 94-97.
  • Əliyev, Ramil. Azərbaycan "Koroğlu"sunun tarixi: Dastanın mifoloji kökləri daha qədim zamanla bağlıdır / R. Əliyev // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 30 iyun.- № 114.- S. 14.
  • Sarıyeva, İradə. Folklorumuzun qədim lirik örnəkləri - sayaçı sözlər, holavarlar, əkinçi nəğmələri... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.- 24 iyun.- № 111.- S. 15.
  • Vaqifqızı, L. Qarabağ bayatıları: Qarabağ bölgəsinin söyləyiciləri bayatıları da avazla söyləyirlər // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 24 iyun.- S. 14.
  • Sarıyeva, İradə. Ağız ədəbiyyatından örnəklər - layla, oxşama, sanama, yanıltmac, tapmaca... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.- 23 iyun.- № 112.- S. 15.
  • Sarıyeva, İradə. Folklor cəfakeşləri - fədakar alimlər... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.- 19 iyun.- № 108.- S. 15.
  • Əfəndiyev, P. Yenə Molla Cümə haqqında: [aşığın yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2015.- 19 iyun.- S. 10.
  • Əfəndiyev, P. Yenə Molla Cümə haqqında: [aşığın yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2015.- 5 iyun.- S. 10-12.
  • Sarıyeva, İradə. Azərbaycan folkloru - ağızdan yazıya...: [Azərbaycan folklorunun yazıya alınmasının ilk mərhələsi 1830-1900-cu illər arasını əhatə edir] / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.- 18 iyun.- № 107.- S. 15.
  • Sarıyeva, İradə. Bakı-2015-in möhtəşəm açılışı - Azərbaycan folklorunun, mədəniyyətinin təcəssümü... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.- 17 iyun.- № 106.- S. 10.
  • Quluzadə, Zümrüd. Azərbaycan tarixşünaslığının misilsiz məxəzləri: "Kitabi-Dədə Qorqud" və "Gülüstani-İrəm" / Z. Quluzadə // 525-ci qəzet.- 2015.- 12 iyun.- № 105.- S. 6.
  • Əfəndiyev, P. Yenə Molla Cümə haqqında: [aşığın yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2015.- 12 iyun.- S. 10.
  • Şükürov, Ə. Sabahın sorağında: Masallı rayon Uşaq İncəsənət Məktəbində 2014-2015-ci tədris ilinin yekun konserti olub // Azad Azərbaycan.- 2015.- 9 iyun.- S. 5.
  • Sadiq, İslam. Şumerlərin tikinti tanrısının adı Araz olub: Araz çayının adı həmin tanrının adından götürülüb / İ. Sadiq // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 5 iyun.- № 99.- S.14.
  • "Gəncliyin səsi" aşıq konserti: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] // Mədəniyyət.- 2015.- 3 iyun.- S. 11.
  • Musaoğlu, Ceyhun. "Kitabi-Dədə Qorqud"un izi ilə Qaxda oğuz qəhrəmanı Bəkilin sorağında: ["Kitabi-Dədə Qorqud"un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı] / C. Musaoğlu // Ədalət.- 2015.- 3 iyun.- № 97.- S. 5.
  • Məhərrəmova, T. Uşaq dünyasından boylanan rəsmlər: Kaspi Liseyi şagirdlərinin əl işləri və rəsm əsərlərindən ibarət sərgi uşaqların yaradıcı potensialının aşkarlanmasına hesablanıb // Kaspi.- 2015.- 2 iyun.- S. 7.
  • Cahangir, Əsəd. Mahmud Kaşğarlının "Divani -luğat it türk" əsərindəki seirlər hansı vəzndədir / Ə. Cahangir // Azərbaycan.- 2015.- № 5.- S. 174-184.
  • Musaqızı, E. Molla Cümənin gizli məhəbbəti...: "İsmi pünhan" // Mədəniyyət.az.- 2015.- № 5.- S. 108-109.
  • Əliyev, Mübariz. Aşıq sənəti YUNESKO-da / M. Əliyev // Kaspi.- 2015.- 26 may.- № 93.- S. 15.
  • Abbasoğlu, Sərxan. Muxtar Kazımoğlu: folklor və yazılı ədəbiyyat mədəni bütövlük kontekstində: [AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, folklorşünas alim Muxtar Kazımoğlu haqqında] / S. Abbasoğlu // 525-ci qəzet.- 2015.- 23 may.- № 92.- S. 28-29.
  • Nəsrəddinova, Jalə. Rəmzlər arasında Narın yeri / J. Nəsrəddinova // 525-ci qəzet.- 2015.- 14 may.- № 85.- S. 7.
  • Namazov, Qara. Aşıq şeiri yazılı ədəbiyyatın şeir şəkillərini üstələdi / Q. Namazov // Xalq cəbhəsi.- 2015.-13 may.- № 83.- S.14.
  • Kurtoğlu, Mehmet. Şamanizmin bugünkü izləri / M. Kurtoğlu // Qarapapaqlar.- 2015.- № 4.- S.48-53.
  • Sayılov, Q. Ustad oğlu şəyird olmaz..: Şirvan aşıq mühitinin tanınmış nümayəndələrindən biri də Aşıq Abbas Musaxanoğludur // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 30 aprel.- S. 14.
  • Hacıyeva, Maarifə. Xalq ruhunun qaynaqları: həqiqi sənətkar xalq ruhunu gözəl bildikdə, dərin duyduqda kamil sənət əsəri yarada bilir / M. Hacıyeva // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 29 aprel.- № 74.- S. 14.
  • Hüseynov, F. Aşıq Mahmud Məmmədovun 80 illik yubileyi qeyd olundu: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] // Mədəniyyət.- 2015.- 29 aprel.- S. 2.
  • Hüseynli, M. "Göyçə, Qarabağ işğaldan azad olunduğu gün ömrüm uzanacaq, ruhum dinclik tapacaq:": Aşıq Mahmud-80 // Təzadlar.- 2015.- 28 aprel.- S. 15.
  • Tanrıverdi, Əzizxan. "Dədə Qorqud Kitabı"ndakı gizli məqamlar: mətn semantikası işığında / Ə. Tanrıverdi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 25 aprel.- № 24/25.- S.12-13.
  • Cəbrayılov, İntiqam. "Milli-mənəvi dəyərlər xəzinəsi və tərbiyə məktəbi "Kitabi-Dədə Qorqud" / İ. Cəbrayılov // Təhsil problemləri.- 2015.- 16-23 aprel.- № 29/30.- S. 5.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Dədə Qorqudun qəbri Dəmirqapı Dərbənddədir / M. Qasımlı // Ədəbiyyat.- 2015.- 18 aprel.- № 22/23.- S.12.
  • Musaoğlu, Ceyhun. Yol üstündəki izi ilə tanınar / C. Musaoğlu // İki sahil.- 2015.-17 aprel.- № 67.- S.20, 23.
  • Əliyev, Əsgər. "Kitabi-Dədə Qorqud"un Avropada ilk nəşrinin 200 illiyi UNESCO-da qeyd edilib / Ə. Əliyev // Xalq qəzeti.- 2015.- 17 aprel.- № 80.- S. 5.
  • İbrahimova, Vəfa. Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə tanıdılması problemləri: folklorun ortaya qoyduğu dəyərlər dünya mədəniyyətini zənginləşdirir / V. İbrahimova // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 15 aprel.- № 64.- S. 13.
  • "Kitabi-Dədə Qorqud" - əxlaq və mənəviyyat dərsliyi // Azərbaycan.- 2015.- 14 aprel.- № 77.- S. 3.
  • Axund, Pərviz. Keçmişdən günümüzə "Dədə Qorqud" dastanı: xalq yaddaşı nümunəsinin ilkinliyinə xələl gətirmək olmaz / P. Axund // Mədəniyyət.- 2015.- 10 aprel.- № 27.- S. 13.
  • UNESCO-da "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının ilk çap versiyasınna həsr olunan tədbir keçiriləcək // Səs.- 2015.- 8 aprel.- № 62.- S.12.
  • Axund, P. "Aşıq olub diyar-diyar gəzənin...": "O vaxtlar ustad yanında yetişməyən aşığı məclislərə aparmazdılar": [aşıq Məhəmməd Həsənov haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 3 aprel.- S. 12.
  • Zahidoğlu, Vahid Adil. "Dədə Qorqud kitabı"ndakı iki soylama haqqında / V. A. Zahidoğlu // Dədə Qorqud.- 2015.- № 1.- S. 3-23.
  • Aşıq Şəmşirin xatirəsi anılıb: ["Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyində] // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 20 mart.- S. 16.
  • Mürvətqızı, S. Aşıq Şəmşir yad edilib: [Aşıq Şəmşir Mədəniyyət ocağında] // 525-ci qəzet.- 2015.- 19 mart.- S. 7.
  • Məmmədova, Nailə. Novruz: dirçəliş və sevgi bayramı / N. Məmmədova // Palitra.- 2015.- 18 mart.- № 50.- S. 15.
  • Məmmədov, Zamin. Novruzun ümumbəşəri bayram kimi tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri misilsizdir / Z. Məmmədov // İki sahil.- 2015.- 17 mart.- № 49.- S. 19.
  • Tomarova, G. Onun haqdan gələn könül çırpıntıları...: Aşıq Əhliman – 60 // Təzadlar.- 2015.- 17 mart.- S. 15.
  • Yurdsevər, A. Azərbaycan ozan-aşıq sənəti gürcü mənbələrində // 525-ci qəzet.- 2015.- 12 mart.- S. 6.
  • "Bahar qızı Novruzun simvolu ola bilməz, onu bizə Sovet hökuməti sırıyıb": [folklorşünas alim Məhəmməd Məmmədovun müsahibəsi] // Paralel.- 2015.- 11 mart.- № 45.- S. 13.
  • Abdullayeva, S. Aşıq Əhlimanın 60 illiyi qeyd olunub: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] // 525-ci qəzet.- 2015.- 11 mart.- S. 7.
  • Fərəcov, S. Aşıq Əhlimanın 60 illiyi qeyd olunub [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] // Mədəniyyət.- 2015.- 11 mart.- S. 6.
  • Xəlilzadə, R. Qədim Şamaxı – yeni paytaxt: [Şamaxının "Ədəbiyyat paytaxtı" elan olunması haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 11 mart.- S. 11.
  • Sarıyeva, İ. 2015-ci ilin mədəniyyət paytaxtları layihəsi dövlətimizin mədəniyyət siyasətinin tərkib hissəsidir... // Bakı xəbər.- 2015.- 6-9 mart.- S. 15.
  • Abdullayeva, S. "Bizim Olimpiada" festivalının qalibləri mükafatlandırılıb: [Q. Abbasov adına Mədəniyyət Sarayında] // 525-ci qəzet.- 2015.- 7 mart.- S. 17.
  • Abdullayeva, F. 2015-ci ilin ədəbiyyat və milli mətbəx paytaxtları təqdim edildi: "Mədəniyyət paytaxtları anlayışını Azərbaycanda tətbiq etmək məqsədilə həyata keçirdiyimiz proqram müsbət nəticə verib": [Azərbaycan Xalça Muzeyində 2015-ci ilin "paytaxt"larının təqdimat mərasimi və mərasimdə Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2015.- 6 mart.- S. 3.
  • Fəxriyyə. Gədəbəy Aşıq Məktəbində "Dastan günü" // Mədəniyyət.- 2015.- 6 mart.- S. 11.
  • Həbibbəyli, İsa. Qorqudşünaslıq elminin genişlənən imkanları / İ. Həbibbəyli // Azərbaycan.- 2015.- 6 mart.- № 52.- S. 6.
  • Həbibbəyli, İsa. Qorqudşünaslıq elminin genişlənən imkanları / İ. Həbibbəyli // Azərbaycan.- 2015.- 5 mart.- № 51.- S. 8.
  • Abbasova M. "Güney Azərbaycan folkloru": Kitaba Səməd Behrəngi və Bəhruz Dehqaninin ana dilində topladığı nağıllar daxil edilib / M. Abbasova // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 4 mart.- № 41.- S.14.
  • Sarıyeva, İradə. "Kitabi-Dədə Qorqud"un alman dilinə tərcümə edilərək dünyaya tanıdılması və ilk dəfə tədqiqata cəlb edilməsinin 200 yaşı tamam olur / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.-27 fevral-1 mart.- № 37.- S.10.
  • Hüseynli, M. Tanrı adamı – aşıq Mayis Gəncəli... // Təzadlar.- 2015.- 28 fevral.- S. 12.
  • Məmmədova, Aynurə. Milli adət-ənənələri sonsuzluğa qovuşduran Novruz / A. Məmmədova // Ekspress.- 2015.- 28 fevral-2 mart.- № 39.- S. 18.
  • 2015-ci ilin "Xalq yaradıcılığı paytaxtları": Şamaxı şəhəri "Ədəbiyyat paytaxtı", Qax şəhəri "Milli mətbəx paytaxtı" seçilib // Mədəniyyət.- 2015.- 27 fevral.- S. 2.
  • Abdullayeva, S. Yeni Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları elan edilib: [2015-ci il üçün Şamaxı şəhərinin "Azərbaycanın Ədəbiyyat Paytaxtı", Qax şəhərinin isə "Azərbaycanın Milli Mətbəx Paytaxtı" elan edilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2015.- 27 fevral.- S. 7.
  • Hacıyev, Asif. Dədə Qorqud sözünün cazibəsində: Burada gəlişi gözəl ifadələr işlədilməyib / A. Hacıyev // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 26 fevral.- № 37.- S.14.
  • Namazov, Q. Çoxları canından keçdi…: [Aşıq Paşa Xorasanlı və Ozan İbrahim haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 25 fevral.- S. 14.
  • Nəbiyeva, A. Aşıq Xaspoladın sənətkarlığı // Təzadlar.- 2015.- 17 fevral.- S. 15.
  • Nəzərli, T. "Folklor paytaxtı"nın uğurları: ["Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları Proqramı"na əsasən Balakənin 2014-cü il üçün "Azərbaycanın folklor paytaxtı" elan edilməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2015.- 17 fevral.- S. 8.
  • Polad, Cəlal. "Kitabi-Dədə Qorqud"un ərəbcəyə tərcüməsinə müqəddimə / C. Polad // 525-ci qəzet.- 2015.-13 fevral.- № 28.- S.7-8.
  • Vaqifqızı, Ləman. Xocavəndin folklorunu ağlında, ürəyində yaşadanlar... / L. Vaqifqızı // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 11 fevral.- № 26.- S. 14.
  • Sarıyeva, İradə. Azərbaycan xalq dastanlarının yaşadılması və təbliğinə dövlət qayğısı, nümunələrin nəşri... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.- 8 fevral.- № 24.- S. 15.
  • Sarıyeva, İradə. Ağdabanlı Qurban və Dədə Şəmşir irsinə dövlət qayğısı...: 2003-cü ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə aşıq Şəmşirin 110 illik yubileyi keçirilib / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2015.-6-8 fevral.- № 23.- S.15.
  • "Bölgələrdən paytaxta": Bakıda "Xalq yaradıcılığı paytaxtları"nın mədəni və turizm potensialına həsr olunmuş tədbirlər// Mədəniyyət.- 2015.- 6 fevral.- S. 2.
  • Rəşid, M. Bomboz bir günün əlvanlığı...: [ustad aşıq Ədalət haqqında] // 525-ci qəzet.- 2015.- 3 fevral.- S. 7.
  • Nərimanoğlu, M. Kəlağayılar Azərbaycan xalqının mədəni tarixini yaşadan sənətkarlıq nümunələrindən biri kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib // Azərbaycan.- 2015.- 2 fevral.- S. 7.
  • Nərimanoğlu, M. Minilliklərin mənəvi və mədəni yadigarları qorunur: 2014-cü ildə Qəbələ "Əfsanələr paytaxtı", Balakən "Folklor paytaxtı", Abşeron isə "Sənətkarlıq paytaxtı" kimi tanındı // Azərbaycan.- 2015.- 1 fevral.- S. 6.
  • Vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, müdriklik dastanı - "Kitabi-Dədə Qorqud" // Xalq qəzeti.- 2015.- 31 yanvar.- № 23.- S. 6.
  • Tomarova, G. Sənətə urvatnan gələn aşıq Nargilə // Təzadlar.- 2015.- 29 yanvar.- S. 15.
  • Uğur. Bir yanda yaylaqdır...: Yəhya bəy Dilqəmin qəmli həyat dastanı // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 29 yanvar.- S. 14.
  • İsayev, Ə. Cahanın əlləri cahanı bəzəyir: El sənətini yaşadanlar: [Göygöl rayon sakini usta Cahan Cəfərov haqqında] // Azərbaycan.- 2015.- 27 yanvar.- S. 6.
  • Quliyev, Ə. "Aşıq gərək saza yaraşan adam ola ": [aşıq Əli Quliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Ormanlı Həmid // Təzadlar.- 2015.- 27 yanvar.- S. 15.
  • Quliyev, Ə. "Saz mənim qibləgahımdır": Aşıq Əli Quliyev: "Aşıqlıqdan əl çəkmək ömrümün tamamlanması deməkdir": [aşıqla müsahibə] /müsahibəni apardı Ormanlı Həmid // Təzadlar.- 2015.- 24 yanvar.- S. 15.
  • Laçınlı Aşıq Umbayın Dədə Şəmşirlə görüşü // Ədalət.- 2015.-17 yanvar.- S. 13.
  • Əmiraslanov, Tahir. "Sarı gəlin"in tanıdılmasındakı pərakəndəlik işimizə zərər verir": "Hər bir müğənni folklor nümunələrimizi oxumamışdan onun məğzinə varmalıdır" / T. Əmiraslanov // Ədalət.- 2015.- 16 yanvar.- № 9.- S. 4.
  • "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının alman dilinə tərcümə olunmasının 200 illiyi qeyd ediləcək // Xalq qəzeti.- 2015.- 13 yanvar.- № 8.- S.3.
  • Bədəlzadə, Ağasən. Milli folklor irsimizin emprik dərki: dini-mənəvi dəyərlərimiz kontekstində / A. Bədəlzadə // Kaspi.- 2015.- 13 yanvar.- № 7.- S. 15.
  • Tomarova, G. Aşıq Aslan Kosalıya vida sözü... // Təzadlar.- 2015.- 13 yanvar.- S. 15.
  • Abduləliyev, A. Ənənəvi musiqi-folklor irsimiz: bərpa, təbliğat və inkişaf: "Azərbaycanın Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı uğurlu nəticələrlə yekunlaşıb // 525-ci qəzet.- 2015.- 8 yanvar.- S. 6; 9 yanvar.- S. 6.
  • Fəxriyyə. Gədəbəy Aşıq Məktəbində folklor ansamblı // Mədəniyyət.- 2015.- 7 yanvar.- S. 15.
  • Klassik irsimizdən seçmələr: Miskin Abdal // Azad Azərbaycan.- 2015.- 6 yanvar.- S. 7.
  • Kasimi, Sehranə. Azərbaycan xalq musiqisinə tipoloji yanaşma / S. Kasimi // Mədəni maarif.- 2014.- № 12.- S. 48-51.
  • Məmmədova, Aynur. "Dədə Qorqud kitabı" motivli çağdaş bədii əsərlərdə omonim və çoxmənalı sözlərin üslubi xüsusiyyətləri / A. Məmmədova // Dədə Qorqud.- 2014.- № 4.- S.3-11.
  • Rzasoy, Seyfəddin. Azərbaycan dastanlarında etnokosmik identifikasiya: arsetip, formul, ritual, strukur / S. Rzasoy // Dədə Qorqud.- 2014.- № 4.- S.22-30.
  • Sadıq, İslam. Şumer və türk folklorunda su motivi / İ. Sadıq // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər.- 2014.- № 4.- S.33-40.
  • Ələsgərova, Sakibə. Dədə Qorqud ruhu: mif-folklor-ədəbiyyat: Ə. Tanrıverdinin yaradıcılığı əsasında / S. Ələsgərova // Dədə Qorqud.- 2014.- № 4.- S. 12-21.
  • Nəzərli, T. Şəki – dəyişən dünyanın dəyişməz gözəllik ünvanı: Bu gözəlliyin yaradılmasında sənətkarların da əməyi çox olub: [Şəkidə xalq yaradıcılığının inkişafı haqqında] // Azərbaycan.- 2014.- 21 dekabr.- S. 5.
  • Vəfadağlı, A. Aşıq Alı sorağında // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2014.- 12-19 dekabr.- S. 10-11.
  • Sarıyeva, İradə. Heydər Əliyev və "Kitabi-Dədə Qorqud"a qayıdış... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2014.-15 dekabr.- № 223.- S.11.
  • Ormanlı, H. Ocaq aşığı: [aşıq Məhərrəm Huseynli haqqında] // Təzadlar.- 2014.- 13 dekabr.- S. 15.
  • Abdullayeva, F. Gədəbəy Aşıq Məktəbi ulu xalq sənətində yeni cığırlar açır: [məktəbin direktoru Etibar Əliyevin söhbəti] // Mədəniyyət.- 2014.- 10 dekabr.- S. 11.
  • Aşıq Ağamurad Şirvanlının 50 illik yubileyi qeyd edilib:[Şamaxı şəhərində] // Mədəniyyət.- 2014.- 10 dekabr.- S. 11.
  • Soltanoğlu, Qalib. "Humayun"u Mirzə kimi gözəl oxuyan görmədim.: o, zil tembrli zurnanı peşəkar kamera alətinə çevirib / Q. Soltanoğlu // Xalq cəbhəsi.- 2014.-10 dekabr.- № 225.- S.14.
  • Fəxriyyə. Gədəbəydə "Bayatı" ədəbi-ictimai birliyi yaradılıb // Mədəniyyət.- 2014.- 3 dekabr.- S. 13.
  • Şamaxıda Aşıq Ağamuradın 50 yaşı qeyd olunub // 525-ci qəzet.- 2014.- 3 dekabr.- S. 7.
  • Sarıyeva, İ. Aşıq Ədalət Nəsibovun Surqutda yaşayan mənəvi şəyirdi nələrdən danışdı?: Solo ifaçılıq məktəbinin gənc nümayəndəsi Niyaməddin Məzəmli "Bakı-Xəbər"də // Bakı xəbər.- 2014.- 2 dekabr.- S. 14.
  • Uğur. "Qarabağ: folklor da bir tarixdir": kitabın VII-IX cildləri işıq üzü görüb / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 28 noyabr.- № 217.- S. 14.
  • Orucov, Tahir. "Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər": [Tərtər şəhərində Beynəlxalq Folklor Konfransı keçirilib] / T. Orucov // Azad Azərbaycan.- 2014.- 23 noyabr.- № 167.- S. 7.
  • Aşıq, E. Gənc aşıq Elbrus Kəlbəcərli "Bakı-Xəbər"in qonağı oldu: Aşıq Elbrus: "Kəlbəcər işğal olunana qədər sazdan, balaban və zurnadan başqa musiqi aləti görməmişdim": [Gənc aşıqla müsahibə] /müsahibəni apardı İradə Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2014.- 19 noyabr.- S. 12.
  • "Koroğlu" eposu // Respublika.- 2014.-15 noyabr.- № 249.- S.11.
  • Hüseynli, M. "Aydın Çobanoğlu kimi bir bülbülü susdurmaq xalqa xəyanət idi": O, saz-söz sevərlərin qəlbində əbədiyaşarlığını qazananlardandır // Təzadlar.- 2014.- 15 noyabr.- S. 14.
  • "Qarabağ: folklor da bir tarixdir": kitabın VIII cildi nəşr olunub // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 13 noyabr.- № 206.- S. 13.
  • İsmayılqızı, Xuraman. Bütün türk dünyasını birləşdirən həzin bir nəğmə - "Sarı gəlin": [filologiya elmləri doktoru, prosessor Minəxanım Nuriyevanın yeni nəşrdən çıxmış kitabı haqqında] / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2014.- 13 noyabr.- № 206.- S. 9.
  • Məhərrəmli, Q. Efirin çağlayan "Bulağ"ı: 6 noyabr teleradio işçiləri günüdür // 525-ci qəzet.- 2014.- 6 noyabr.- S. 8.
  • Pərvin. "Cəngi" Estrada Folklor Ansamblının növbəti uğuru: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən "Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı 2014" başa çatdı] / Pərvin // 525-ci qəzet.- 2014.- 4 noyabr.- № 200.- S. 7.
  • Əhmədov, B. Xalq ruhunun tərcümanı – Aşıq Şəmşir // Respublika.- 2014.- 4 noyabr.- S. 6.
  • Qasımov, N. Ustad sənətkar Miskin Vəli xalqın yaddaşında yaşamaq haqqı qazanıb: [Ozan aşıq ədəbiyyatının klassiklərindən biri haqqında] // 525-ci qəzet.- 2014.- 31 oktyabr.- S. 14.
  • Hüseynli, M. Sağlığında ölməzlik qazanan ustad: [Aşıq Ələsgər Tağıyev haqqında] // Təzadlar.- 2014.- 30 oktyabr.- S. 15.
  • "Bizdə şeir də var, sənət də vardır": ["Sənətkarlıq paytaxtı" elan olunması ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirlər çərçivəsində] // Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S. 5.
  • Fərəcov, S. "Laçın tərpənişli, tovuz cilvəli...": [Aşıq Oruc Vəli oğlu haqqında] // Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S. 15.
  • Süleymanov, C. Folklorumuzu sevək, sevdirək...: "Halay" və "Nənələr" folklor kollektivlərinin diski hazırlanır // Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S. 9.
  • Abdullayeva, S. Aşıq Ədalətin 75 illiyi qeyd edilib // 525-ci qəzet.- 2014.- 23 oktyabr.- S. 7.
  • Hüseynov, F. "Sənətkarlıq paytaxtı"nda ədəbiyyat axşamı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xırdalan şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində "Abşeron – Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı – 2014" layihəsi çərçivəsində ədəbiyyat axşamı keçirildi] // Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S. 4.
  • Pənahov, İlham. Balakən Azərbaycanın folklor paytaxtı / İ. Pənahov // Respublika.- 2014.- 15 oktyabr.- № 223.- S. 8.
  • Bünyadzadə, Könül. Qədimlərdən gələn müdrik səslər: "Nibelunqlar" və "Kitabi-Dədə Qorqud" / K. Bünyadzadə // 525-ci qəzet.- 2014.- 9 oktyabr.- № 182.- S. 2-5.
  • "Əfsanələr diyarı- Qəbələ" mövzusunda dəyirmi masa: [Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S. 12.
  • Fərəcov, S. "Üz çevir haqqın yoluna...": [XVII-XVIII əsrlər aşıq ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən biri Xəstə Qasım haqqında] // Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S. 15.
  • Hüseynov, F. "Folklor paytaxtı"nda "Balakən payızı": [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "2010-2014-cü illər 35 üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramına əsasən Balakən rayonunda keçirilən folklor və turizm festivalı, həmçinin poeziya görüşü haqqında] // Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S. 12.
  • Musaoğlu, İ. "Balakən Payızı" festivalı uğurla başa çatdı / İ. Musaoğlu // Xalq qəzeti.- 2014.- 28 sentyabr.- № 212.- S. 4.
  • "Əfsanələr paytaxtı"nda poeziya axşamı: [Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində] // Palitra.- 2014.- 20 sentyabr.- S. 15.
  • "Əfsanələr paytaxtı"nda təntənəli tədbir: ["Xalq yaradıcılığı paytaxtları"nda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 2.
  • Hüseynov, F. "Əfsanələr paytaxtı"nda poeziya axşamı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində "Qəbələ - Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı.- 2014" layihəsi çərçivəsində poeziya axşamı keçirildi] // Mədəniyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 2.
  • Nəcəfxanlı, Ə. Uzunömürlülərin yaradıcılıq festivalı // Xalq qəzeti.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 8.
  • Əliyev, Ramil. Qədim türk mifoloji təsəvvürləri / R. Əliyev // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 9 sentyabr.- № 162.- S. 14.
  • Əlifoğlu, Ş. Yol ver, dağlar, könlüm Vətən arzular... Aşıq Talıbın "Könlüm Vətən arzular" adlı şeirlər toplusu işıq üzü görüb // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 5 sentyabr.- S. 15.
  • Uğur. Hər dərdimdən bu yaman...: Qarabağ folkloru üçün səciyyəvi olan ənənəvi ovqatlar / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 4 sentyabr.- № 159.- S. 11.
  • Uğur. Qarabağ obrazı çağdaş düşüncəmizdə: bizi nikbin ovqata səsləyən dağlar...: [I yazı: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, araşdırmaçı Şakir Albalıyevin Qarabağ həsrətli bayatıları haqqında] / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 2 sentyabr.- № 157.- S. 11.
  • Cəlaloğlu, E. Gözləri ürəyinin başında olan aşıq: [aşıq Göyçə haqqında] // Türküstan.- 2014.- 27 iyul-2 avqust.- S. 14.
  • Ədilli, Ş. Millətçi, xalqçı və xalis türkçü...: Məhərrəm Hüseynli.- 55 // Təzadlar.- 2014.- 2 avqust.- S. 15.
  • Cəlaloğlu, E. Gözləri ürəyinin başında olan aşıq: Tale bənzərliyi: [aşıq Göyçə haqqında] // Türküstan.- 2014.- 27 iyul.- 2 avqust iyul.- S. 14.
  • Şirvani, Ə. Əqidəsi ilə bütövləşmiş Aşıq: Məhərrəm Hüseyinli // Türküstan.- 2014.- 27 iyul.- S. 15.
  • Ədilli, Ş. Əqidəsi ilə bütövləşmiş Aşıq Məhərrəm Hü-seynl.- 55 // Türküstan.- 2014.- 27 iyul.- 2 avqust- iyul.- S. 15.
  • Cəlaloğlu, E. Gözləri ürəyinin başında olan aşıq: Tale bənzərliyi: [aşıq Göyçə haqqında] // Türküstan.- 2014.- 20-26 iyul.- S. 14.
  • Ömərov, Vahid. Azərbaycançılığın ədəbi qaynaqları: "Kitabi Dədə Qorqud" və "Koroğlu" dastanı / V. Ömərov // Azad Azərbaycan.- 2014.-23 iyul.- № 103.- S.5.
  • İmanov, Muxtar. Folklor İnstitutu: yaradılan şərait və atılan addımlar / M. İmanov // Respublika.- 2014.- 18 iyul.- № 152.- S. 5.
  • Sabit, E. Şifahi xalq sənətimizi yaşadan aşıq: [aşıq Ağahüseyn haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2014.- 13 iyul.- S. 7.
  • Sərvaz. "İraq-türkman nağılları"nın doğmalığı / Sərvaz // Ədəbiyyat.- 2014.-11 iyul.- № 26.- S.15.
  • Rəhimov, Ə. "Saza da, aşığa da dil öyrətmək lazımdır": [Aşıq Əhliman Rəhimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Qvami Məhəbbətoğlu // Zaman.- 2014.- 5 iyul.- S. 6.
  • Namazov, Qara. Türkün Qaraqoyunlu elinin ruh yaddaşından soraqlar / Q. Namazov // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 3 iyul.- № 116.- S. 14.
  • Ələkbərli, Əziz. Keçmişdən bu günə uzanan mənəviyyat körpüsü-folklor / Ə. Ələkbərli // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər.- 2014.- № 2.- S. 37-52.
  • Hüseynoğlu, Sərvaz. Folklor həm keçmiş, həm də bugündür / S. Hüseynoğlu // Ədəbiyyat.- 2014.- 26 iyun.- № 24.- S. 1,8-9.
  • Əliyev, Oruc. Oğuznamə yaradıcılığı yeni araşdırma müstəvisində: [AMEA Folklor İnstitutunun "Türk xalqları folkloru" şöbəsinin müdiri Əfzələddin Əsgərin "Oğuznamə yaradıcılığı" əsəri haqqında] / O. Əliyev // Ədəbiyyat.- 2014.- 26 iyun.- № 24.- S. 6.
  • Ələkbərov, Faiq. Şamanizm: mif, din, yoxsa fəlsəfə? / F. Ələkbərov // Cəmiyyət və Din.- 2014.- 26 iyun.- № 22.- S. 13.
  • Namazov, Qara. Tarixin izləri dastanlarda daha çox qorunub: [qədim türk dastanları miladdan öncəki III-II minilliklərin hadisələrini özündə yaşatmaqla yanaşı, sonrakı "Bilqamıs haqqında dastan"ın bir çox motiv və izlərinə "Kitabi-Dədə Qorqud"un boylarında da rast gəlinməkdədir] / Q. Namazov // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 25 iyun.- № 111.- S. 15.
  • Muradoğlu, Nizami. Əhməd Cavadın bayatıları: [Əhməd Cavadın 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi tərəfindən buraxılan 2 cilddə seçilmiş əsərlərinin birinci cildində 346 bayatı verilmişdir] / N. Muradoğlu // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 20 iyun.- № 108.- S. 15.
  • Abdullayeva, Fəxriyyə. Azərbaycan zəngin folklor sərvətinə malikdir: Masallıda keçirilən beynəlxalq folklor festivalı rəngli görüntülərə səhnə oldu / F. Abdullayeva // Mədəniyyət.- 2014.- 18 iyun.- № 46.- S. 8-9.
  • Canməmmədova, Gülnarə. Kəngərlidə toy mərasimi / G. Canməmmədova // Kaspi.- 2014.- 18 iyun.- № 104.- S. 14.
  • Nəcəfxanlı, Əli. Masallıda növbəti beynəlxalq festival uğurla başa çatdı / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2014.- 18 iyun.- № 127.- S. 13.
  • Məhərrəmova, Təranə. Yaddaşımızın Qarabağ salnaməsi: "Qarabağ: Folklor da bir tarixdir" nəşrləri bölgənin folklorunu yaşadacaq / T. Məhərrəmova // Kaspi.- 2014.-14 iyun.- № 103.- S. 14.
  • Əzimli, Dilavər. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları: Dastanı tədqiq edənlərin fikrincə, hadisələrin çoxu tarixidir, ancaq burada ziddiyyətlər də var / D. Əzimli // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 11 iyun.- № 102.- S. 14.
  • Abdullayev, T. Sənətə və sənətkara ehtiram ifadəsi: Kürdəmirdə aşıq Ağalar Mikayılovun 100 illiyi qeyd olunub // Mədəniyyət.- 2014.- 30 may.- S. 8.
  • Abdullayev, T. Sənətə və sənətkara ehtiram ifadəsi: Kürdəmirdə aşıq Ağalar Mikayılovun 100 illiyi qeyd olunub // 525-ci qəzet.- 2014.- 27 may.- S. 8.
  • Abdullayev, T. Sənətə və sənətkara ehtiram ifadəsi: Kürdəmirdə aşıq Ağalar Mikayılovun 100 illiyi qeyd olunub // Ədalət.- 2014.- 27 may.- S. 6.
  • Dəmirçioğlu, M. Aşıq Avdı Qaymaqlı // Ədalət.- 2014.- 24 may.- S. 12.
  • Fərəcov, S. Unudulmaz aşıq-xanəndə: [aşıq Şakir haqqında] // Mədəniyyət.- 2014.- 14 may.- S. 15.
  • Nəcəfxanlı, Əli. Masallı növbəti folklor festivalına hazırlaşır / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2014.- 14 may.- № 99.- S. 9.
  • Qarakişiyeva, N. "Folklor paytaxtı"nın zəngin mədəniyyəti: [Balakən rayonu haqqında] // Mədəniyyət.- 2014.- 14 may.- S. 12.
  • Şəymən. Azərbaycançılığın təməli ozan sənəti ilə başlanır // Şərq.- 2014.- 14 may.- S. 11.
  • Ələsgərov, İ. Göyçə soraqlı aşıq: [Aşıq Musanın yaradıcılığı haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 7 may.- S. 14.
  • Ramid. Düşmənin tarixdən silə bilmədiyi xalq yaradıcılığımız: Tacir Səmimi: "Təhsil görməyən baba-nənələrimiz Azərbaycan folklorunu dildən-dilə ötürərək bu günə çatdırıblar": [folklor toplayıcısı və tərtibçi Tacir Səmiminin fikirləri] // Bizim yol.- 2014.- 6 may.- S. 13.
  • Ramid. Zəngin Azərbaycan folkloru tariximizi yaşadır: Araşdırmaçı, folklor toplayıcısı və tərtibçi Tacir Səmimi Qərbi Azərbaycanın xalq yaradıcılığını araşdırıb // Bizim yol.- 2014.- 3 may.- S. 13.
  • "Folklor paytaxtı" Balakəndə dəyirmi masa: [rayondakı Heydər Əliyev Mərkəzində "Folklorumuz və milli-mədəni dəyərlərimiz" mövzusunda tədbir keçirilmişdir] // Mədəniyyət.- 2014.- 2 may.- S. 5.
  • Azəri, Lalə. Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının latış dilində nəşri təqdim olundu: [aprelin 30-da Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə latış dilində çap olunmuş "Kitabi-Dədə Qorqud"un təqdimat mərasimində Latviyanın keçmiş prezidenti Valdis Zatlers, digər qonaqlar iştirak etmişlər] / L. Azəri // Mədəniyyət.- 2014.- 2 may.- № 33.- S. 5.
  • Musayev, D. Aşıq Şəmşir yadigarı // 525-ci qəzet.- 2014.- 1 may.- S. 7.
  • Abdullayev, T. Getməz qulaqlardan səsi Şakirin // Mədəni həyat.- 2014.- № 4.- S. 27-30.
  • Hüseynov, Q. "Ceyranım" xalq kollektivi: [Zaqatala rayonundakı "Ceyranım" folklor xalq kollektivinin fəaliyyəti haqqında] // Mədəni həyat.- 2014.- № 4.- S. 58.
  • Həsənqızı, E. Layihənin davamı olacaqmı?! İndi yerlərdə bu sual hamını maraqlandırır: [Xalq Yaradıcılığı Paytaxtı ilə əlaqədar] // Mədəni həyat.- 2014.- № 4.- S. 8-10.
  • Rzasoy, Seyfəddin. Klassik yazılı mətinlərimiz: Oğuz mifi xalqın inkişaf mərhələlərində milli şüurun genetik strukturunu təşkil edib / S. Rzasoy // Xalq cəbhəsi.- 2014.- 24 aprel.- № 70.- S. 14.
  • Qəzənfərqızı, Aynur. Şumerlərdən bu günədək Novruz bayramı / A. Qəzənfərqızı // Cəmiyyət və Din.- 2014.- 13 mart - 2 aprel.- № 10.- S. 8.
  • Qurbanov, Babək. Tarixi-estetik baxımdan aşıq musiqisi / B. Qurbanov // Ozan dünyası.- 2014.- № 1.- S. 12-25.
  • Əliyeva, Sevinc. Dilin strukturu və tarixi: "Kitabi-Dədə Qorqud"un dilindəki fars komponentli arxaik feillərə dair / S. Əliyeva // Türkologiya.- 2014.- № 1.- S.4-13.
  • Salayeva, Fidan. Azərbaycan dilçiliyində paremiologiya / F. Salayeva // Təfəkkür.- 2014.- № 3.- S.85-90.
  • Bayat, Füzuli. Aşıqlıq sənətinin ötürülməsində usta-şagird ənənəsinin funksional rolu / F. Bayat // Ozan dünyası.- 2014.- № 1.- S. 26-35.
  • Cəmil, Adil. Aşıq Şəmşir poeziyasında xalq gülüşünün izləri / A. Cəmil // Ozan dünyası.- 2014.- № 1.- S.45-51.
  • Abduləliyev, Ariz. Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti: "Folklor və müasirlik" konfransı / A. Abduləliyev // Musiqi dünyası.- 2014.- № 1.- S. 52-55.
  • Vələdoğlu, Elçin. Qorqudşünaslığa töhfə / E. Vələdoğlu // Respublika.- 2014.- 12 fevral.- № 30.- S. 7.
  • Rzayev, Tahir. Milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiqliyin nümunəsi: [folklorumuz - şifahi xalq ədəbiyyatı haqqında] / T. Rzayev // Azərbaycan.- 2014.- 6 fevral.- № 25.- S. 10.
  • Muradoğlu, Nizami. "Kitabi-Dədə Qorqud" abidəsi Azərbaycanın milli kimliyidir / N. Muradoğlu // Xalq qəzeti.- 2014.- 2 fevral.- № 22.- S.7.
  • Bəşirli, X. Sazım şirinləşir sözümə qarşı: [Aşıq Məhəmməd Dərya haqqında] // Ozan dünyası.- 2014.- № 1.- S. 36-42.
  • Fərəcov, S. Aşıq Bəsti: "Həyanım yollardı, bir də ki, sazım" // Ozan dünyası.- 2014.-№ 1.- S. 60-62.
  • "Molla Nəsrəddin" jurnalının açıqfikirliliyi: jurnal xalq ruhundan, folklorundan bəhrələnməklə öz fikrini oxuculara çox gözəl, məharətlə çatdırırdı// Xalq cəbhəsi.- 2014.- 30 yanvar.- № 16.- S. 11.
  • Paşayev, Qəzənfər. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunun yazılı və şifahi ədəbiyyatımızda mövqeyi / Q. Paşayev // 525-ci qəzet.- 2014.- 29 yanvar.- № 15.- S.5.
  • Çiçək, C. Sazın doğuşu – sözün doğuşu: [AMEA Folklor İnstitutunda Aşıq Şəmşir yaradıcılığı ilə bağlı tədbir keçirilib] // Ədalət.- 2014.- 28 yanvar.- S. 5.
  • Hüseynli, M. Saz-söz ustadı – Aşıq Əsəd Rzayev: Aşıq Əsəd – 140 // Təzadlar.- 2014.- 23 yanvar.- S. 15.
  • Nəcəfxanlı, Əli. Qədim yurdun tarixi və folklor örnəkləri yeni nəşrlərdə: [Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə bu qədim diyar haqqında bir neçə kitab işıq üzü görmüşdür] / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2014.- 14 yanvar.- № 6.- S. 6.
  • Cəbrayıloğlu, E. Əfsanə bolluğu: "Şəxsiyyətlər Parkı"nda kimlər var?: [Xaçmaz şəhəri 2013-cü ilin "Əfsanələr paytaxtı" elan edilib] // Ədalət.- 2014.- 11 yanvar.- S. 6.
  • Cavadov, Seyran. Masallıda folklor festivalı: [II Beynəlxalq folklor festivalı haqqında] / S. Cavadov // Azərbaycan.- 2014.- 9 yanvar.- № 2.- S. 6.
  • Əliyev, A. "Əfsanələr paytaxtı" Xaçmazın gecələri də gözəldir...: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Xaçmaz şəhəri 2013-cü ilin "Əfsanələr paytaxtı" elan edilib] // Azərbaycan.- 2013.- 31 dekabr.- S. 7.
  • Can Cihan, Mehmet. "Dədə Qorqud kitabı" Pertev Haili Boratavin tədqiqatlarında / M. Can Cihan // Dədə Qorqud.- 2013.- № 4.- S. 88-96.
  • Hüseynova, Aynur. "Dədə Qorqud kitabı"nda su kultu / A. Hüseynova // Dədə Qorqud.- 2013.- № 4.- S. 80-87.
  • İsmayılzadə, Nigar. Türk yazı dilinin tarixi inkişafı / N. İsmayılzadə // BDU-nun İlahiyyat Fakultəsinin Elmi məcmuəsi.- 2013.- № 20.- S. 59-67.
  • Nirobil, Paul. Dədə Qorqud kimdir? / P. Nirobil // Dədə Qorqud.- 2013.- № 4.- S. 23-43.
  • Salmanlı, R. Gizli güllələnən alim: 1937-ci ilin repressiya qurbanlarından olan folklorşünas alim Vəli Xuluflu / R. Salmanlı // Mədəni maarif.- 2013.- № 12.- S. 56-60.
  • Xəlili, Xəliyəddin. “Dədə Qorqud” oğuznamələrində mifoloji təfəkkürün qapali tsiklinin dağilmasi prosesi və mexaniki islam əlavəsi / X. Xəlili // Dədə Qorqud.- 2013.- № 4.- S. 44-59.
  • "Əfsanələr paytaxtı"ndan zəngin təəssürat: [Xaçmaz şəhəri] // Mədəniyyət.- 2013.- 29 dekabr.- S. 8.
  • Bədəlzadə, A. Aşıq Alı şeirinin sehri: [Aşıq Alı haqqında] // Kredo.- 2013.- 28 dekabr.- S. 2, 16.
  • Sadıqov, P. Əfsanələr Paytaxtı və Muzeylər Şəhəri – Xaçmaz // 525-ci qəzet.- 2013.- 27 dekabr.- S. 4.
  • Məcidov, B. Tanıdığımız və tanımadığımız Göygöl: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı ilə Göygöl rayonu 2013-cü il üçün sənətkarlıq paytaxtı elan olunmuşdu] // Zaman.- 2013.- 26 dekabr.- S. 7.
  • Məhərrəmova, T. Əfsanələr paytaxtı: Bu ad üçün həm Xaçmazın tarixi, həm də əfsanələri əsas götürülüb // Kaspi.- 2013.- 26 dekabr.- S. 9.
  • "Əfsanələr paytaxtı"na media turu: [Xaçmaz] // Mədəniyyət.- 2013.- 25 dekabr.- S. 2.
  • "Əfsanələr paytaxtı"na media turu: [Xaçmaz] // Palitra.- 2013.- 25 dekabr.- S. 6.
  • Abdullayeva, F. Tolerantlığın simvolu – Zaqatala: "Folklor paytaxtı"ndan zəngin təəssürat // Mədəniyyət.- 2013.- 25 dekabr.- S. 8.
  • Abdullayeva, F. Göygöl – abidələrlə zəngin məkan: "Sənətkarlıq paytaxtı"nda bir gün // Mədəniyyət.- 2013.- 25 dekabr.- S. 9.
  • Bayramov, Z. Xaçmaz 2013-cü ili "Əfsanələr paytaxtı" kimi başa vurdu // Respublika.- 2013.- 25 dekabr.- S. 6.
  • İsayev, Ə. İlin sənətkarlıq paytaxtı – Göygöl: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı ilə Göygöl rayonu 2013-cü il üçün sənətkarlıq paytaxtı elan olunmuşdu] // Azərbaycan.- 2013.- 25 dekabr.- S. 7.
  • Əhməd, Ramil. Folklor və Sənətkarlıq paytaxtlarımıza səfərin unudulmaz təəssüratı: ["2013-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" Proqramına əsasən "Azərbaycanın folklor paytaxtı" (Zaqatala) və "Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı" (Göygöl) haqqında müəllifin səfər təəssüratları] / R. Əhməd // 525-ci qəzet.- 2013.- 25 dekabr.- № 237.- S. 4.
  • Bayramov, Z. Əfsanələr paytaxtı Xaçmaz // Respublika.- 2013.- 22 dekabr.- S. 6.
  • Mustafayev, C. Aşıq Ələsgər irsində SUFİLİK: [müəllifin "Fəlsəfi-tarixi araşdirmalar" adlı kitabına daxil edilmiş eyniadlı əsər haqqında] // Türküstan.- 2013.- 13-19 oktyabr.- S. 16.
  • Abbaslı, T. Cəbrayıl aşıqları: Aşıq Qurbani ədəbiyyatda "Dirili Qurbani" kimi tanınıb: [aşıq yaradıcılığı haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 10 dekabr.- S. 14.
  • İnamlar, etiqadlar və inanclar: [xalqın yaddaşında yaşayan özünəməxsus adət-ənənələr, mərasimlər, inamlar və inanclar haqqında] // Qarapapaqlar.- 2013.- № 11.- S. 50-52.
  • "Sazın-sözün sehrində": [Rza Qobustanlı adına mədəniyyət evində ustad aşıq Xanmusa Musayevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr edilmiş eyniadlı mövzuda tədbir keçirib] // Mədəniyyət.- 2013.- 29 noyabr.- S. 3.
  • Amanov, R. Zaqatala Azərbaycanın folklor paytaxtıdır // Respublika.- 2013.- 27 noyabr.- S. 6.
  • Məmmədov, N. "Əfsanələr paytaxtı"nda dəyirmi masa: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi "Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" Proqramı çərçivəsində Xaçmazda dəyirmi masa keçirdi] // Mədəniyyət.- 2013.- 27 noyabr.- S. 13.
  • Musayev, D. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: Aşıq Şəmşir yadigarı // Kaspi.- 2013.- 22 noyabr.- S. 15.
  • Abdullayeva, F. Koroğlu da Koroğluydu, Aşıq Əkbər oxuyanda...: Tovuzda ustad sənətkarın 80 illik yubileyi təntənə ilə qeyd olundu // Mədəniyyət.- 2013.- 15 noyabr.- S. 9.
  • Paytaxtın xalq teatrlarının festivalına yekun vurulub: [paytaxtın mədəniyyət müəssisələrində fəaliyyət göstərən xalq teatrlarının festivalı keçirilib] // Mədəniyyət.- 2013.- 15 noyabr.- S. 8.
  • Qasımov, P. Nəsillərə nümunə: ["Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin rəhbəri Qənbər Qurbanov haqqında] // Ədalət.- 2013.- 14 noyabr.- S. 6.
  • Musa, S. "Folklor paytaxtı"nda sərgi-yarmarka: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə müxtəlif xalq tətbiqi sənəti nümunələri sərgiləndi] // Mədəniyyət.- 2013.- 13 noyabr.- S. 9.
  • Tovuzda aşıq Əkbər Cəfərovun 80 illik yubileyi qeyd olunub // Mədəniyyət.- 2013.- 13 noyabr.- S. 2.
  • Fərəcov, S. "Koroğlu aşığı": Aşıq İmran Həsənovun 85 illik yubileyi qeyd olundu: [Dövlət Mahnı Teatrında] // Mədəniyyət.- 2013.- 6 noyabr.- S. 4.
  • Muradova, A. "Sənətkarlıq Paytaxtı"nda dəyirmi masa: [Göygöl şəhərində Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin təşkilatçılığı ilə dəyirmi masa keçirildi] // Mədəniyyət.- 2013.- 6 noyabr.- S. 7.
  • Əliyev, Ə. Peşəkar səhnənin bir addımlığında: [Bakıda keçiriləcək xalq teatrlarının festivalı haqqında Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin sədri Əlikram Əliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Ü. Həsənli // Baku Post.- 2013.- 2 noyabr.- S. 11.
  • "Lənkəran payızı" folklor festivalı: [Lənkəran Şəhər Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən eyniadlı ikinci festival haqqında] // Mədəniyyət.- 2013.- 1 noyabr.- S. 5.
  • Çiçək, C. Ağdabanlı şair Qurbanın söz zirvəsi // Kaspi.- 2013.- 1 noyabr.- S. 15.
  • İsayev, Ə. Göygöl – ilin sənətkarlıq paytaxtıdır // Azərbaycan.- 2013.- 1 noyabr.- S. 11.
  • Lənkəranda folklor festivalı olub // 525-ci qəzet.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 7.
  • Abdurrəhmanov, M. Aşıq Şəmşir – 120: Dədə Şəmşir irsinə böyük sevginin təcəssümü // Türküstan.- 2013.- 27 oktyabr.- 2 noyabr.- S. 12.
  • Murad, K. "Aşıq çox savadlı olmalıdır": [aşıq-sazbənd Kövrək Muradla müsahibə] /müsahibəni apardı X. Günəş // Palitra.- 2013.- 26 oktyabr.- S. 10.
  • Mustafayev, C. Aşıq Ələsgər irsində SUFİLİK: [müəllifin "Fəlsəfi-tarixi araşdirmalar" adlı kitabına daxil edilmiş eyniadlı əsər haqqında] // Türküstan.- 2013.- 20-26 oktyabr.- S. 12.
  • İnsanlıq tarixi qədər qədim musiqimiz...: Aşıq-ozan sənətindən başlanan yol // Azadlıq.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 14.
  • Zərbəliyev, C. "Əfsanələr paytaxtı"nda sərgi-yarmarka təşkil olunub: [Xaçmazda xalq tətbiqi sənəti ustalarının əsərlərindən ibarət sərgi-yarmarka keçirilmişdir] // Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 8.
  • "Folklor paytaxtı"nda xalq yaradıcılığı bayramı: [Zaqatalada "Folklor ili" çərçivəsində "Xalq sənəti, el təranələri" xalq yaradıcılığı bayramı keçirilmişdir] // Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 8.
  • Abdurrəhmanov, M. Aşıq Şəmşir irsinə böyük məhəbbətin təcəssümü: Aşıq Şəmşir-120 // Kaspi.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 15.
  • Hüseynli, M. Böyük saz-söz ustadı: Aşıq Əlixan Niftalıyev – 70 // Təzadlar.- 2013.- 12 oktyabr.- S. 13.
  • Uğur. Aşıq Cahadın sazlı-sözlü dünyası: 100 yaşlı aşıq indi də çalıb-oxuyur // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 12 oktyabr.- S. 14.
  • Paşayeva, Qənirə. İlahi səsin möcüzəsi / Q. Paşayeva // Mədəni həyat = Mədəni maarif .- 2013.- № 9.- S. 35-37.
  • Vəliyev, İsmayıl. Mifə qayıdış: əfsanədən nəzəriyyəyə / İ. Vəliyev // Respublika.- 2013.-27 sentyabr.- № 212.- S.9.
  • Abdurrəhmanov, M. Aşıq Şəmşirin yaradıcılıq irsinə böyük məhəbbətin təcəssümü // Təzadlar.- 2013.- 26 sentyabr.- S. 12.
  • Ağakişiyeva, Z. "Zaqatalanın folkloru, mətbəxi sərgilərdə geniş təbliğ olunur": [Zaqatala rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin müdiri Zümrüd Ağakişiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev // Palitra.- 2013.- 14 sentyabr.- S. 11.
  • Aşıq sənəti bizim milli sərvətimizdir: [Gədəbəy Aşıq Musiqi Məktəbinin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2013.- 13 sentyabr.- S. 4.
  • Fərəcov, S. Ruhumuzun qəm laylası: [Qarabağ bayatıları haqqında] // Mədəniyyət.- 2013.- 13 sentyabr.- S. 15.
  • Vəliyev, İsmayıl. Aşıq sənəti: qaynaqlar və ənənələr / İ. Vəliyev // Respublika.- 2013.- 10 sentyabr.- № 197.- S. 6 ; № 198.- S. 10.
  • Çiçək, C. Kəlbəcərimizin başucalığı: [Aşıq Dədə Şəmşir haqqında] // Təzadlar.- 2013.- 7 sentyabr.- S. 15.
  • Kərimov, V. "Abay"ın növbəti uğuru: [Zaqatalada keçirilən gənclərin folklor festivalının zona mərhələsində Şəkinin eyniadlı rəqs kollektivi II yerə layiq görülmüşdür] // Mədəniyyət.- 2013.- 6 sentyabr.- S. 15.
  • Ömərov, Vahid. Azərbaycançılığın qaynaqları: "Koroğlu" dastanı və azərbaycançılıq ideyası / V. Ömərov // Azad Azərbaycan.- 2013.-6 sentyabr.- № 128.- S.5.
  • "Folklor paytaxtı"nda gənclər festivalının zona mərhələsi keçirilib: [2013-cü il üçün "Azərbaycanın folklor paytaxtı" elan olunmuş Zaqatalada] // Mədəniyyət.- 2013.- 4 sentyabr.- S. 11.
  • Ömərov, Vahid. Azərbaycançılığın qaynaqları: "Kitabi Dədə Qorqud" dastanı və azərbaycançılıq ideyası / V. Ömərov // Azad Azərbaycan.- 2013.- 4 sentyabr.- № 127.- S. 5.
  • Ömərov, Vahid. Azərbaycançılığın təşəkkül tarixi: Azərbaycan folkloru və azərbaycançılıq ideyası / V. Ömərov // Azad Azərbaycan.- 2013.- 3 sentyabr.- № 126.- S. 5.
  • Uğur. Şumer dastanlarında Türk ruhu: "Tarixdə türklər qədər çox və zəngin qəhrəmanlıq dastanları yaratmış xalq yoxdur" / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 21 avqust.- № 149.- S. 13.
  • Əfsanələşmiş aşiq - Sarı Aşıq: "Aşıq qaramanlıdı..." // Azadlıq.- 2013.-16 avqust.- № 207.- S.14.
  • Salmanlı, Rəhman. Gizli güllələnən alim: [1937-ci ilin repressiya qurbanlarında n olan folklorşünas alim Vəli Xuluflu haqqında] / R. Salmanlı // Azərbaycan.- 2013.- 31 iyul.- № 166.- S. 7.
  • Əliyev, Ramil. Orta yüzillər Benqal ədəbiyyatı: Benqal xalq ədəbiyyatı günümüzə qədər yerli ilahələr haqqında əfsanələr və kəlamlarda qorunub / R. Əliyev // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 26 iyul.- № 132.- S.14.
  • Ədəbiyyatımızda, teatrımızda, kinomuzda qalan imza: Folklorşünas alim Məmmədhüseyn Təhmasib // Azadlıq.- 2013.- 24 iyul.- № 187.- S. 14.
  • Kəngərli, Rauf. Oğuz yurdu, Dədə Qorqud diyarı, dastanlar ünvanı Bayburt / R. Kəngərli // Xalq qəzeti.- 2013.- 23 iyul.- № 159.- S. 7.
  • Əfəndiyev, P. Molla Cümə: [aşığın yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2013.- 6 iyul.- S. 11,13.;Kredo.- 2013.- 20 iyul.- S. 3; 5.
  • Əliyev, V. Yeddi cam Musiqi poetik mənbələrdə // Kredo.- 2013.- 20 iyul.- S. 14.
  • Doktor dərəcəsi almış ilk musiqişünas alim: Folklor musiqimizin izində: [professor Əhməd İsazadə haqqında] // Azadlıq.- 2013.- 14 iyul.- S. 14.
  • Qədim Şəkinin xalq sənətkarları // Azərbaycan.- 2013.- 14 iyul.- S. 12.
  • Xalqlarımızın mənəvi vəhdəti- aşıq-ozan sənəti: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində "Azərbaycan-Türkiyə mənəvi birliyinin simvol.- aşıq-ozan sənəti" mövzusunda konfransın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2013.- 12 iyul.- S. 11.
  • Aslan, Q. Söz sərrafı: [aşıq İslam Yusifov haqqında] // Respublika.- 2013.- 11 iyul.- S. 7.
  • Məhəbbətoğlu, Qvami. Dədə Qorqud Bayburtun simvoluna çevrilir / Q. Məhəbbətoğlu // Zaman.- 2013.- 9 iyul.- № 123.- S. 12.
  • Nəcəfxanlı, Ə. Masallı folklor mərkəzinə çevrilir // Xalq qəzeti- 2013.- 6 iyul.- S. 10.
  • Uğur. Qazaxıstana sevgilərlə...: bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızdan folklor nümunələri toplamaq, birgə kitablar nəşr etmək nəzərdə tutulur / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 5 iyul.- № 118.- S. 14.
  • Azərbaycan aşıq musiqisi Fransada böyük maraqla qarşılanıb: [Azərbaycanın Şirvan bölgəsi aşıqlarının] // Mədəniyyət.- 2013.- 3 iyul.- S. 15.
  • Abdullayeva, S. Azərbaycan aşıqları Fransada çıxış ediblər // 525-ci qəzet.- 2013.- 2 iyul.- S. 7.
  • Hüseynova A. Şifahi xalq ədəbiyyatı, folklor və mifologiya nümunələrinin xalçalarda təsviri / A. Hüseynova // Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2013.- № 2.- S.16-20.
  • Məmmədov, N. "Azərbaycan folkloru mədəni sərvətimizdir": "Folklor paytaxtı" Zaqatalada dəyirmi masa // Mədəniyyət.- 2013.- 26 iyun.- S. 6.
  • Ağayev, İlkin. II Beynəlxalq Folklor Festivalı təntənəli tədbirlərlə yadda qalıb / İ. Ağayev // Palitra.- 2013.- 21 iyun.- № 110.- S. 12.
  • Poladova, Maral. Azsaylı xalqlara məhəbbətin təcəssümü: [Əli Şamilin "Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı" kitabı haqqında] / M. Poladova // 525-ci qəzet.- 2013.- 21 iyun.- № 110.- S. 4.
  • Ağakişiyeva, Z. "Zaqatala daha böyük tədbirlərə ev sahibliyi edəcək": [Zaqatalanın "Azərbaycanın folklor paytaxtı" elan olunması ilə bağlı Zümrüd Ağakişiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İlham Əmirov // Zaman.- 2013.- 19 iyun.- S. 7.
  • Həsənov, Əlisəfa. Masallıda II beynəlxalq folklor festivalı / Ə. Həsənov // Respublika.- 2013.- 12 iyun.- № 126.- S. 7.
  • Nəcəfxanlı, Əli. Masallı ikinci folklor festivalına hazırlaşır / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2013.- 9 iyun.- № 125.- S. 5.
  • Quliyev, İlham. Masallı turizm mərkəzinə çevrilir: folklor festivalına hazırlaşan rayonda geniş abadlıq işləri görülür / İ. Quliyev // Kaspi.- 2013.- 7 iyun.- № 101.- S. 9.
  • Hüseynli, M. Sənətinin sultanı...: [Aşıq İmran Həsənovun 85 illiyi ərəfəsində "Sənətimin sultanıyam" adlı kitab işıq üzü görüb] // Təzadlar.- 2013.- 4 iyun.- S. 15.
  • Qızqayıt. İncəsənətimizin incisi, tariximizin yadigarı: [aşıq Qızqayıtla müsahibə] /müsahibəni apardı Gülnar Kərim // Azad Azərbaycan.- 2013.- 4 iyun.- S. 7.
  • İlqaroğlu, P. Şərəfli missiya: ["Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" çərçivəsində həyata keçirilən tədbir haqqında] // Mədəni həyat.- 2013.- № 5.- S. 43.
  • Nağıyev, E. İlin yaradıcılıq paytaxtları: Xaçmaz, Zaqatala, Göygöl: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin layihələri haqqında] // Mədəni həyat.- 2013.- №.- 3.- S. 6-8.
  • Hicran, Fəridə. Bayatılarımızda Qarabağ qoxusu / F. Hicran // Mədəni maarif.- 2013.- № 5.- S. 48-51.
  • Verdiyev, N. Moskvada Aşıq Şəmşirin 120 illiyi qeyd edilib // 525-ci qəzet.- 2013.- 28 may.- S. 7.
  • Oktay. "Bozoxu" havası: [aşıq havalarının tarixi haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 22 may.- S. 13.
  • Ömərov V. Azərbaycançılığın qaynaqları: "Kitabi Dədə Qorqud" dastanı və azərbaycançılıq ideyası / V. Ömərov // Azad Azərbaycan.- 2013.-21 may.- № 71.- S.5.
  • Uğur. "Mən Muradlar övladıyam": Şirvan aşıq sənəti ilə bağlı yeni kitab işıq üzü görüb: [araşdırmaçı Yaqut Bahadurqızının eyniadlı kitabı haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 21 may.- S. 14.
  • Ömərov, V. Azərbaycançılığın təşəkkül tarixi: Azərbaycan folkloru və azərbaycançılıq ideyası // Azad Azərbaycan.- 2013.- 19 may.- S. 5.
  • Mustafayeva, G. Molla Cümə irsi // Ədalət.- 2013.- 17 may.- S. 5.
  • Ağayev, İlkin. Azərbaycan xalq inancları və kiçik janrlar / İ. Ağayev // Palitra.- 2013.- 16 may.- № 86.- S. 11.
  • Uğur. Qədim oğuz dastanı: Dilavər Əzimli: "Kitabi-Dədə Qorqud" Türk Dünyasının qiymətli xəzinəsidir" / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 16 may.- № 85.- S. 14.
  • Ağakişiyeva, Z. "Folklor paytaxtı – 2013" – Zaqatala: [Zaqatala rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin müdiri Zümrüd Ağakişiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev // Palitra.- 2013.- 7 may.- S. 11.
  • Uğur. "Dəli könül, səndə nələr dolanır": Qədim Oğuz yurdunun aşığı.- Aşıq Musa // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 7 may.- S. 14.
  • Hüseynli, M. Ustadımın ustadının ustadıdır Ələsgər: [Aşıq Ələsgərin həyat və yaradıcılığı haqqında] // Təzadlar.- 2013.- 4 may.- S. 15.
  • Hümbətova, Ş. "Fəal gənclər bütün tədbirlərimizdə iştirak edir": ["Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı çərçivəsində Göygöl rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin müdiri Şərqiyyə Hümbətova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev // Palitra.- 2013.- 3 may.- S. 11.
  • Hümbətova, Ş. "Sənətkarlıq paytaxtı" – Göygöl: [Göygöl rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin müdiri Şərqiyyə Hümbətova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev // Palitra.- 2013.- 2 may.- S. 11.
  • Sadıq, İslam. Şumer tanrılarının şəcərəsi / İ. Sadıq // Sivilizasiya.- 2013.- № 4.- S.74-86.
  • Oktay. "Azərbaycanın atalar sözləri və məsəllər": Hənəfi Zeynallının Azərbaycan folklorunun toplanması, tərtibi və nəşrində müstəsna xidmətləri olub / Oktay // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 27 aprel.- № 74.- S. 13.
  • Aşıq Əli: "Son 10-15 ildə meydana gələn aşıqların böyük əksəriyyəti bəyənilmir, hamı onları əsl aşıq kimi qəbul etmir": [Aşıq Əli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Qələndər Xaçınçaylı // Həftə içi.- 2013.-26 aprel.- S. 8.
  • Uğur. Yeraltı "duz saray"ında "konsert": Əli Şamil: "Aydın Çobanoğlu tələbə yataqxanasının otaqlarında bizə konsertlər verərdi": [tanınmış araşdırmaçı Əli Şamilin aşıq Aydın Çobanoğlu haqqında söylədikləri] // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 19 aprel.- S. 14.
  • Dəlidağlı, Ə. "Hələ də özümü Ədalət Nəsibovun şəyirdi sayıram": [Əməkdar mədəniyyət işçisi, aşıq Ədalət Diridağlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Təbriz Vəfalı // Həftə içi.- 2013.- 6-8 aprel.- S. 14.
  • Xəlilov, Ş. "Folklor paytaxtı"nın zəngin mədəni irsi: [Zaqatala rayonunun folklor mədəniyyəti haqqında] // Mədəniyyət.- 2013.- 5 aprel.- S. 15.
  • Meydanlı, F. "Əhməd bu yerlərə bir salam verək": (Şirvan aşıq məktəbinin böyük sənətkarı Aşıq Əhmədin xatirəsinə) // Kaspi.- 2013.- 4 aprel.- S. 11.
  • Məmmədli, Ruhiyyə. Firudin bəy Köçərli: ilk folklor antologiyasının banisi / R. Məmmədli // Mədəni maarif.- 2013.- № 3.- S. 48-50.
  • Sadıq, İslam. Göy və Tanrı, Göytürk və Göy tanrı terminləri haqqında: şumer və türk epik mətnləri əsasında / İ. Sadıq // Türkologiya.- 2013.- № 1.- S. 23-32.
  • İsayev, Ə. Sənətkarlar paytaxtı – Göygöl // Azərbaycan.- 2013.- 29 mart.- S. 6.
  • Mustafayev, S. "200 qədim mahnı tapmışıq": ["İrs" Folklor ansamblının rəhbəri Sidqi Mustafayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə // Palitra.- 2013.- 28 mart.- S. 11.
  • İlyasoğlu, R. Aşıq Şəmşir yaradıcılığına həsr olunmuş konfrans // Respublika.- 2013.- 17 mart.- S. 8.
  • Abdullayeva, F. Gözəl Gədəbəyin özəllikləri: Ötən ilin "Əfsanələr paytaxtı" // Mədəniyyət.- 2013.- 15 mart.- S. 10.
  • Mövsümova, L. Hər zaman qonaq-qaralı: "Folklor paytaxtı" – Masallı // Mədəniyyət.- 2013.- 15 mart.- S. 11.
  • Zərbəliyev, C. Bir yanı Şahdağ, bir yanı Xəzər: "Sənətkarlıq paytaxtı" – Quba // Mədəniyyət.- 2013.- 15 mart.- S. 10-11.
  • Zərbəliyev, C. Paytaxtlardan paytaxtlara yollar görünür: 2013-cü ilin "Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı çərçivəsində nələr gözlənilir // Mədəniyyət.- 2013.- 15 mart.- S. 12.
  • Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi folkloru // Azad Azərbaycan.- 2013.- 12 mart.- S. 5.
  • Sarıyeva, İ. Milli musiqi sənətimizin qorunması, təbliği sahəsində dövlət siyasəti və ictimai maraqların müdafiəsi – aşıq sənəti // Bakı xəbər.- 2013.- 11 mart.- S. 10.
  • 2013-cü ilin "Folklor paytaxtı"nın təqdimat mərasimi: [Zaqatala "Azərbaycanın folklor paytaxtı" elan olunub] // Mədəniyyət.- 2013.- 6 mart.- S. 2.
  • Vahid, T. Aşıq sənətinin ustad İslamı: [Dövlət Mahnı Teatrında Əməkdar incəsənət xadimi, ustad aşıq İslam Yusifovun 120 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli gecə keçirildi] // Mədəniyyət.- 2013.- 6 mart.- S. 4.
  • Əhmədalılar, T. Gülüstan-gülliyat külliyatlı: Hər sözü köz Aşıq, hər bəndi xalıya bənzər Aşıq Ələsgər // Mədəniyyət.- 2013.- 6 mart.- S. 15.
  • Osmanov, O. Şabran-qədimliklə müasirliyin qovuşduğu məkan // 525-ci qəzet.- 2013.- 5 mart.- S. 8.
  • Mustafayev, Məhəmmədəli. Yaradıcı şəxsiyyətə, xeyirxahlığa verilən qiymət: [folklorşünas, ədəbiyyatşünas Qəzənfər Paşayev haqqında] / M. Mustafayev // Ədalət.- 2013.- 26 fevral.- № 36.- S. 6.
  • Məmmədbağıroğlu, Əli. Yazılı folklor ədəbiyyatımıza aid yeni bir mənbə / Ə. Məmmədbağıroğlu // Azərbaycan.- 2013, № 1.- S. 180-184.
  • Vəkilova, Aygün. Azərbaycan folkloru erkən fransız mənbələrində / A. Vəkilova // Geostrategiya.- 2013.- № 1.- S. 65-68.
  • İsgəndərli, X. Aşıq Şəmşirin sənət dünyası// Ədalət.- 2013.- 24 yanvar.- S. 5.
  • Nigar. Yeni folklor teatrı yaradılır: [Azərbaycan folklor nümunələrini və adət-ənənələrini geniş tamaşaçı auditoriyasına çatdırmaq məqsədilə] // Həftə içi.- 2013.- 24 yanvar.-S.8.
  • Uğur. Aşıq sənətində ustadlıq mərtəbəsi: Ustadnamə ənənəsi Türk ulusunun mənəviyyat zənginliyidir // Xalq cəbhəsi.- 2013.- 23 yanvar.- S. 14.
  • Davudova, Gülafət. Milli azlıqların folkloru / G. Davudova // Ədəbiyyat.- 2013.- 18 yanvar.- № 2.- S. 5.
  • Əhmədli, Salatın. Folklorumuzun və insanlığın səmimiyyət səhifəsi: [Akademik Teymur Bünyadov haqqında] / S. Əhmədli // Kaspi.- 2013.- 18 yanvar.- № 8.- S. 12.
  • Hüseynzadə, Fuad. "Türk dünyasının unudulmuş dəyərləri dünyaya təbliğ edilməlidir": Rəna Salehova: "Bu il Azərbaycanın və digər türkdilli xalqların folklor və mədəniyyətinə aid maarifləndirici tədbirləri daha intensiv keçirməyi planlaşdırırıq": [Türk Dünyası Folklor Mərkəzinin direktoru Rəna Salehovanın müsahibəsi] / F. Hüseynzadə // Palitra.- 2013.- 11 yanvar.- № 4.- S. 11.
  • Vahid, T. Aşıq sənətinin canlı əfsanəsi: [ustad sənətkar İsfəndiyar Rüstəmovun 75 illik yubileyi haqqında]// Mədəniyyət.2013.- 11 yanvar.- S. 12.
  • Bakıda "Azaflı gecəsi": [R. Behbudov adına Mahnı teatrında görkəmli saz-söz ustadı, aşıq Mikayıl Azaflının xatirəsinə həsr olunmuş eyniadlı tədbir keçirilib] // Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 5.
  • Orucov, Tahir. Epos poetikası: dünən və bu gün: Kamran Əliyev. Eposun poetikası: "Dədə Qorqud" və "Koroğlu": [AMEA Folklor İnstitutunun "Folklor və yazılı ədəbiyyat" şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Kamran Əliyevin yaradıcılığı haqqında] / T. Orucov // Azad Azərbaycan.- 2013.- 9 yanvar.- № 2.- S. 6.
  • Allahmanlı, M. İctimai Televiziya və xalq yaradıcılığı// 525-ci qəzet.- 2013.- 8 yanvar.- S. 4.
  • Ormanlı, H. Aşıq Nazim Əsədoğlu ‒ sazı dirildən, səsi qaytaran ruh hadisəsi// Olaylar.- 2013.-8 yanvar.- S. 13.
  • Kərimova, X. D. Dilimizin mayası - Azərbaycan folkloru / X. D. Kərimova // AMEA Nəsimi adına Dilçilik institutunun elmi əsərləri.- 2012.- X/B.- S. 100-102.
  • Nərimanoğlu, M. Haqqı alınan haqq aşığı Mirzə Bilal da repressiya qurbanı olub: [Şirvan aşıq məktəbinin yaradıcılarından biri haqqında] // Azərbaycan.- 2012.- 29 dekabr.- S. 7.
  • Əliyeva, Xanım. Aşıq musiqisində şikəstə janrına bir nəzər / X. Əliyeva // Musiqi dünyası.- 2012.- № 3/4.- С. 94-95.
  • Ağayev, İlkin. "Masallı beynəlxalq tədbirlərə inamla sahiblik edə bilər": "Azərbaycanın Folklor Paytaxtı" tədbirləri xaricilərdə böyük maraq və rəğbət doğurub / İ. Ağayev // Palitra.- 2012.- 25 dekabr.- № 143.- S. 11.
  • Cavadov, Seyran. Milli-mənəvi dəyərlərimizi yaşatmaq keçmişə ehtiram, gələcəyimizə zəmanətdir: "Masallı 2012-ci ilin folklor paytaxtıdır" festivalı uğurla başa çatdı / S. Cavadov // Azərbaycan.- 2012.- 21 dekabr.- № 285.- S. 7.
  • İsayev, Ə. Əfsanələr qədim tarixdən söz açır: ["Gədəbəy- Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı – 2012" nominasiyası haqqında] // Azərbaycan.- 2012.- 18 dekabr.- S. 6.
  • Uğur. Türk ruhunun tarixdəki izləri: professor Minaxanım Təkləli: "Türk xalqlarının əfsanələri özündə dərin mifoloji ünsürlər daşımaqdadır / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 15 dekabr.- № 229.- S. 14.
  • Vahid, T. Tükənməz işıq və ilahi eşq fəlsəfəsi: Haqq aşığı: [Aşıq Xəstə Qasım haqqında] // Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 15.
  • Nərimanoğlu, M. Ağdabanlı Qurbanın 150 illik yubiley gecəsi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə Azərbaycan Akademik Milli Teatrında] // Azərbaycan.- 2012.- 9 dekabr.- S. 6.
  • Hacımusalı, O. Aşıq Pənah yaradıcılığı // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 7 dekabr.- S. 14.
  • Osmanova, A. "Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı" – Quba // Mərkəz.- 2012.- 6 dekabr.- S. 14.
  • Pirsultanlı, S. Sarı Aşığın poeziyası // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 6 dekabr.- S. 14.
  • Nəcəfxanlı, Əli. Masallı Azərbaycanın folklor paytaxtı adını layiqincə doğruldur / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2012.- 4 dekabr.- № 270.- S. 6.
  • Uğur. "Dədə Qorqud"dakı Dirsə xan kimdir?: Əziz Ələkbərli: "Dədə Qorqud kitabı" həm də Azərbaycan tarixinin nəhəng abidəsidir" / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 30 noyabr.- № 218.- S. 14.
  • Bakıda "Folklor və tariximiz" mövzusunda respublika elmi konfransı işə başlamışdır // Xalq qəzeti.- 2012.- 20 noyabr.- № 258.- S. 2.
  • Salim, Fəxrəddin. Bilinməyən Dədə Ələsgər / F. Salim // Kaspi.- 2012.- 8 noyabr.- № 419.- S.11.
  • Oktay. İren Melikoffun folklorşünaslıq irsi: onun tədqiqatlarında türk mifoloji düşüncəsi təhlil obyektinə çevrilmişdir / Oktay // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 7 noyabr.- № 202.- S. 13.
  • Sarıyeva, İradə. Azərbaycan "mədəniyyət paytaxtları", "folklor paytaxtları", "Əfsanələr paytaxtları" - azərbaycançılıq təbliğat elementləri kimi... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2012.- 6 noyabr.- № 197.- S. 15.
  • Əliyev, Oruc. Azərbaycan folkloru antologiyası: Borcalı-Qarapapaq cildi: [Azərbaycan folkloruna həsr edilmiş yeni nəşr haqqında] / O. Əliyev // Qarapapaqlar.- 2012.- № 10.- S. 59-61.
  • Hacılar, Valeh. Prtenalı sənətkarlar: aşıq Ruhani və aşıq Şivğa: [XVIII yüzilliyin ortalarında Gürcüstanın Axalkələk qəzasının kiçik Prtena kəndindən çıxmış ustad aşıqlar haqqında] / V. Hacılar // Qarapapaqlar.- 2012.- № 10.- S. 40-44.
  • Allahmanlı, Mahmud. Eposumuz, bədii düşüncəmiz və etnopoetikamız: [professor Kamran Əliyevin “Eposun poetikası: “Dədə Qorqud” və “Koroğlu” əsəri haqqlnda] / M. Allahmanlı // 525-ci qəzet.- 2012.- 20 oktyabr.- № 192.- S. 28-29.
  • Vahid, T. Sazın əfsanəsi, tarixi və bu günü: Qədim musiqi alətlərimiz // Mədəniyyət.- 2012.- 19 oktyabr.- S. 13.
  • Seyidova, R. Balakəndə "Sənətkarlar evi" yaradılıb: [Balakən Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Ruqiyyət Seyidova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev // Palitra.- 2012.- 17 oktyabr.- S. 11.
  • Zərbəliyev, C. Gənc aşıqların ümumrespublika müsabiqəsi: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin daha bir layihəsi uğurla yekunlaşdı: [Ağstafa şəhərində Aşıq Şəmşir adına VI ümumrespublika müsabiqəsinə yekun vurulub] // Mədəniyyət.- 2012.- 17 oktyabr.- S. 8.
  • Zümrüd. Saza ürək verən aşıq: [aşıq Fariz Təmirov haqqında] // Səs.- 2012.- 13 oktyabr.- S. 12.
  • Vahid, T. "Borçalı bülbülü- Xındı Məmməd: [Xındı Məmməd kimi tanınan Məmməd Qəniyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2012.- 12 oktyabr.- S. 15.
  • Ağayev, İ. "Masallı qədim və zəngin bir məkandır": [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin həyata keçirdiyi "2010-2014-cü illər üçün xalq yaradıcılığı paytaxtları" proqramına uyğun olaraq Masallı "Azərbaycanın folklor paytaxtı" elan edilib] // Palitra.- 2012.- 9 oktyabr.- S. 11.
  • Gənc aşıqların ümumrespublika müsabiqəsinə yekun vurulub: [Ağstafa şəhərində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən gənc aşıqların Aşıq Şəmşir adına VI ümumrespublika müsabiqəsinə yekun vurulub] // Mədəniyyət.- 2012.- 5 oktyabr.- S. 2.
  • Məhərrəmov, E. Quba bu il üçün "Azərb2012aycanın sənətkarlıq paytaxtı"dır: [Quba rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev// Palitra.- 2012.- 5 oktyabr.- S. 11.
  • Məlikzadə, S. Kitab karvanı folklor paytaxtında(2): F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasınıın "Kitab karvanı: [Uşaq və yeniyetmələr üçün səyyar kitab sərgisi" layihəsi çərçivəsində keçirdiyi tədbirlər haqqında] // Zaman.- 2012.- 2-3 oktyabr.- S. 7.
  • Uğur. Aşıq Nabat // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 2 oktyabr.- S. 14.
  • Qeybullayeva, Rəhilə. Epos ədəbi abidə kimi və ədəbi abidənin kateqoriya prinsipləri: ["Kitabi-Dədə Qorqud" və "Nibelunqlar haqqında nəğmə" əsasında] / R. Qeybullayeva // Azərbaycan.- 2012.- № 9.- S. 170-181.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Dədə Qorquddan üzü bəri / M. Qasımlı // Ozan dünyası.- 2012.- № 3.- S.63-74.
  • İlyasoğlu, R. "Aşıq Ələsgər" kitabının təqdimatı: [M. F. Axundov adına Respublika Kitabxanasında keçirilən tədbir haqqında] // Respublika.- 2012.- 27 sentyabr.- S. 7.
  • Məmmədli, Səxavət. Masallıda tarixləşən Beynəlxalq Folklor Festivalı: festival bu yurdun qədim tarixə, mədəniyyətə malik olduğunu bir daha sübut etdi / S. Məmmədli // Ədalət.- 2012.- 26 sentyabr.- № 173.- С. 3.
  • Dəmirçioğlu, M. Aşıq Yəhya qalmaqalının mənzərəsi: [Aşıq Yəhya haqqında] // Ədalət.- 2012.- 22 sentyabr.- S. 12.
  • Vahid, T. Sözün ustad.- Usta Abdulla: [aşıq ədəbiyyatında öz yeri olan Abdulla Zodlu haqqında] // Mədəniyyət.- 2012.- 21 sentyabr.- S. 15.
  • Xələfli, Ə. Sozaloğlu əfsanəsi: Aşıq Şaiq İncəlinin "Qızıl saz"ı və şair Rəfael İncəyurdun qeydlərinə əlavələr // Kredo.- 2012.- 15 sentyabr.- S. 5,16.
  • Vahid, T. Sözün dərzisi- Xəyyat Mirzə // Mədəniyyət.- 2012.- 14 sentyabr.- S. 15.
  • Həsənov, Ə. Masallıda Beynəlxalq Folklor Festivalı keçirilmişdir // Respublika.- 2012.- 11 sentyabr.- S. 14.
  • Mehdiyev, Əyub. Masallıda keçirilən Beynəlxalq Folklor Festivalı mədəniyyət tariximizdə mühüm hadisə idi / Ə. Mehdiyev // Azərbaycan.- 2012.- 11 sentyabr.- № 202.- S. 10.
  • Uğur. Borçalıda aşıq sənəti // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2012.- 7 sentyabr.- S. 3.
  • Ceyhun. Masallıda beynəlxalq folklor festivalına hazırlıq yekunlaşıb // Mədəniyyət.- 2012.- 5 sentyabr.- S. 8.
  • Nəcəfxanlı, Əli. Masallı Azərbaycanın folklor paytaxtıdır: bir neçə gündən sonra bu rayonda beynəlxalq folklor festivalı start götürəcək / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2012.- 4 sentyabr.- № 196.- S. 6.
  • Həsənqızı. Masallı. Folklorumuzun paytaxtı / E. Həsənqızı // Mədəni maarif.- 2012.- № 8.- S. 97-100.
  • Aşıq İsfəndiyar Rüstəmovun 75 illik yubileyi qeyd olunub: [Gədəbəy Rayon Mədəniyyət Evində] // Mədəniyyət.- 2012.- 29 avqust.- S. 7.
  • Abdullayeva, F. İsmayıllıda xalq yaradıcılıq nümunələrinin satış-sərgisi // Mədəniyyət.- 2012.- 17 avqust.- S. 9.
  • Fərəcov, S. "Həyanım yollardı, bir də ki sazım": [Aşıq Bəsti haqqında] // Mədəniyyət.- 2012.- 17 avqust.- S. 15.
  • Vahid, T. Çoban Məhəmmədin müdriklik dünyası: [Aşıq Ələsgərin qardaşı Aşıq Məhəmməd haqqında] // Mədəniyyət.- 2012.- 15 avqust.- S. 14.
  • Həsənov, Ə. Folklor paytaxtının "Halay"ı: [eyniadlı xalq mahnı və rəqs kollektivi haqqında] // Respublika.- 2012.- 11 avqust.- S. 6.
  • Fəxriyyə. Gədəbəydə "Miskin Abdal" ədəbi məclisi yaradılıb: ["Gədəbəy- Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı – 2012" tədbirləri çərçivəsində Gədəbəy Rayon Mədəniyyət Evində yerli yazarlarla görüş keçirimişdir] // Mədəniyyət.- 2012.- 8 avqust.- S. 4.
  • Qurbanqızı, Z. "Ozan dünyası": [eyniadlı jurnal haqqında] // Respublika.- 2012.- 8 avqust.- S. 8.
  • Albalıyev, Ş. Aşıq Nabatın sorağında: [folklorşünas Sədnik Paşa Pirsultanlının Aşıq Nabat "Əldə xına, gözdə yaş" adlı kitabı haqqında] // Kredo.- 2012.- 4 avqust.- S. 14.
  • "Aşıq Ələsgər" kitabı nəşr olundu // Üç nöqtə.- 2012.- 3 avqust.- S. 13.
  • Saz çox qədim tarixə malikdir: Azərbaycan sazı türkdilli xalqlar arasında özünəməxsus üstünlükləri ilə seçilir // Üç nöqtə.- 2012.- 2 avqust.- S. 13.
  • Gəncədə ağdabanlı şair Qurbanın 150 illiyi qeyd edilib // Üç nöqtə.- 2012.- 1 avqust.- S. 13.
  • İmanov, Muxtar. "Azərbaycan folkloru külliyyatı"ndakı bir mətnlə bağlı narahatlığa münasibət: [Folklor İnstitutunun tərtib etdiyi "Azərbaycan folkloru külliyyatı"nın 6-cı cildində çap olunmuş "Arzuolunmaz kürəkən" adlı nağıl haqqında] / M. İmanov // 525-ci qəzet.- 2012.- 31 iyul.- № 135.- S. 2.
  • Nəbiyeva, B. Mən də uşaq olmuşam...: Aşıq Ədalət sazı ilə "ölüncə qardaşam" deyir: [sənətkarın yaradıcılığı haqqında] // Ayna.- 2012.- 28 iyul.- S. 21.
  • Əhmədov, T. Azərbaycanın nəğməkar ürəyi: [şair Zəlimxan Yaqubun saz dünyası haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 28 iyul.- S. 3-4.
  • Cavadov, S. Masallı 2012-ci ilin folklor paytaxtıdır / S. Cavadov // Azərbaycan.- 2012.- 25 iyul.- № 163.- S. 6.
  • Şumerlərdən gələn qədim mədəniyyət // Xalq cəbhəsi.- 2012.-14 iyul.- № 124.- S.14.
  • Abdullayeva, Nigar. "Bu il Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi, öyrənilməsi ilə bağlı bir layihə üzərində işləyirik": [AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Muxtar İmanovun müsahibəsi] / N. Abdullayeva // Palitra.- 2012.- 13 iyul.- № 76.- S. 7.
  • Akifqızı, Şəfəq. Vaşinqtonda keçirilən Smitsonian Folklor Festivalında "Azərbaycan mətbəxi çadırı" ən populyar yer olmuşdur / Ş. Akifqızı // Xalq qəzeti.- 2012.- 12 iyul.- № 152.- S. 10.
  • Abbaslı, T. Canlı saz-söz Abidəmiz: hicrlə kef çəkən, dərd alıb-qəm satıb nəf eyləyən Aşiq-Aşıq Ələsgərimiz!.. // Mədəniyyət.- 2012.- 11 iyul.- S. 13.
  • "Milli dəyərlərimiz-milli sərvətimiz" folklor və muğam müsabiqəsinin yekun konserti olmuşdur // Azərbaycan.- 2012.- 10 iyul.- № 150.- S. 4.
  • Gülxani, Pənah. Şumer-Türk-Azərbaycan eyni kökdür / Gülxani Pənah // Qarapapaqlar.- 2012.- № 6.- S.42-44.
  • Quluzadə, Tamella. Aşıq Pəri yaradıcılığına bir baxış: [aşıq Pərinin anadan olmasının 200 illiyi qarşısında] / T. Quluzadə // Ozan dünyası.- 2012.- № 2.- S. 75-79.
  • Sadıq, İslam. Şumer və türk folklorunda Günəş kultu / İ. Sadıq // Türkologiya.- 2012.- № 2.- S. 43-58.
  • Vəkilov, Səməd. Qeyri-maddi irsə saxta mətnlərin daxil edilməsi süni mədəniyyətlərə yol açır: [folklor nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında] / S. Vəkilov // Geostrategiya.- 2012.- № 6.- S. 61-62.
  • Cəbiyeva, Təranə. Erməni xisləti: torpağımıza qənim kəsilənlər folklorumuza da sahib çıxmaq istəyirlər: [ermənilərin Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına qarşı işğalçılıq siyasəti] / T. Cəbiyeva // Ozan dünyası.- 2012.- № 3.- S. 110-112.
  • Kazımoğlu, Muxtar. Folklor və "Qafqaz evi" problemi / M. Kazımoğlu // Qarapapaqlar.- 2012.- № 6.- S. 23-27.
  • Əliyev, Oruc. Azərbaycan folkloru antologiyası: Borçalı - Qarapapaq cildi: [Azərbaycan folkloruna dair seriya kitabların çapı haqqında] / O. Əliyev // Ozan dünyası.- 2012.- № 2.- S. 9-13.
  • Oktay. XX əsrin əvvəllərində folklorşünaslıq: maarif xadimləri ədəbi dili doğru istiqamətində inkişaf etdirməyə çağırırdılar / Oktay // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 21 iyun.- № 108.- S. 13.
  • Uğur. Şirvan folklorunun araşdırmaçısı: Seyfəddin Qəniyev: "Milli musiqinin qorunması sahəsində təəssübkeşlik həmişə lazımdır" / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 9 iyun.- № 101.- S. 14.
  • Uğur. Türkün zamanı aşan mif yaddaşı / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 4 iyun.- № 116.- S. 14.
  • Ağayev, İlkin. Masallıda maraqlı və zəngin folklor tədbirləri: Adil Heydərov: "Son dövrlərdə bölgələrdə də çoxsaylı mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilir, yeni-yeni folklor kollektivləri, mahnı və rəqs ansamblları yaradılır və inkişaf etdirilir" / İ. Ağayev // Palitra.- 2012.- 1 iyun.- № 59.- S. 11.
  • Hüseynov, İlqar. Türkdilli xalqların bədii-folklor və epos yaradıcılığı / İ. Hüseynov // Mədəni maarif.- 2012.- № 5.- S. 19-20.
  • Ormanlı, H. Şen ol İncə dərəsi: "İncə günü-İncəgülü" saz-söz şöləninin təəssüratları: [Qazax mahalının folkloru haqqında] // Olaylar.- 2012.- 31 may.- S. 10.
  • Ormanlı, H. Ballan İncə dərəsi: "İncə günü-incəgülü" saz-söz şöləsinin təəssüratları: [Qazax mahalında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] // Türküstan.- 2012.- 20-26 may.- S. 12.
  • İlkin. Masallı - folklor paytaxtı: [bu il Masallı "Azərbaycanın folklor paytaxtı" elan edilib] // Palitra.- 2012.- 25 may.-S. 11.
  • Əliyev, T. "Ağdaşın folklor kollektivləri respublika miqyaslı tədbirlərin fəal iştirakçısıdır": [Ağdaş rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Tahir Əliyevlə müsahibə] // Palitra.- 2012.- 23 may.-S.12.
  • "Bamsı Beyrək" boyunda gülüş kultu və obrazın ikiləşməsi // 525-ci qəzet.- 2012.- 18 may.- № 86.- S. 7.
  • Xavəri, Sərxan. Milli folklor yaddaşı və Ərtoğrul Cavid: "Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrul Cavid" 10 cildliyi haqqında / S. Xavəri, S. Rzasoy // Xalq qəzeti.- 2012.- 8 may.- № 100.- S. 9.
  • Vəkilov, Səməd. Folklor: Azərbaycan folklor nümunələrinin hüquqi qorunması problemi: milli və beynəlxalq qanunvericilik / S. Vəkilov // Geostrategiya.- 2012.- № 4.- S. 55-59.
  • Əliyev, Oruc. Folklorda obrazın ikiləşməsi / O. Əliyev // Ulduz.- 2012.- № 4.- S. 59-61.
  • Sarıyeva, İ. Azərbaycan aşıqlarının vahid səhnə geyimi forması müsabiqəyə çıxarıldı // Bakı xəbər.- 2012.- 27-29 aprel.- S. 14.
  • Ələsgər, İslam. Zəngin irs ciddi məsuliyyət tələb edir: [Hüseyn İsmayılov. "Göyçə aşıqları və el şairləri". II cild. Bakı, "Nurlan" - 2010] / İ. Ələsgər // Ədəbiyyat.- 2012.- 28 aprel.- № 15.- S. 3.
  • Murad, K. Aşıq Murad Kövrək: "Mən sənətə saxta yolla gəlməmişəm" Aşıq Hüseyn Saraclının sonuncu şəyirdi aldı görək "Mərkəz"ə nə dedi...: [aşıq ilə söhbət] // Mərkəz.- 2012.- 25 aprel.- S. 14.
  • Mustafa, Əziz. Salman Mümtaz-məşhur türkoloq və ədəbiyyatşünas alim / Ə. Mustafa // Zaman.- 2012.- 25 aprel.- № 50.- S. 12.
  • Çiçək, C. Dədə Şəmşir işiğı: ["Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağının təsisçisi və sədr müavini Şəmşir Şəmşirli haqqında] // Təzadlar.- 2012.- 19 aprel.- S. 15.
  • Masallıda "Folklor Paytaxtı" tədbirlərinə start verildi // Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 5.
  • Ömərov, Vahid. Azərbaycançılıq və milli musiqi folkloru / V. Ömərov // Səs.- 2012.- 18 aprel.- № 67.- S. 14.
  • Həsənov, Ə. Masallı ölkəmizin folklor paytaxtıdır // Respublika.- 2012.- 17 aprel.- S. 10.
  • İsayev, Ə. Əfsanələr real tarixdən söz açır : [Gədəbəy rayonunun 2012-ci ildə Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı seçilməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 11.
  • Meydanlı, F. Zəlimxan Yaqub və "Sazımız – sazbəndimiz": [şair Musa Nəbioğlunun eyni adlı ensiklopedik kitabı haqqında] // Kredo.- 2012.- 14 aprel.- S. 4.
  • Sultanov, Z. El şairinə ehtiram: [Gəncəbasarda "Bisavad Teymur" adı ilə tanınmış Aşıq Teymur Əhmədovun anadan olmasının 110 illiyi ilə əlaqədar el şairinin Goranboy rayonunda yubiley mərasimi keçirilmişdir] // Xalq qəzeti.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.
  • Abdullayev, T. "...Şakirəm, hüsnünə min dastan qoşum..." : [Aşıq Şakir haqqında] // Azərbaycan.- 2012.- 12 aprel.- S. 7.
  • Abdullayeva, F. "Əfsanələr paytaxtı"nda tədbirlərə start verildi: ["Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı" elan edilən Gədəbəydə "Əfsanələr Paytaxtı" təqdimatı keçirilib] // Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 8.
  • Vahid, T. "Sazımı.- sazbəndimiz": [M. F. Axundov adına Milli Kitabxanada Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin nəşr etdirdiyi şair Nəbioğlu, Musanın eyniadlı ensiklopedik kitabının təqdimat mərasimi keçirildi] // Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 4.
  • Aydınoğlu, T. "Sazımı.- sazbəndimiz": [M. F. Axundov adına Milli Kitabxanada Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin nəşr etdirdiyi şair Nəbioğlu, Musanın eyniadlı ensiklopedik kitabının təqdimat mərasimi keçirildi] // Xalq qəzeti.- 2012.- 5 aprel.- S. 6.
  • Mükərrəmoğlu, M. 2012-ci ilin "Xalq yaradıcılığı paytaxtları" // Xalq qəzeti.- 2012.- 5 aprel.- S. 4.
  • Nigar. Milli Kitabxanada "Sazımız – sazbəndimiz": M. F. Axundov adına Kitabxanada Musa Nəbioğlunun "Sazımı.- sazbəndimiz" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib // Həftə içi.- 2012.- 5 aprel.- S. 8; Ekspress.- 2012.- 5 aprel.- S. 23.
  • Anatolluoğlu, A. Qədim el havalarımız: Musiqi folkloru // Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S. 86-89.
  • Hüseynzadə, N. Ağsuda Aşıq Şakir Günü // 525-ci qəzet.- 2012.- 31 mart.- S. 25.
  • Uğur. Avropada Azərbaycan folklorunun tanınmış araşdırmaçısı: Henriz Fridrix fon Dits dünyada elmin inkişafında Şərqi birinci yerdə görürdü / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 30 mart.- № 52.- S. 14.
  • Meydanlı, F. Aşıqlıq sənətin tanrımız seçib: [Aşıq Ağamurad Mərzəngəli haqqında] // Kredo.- 2012.- 17 mart.- S. 10-11.
  • Ömərov, V. Azərbaycançılıq ruhunun aşılanmasında sazın rolu // Səs.- 2012.- 17 mart.- S. 14.
  • Abdullayeva, F. 2012-ci ilin "Xalq yaradıcılığı paytaxtları" təqdim edildi: [Gədəbəy, Masallı və Quba şəhərləri] // Mədəniyyət.- 2012.- 16 mart.- S. 3.
  • Azərbaycanın xalq yaradıcılığı paytaxtlarının təqdimatı olmuşdur: [Muzey Mərkəzində] // Azərbaycan.- 2012.- 16 mart.- S. 5.
  • Hacıyev, H. Yüz yaşayın, Aşıq!: [aşıq Yanvar Bədəlov haqında] // Mədəniyyət.- 2012.- 16 mart.- S. 15.
  • Ömərov, V. Azərbaycançılıq və aşıq sənəti // Səs.- 2012.- 15 mart.- S. 10.
  • Masallının xalq sənəti numunələri: [Masallının xalq sənətkarları haqqında] // Zaman.- 2012.- 1-2 mart.- S. 7.
  • Məmmədov, Məhəmməd. Görkəmli folklorşünas Vəli Xuluflu / M. Məmmədov // Ekspress.- 2012.- 10-12 mart.- № 44.- S. 12.
  • Mehparə. 2012-ci ilin xalq yaradıcılığı paytaxtları // Mədəniyyət.- 2012.- 7 mart.- S. 8.
  • Ömərov, Vahid. Azərbaycançılığın qaynaqları: "Koroğlu" dastanı və azərbaycançılıq ideyası / V. Ömərov // Səs.- 2012.- 2 mart.- № 40.- S.10.
  • Ömərov, Vahid. Azərbaycançılığın qaynaqları: "Kitabi Dədə Qorqud" dastanı və azərbaycançılıq ideyası / V. Ömərov // Səs.- 2012.- 1 mart.- № 39.- S.10.
  • Əliyev, Şahin. Novruz milli birlik bayramıdır: Bahar gəldi, qar əylənməz...: bu bayram hələ Şumerdə də təmtəraqla qeyd edilib / Ş. Əliyev // Üç nöqtə.- 2012.- 1 mart.- № 37.- S. 6.
  • Ömərov, Vahid. Azərbaycançılığın təşəkkül tarixi: Azərbaycan folkloru və azərbaycançılıq ideyası / V. Ömərov // Səs.- 2012.- 29 fevral.- № 38.- S. 10.
  • Əliyev, Y. "Uşaqlar və müharibə" mövzusunda respublika rəsm sərgisi keçirilib // Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 24 fevral.- S. 3.
  • Reyhan. "6-cı mikrorayon rəssamları": [Muzey Mərkəzində eyniadlı sərginin açılışı oldu] // Mədəniyyət.- 2012.- 15 fevral.- S. 4.
  • Hüsniyyə. "6-cı mikrorayon rəssamları" sərgilənir: [Muzey Mərkəzində] // 525-ci qəzet.- 2012.- 14 fevral.- S. 7.
  • Uğur. "Heyvagülü" və "Koroğlu nağarası"nın müəllifi: Əli Dədə zurna-balabanın ustadı olub / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 9 fevral.- № 23.- S. 14.
  • Ceyhun. Bakıda "Gəncliyin səsi" adlı rəsm sərgisi açılıb: [V. Səmədova adına sərgi salonunda] // Mədəniyyət.- 2012.- 7 fevral.- S. 4.
  • Sadıqov, S. Yazmaya bilməzdim: [Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyevin Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadəyə həsr etdiyi "Sənətin Məcnunu" kitabı haqqında] // Təzadlar.- 2012.- 4 fevral.- S. 13.
  • Etibarlı, Etibar. Görkəmli folklorşünas alim: [folklorşünas alim Məhərrəm Qasımlı haqqında] / E. Etibarlı // Qobustan.- 2012.- № 1.- S. 36-43.
  • Hidayətoğlu, Y. Ustadın adına layiq: [aşıq Əhməd Rüstəmovun 90 illiyi münasibətilə Kürdəmirdə keçirilən tədbir haqqında] // Mədəni həyat.- 2012.- № 1.- S. 25-28.
  • Uğur. Sarı Aşığın "Gül dəftəri": [Atatürk Mərkəzində Sarı Aşığın eyni adlı kitabının (toplayanı İlham Qəhrəmandır) təqdimatı] // Xalq cəbhəsi.- 2012.- 31 yanvar.- S. 14.
  • Əliyev, Oruc. Azərbaycan folkloru antologiyası: [AMEA-nın Folklor İnstitutunun "Azərbaycan folkloru antologiyası" seriyasından növbəti Borçalı-Qarapapaq cildi işıq üzü görmüşdür] / O. Əliyev // Kaspi.- 2012.- 28 yanvar.- № 237.- S. 15.
  • Səlimqızı, C. Əbülfəs Qarayev: "Son illərdə Azərbaycanda mədəniyyət sahəsi sürətlə inkişaf edir": Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" Proqramı layihəsi uğurla davam etdirilir // Mərkəz.- 2012.- 27 yanvar.- S. 11.
  • Nərimanoğlu, M. Aşıq sənətində özünəməxsus iz qoyan sənətkar Ustadlarımız: [Aşıq Şakir haqqında] // Azərbaycan.- 2012.- 26 yanvar.- S. 6.
  • Mehparə. Sehrli daxma: Milli suvenir və xalq sənətkarlığı nümunələrimiz burada toplanıb: ["Sehrli daxmacıq" adlı mağazanın fəaliyyəti haqqında] // Mədəniyyət.- 2012.- 13 yanvar.- S. 12.
  • Fərəcov, S. Telli sazın xoş avazı: Aşıq sənətinin mahir ustadı Aşıq Abbasqulunun xatirəsinə // Mədəniyyət.- 2012.- 11 yanvar.- S. 11.
  • Xudiyev, Nizami. "Kitabi - Dədə Qorqud"un izi ilə / N. Xudiyev // Azərbaycan.- 2012.- 8 yanvar.- № 4.- S. 4.
  • Mahmudoğlu, V. Xanəndə aşıq...: [Aşıq Vüqar Mahmudoğlu ilə söhbət] // Ekspress.- 2011.- 31 dekabr-5 yanvar.- S. 19.
  • Şabran- "Əfsanələr paytaxtı" // Zaman.- 2011.- 29-31 dekabr.- S. 3.
  • Eyvazova, Roza. Azərbaycan dili İrandakı türk etnoslarının dili kontekstindər: xələclər / R. Eyvazova // Türkologiya.- 2011.- № 4.- S. 11-19.
  • Həbibova, Könül. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dilində qənaət prinsipinin psixolinqvistik şərhi / K. Həbibova // Türkologiya.- 2011.- № 4.- S. 26-46.
  • Lənkəranda "Folklor paytaxtı" tədbirlərinə yekun vuruldu // Mədəniyyət.- 2011.- 30 dekabr.- S. 8.
  • Nəbioğlu, M. 2011-ci il aşıq yaradıcılığı üçün yaddaqalan oldu: ["Ozan dünyası" jurnalının baş redaktoru Musa Nəbioğlu ilə söhbət] // Mədəniyyət.- 2011.- 30 dekabr.- S. 5.
  • Şahvələdli, E. Dədə Xanmusanın "brilyant" toyu ("Bu dünyanın qəribləri" silsiləsindən: [aşıq Xanmusanın yaradıcılığı haqqında] // Qobustan: sənət toplusu.- 2011.- № 4.- S. 69-72.
  • Lətifov, A. "Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı" – Şabran // 525-ci qəzet.- 2011.- 21 dekabr.- S. 5.
  • Şirinova, A. "Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı"na infotur təşkil edilmişdir: [KİV nümayəndələrin Şabran rayonuna həyata keçirilən infotur haqqında] // İki Sahil.- 2011.- 20 dekabr.- S. 22.
  • Cəbrayıloğlu, E. Bir Şabran əfsanəsi: [Əfsanələr paytaxtı Şabran rayonu haqqında] // Ədalət.- 2011.- 17 dekabr.- S. 6.
  • Tağıyev, A. "Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı"na infotur təşkil edilmişdir: [Şabran rayonunun mədəni həyatı haqqında] // Respublika.- 2011.- 17 dekabr.- S. 6.
  • Uğur. Aşıq Ələsgər yaradıcılığının çoxu it-bata düşüb: İslam Ələsgərov: "Babamın əsərlərini toplamağım nəvə istəyi ölçüsündən çıxıb, yurdumuza, elimizə gərək oldu": Ələsgər bir məclisə düşəndə dalbadal onlarla şeir deyər və oxuyarmış: [Aşıq Ələsgər haqqında nəvəsi, folklorçu, Aşıq Ələsgər irsinin toplayıcısı və araşdırıcısı İslam Ələsgərovun açıqlamaları] / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 17 dekabr.- № 231.- S. 14.
  • Paşayev, Q. Aşıq-ozan sənətinin memarlarından biri: [Aşıq Şəmşirin yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2011.- 16 dekabr.- S. 3.
  • Abdullayev, T. Saz və söz ustadı [tanınmış aşıq-şair Əhməd Rüstəmov haqqında] // Azərbaycan.- 2011.- 15 dekabr.- S. 7.
  • Zümrüd. Şabran- Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı – 2011 // Səs.- 2011.- 14 dekabr.- S. 12.
  • Nəbiyev, Azad. Azərbaycan yazıçıların XII qurultayı qarşısında: Azərbaycan ədəbiyyatında folklorizm / A. Nəbiyev // Ədalət.- 2011.- 8 dekabr.- № 223.- S. 5.
  • Uğur. "O vaxtı başqa bir dövr idi": [Aşıq Əhlimanın söylədikləri] // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 8 dekabr.- S. 14.
  • Hüseynoğlu, S. Kürdəmirdə ustad sənətkarın xatirəsi anıldı: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Əhməd Rüstəmovun 90 illik yubiley tədbiri keçirildi] // Mədəniyyət.- 2011.- 7 dekabr.- S. 15.
  • Uğur. Aşıq Kamandara həsr olunmuş tədbir: [Dirili Qurbani məclisinin təşkil etdiyi tədbir haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 6 dekabr.- S. 11.
  • Hüseynoğlu, S. Kürdəmirdə ustad sənətkarın xatirəsi anıldı: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Əhməd Rüstəmovun 90 illik yubiley tədbiri keçirildi] // Xalq qəzeti.- 2011.- 3 dekabr.- S. 7.
  • Ceyhun. "Abşeron" aşıqlar qrupu Əlcəzairdə çıxış edib: [eyni adlı qrupun Əlcəzairin Tiemsen şəhərində keçirilən konsert proqramı haqqında] // Mədəniyyət.- 2011.- 2 dekabr.- S. 7.
  • Vahid, T. Aşıq Hüseyn Şəmkirli // Mədəniyyət.- 2011.- 2 dekabr.- S. 13.
  • Uğur. "Borçalı-Qarapapaq folkloru: Gürcüstanda Türk-Azərbaycan folkloru ənənələrinin kökləri qədim çoxşaxəlidir": [AMEA Folklor İnstitutunun "Azərbaycan Folkloru antologiyası"nın 22 kitabı "Borçalı-Qarapapaq folkloru" adlanır] / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 19 noyabr.- № 211.- S. 14.
  • Nuriyev, Azər. Erməni plagiatçılığı: xalqımızın qeyri-maddi irsinin, ədəbiyyat və incəsənətinin, xüsusən folklor nümunələrinin, hətta müəllif əsərlərinin ermənilər tərəfindən oğurlanması tarixinə dair / A. Nuriyev // Kaspi.- 2011.- 15 noyabr.- № 189.- S. 12.
  • Hacımusalı, Oqtay. Ortaq türk dili: [Elçin Mirzəbəyli, Səfər Alışarlı və Əkbər Qoşalının fikirləri] / O. Hacımusalı // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 12 noyabr.- № 206.- S. 13.
  • Uğur. Aşıq Dədə Qurbani: O, Şah İsmayıla yeddi saz havası bəstələyib / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 2 noyabr.- № 201.- S. 14.
  • Ağayev, İlkin. Lənkəran-"Azərbaycanın folklor paytaxtı" / İ. Ağayev // Palitra.- 2011.- 25 oktyabr.- № 112.- S. 7.
  • Qorqud, H. Özün getdin, sözün qaldı dünyada: Aşıq Ələsgər-190 // Kaspi.- 2011.- 1-3 oktyabr.- S. 17.
  • Hacızadə, N. "Ellərin dilinin əzbəriyəm mən" – belə deyirdi Dədə Şəmşir: [müəllifin aşıq Şəmşir haqqında xatirələri] // Ədalət.- 2011.- 1 oktyabr.- S. 17.
  • Abdullayev, Ruslan. Qipçaq qrupu türk dillərində adverbiallaşma leksik-semantik konversiyanın bir növü kimi / R. Abdullayev // Türkologiya.- 2011.- № 3.- S. 75-82.
  • Atayev, F. Göyçə aşıq mühitində ifaçılıq məktəbinin bəzi xüsusiyyətləri // Qobustan: sənət toplusu.- 2011.- № 3.- S. 81-83.
  • Etibarlı, E. "Buludları dağıdan səs": [Şamaxının görkəmli aşıqlarından olan Məmmədağa Babayev haqqında] // Qobustan: sənət toplusu.- 2011.- № 3.- S. 53-57.
  • Eyvazova, Roza. Azərbaycan dili və İrandakı Türk etnosları (Qaşqaylar) / R. Eyvazova // Türkologiya.- 2011.- № 3.- S. 3-9.
  • Lənkəran: Azərbaycanın folklor paytaxtı // Mədəniyyət.- 2011.- 30 sentyabr.- S. 15.
  • Məmmədov, Şamxəlil. Folklorşünaslıq salnaməmizin canlı bələdçisi: [əməkdar elm xadimi, professor Paşa Əfəndiyev haqqında] / Ş. Məmmədov // Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 16 sentyabr.- № 36.- S. 15.
  • Nəzərli, T. «Sənətkarlıq paytaxtı» İsmayıllıda tədbirlər keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "2010-2014-cü illər üçün "Xalq yaradıcılığı paytaxtları Proqramı"na uyğun olaraq] // Azərbaycan.- 2011.- 10 sentyabr.- S. 5.
  • Əroğlu, Ə. Aşiqlər aşiqi Aşıq Pəri // Kredo.- 2011.- 10 sentyabr.- S. 6.
  • İsayeva, R. İsmayıllıda "sənətkarlar bayramı": [İsmayıllının 2011-ci il "Sənətkarlıq paytaxtı" elan olunması ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2011.- 7 sentyabr.- S. 8-9.
  • Məmmədli, E. Dağlarda doğuldu, dağlarda qaldı...: [Aşıq Şəmşir haqqında] // Təzadlar.- 2011.- 7 sentyabr.- S. 7.
  • Nəcəfxanlı, Ə. Xalq yaradıcılığına dövlət qayğısı artırılır: Bu il Lənkəran şəhəri "Azərbaycanın folklor paytaxtı" elan edilmişdir // Xalq qəzeti.- 2011.- 4 sentyabr.- S. 5.
  • Gədəbəydə Aşıq Ələsgərin 190 illiyi qeyd edilib // Mədəniyyət.- 2011.- 2 sentyabr.- S. 4.
  • Musayev, E. "Gənclərdə saza həvəs oyatmaq lazımdır": [aşıq Elçin Musayev ilə müsahibə] // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 2 sentyabr.- S. 14.
  • Kazımov, Qəzənfər. Qurbani ilə Xətaini bir-birinə bağlayan tellər: Şah İsmayıl sənətkarı, xüsusən saz sənətini sevib və qiymətləndirib / Q. Kazımov // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 24 avqust.- № 154.- S. 14.
  • Xalq kollektivləri mədəni irsimizi qoruyurlar: Qəbələnin C. Məmmədquluzadə adına Xalq Teatrı və "Zopu-zopu" etnoqrafik folklor rəqs ansamblı respublika səviyyəli tədbirlərdə, müsabiqə və festivallarda uğurla təmsil olunur // Palitra.- 2011.- 17 avqust.- № 85.- S. 6.
  • Qəbələdə dünya klassik musiqisinin şah əsərləri Azərbaycanın milli folkloru ilə uyğunlaşdırılır: Heydər Əliyev Fondunun dəstəyilə təşkil olunan Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalları bir daha mədəniyyətlərin inteqrasiyasını və dostlaşmasını təmin edir: [avqustun 9-da Rusiya Dövlət Musiqi Teleradio Mərkəzinin saytında Viktor Aleksandrovun Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalına həsr olunmuş "Dağların qoynunda çağlayan musiqi" sərlövhəli geniş icmal məqaləsi yer alıb] // Yeni Azərbaycan.- 2011.- 9 avqust.- № 146.- S.3.
  • Nəbiyev, Azad. "Kitabi -Dədə Qorqud" da təpəgцz fenomeni / A. Nəbiyev // Azərbaycan.- 2011.- № 7.- S.167-175.
  • Oğuznamə oğuz tarixidir: Oğuznamə - oğuz eposu... // Azadlıq.- 2011.- 7 iyul.- № 155.- S. 14.
  • Köçərli, İ. Aşıq havalarında musiqili-poetik sintez problemlərinin tədqiqi // Musiqi dünyası.- 2011.- №2/47.- S. 54-56.
  • Hacıyev, R. Aşıq Şəmşir könüllərdə...: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Aşıq Şəmşirə həsr olunmuş konsert proqramı haqqında] // Ədalət.- 2011.- 29 iyun.- S. 4.
  • Aslan, Q. Saz, söz sərrafı: Dədə Şəmşir könüllərdə // Respublika.- 2011.- 26 iyun.- S. 4.
  • Muradoğlu, Nizami. Naxçıvan folkloru: tarixdən görünən yaddaşımız / N. Muradoğlu // Azad Azərbaycan.- 2011.- 15 iyun.- № 83.- S. 6.
  • Nərimanoğlu, M. Şəhərlərimiz mədəniyyət paytaxtlarına çevrilir: Paytaxtdan bölgələrə: ["2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı çərçivəsində] // Azərbaycan.- 2011.- 9 iyun.- S. 11.
  • Uğur. Göz yaşımın axarıdı buludlar: Aşıq Şəmşir poeziyasına bir baxış // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 4 iyun.- S. 14.
  • Məhərrəmova, Təranə. Azərbaycan folklorunun qədim janrları / T. Məhərrəmova // Kaspi.- 2011.- 1 iyun.- № 95.- S. 12.
  • Hacıyev, R. "Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı: tədbirlər davam edir // 525-ci qəzet.- 2011.- 26 may.- S. 7.
  • Aslan, Q. "Ozanların ruhu bizi çağırır": [Bakının Binəqədi rayonundakı 144 saylı orta məktəbdə Aşıq Ələsgərin 190 illik yubileyi münasibətilə eyni adlı tədbir keçirildi] // Respublika.- 2011.- 22 may.- S. 4.
  • İsmayıl, E. Heyrət dünyasının zirvəsi: [Aşıq Ələsgər haqqında] // Xalq qəzeti.- 2011.- 22 may.- S. 7.
  • Nəbiyev, A. Söz mülkünün bahadırı: [Aşıq Ələsgər haqqında] // Xalq qəzeti.- 2011.- 22 may.- S. 7.
  • Cavadov, Seyran. Lənkəran "Azərbaycanın folklor paytaxtı"dır: [Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin təbliği və təşviqi məqsədilə "2010-2014-cü illər üçün xalq yaradıcılığı paytaxtları" Proqramı təsdiq olunmuşdur] / S. Cavadov // Azərbaycan.- 2011.- 21 may.- № 109.- S. 7.
  • Salmanov, R. "Sarı Aşıq işığında": [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında eyni adlı möhtəşəm konsert proqramı keçirildi] // Xalq qəzeti.- 2011.- 19 may.- S. 8.
  • Fərəcov, S. Dövlət Teatr Muzeyində aşıq musiqisi səsləndi // Mədəniyyət.- 2011.- 18 may.- S. 13.
  • Uğur. "Məni yaşadan yaradıcılığımdır": professor Qara Namazov öz fəaliyyətində Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına böyük yer ayırıb: [tanınmış ədəbiyyatşünas, uşaq ədəbiyyatının və aşıq yaradıcılığının araşdırıcısı, professor Qara Namazov haqqında Atatürk Mərkəzinin rəhbəri, millət vəkili Nizami Cəfərov, araşdırmaçı Tahir Orucov və yazar Gülzar İbrahimovanın fikirləri] / Uğur // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 17 may.- № 86.- S. 14.
  • Azaflı nə desin belə dünyaya?: Olubdur qanunlar tələ dünyaya...: [Aşıq Mikayıl Azaflı haqqında] // Azadlıq.- 2011.- 13 may.- S. 14.
  • Nəbiyev, Azad. "Aşıq Qərib"-Azərbaycan xalqının böyük məhəbbət dastanı / A. Nəbiyev // Ədəbiyyat.- 2011.- 13 may.- № 17.- S. 3.
  • Nərimanoğlu, M. Unudulmaqda olan xalq sənəti nümunələri: ["Aşıq Şəmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyində eyni adlı layihənin icrasına həsr edilmiş tədbir keçirilib] // Azərbaycan.- 2011.- 8 may.- S. 11.
  • Pənah, G. Göyçə aşıq sənətinin "Qaynar çeşməsi, mayası"dır // Kredo.- 2011.- 7 may.- S. 10.
  • Vahid, T. Ağ Aşığın bəyaz dünyası // Mədəniyyət.- 2011.- 6 may.- S. 12.
  • Fərəcov, S. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində "Sazın Neməti": Yeniyetmə ifaçılar maraqlı konsert proqramı ilə çıxış etdilər // Mədəniyyət.- 2011.- 4 may.- S. 11.
  • Salmanov, R. "Sarı Aşıq işığında": [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında eyni adlı möhtəşəm konsert proqramı keçirildi] // Mədəniyyət.- 2011.- 4 may.- S. 11.
  • Təranə. Müxəmməsin atası: Molla Cümə – 155 // Kaspi.- 2011.- 4 may.- S. 15.
  • Salmanov, R. "Sarı Aşıq işığında": [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında eyni adlı möhtəşəm konsert proqramı keçirildi] // Kaspi.- 2011.- 3 may.- S. 11.
  • Salmanov, R. "Sarı Aşıq işığında": [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında eyni adlı möhtəşəm konsert proqramı keçirildi] // Ədalət.- 2011.- 3 may.- S. 6.
  • Əlibəyzadə, Elməddin. Milli ruhumuzun qaynaqlarından:"Kitabi-Dədə Qorqud" / E. Əlibəyzadə // Azərbaycan.- 2011.- № 4.- S.171-179.
  • Alarlı, Bilal. Rəsul Rza yaradıcılığında novatorluğun folklor qaynaqları / B. Alarlı // Ulduz.- 2011.- № 4.- S. 66-72.
  • Vahid, T. Bir gün eşidərsiz, Alı da köçdü...: Haqq aşığı: [Aşıq Alı haqqında] // Mədəniyyət.- 2011.- 29 aprel.- S. 15.
  • "Avesta"yla başlanan yazılı ədəbiyyatımız: qədim, zəngin və məhsuldar mənbələr // Azadlıq.- 2011.-27 aprel.- № 95.- S.12.
  • Mehdizadə, İ. Dədə Şəmşirlə üç görüş: [Müəllifin Aşıq Şəmşirlə görüşü haqqında] // 525-ci qəzet.- 2011.- 23 aprel.- S. 15.
  • Yaqub, Z. "Şeirin ölməsi üçün birinci insan ölməlidi": Xalq şairi, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Zəlimxan Yaqubla müsahibə // Kaspi.- 2011.- 16-18 aprel.- S. 20.
  • Quliyev, Ə. Neftçalanın sonuncu aşığı: "Neftçalada məndən sonra bu sənəti təmsil edəcək aşıq yoxdur": [Aşıq Əvəz Quliyevlə müsahibə] // Olaylar.- 2011.- 15 aprel.- S. 11.
  • Sultanova, A. Xalq yaradıcılığı paytaxtları: Şabran, İsmayıllı, Lənkəran // Mövqe.- 2011.- 15 aprel.- S. 4.
  • Aslan, Q. Göyçə aşıq məktəbinin davamçıları: [Heydər Əliyev sarayında Aşıq Alının 210 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirdə iştirak etmiş bir neçə Göyçə aşıqlarının yaradıcılığı haqqında] // Respublika.- 2011.- 14 aprel.- S. 6.
  • Ələsgər, İ. Ustadlar ustadı: Aşıq Ələsgər-190 // Respublika.- 2011.- 14 aprel.- S. 6.
  • Nəzərli, T. İsmayıllı sənətkarlıq paytaxtıdır: ["Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı" elan olunan İsmayıllı rayonu haqqında] // Azərbaycan.- 2011.- 12 aprel.- S. 10.
  • Deputat Azərbaycanın 2011-ci il üçün seçilən "paytaxtında" olub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş "2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı çərçivəsində] // Üç nöqtə.- 2011.- 9 aprel.- S. 7.
  • Vahid, T. "Üç qoşma, iki hava bilməklə meydana çıxmaq olmaz": Zəlimxan Yaqub: "Bu sənəti seçən insan yüksək səhnə, ifaçılıq, söz və yaddaş mədəniyyətinə malik olmalıdır" // Mədəniyyət.- 2011.- 8 aprel.- S. 6.
  • Vahid, T. Tikmədaşlı Xəstə Qasım: Haqq aşığı // Mədəniyyət.- 2011.- 8 aprel.- S. 13.
  • Vahid, T. Sarı Aşığın bayatı dünyası: Haqq aşığı // Mədəniyyət.- 2011.- 1 aprel.- S. 11.
  • Mərasim folkloru: Azərbaycanda novruz = Обрядовый фольклор = Ritual Folklore / сост. A. M. Nəbiyev // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- S. 24-27.
  • Abdulla, Bəhlul. "Kitabi Dədə Qorqud" da "Yegnək boyu" və Yegnək obrazı / B. Abdulla // Ozan dünyası.- 2011.- № 1.- S.34-44.
  • Babayeva, Cəmilə. Türk dillərində ortaq terminologiyanın yaradılması / C. Babayeva // Türkologiya.- 2011.- № 1.- S. 69-75.
  • Hüseynoğlu, Kamil. Novruzun tarixi və coğrafiyası / K. Hüseynoğlu // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- S. 44-48.
  • Həsənova, Könül. "Kitabi Dədə Qorqud" da adqoyma və andiçmə mərasimləri / K. Həsənova // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- S. 83-87.
  • Məhəmmədqızı, İ. Sumqayıtda gənc saz ifaçılarının müsabiqəsi keçirilib // Azad Azərbaycan.- 2011.- 30 mart.- S. 7.
  • Nəbiyev, Azad. Mif və mifologiya problemləri: Alban mədəniyyətinin izi ilə - Azərbaycan mifologiyasının qaynaqları və mənbələrinə dair / A. Nəbiyev // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- S. 11-19.
  • Sadıq, İslam. Şumer tanrı adlarının türk dilində semantik açımı / İ. Sadıq // Türkologiya.- 2011.- № 1.- S. 56-63.
  • Sayılov, Qalib. Azərbaycan xalq şerində bədinə / Q. Sayılov // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- S.121-125.
  • Albalıyev, Şakir. İlaxır çərşənbələr / Ş. Albalıyev // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- С. 64-69.
  • Cəfərli, Məhərrəm. Novruz və onun mifoloji qatları / M. Cəfərli // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- S. 49-52.
  • Cəfərov, Əliağa. "Koroğlu" dastanının öyrənilməsində İ. Şopen təcrübəsi / Ə. Cəfərov //Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- S. 76-82.
  • Xanəndələrin atası: Cabbar Qaryağdıoğlu Azərbaycan musiqi folklorunun ensiklopediyasıdır // Şərq.- 2011.- 18 mart.- № 50.- S. 11.
  • Elvüsal, H. Müqəddəslik zirvəsi: [Aşıq Dədə Şəmşir haqqında] // Təzadlar.- 2011.- 15-17 mart.- S. 11.
  • Xudubəyli, M. Aşıq yaradıcılığında bayatılar // Kredo.- 2011.- 17 mar.- S. 13.
  • Həsən, Dürrə. Tarixdən bu günə Novruz ənənələri: "Yeni Azərbaycan" qəzetinin redaksiyasında folklorşünas və etnoqrafların iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masada bu mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb / D. Həsən, K. Haqverdiyeva // Yeni Azərbaycan.- 2011.- 15 mart.- № 47.- S. 7.
  • Paşayev, Qəzənfər. "Kitabi-Dədə Qorqud"un izi ilə / Q. Paşayev // Azərbaycan.- 2011.-13 mart.- №57.- S.4.
  • Sarıyeva, İ. Azərbaycanın xalq yaradıcılığı paytaxtları...: Yeni paytaxtlar 20 şəhər arasından seçildi // Bakı xəbər.- 2011.- 11-13 mart.- S. 15.
  • "Aşıq Şəmşir, Dəlidağdan keçəndə..." // Mədəniyyət.- 2011.- 11 mart.- S. 6.
  • Mehparə. Xalq yaradıcılığı paytaxtları: Şabran, İsmayıllı, Lənkəran // Mədəniyyət.- 2011.- 11 mart.- S. 7.
  • Vahid, T. Aşıq şeirinin padşahı- Abbas Tufarqanlı: Haqq aşığı // Mədəniyyət.- 2011.- 11 mart.- S. 6.
  • Bayramqızı, Ə. "Mahalım Göyçədir, əslim Qızılvəng": Aşıq Alı-210: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Sarayında Aşıq Alının 210 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi] // Xalq qəzeti.- 2011.- 6 mart.- S. 7.
  • Bayramqızı, Ə. Saz-söz sənətini yaşadan "Yeni nəsil Azərbaycan aşıqları": [Əkbər Qoşalının eyni adlı kitabının çapdan çıxması haqqında] // Xalq qəzeti.- 2011.- 6 mart.- S. 7.
  • Yaqub, Z. "Mən aşığa peyğəmbər kimi baxıram": [Aşıqlar Birliyinin sədri Zəlimxan Yaqub ilə müsahibə] // Reytinq.- 2011.- 5 mart.- S. 14.
  • Əliyev, A. "Əfsanələr paytaxtı- Şabran // Azərbaycan.- 2011.- 5 mart.- S. 6.
  • Abdullayeva, F. 2011-ci ilin "Xalq yaradıcılığı paytaxtları" təqdim edildi: [Muzey Mərkəzində] // Ekspress.- 2011.- 4 mart.- S. 23.
  • Abdullayeva, F. 2011-ci ilin "Xalq yaradıcılığı paytaxtları" təqdim edildi: [Muzey Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2011.- 4 mart.- S. 3.
  • Hüsniyyə. Azərbaycanın Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları təqdim olunub: [Muzey Mərkəzində] // 525-ci qəzet.- 2011.- 4 mart.- S. 7.
  • Murad, X. Nurani yolların olum yolçusu: [Aşıq Əli haqqında] // Ədalət.- 2011.- 4 mart.- S. 6.
  • Vahid, T. Ustadlar ustadı Dirili Qurbani: Haqq aşığı // Mədəniyyət.- 2011.- 4 mart.- S. 7.
  • Aşıq Alının 210 illiyi qeyd olundu: [Heydər Əliyev Sarayında] // Ekspress.- 2011.- 2 mart.- S. 23.
  • Bayramqızı, Ə. "Mahalım Göyçədir, əslim Qızılvəng": Aşıq Alı-210: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Sarayında Aşıq Alının 210 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi] // Respublika.- 2011.- 2 mart.- S. 10.
  • Yanvar, A. Gərək şagird ustadın əziyyətini yerə vurmasın: [Ustad aşıqla müsahibə] // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 24 fevral.- S. 14.
  • Rüstəmoğlu, B. Tanınmayan böyük aşıq: [Aşıq Yəhya haqqında] // Kaspi.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 18.
  • Salim, F. Yanıq Kərəmi: [Eyni adlı saz havası haqqında] // Kaspi.- 2011.- 16 fevral.- S. 12.
  • Fələk, sənlə çox eylərəm savaşı...: Söz ustadı Aşıq Bəsti // Azadlıq.- 2011.- 13-14 fevral.- S. 14.
  • Muradoğlu, Nizami. Folklor obrazlarının milli poetik düşüncədə motivlənmə imkanları: Məmməd Araz yaradıcılığına yeni baxış / N. Muradoğlu // Azad Azərbaycan.- 2011.- 13 fevral.- № 21.- S. 7.
  • Lələdağ, Ə. Ələsgər poeziyasının qüdrəti // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2011.- 11 fevral.- S. 4.
  • Məmmədov, Şamxəlil. Orta əsrlər ədəbiyyatının tədqiqatçısı, elm təşkilatçısı: kamil mətnşünas, ədəbi əlaqələri öyrənən alim, folklorşünas: [Akademik Həmid Araslının elmi yaradıcılığı haqqında] / Ş. Məmmədov // Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 11 fevral.- № 6.- S. 8-9.
  • Orucov, Tahir. AMEA Folklor İnstitutu: nailiyyətlər, perspektivlər / T. Orucov, N. Muradoğlu // Azad Azərbaycan.- 2011.- 11 fevral.- № 20.- S. 5.
  • Salim, F. Bir ozanın bəxti: [Aşıq Ələsgər haqqında] // Kaspi.- 2011.- 9 fevral.- S. 13.
  • Həsənov, L. Ənənəvi aşıq musiqisinin janr xüsusiyyətləri // Təzadlar.- 2011.- 8 fevral.- S. 14.
  • Məhərrəmova, T. Azərbaycan mədəni irsinin ən qədim nümunəsi: [Aşıq sənəti haqqında] // Kaspi.- 2011.- 5-7 fevral.- S. 8.
  • Həsənov, Lətif. Ənənəvi aşıq musiqisinin janr xüsusiyyətləri: "Aşıq musiqisi ilə muğamlarımız arasında fundamental bir bağlılıq var" / L. Həsənov // Təzadlar.- 2011.- 1-3 fevral.- № 19/20.- S. 14.
  • Vahid, T. Aşıq.- sazbənd- müəllim: [Aşıq İmaməli haqqında] // Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 15.
  • Həsənov, L. Ənənəvi aşıq musiqisinin janr xüsusiyyətləri // Təzadlar.- 2011.- 1 fevral.- S. 14.
  • Qədirzadə, Qadir. Xalq təqvimindən - çərşənbələr / Q. Qədirzadə // AMEA xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2011.- № 1.- S. 89-95.
  • Ağbaba əhvalatları // Qarapapaqlar.- 2011.- № 1.- S. 52-53.
  • Həsənov, Lətif. Aşıq sənətinin sinkretik xüsusiyyəti / L. Həsənov // Təzadlar.- 2011.- 27-29 yanvar.- № 15/16.- S. 14.
  • Məmmədov, Şamxəlil. Azərbaycanın ilk folklorşünas alimi: [görkəmli alim, istedadlı dramaturq və müəllim Məmmədhüseyn Təhmasib haqqında] / Ş. Məmmədov // Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 28 yanvar.- № 4.- S. 8-9.
  • Həsənov, L. Aşıq sənətinin sinkretik xüsusiyyəti // Təzadlar.- 2011.- 27 yanvar.- S. 14.
  • Cəbiyeva, T. Aşıq sənətinə yeni töhfə: [Şair Musa Nəbioğlunun "Ozan-aşıq dünyası" adlı kitabı haqqında] // Respublika.- 2011.- 26 yanvar.- S. 7.
  • Həsənov, L. Qarabağ aşıq sənətində musiqi ifaçılığı // Təzadlar.- 2011.- 15 yanvar.- S. 11.
  • Əlifoğlu, Ş. Aşıq Nemət Qasımlının uğurları // Kredo.- 2011.- 15 yanvar.- S. 4.
  • Məhərrəmova, Təranə. Tükənməz gözəllik xəzinəsi: xalqımızın şifahi poetik yaradıcılığı kimi mənalandırdığımız folklorun tarixi Azərbaycan ərazisində ilk insan məskənlərinin meydana çıxmasına gedib çatır / T. Məhərrəmova // Kaspi.- 2011.- 12 yanvar.- № 5.- S. 13.
  • Həsənov, L. Qadın aşıqlığı: [Aşıq qadınlar haqqında] // Təzadlar.- 2011.- 8 yanvar.- S. 15.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Azərbaycan türkünün sazı onun özü ilə yaşıddır": [AMEA-nın Folklor İnstitutunun "Aşıq yaradıcılığı" şöbəsinin müdiri Elxan Məmmədli ilə müsahibə] / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2011.- 8 yanvar.- № 3.- S. 14.
  • Nəsibov, Ə. Aşıq Ədalət: "Mən bu sazla 70 il yoldaş olmuşam, indi gedib bir nadanın əlinə düşsün?..." // 525-ci qəzet.- 2011.- 7 yanvar.- S. 7.
  • Azərbaycan Aşıqlar Birliyi tərəfindən 50-dən çox tədbir keçirilib // Mövqe.- 2010.- 31 dekabr.- S. 13.
  • Araslı, H. M. "Kitabi -Dədə Qorqud " haqqında / H. M. Araslı // Bakı Slavyan Universiteti. Elmi əsərlər: dil və ədəbiyyat seriyası.- 2010. - № 1.- S. 88-94.
  • Günel. Azərbaycan Aşıqlar Birliyində illik hesabat iclası olub // 525-ci qəzet.- 2010.- 30 dekabr.- S. 7.
  • Köçərli, İ. Sənətlərin sintezi problemlərinin tədqiqi: aşıq sənəti: Musiqişünaslıq: [Aşıq sənətinin tarixi haqqında] // Musiqi dünyası.- 2010.- № 3-4.- S. 40-42.
  • Rəhimov, Ə. Şirvan aşıqlarının deyişmə məclislərində improvizə və bədahətçilik: Aşıq sənəti // Qobustan.- 2010.- № 4.- S. 87-90.
  • Təhmasib M. A. Dədə Qorqud boyları haqqında (I) məqalə / M. A. Təhmasib // AMEA Nəsimi adına Dilçilik institutunun elmi əsərləri.- 2010.- № 1-12.- S. 46-59.
  • Təhmasib, M. A. Dədə Qorqud boyları haqqında (I) məqalə: [M. A. Təhmasib. Azərbaycan şifahi хalq ədəbiyyatına dair tədiqiqlər.II cild,Bakı,1966] // Bakı Slavyan Universiteti. Elmi əsərlər: dil və ədəbiyyat seriyası. - 2010. - № 1.- S. 46-59.
  • Ağayar, Ş. Yaxası Qızıl medallı, sinəsi dağlı sənətkar: [Aşıq Cabbar Cabbarov haqqında] // Kaspi.- 2010.- 25-27 dekabr.- S. 8.
  • Həsənov, L. Aşıq Kamandar dərin musiqi duyumuna malik bir sənətkar idi // Şərq.- 2010.- 25 dekabr. -S. 14.
  • Pənah, G. Göyçə aşıq sənətinin kökləri // Kredo.- 2010.- 25 dekabr.- S. 4; 7.
  • Asifoğlu, T. Üzeyir Hacıbəyov və aşıq sənəti: [Azərbaycan Yazıçılar Birliyində eyni adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Respublika.- 2010. - 23 dekabr.- S. 6.
  • Musiqi alətlərinin şahı: [Koreya Respublikasında keçirilən Dünya Master Festivalında tanınmış saz ifaçısı, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nemət Qasımlı ölkəmizi layiqincə təmsil etmişdir] // Azərbaycan.- 2010.- 23 dekabr.- S. 7.
  • Qaliboğlu, Elçin. Azərbaycan "Koroğlu"su: qəhrəman türk obrazı: Professor Hüseyn İsmayılov: "Dastanın əsası Koroğlu adlı şəxsiyyətin özü tərəfindən qoyulub" / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 22 dekabr.- №231.- S.11.
  • Təranə. Sazı dünya musiqi alətlərinin şahı kimi qəbul etdilər: Nemət Qasımlı dünya Master Sertifikatına layiq görülüb: [Koreya Respublikasında keçirilən eyni adlı festivalda] // Mədəniyyət.- 2010.- 22 dekabr.- S. 4.
  • Vəliyev, İ. Aşıq sənəti: qaynaqlar və ənənələr // Respublika.- 2010. - 22 dekabr.- S. 6.
  • Ormanlı, H. Ruhani tərəqqi axtaranların aşığı: Yaxud, aşıq Əli niyə pəsdən oxuyur?: [Aşıq Əli Quliyev haqqında] // Təzadlar.- 2010.- 21dekabr.- S. 15.
  • Abdullayeva, F. Gənc aşıqların V Ümumrespublika müsabiqəsinə yekun vurulub: Ağstafada keçirilən müsabiqədə respublikanın 30 bölgəsindən 70-dən çox gənc sənətçi iştirak edib // Mədəniyyət.- 2010.- 17 dekabr.- S. 6.
  • Uğur. Təbiət Alxanı bir də yaratmaz: [Aşıq Alxan Qarayazılının 105 illiyi münasibətilə] // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 17 dekabr.- S. 14.
  • Həsənov, L. Göyçə aşıq sənətində musiqi ifaçılığı // Təzadlar.- 2010.- 16 dekabr.- S. 14.
  • Sazlı-sözlü dastanlarımız...: elin şirin dilindən...: [dastanlar - Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının həcmcə ən böyük janrıdır] // Azadlıq.- 2010.- 15 dekabr.- № 282.- S. 13.
  • Elbar. Sazın Ədaləti, Ədalətin sazı. Aşıq Ədalət Nəsibovun yaradıcılıq gecəsi keçirildi: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] // Təzadlar.- 2010.- 9 dekabr.- S. 14.
  • Hüsniyyə. "Sazın Ədaləti, Ədalətin sazı" adlı mərasim təşkil edilib: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Əməkdar incəsənət xadimi Ədalət Nəsibovun yaradıcılıq gecəsi keçirilib] // 525-ci qəzet.- 2010.- 9 dekabr.- S. 7.
  • İsayev, Ə. Gədəbəydə ozan-aşıq mərkəzi yaradılır // Azərbaycan.- 2010.- 7 dekabr.- S. 6.
  • Qaliboğlu, Elçin. Epos qəhrəmanı: S. P. Pirsultanlı: "Koroğluya gücü, səsi, dəli nərəni bəxş edən doğma yurddakı qoşabulağın suyudur" / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2010.-3 dekabr.- №218.- S.11.
  • Ağayev, Emin. Mirəli Seyidovun əsərlərində türk mifologiyası / E. Ağayev // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 2 dekabr.- №217.- S. 14.
  • Məmmədli, E. Baş tutmayan görüş. Aşıq Xanların sazı da, sənəti də əzəmətli idi // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 1 dekabr.- S. 14.
  • Qafarlı, Ramazan. "Kitabi-Dədə Qorqud"da qəhrəmanlıq motivləri: Oğuz elində ad-san qazanmaq üçün iki vacib şərt sayılırdı: torpağı yadlardan qorumağı bacarmaq və kimsəsizlərə, köməksizlərə əl tutmaq / R. Qafarlı // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 1 dekabr.- №216.- S.11.
  • Nərimanoğlu, M. Dastanlarda izi qalan ustad: [Aşıq Hüseyn Bozalqanlı haqqında] // Azərbaycan.- 2010.- 28 noyabr.- S. 7.
  • Bayramqızı Ə. Norveçli gənclər Azərbaycan aşıq musiqisi ilə tanış olub: [Norveç konservatoriyasının tələbəsi, həmyerlimiz Əhməd Mirzəyevin ifasında] // Xalq qəzeti.- 2010.- 27 noyabr.- S. 7.
  • Qaliboğlu, Elçin. Türkün mif yaddaşının qəhrəmanlıq çalarları: Azərbaycan-türk mifologiyası azadlıqsevəndir / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 26 noyabr.- № 213.- S.11.
  • Şamiloğlu, Şahbaz. Sərhədlərə sığışmayan qəhrəman: Koroğlu haqqındakı rəvayətlər borçalılar arasında da xeyli populyardır / Ş. Şamiloğlu // Xalq cəbhəsi.- 2010.-24 noyabr.- № 211.- S.11.; № 212.- S.11.
  • Hacxalıl, H. Saza ürək verən aşıq: [Aşıq Fariz Təmirov haqqında] // Kaspi.- 2010.- 20-22 noyabr.- S. 18.
  • Pənah, G. Göyçə aşıq poeziyasının tədqiqi tarixindən // Kredo.- 2010.- 20 noyabr.- S. 4,15.
  • Nəbiyev, Azad. Folklora həsr olunmuş alim ömrü: heç bilmədi ki, 65-ə necə gəlib çıxdı Məhərrəm Cəfərli: [Filologiya elmləri doktoru, professor Məhərrəm Cəfərli haqqında] / A. Nəbiyev, M. Nağısoy // Azad Azərbaycan.- 2010.- 14 noyabr.- № 163.- S. 6.
  • Əlifoğlu, Ş. Aşıq Alxan yaradıcılığında tərbiyə məsələləri: ["Təbiət Alxanı bir də yaratmaz" adlı kitab haqqında] // Kredo.- 2010.- 13 noyabr.- S. 16.
  • Abdullayeva, F. "Saz həyatda ən çox sevdiyim və güvəndiyim alətdir": Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyinin sədri İxtiyar Seyidov: "Aşıq musiqisini eşidəndə elə bil sirli-sehrli aləmə düşürəm" // Mədəniyyət.- 2010.- 10 noyabr.- S. 15.
  • Vahid, T. "Ozan- Aşıq Dünyası": [Milli Kitabxanada şair Musa Nəbioğlunun eyni adlı kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2010.- 10 noyabr.- S. 14.
  • İsmətqızı, H. "Ozan-Aşıq dünyası" təqdim olunub: [M.F. Axundzadə adına Milli Kitabxanada Azərbaycan Aşıqlar Birliyi tərəfindən hazırlanan "Ozan-Aşıq Dünyası" adlı foto albomun və "Ozan dünyası" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib] // 525-ci qəzet.- 2010.- 6 noyabr.- S. 17.
  • Abdullayeva, F. Saz sənəti bütün türk xalqlarını birləşdirir: [Dağıstan Respublikasından gəlmiş Aşıq Aydın Məhəmmədov I Beynəlxalq Aşıq Festivalı haqqında] // Mədəniyyət.- 2010.- 5 noyabr.- S. 15.
  • Məmmədov, İ. Ozan-aşıq dünyasına daha bir səyahət: [Aşıq poeziyası haqqında] // 525-ci qəzet.- 2010.- 5 noyabr.- S. 7.
  • Abdullayeva, F. Aşıqlıq millətin qanından, ruhundan süzülüb gələn bir sənətdir: [Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun Beynəlxalq Aşıq Festivalı ilə bağlı söylədikləri] // Mədəniyyət.- 2010.- 3 noyabr.- S. 6.
  • Məxfi, E. "Nə görürsünüzsə, görünməz olanın kölgəsidir": [Bədihəçi Elnur Məxfi ilə söhbət] // Olaylar.- 2010.- 3 noyabr.- S. 12.
  • Nərimanoğlu, M. Sözdən alıb, saza deyim dərdimi...: YUNESKO-nun irs siyahısına düşən folklor nümunələrindən biri də ozan-aşıq sənətidir: [Azərbaycanın Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov Çinin ölkəmizdəki səfiri Çjan Yannyan ilə görüşmüşdür] // Azərbaycan.- 2010.- 2 noyabr.- S. 11.
  • İsmayıl, Məshəti. Araz çayının mifoloji mətnlərdə ifadəsi / M. İsmayıl // AMEA xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2010.- № 3.- S. 238-242.
  • Hacxalıl, H. "Gədəbəyin himni": [Aşıq Fəzail Misginli haqqında] // Paritet.- 2010.- 26-27 oktyabr.- S. 14.
  • Pənah, G. Göyçə aşıq mühitinin tədqiqi // Kredo.- 2010.- 23 oktyabr.- S. 11.
  • Quluyeva, U. "Mən yaradıcı aşığam": [Aşıq Ulduz Quluyeva ilə söhbət] // Mövqe.- 2010.- 23 oktyabr.- S. 13.
  • Türk dünyagörüşünün şah əsər.- Saz...: Ozanların qolça qopuzu // Azadlıq.- 2010.- 17-18 oktyabr.- S. 15.
  • Qazax şəhəri "Azərbaycanın Folklor Paytaxtı" elan edilib // Səs.- 2010.- 13 oktyabr.- № 187.- S. 12.
  • Nəbiyev, Azad. Naxçıvan folklor mühiti / A. Nəbiyev // Azərbaycan.- 2010.- 10 oktyabr.- № 222.- S. 7.
  • Hüseynli, M. Gözəl aşıq, ustad balabançı, baməzə insan...: [Aşıq Sərdar Qələndər oğlu Məmmədli haqqında] // Təzadlar.- 2010.- 7 oktyabr.- S. 15.
  • Azərbaycançılıq "İrs"imizdə: Sidqi Mustafayev: "Folklorumuza qarşı ögey münasibət var": hazırda mədəniyyətimizin təbliği adı altında başqa addımlar atılır" / "Azadlıq"ın Araşdırmaçı Jurnalistlər Qrupu // Azadlıq.- 2010.- 5 oktyabr.- № 223.- S. 13.
  • İsmayılov, Hüseyn. Milli folklorumuzda qəhrəmanlığın təbliği / H İsmayılov // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 5 oktyabr.- № 179.- S. 11.
  • Dəmirçioğlu, M. Aşıq Əzimin mənzərəsi: [Aşıq Əzim Yengiyanlı haqqında] // Təzadlar.- 2010.- 2 oktyabr.- S. 14.
  • İsmayılov, Hüseyn. Milli folklorumuzda qəhrəmanlığın təbliği / H. İsmayılov // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 2 oktyabr.- № 178.- S. 11.
  • Hüseynzadə, Əkrəm. Naxçıvan diyarında bəzi tarixi adların və yerlərin semantik şərhi / Ə. Hüseynzadə // AMEA xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2010.- № 3.- S. 248-253.
  • Rəhimbəyova, N. "Aşıq Qərib" dastanında Qərib və qəriblik motivi: Folklor: [Aşıq yaradıcılığında "Aşıq Qərib" dastanı haqqında] // Qobustan.- 2010.- № 3.- S. 80-83.
  • Zümrüd. Şəki şəhəri "Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı"dır: "2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" Proqramına əsasən tədbirlər keçirilir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş "2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" Proqramına uyğun olaraq] // Səs.- 2010.- 28 sentyabr.- S. 12.
  • Əhliman, A. "Ustadlarım sovetlər dövründə güllələndi": [Aşıq Əhlimanla müsahibə] // Reytinq.- 2010.- 26 sentyabr.- S. 14.
  • Abdullayev, T. Kövrək qəlbin həsrəti: [Aşıq Mirzə Bilal haqqında] // Kredo.- 2010.- 25 sentyabr.- S. 11.
  • Qaliboğlu, E. Qəhrəman aşıq sənətimiz və onu yaşadanları: [aşıq sənəti haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 24 sentyabr.- S. 11.
  • Qaliboğlu, E. Qəhrəman aşıq sənətimiz və onu yaşadanlar: [aşıq sənəti haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 23 sentyabr.- S. 14.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Qəhrəman aşıq sənətimiz və onu yaşadanlar: aşıq sənəti başdan-ayağa qəhrəmanlıq və yenilməzlik ruhumuzu ifadə edir / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 23 sentyabr.- № 171.- S. 11.
  • Nərimanoğlu, M. Aşiqliyin ağrı dastanı: Aşıq Bəsti-170 // Azərbaycan.- 2010.- 22 sentyabr.- S. 7.
  • Məsim, E. Mənim aşıq Şakirim: [Aşıq Şakir Hacıyev haqqında] // Kredo.- 2010.- 18 sentyabr.- S. 16.
  • "Saz götürüb bu meydana gəlmişəm...": [Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu İctimai Birliyinin dəstəyi ilə keçirilən Tovuz aşıqlarının konserti haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2010.- 9 sentyabr.- S. 6.
  • Məhərrəmova, T. "Bu sənətdə sinə gərmişəm": [Aşıq Ulduz Quliyeva ilə müsahibə] // Kaspi.- 2010.- 8 sentyabr.- S. 9.
  • Həsənov, L. Gəncəbasar aşıq sənətində musiqi ifaçılığı // Təzadlar.- 2010.- 4-7 sentyabr.- S. 11.
  • Səfərov, Yusif. Bayatılarımızda Naxçıvanın tərənnümü / Y. Səfərov // Mədəni maarif.- 2010.- № 8.- S. 34-36.
  • Həsənov, L. Gəncəbasar aşıq sənətində musiqi ifaçılığı: (əvvəli var) // Təzadlar.- 2010.- 26-28 avqust.- S. 11; 28-31 avqust.- S. 11.
  • Məmmədoğlu, M. Aşıq sənətimizə baxış: Borçalıda aşıq sənəti böyük bir eşqlə yaşadılır: II yazı // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 26 avqust.- S. 14.
  • Məmişov, L. Sənətkarın səssiz ölümü: Məhəbbətin qüdrətini mən belə bilməmişdim, Ana...: [Aşıq Xanış haqqında] // Ədalət.- 2010.- 25 avqust.- S. 4.
  • Məmmədoğlu, M. Aşıq sənətimizə baxış: Saz, söz deyimləri türklərin mənəvi pasportudur: I yazı // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 25 avqust.- S. 15.
  • Nəsibov, Ə. "Məndən bir də olmayacaq": [Aşıq Ədalət Nəsibov ilə söhbət] // Ekspress.- 2010.- 21-23 avqust.- S. 19.
  • Fərəcov, S. Dirili Aşıq Surxay: [Aşıq haqqında araşdırma aparmış Ənvər Çingizoğlunun söhbətindən] // Mədəniyyət.- 2010.- 18 avqust.- S. 14.
  • Hüseynli, M. Məni ağladan nə oldu: [Aşıq, şair və bəstəkar Aşıq Mikayıl Azaflı haqqında] // Hürriyyət.- 2010.- 2-5 avqust.- S. 14.
  • Sədnik Paşa. Sirli-sehirli Azərbaycan əfsanələri: I yazı / Sədnik Paşa // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 4 avqust.- № 137.- S. 14.
  • Tağıyev, Ə. Sazın sehri, sözün sehri: Aşıq Ələsgər Tağıyev: "Özümü bir gün də, sazsız, sözsüz təsəvvür edə bilmirəm" // Mədəniyyət.- 2010.- 30 iyul.- S. 12.
  • Qasımlı, N. "Ən böyük mükafatım şagirdlərimin uğurudur": Aşıq Nemət Qasımlı: "XXI əsr aşıq sənətində şagirdlərimin əsri olacaq" // Mədəniyyət.- 2010.- 28 iyul.- S. 5.
  • Nərimanoğlu, M. Xalq deyiminin bilicisi: [Aşıq Abbas Tufarqanlının yaradıcılığı haqqında] // Azərbaycan.- 2010.- 14 iyul.- S. 7.
  • İsgəndər. Aşıq İsgəndər dərdini "Ağ dəvə"yə yükləyib yol gedir...: [Aşıqla söhbət] // Mədəniyyət.- 2010.- 9 iyul.- S. 7.
  • Ayxan. El havaları festivalı: Astanada keçirilən festivalda ölkəmizi Aşıq Mahmud təmsil edib: [Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərinin 12 illiyi münasibətilə türkdilli xalqların festivalının keçirilməsi haqqında] // Ekspress.- 2010.- 8 iyul.- S. 14.
  • Bayramov, A. Zəngin xəzinə: bu gün və gələcək üçün: [Şərqşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovun "Koroğlu aşıq havaları" monoqrafiyasının çapdan çıxması haqqında] // Mədəniyyət.- 2010.- 2 iyul.- S. 15.
  • Hacılar, Valeh. Borçalı Uşaq Folkloru: oxşama-nazlamalar, sanamalar, güzgülər barədə / V. Hacılar // Qarapapaqlar.- 2010.- № 6.- S. 14-17.
  • Kazımı, P. F. Türk xalqlarinin kitab və kitabxana mədəniyyətində lüğətçilik ənənələri / P. F. Kazımı // Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2010.- №2.- S. 64-70
  • Köçərli, İ. Aşıq sənətində sinkretizm və sintez problemlərinin tədqiqi: Etnomusiqişünaslıq // Musiqi dünyası.- 2010.- № 1-2.- S. 127-128.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Heydər Əliyev və Azərbaycan folkloru / M. Qasımlı // Ozan dünyası.- 2010.- № 2.- S. 3-19.
  • Zöhrabov, R. Azərbaycan aşıqşünaslığının yeni nailiyyəti: [Əməkdar incəsənət xadimi Tariyel Məmmədovun yeni kitabı haqqında] // Musiqi dünyası.- 2010.- № 1-2.- S. 200-201.
  • Sara. Aşıqlar Birliyinin ilk "Ozan dünyası": [Eyni adlı jurnalın işıq üzü görməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2010.- 25 iyun.- S. 4.
  • Sultanova, M. Amerikanı valeh edən aşıq musiqisi: Və ya 40 il gizli qalan hadisə necə açıldı: [Musiqişünas Əminə Eldarovanın söylədikləri] // Mədəniyyət.- 2010.- 23 iyun.- S. 13.
  • İsayev, Əhməd. Azərbaycanın folklor paytaxtı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "2010-2014-cü illər üçün xalq yaradıcılığı paytaxt proqramına əsasən, 2010-cu ildə "Qazax - Azərbaycanın folklor paytaxtı" elan olunmuşdur] / Ə. İsayev // Azərbaycan.- 2010.- 20 iyun.- № 131.- S. 4.
  • Nərimanoğlu, M. Bir gün eşidərsiz...: [Aşıq ədəbiyyatı inciləri yaradan ustad sənətkarlar arasında sayılıb-seçilən klassiklərdən biri olan Aşıq Alı haqqında] // Azərbaycan.- 2010.- 20 iyun.- S. 6.
  • Bayramov, R. Ustad aşıq Miskin Vəli: [Gədəbəy rayonunun aşığı Misginli Aşıq Vəli haqqında] // Kredo.- 2010.- 19 iyun.- S. 6.
  • İncəyurd, R. Səsi içini yandıran aşıq: [Pənah Əmirov haqqında] // Şərq.- 2010.- 19 iyun.- S. 13.
  • Qaliboğlu, Elçin. Mədəniyyətimizin tarixi kökləri Şumerlərlə bağlıdır / E. Qaliboğlu // Ədalət.- 2010.- 18 iyun.- № 106.- S. 4.
  • Xəlilzadə, F. Kəlbəcərdə çalınaydı telli saz, ruhu onda dincələrdi Şəmşirin: [Aşıq Şəmşir haqqında] // Mədəniyyət.- 2010.- 18 iyun.- S. 13.
  • Xəlilzadə, F. Aşıq olanın pür kəmalı gərəkdir: El nəğməkarları: [YUNESKO-nun İrs Siyahısına düşmüş aşıq sənəti haqqında] // Azərbaycan.- 2010.- 17 iyun.- S. 7.
  • Vəlioğlu, Əli. "Koroğlu" dastanında erməni izi!: "Koroğlu" dastanının 1997-ci ildə çap olunmuş Paris nüsxəsinə bir baxış / Ə. Vəlioğlu // Xural.- 2010.- 6-12 iyun.- N 21.- S.13.
  • Xəlilzadə, F. Dağlar qarın əritməsin...: Yəhya bəy Dilqəm! Bu sənətkar haqqında nə bilirik? // Mədəniyyət.- 2010.- 11 iyun.- S. 13.
  • Məhərrəmova, T. Aşıq şeirinin ustadı: [Azərbaycan ədəbiyyatında dərin iz buraxan Aşıq Alının həyat və yaradıcılığı haqqında] // Kaspi.- 2010.- 9 iyun.- S. 15.
  • Aydınoğlu, T. Saz dünənimizin sabahımıza əmanətidir: [Azərbaycan "Aşıq yaradıcılığının müasir problemləri" mövzusunda elmi konfrans] // Xalq qəzeti.- 2010.- 5 iyun.- S. 8.
  • Fərəcov, S. Molla Cümə ömrü: [Aşıq-şair Molla Cümə haqqında] // Mədəniyyət.- 2010.- 2 iyun.- S. 14.
  • Məmmədova, T. Sazın sehri: [Aşıq Sevil Xıdırova haqqında] // Mədəniyyət.- 2010.- 28 may.- S. 11.
  • Günel. "Aşıq yaradıcılığının müasir problemləri" müzakirə olunub: [Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində] // 525-ci qəzet.- 2010.- 27 may.- S. 7.
  • Günel. Aşıq Musanın 125 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] // 525-ci qəzet.- 2010.- 25 may.- S. 7.
  • Ustad aşıq anıldı: [Borçalı mahalının ustad aşıqlarından olan Qaraçöplü aşıq Musanın 125 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi] // Azərbaycan.- 2010.- 23 may.- S. 6.
  • "Sənətkarlıq Paytaxt.- 2010" ili çərçivəsində Şəkidə növbəti tədbir keçirilmişdir: ["Şəkinin sənət dünyası və Azərbaycan mədəniyyəti" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir] // Xalq qəzeti.- 2010.- 20 may.- S. 2.
  • "Sənətkarlıq Paytaxt.- 2010" ili çərçivəsində Şəkidə növbəti tədbir keçirilmişdir: ["Şəkinin sənət dünyası və Azərbaycan mədəniyyəti" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir] // Azərbaycan.- 2010.- 20 may.- S. 5.
  • Ədalətqızı, S. Əhməd Cavad və aşıq yaradıcılığı: [Şairin yaradıcılığında aşıq poeziyasının rolu] // Kredo.- 2010.- 8 may.- S. 24.
  • Saakaşvili Zəlimxan Yaqubu "Şöhrət"ləndirdi: Xalq şairi Azərbaycan-Gürcüstan ədəbi əlaqələrinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərinə görə təltif olunub: [Gürcüstan Respublikasının Prezidenti Mixail Saakaşvili tərəfindən] // Ekspress.- 2010.- 4 may.- S. 10.
  • Sara. "Gənc aşıqlar" Mahnı Teatrında konsert veriblər // 525-ci qəzet.- 2010.- 30 aprel.- S. 7.
  • Əliyeva, S. Aşıq məclisləri və onların başlanğıc mərhələsi: [Aşıq məclisləri haqqında] // Mədəni-maarif jurnalı.- 2010.- № 4.- S. 60-63.
  • Sara. Aşıq Nəcəfin 110 illiyi Gənc Tamaşaçılar Teatrında qeyd olunub // 525-ci qəzet.- 2010.- 24 aprel.- S. 16.
  • Bayramqızı, Ə. "Düşdüm eşqin sevdasına": [Əlimərdanlı Aşıq Nəcəfin 110 illik yubileyi Gənc Tamaşaçılar Teatrında qeyd edildi] // Xalq qəzeti.- 2010.- 23 aprel.- S. 7.
  • Əsgərli, S. Eşqin bitməz sevdası: Təqdimat: [El sənətkarı Əlimərdanlı Aşıq Nəcəfin anadan olmasının 110 illiyinə və kitab təqdimatına həsr olunmuş tədbir haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2010.- 23 aprel.- S. 6.
  • Nəzərli, T. Sənətkarlıq paytaxtı Şəki: ["Şəki- Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı -2010" ilinin təntənəli açılışı olmuşdur] // Azərbaycan.- 2010.- 18 aprel.- S. 5.
  • Həkimova, N. Türk dünyası-Zəlimxan nəfəsi: [Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı] // Kredo.- 2010.-17 aprel.- S. 7.
  • Zəlimxan Yaqubun 60 illik yubileyi keçirilib: [Heydər Əliyev Sarayında Xalq şairinə həsr olunmuş yubileyin keçirilməsi haqqında] // Mərkəz.- 2010.- 17 aprel.- S. 2.
  • Vəkilov, Səməd. Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması problemi: Azərbaycan xalqının milli özünəməxsusluğunun ən vacib komponenti onun mədəni irsi, o cümlədən, folklorudur / S. Vəkilov // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 13 aprel.- № 62.- S. 14.
  • Rəhimqızı, Z. Aşıqlar festivaldan qayıtdı: Proqramda zurna alətinin solo ifasına yer ayrılıb: [Parisdə keçirilən "Təxəyyül" musiqi festivalı haqqında] // Ayna.- 2010.- 10 aprel.- S. 20.
  • Vəliyev, İsmayıl. Şərur və Kür sözlərinin kökləri: Naxçıvandakı bəzi yer adları ən qədim dövrlərdə, Şumer mifləri ilə bağlıdır / İ. Vəliyev // Azərbaycan.- 2010.- 8 aprel.- N 73.- S. 11.
  • Qaliboğlu, E. Şirvan saz havalarının mahir ifaçısı: Aşıq Mirzə Bilal Azərbaycanın hər yerində sevilirdi // Xalq cəbhəsi.- 2010.- 3 aprel.- S. 14.
  • Hacılı, İ. Üç şəhərin hekayəti: "Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları"na virtual səyahət // Mədəniyyət.- 2010.- 2 aprel.- S. 8-9.
  • Tuncay, Bəxtiyar. Bahar bayramı Şumerdə yaranıb: Sonradan "Novruz" adlandırılmış bu bayramın atəşpərəstliklə heç bir əlaqəsi yoxdur / B. Tuncay // Olaylar.- 2010.-20 mart-1 aprel.- N 46.- S.6.
  • İsmayılov, Hüseyn. Naxçıvan folkloru antologiyası: ["Əcəmi" nəşriyyatı "Azərbaycan folkloru antologiyası" seriyasından "Naxçıvan folklor antologiyası"nın birinci cildi çapdan çıxmışdır] / H. İsmayılov, S. Rzasoy // Azərbaycan.- 2010.- 31 mart.- № 66.- S. 7.
  • Göyçəli, Məcnun. Çağdaş aşıq sənəti: klassik ənənə unutqanlığın və peşəkarlığım süqutu / M. Göyçəli // Xural.- 2010.- 28 fevral-6 mart.- № 8.- S. 15.
  • Zifəroğlu, Vüqar. Novruz - türkün "yeni gün" bayramı / V. Zifəroğlu // Dövlət və Din: İctimai fikir toplusu.- 2010.- № 2.- S.67-69.
  • İsmayıl, S. Ölkənin yeni paytaxtları elan edildi: Bunlar-Gəncə, Qazax və Şəki: [Maddi mənəvi irsin qorunması haqqında] // Ayna.- 2010.- 27 fevral.- S. 19.
  • Qaliboğlu, Elçin. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri: Seyfəddin Rzasoy: "S. P. Pirsultanlı Azərbaycan folklorunun toplanması və tədqiqinə ömrünü verib": [professor Sədnik Paşa Pirsultanlının "Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri" kitabı haqqında] / E. Qaliboğlu // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2010.- 26 fevral.- № 8.- S. 3.
  • Qaliboğlu, Elçin. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri: Seyfəddin Rzasoy: "S. P. Pirsultanlı Azərbaycan folklorunun toplanması və tədqiqinə ömrünü verib": [professor Sədnik Paşa Pirsultanlının "Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri" kitabı haqqında] / E. Qaliboğlu // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2010.- 26 fevral.- № 8.- S. 3.
  • Əsədova, G. "2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı təsdiq edilib // Paritet.-2010.- 25-26 fevral.- S. 2.
  • Ayxan. Maddi-mədəni irsin qorunmasında daha bir addım: Gəncə Azərbaycanın əfsanələr, Qazax folklor, Şəki sənətkarlıq paytaxtı elan olundu // Ekspress.- 2010.- 25 fevral.- S. 10.
  • Azərbaycan şəhərləri əfsanələr, folklor və sənətkarlıq paytaxtları elan olunmuşdur // Azərbaycan.- 2010.- 25 fevral.- S. 2.
  • Məhərrəmova, T. "Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramına start verildi // Kaspi.- 2010.- 25 fevral.- S. 11.
  • Məmmədova, F. Aşıqlar diyarı Gədəbəy // Azərbaycan.- 2010.- 19 fevral.- S. 9.
  • Sadıqov, F. Muğam folkloru-muğam dünyagörüşü / F. Sadıqov // Azərbaycan müəllimi.- 2010.- 19 fevral.- № 7.- S. 16.
  • Seyidzadə, H.T. Naxçıvan MR-də Aşıqlar Birliyinin təsis konfransı keçirilib // Azad Azərbaycan.- 2010.- 16 fevral.- S. 7.
  • Qaliboğlu, Elçin. Güney Azərbaycan folkloru antologiyası buraxılacaq: Aqşin Ağkəmərli: "Millətimizin ruhu həmdə onun folklorunda yaşayır" / E. Qaliboğlu // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2010.- 5 fevral.- № 5.- S. 5.
  • Təranə. "Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları.- Gəncə, Şəki və Qazax // Kaspi.- 2010.- 4 fevral.- S. 15.
  • Xəlilov, Buludxan. XI əsrin hikmət sahibi Əhməd Yəsəvi / B. Xəlilov // Ulduz.- 2010.- № 1.- S. 81-84.
  • Alarlı, Bilal. Folklorda tekstoloji kilidlər və mətnaltı kodlar / Bilal B. // Ulduz.- 2010.- № 1.- S. 42-45.- S.
  • Şərif. Saz tərəqqi yolunda // Mədəniyyət.- 2010.- 29 yanvar.- S. 30.
  • Z. Y. Yaqubovun "Şərəf" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 21 yanvar 2010-ci il // Azərbaycan.- 2010.- 22 yanvar.- S. 2.
  • Sevda. Zəlimxan Yaqubun "Sürgün" adlı kitabı işıq üzü görüb: [Almatıda Azərbaycan və türk dillərində "Altın körpü" jurnalının dəstəyi ilə şairin eyni adlı kitabının çapdan çıxması haqqında] // Kaspi.- 2010.-19 yanvar.- S. 15.
  • Rüstəmli, B. 60 il mənim üçün ağrılı-acılı bir ömür olub: [Şair Zəlimxan Yaqubun 60 illiyi münasibətilə] // Reytinq.- 2010.- 17 yanvar.- S. 14.
  • Tufarqanlı Abbasın sirri // Kaspi.- 2010.- 6 yanvar.- S. 13.
  • Nəsirov, B. Xatirələr dilə gəldi: Əmrah Gülməmmədov-100 // Kredo.- 2009.- 26 dekabr.- S. 14.
  • Həsənov, L. "Sazın sintezi məsələsinə optimist baxmaq olar": [Aşıq sənəti ilə bağlı Lətif Həsənov ilə söhbət] // Şərq.- 2009.- 25 dekabr.- S. 14.
  • Nəsirov, B. Aşıq Əmrah Gülməmmədov anılıb // Kaspi.- 2009.- 25 dekabr.- S. 15.
  • Naxçıvanda Aşıqlar Birliyi təsis olunub // Yeni Azərbaycan.- 2009.- 24 dekabr.- S. 12.
  • Yaqub, Z. Aşıq sənəti bəşəriyyətə təqdim olunmalıdır // İki sahil.- 2009.- 19 dekabr.- S. 12.
  • Əliyev, Y. Aşıqlar liseyin qonağı oldular // Azərbaycan müəllimi.- 2009.- 18 dekabr.- S. 5.
  • Şükufə. "Azərbaycan aşıqları" albomu: [Muzey Mərkəzində Azərbaycan aşıq sənətinə həsr olunmuş kitabça və kompakt disklərin təqdimat mərasimi olmuşdur] // Bakı.-2009.- 11-17 dekabr.- S. 2.
  • Mehparə. Aşıq sənətinə həsr olunan kitabça və kompakt disklərin təqdimat mərasimi keçirildi // Mədəniyyət.-2009.- 4 dekabr.- S. 3.
  • Səlimqızı, C. Sazımız dünya səhnəsində: Aşıq sənətinə həsr olunmuş kompakt diskin təqdimatı keçirildi: [Muzey Mərkəzində] // Mərkəz.- 2009.- 4 dekabr.- S. 11.
  • Nəsirova, Selcan. Mənəvi varlığımız - nağıllarımız / S. Nəsirova // Mədəni maarif.- 2009.- № 11.- S.28-32.
  • Aşıq Həsən Mülkülünün 105 illiyi qeyd edilib // Bizim yol.- 2009.- 24 noyabr.- S. 15.
  • Aşıqlar Sarayda konsert verdi // Ekspress.- 2009.- 21-23 noyabr.- S. 20.
  • "Heydər Əliyev" sarayında aşıqların konserti olub // 525-ci qəzet.- 2009.- 21 noyabr.- S. 23.
  • Allahmanlı, M. Vergisini ilahidən, ilhamını xalqdan alan aşıq Avdı Qaymaqlı // Kredo.- 2009.- 14 noyabr.- S. 9.
  • Abdullayev, İ. Sazlı, sözlü-aşıq Əli // Mədəniyyət.- 2009.- 13 noyabr.- S. 5.
  • Rzasoy, Seyfəddin. Folklorlaşan alim ömrü: [AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyn İsmayılov haqqında] / S. Rzasoy // Palitra.- 2009.- 6 noyabr.- № 122.- S. 6.
  • Aşıq musiqisi ifaçılığı tarixindən bəzi görüntülər // Mədəniyyət.- 2009.- 4 noyabr.- № 80.- S. 7.
  • Həsənov, L. Aşıq musiqisi ifaçılığı tarixindən bəzi görüntülər // Mədəniyyət.- 2009.- 4 noyabr.- S. 7.
  • Cavadov Z. İkiçayarası xalqların mədəniyyəti / Z. Cavadov // Mədəni maarif.- 2009.- № 8/9.- S.42-43.
  • Kamandarqızı, X. İnsan yaranandan ölümə məhkum...: [Aşıq Kamandar haqqında] // Mədəniyyət.- 2009.- 30 oktyabr.- S. 13.
  • Qaliboğlu, Elçin. Tacir Səmimi: "Erməni heç vaxt dinc durmayıb": [araşdırmaçı, folklor toplayıcısı Tacir Səmimi Ağbaba folkloru haqqında] / E. Qaliboğlu // Mədəniyyət.- 2009.- 28 oktyabr.- № 78.- S. 14.
  • İbrahimova, S. Fransada aşıq havası səslənir: [Fransada yaşayan əslən azərbaycanlı musiqiçi Fredrik Qazaxbəylinin musiqi qrupu barədə] // Kaspi.- 2009.- 22 oktyabr.- S. 16.
  • Usubova, V. Eldən ayrı...: [Aşıq Ülkərin həyatı və yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2009.- 17 oktyabr.- S. 10.
  • Xalq şairi Zəlimxan Yaqub: Azərbaycan aşıq sənətinin YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması siyahısına daxil edilməsi folklorumuzun bu qolunun inkişafında yeni mərhələ açacaqdır // Xalq qəzeti.- 2009.- 9 oktyabr.- № 224.- S. 5.
  • Sönməz, U. Aşıq sənəti YUNESKO-nun şah əsərləri sırasına daxil edildi: Ulduz Sönməz: "Aşıq sənətinin dünyanın şah əsərləri sırasına daxil edilməsi böyük bir hadisə kimi tarixə yazıldı": [Əməkdar mədəniyyət işçisi ilə müsahibə] // Səs.- 2009.- 8 oktyabr.- S. 10.
  • Zəlimxan Yaqub: Folklorumuzun qolunun inkişafında yeni mərhələ açılacaq: Azərbaycan aşıq sənətinin YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması siyahısına daxil edilməsi ilə / AzərTAc // İki sahil.- 2009.- 8 oktyabr.- № 188.- S. 6.
  • Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycanın aşıq sənəti YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir // Xalq qəzeti.- 2009.- 2 oktyabr.- S. 2.
  • Zümrüd. Aşıq sənəti YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib // Səs.-2009.- 2 oktyabr.- S. 3.
  • Aşıq sənəti və Novruz bayramı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edildi // Ekspress.- 2009.- 1 oktyabr.- S. 14.
  • Bağırova, S. Aşıq sənət nümunələri YUNESKO-nun mədəni irs siyahısına təqdim olunub: [AMEA-nın Azərbaycan xalq musiqisi tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin böyük elmi işçisi ilə söhbət] // Mədəniyyət.- 2009.- 25 sentyabr.- S. 7.
  • Abbas, Ş. "Sarı Aşıq" Xeyriyyə Cəmiyyəti // Respublika.- 2009.- 19 sentyabr.- S. 8.
  • Qoçulu, Ö. "Mən Aşıq Əmrah sazının laylasında böyümüş bəxtəvərəm": Aşıq Əmrah-100 // Şərq.- 2009.- 12 avqust.- S. 11.
  • İmamverdiyev, İ. Yapon qızına saz çalmaq öyrədən azərbaycanlı alim...: İlqar İmamverdiyev sazın pərdələrini 22-yə, saz havalarını 1200-ə çatdırdı // Bakı xəbər.- 2009.- 31 iyul-2 avqust.- S. 15.
  • Qaliboğlu, E. Şirvan aşıq məktəbinin ustadları Aşıq Əhmədin yaradıcılığında əski türk-dastan ənənələri ciddi şəkildə mühafizə olunur // Xalq cəbhəsi.- 2009.- 25 iyul.- S. 14.
  • Əliyev, T. Qiymətli tədqiqat əsəri: [Yaqut Bahadurqızının yeni çapdan çıxmış "Aşıq Əhmədin yaradıcılığı" kitabı haqqında] // Xalq qəzeti.- 2009.- 19 iyul.- S. 6.
  • Cəlaloğlu, E. Zülm çəkən aşıq: Aşıq Mirzə Bilalın anım günü // Ədalət.- 2009.- 18 iyul.- S. 13.
  • Ustad aşıq Bilal sənətinə ehtiram: [Aşıq Mirzə Bilalın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş mərasim haqqında] // Azərbaycan.- 2009.- 7 iyul.- S. 8.
  • Elsevər, S. "Gəl dərdimi qan, ay kəklik...": Bu misraların müəllifi Mirzə Bilal doğma yurdunda anıldı: [Şamaxıda repressiya qurbanı aşıq Mirzə Bilalın anım günü] // Mədəniyyət.- 2009.- 26 iyun.- S. 12.
  • Sara. Aşıq Bilal Şamaxıda yad edilib // 525-ci qəzet.- 2009.- 26 iyun.- S. 24.
  • Mahmud. Aşıq sənətinə görə tanınır // Mədəniyyət.- 2009.- 24 iyun.- S. 6.
  • Firdovsi. "Şöhrəti hər yana çatan eldənəm": Aşıq Avdı Musayevin növbəti diski işıq üzü görüb // Şərq.- 2009.-19 iyun.- S. 14.
  • Məmmədli, A. Azərbaycan aşıq sənəti Avropada rəğbətlə qarşılanır: [Azərbaycan aşıqlarının bir qrupunun YUNESKO-nun xəttilə Fransaya səfəri haqqında aşıq Altay Məmmədlinin söhbəti] // P.S .Elm, təhsil və həyat.- 2009.- 19 iyun.- S. 8.
  • Abdullayev, T. Saz-söz ustadı- Aşıq Əhməd // Mədəniyyət.- 2009.- 12 iyun.- S. 11.
  • Abdullayev, T. Aşıq Əhmədin yaşadığı küçəyə onun adı verilib // Azərbaycan.- 2009.- 4 iyun.- S. 7.
  • Turanə. Aşıq musiqisi mənəvi dəyərləri tərənnüm edir: Aşıq Musiqi Məktəbinin yaradılması bu sənətin inkişafına xidmət edəcək // Yeni Azərbaycan.- 2009.- 2 iyun.- S. 4.
  • Həziyeva, Şərqiyyə. Azərbaycanda aşıq sənətinin tarixindən / Ş. Həziyeva // Mədəniyyət dünyası.- 2009.- № 17.- S. 67-70.
  • Gədəbəydə Aşıq Musiqi Məktəbinin təməli qoyulmuşdur: [Prezident İlham Əliyevin Gədəbəy rayonuna səfəri zamanı bu təməlqoyma mərasimində iştirakı haqqında] // Azərbaycan.- 2009.- 27 may.- S. 1.
  • Məhəmməd, A. Asta çal balabanı: [Azərbaycan aşıq sənətinın inkişafı haqqında] // Ekspress.- 2009.- 23-25 may.- S. 18.
  • Xankişiyev, Ə. "Sənətə görə fəxri ad verilsəydi, mən çoxdan alardım": ["İrs"folklor ansamblının keçmiş solisti Əvəzxan Xankişiyev ilə söhbət] // Ekspress.- 2009.- 23-25 may.- S. 19.
  • Ormanlı, H. Yengiyanlı bir aşıq vardı: Aşıq Əzim Yengiyanlı: [Zaqatala rayonunun Yengiyan kəndi] // Türküstan.- 2009.- 17-23 may.- S. 12.
  • Qaliboğlu, Elçin. Güney Azərbaycanda aşıq sənəti: Aşıq İsa Təbrizli: "Aşıq ədəbiyyatı xalis türk ruhunun məhsuludur": [əslən Güney Azərbaycandan olan aşıq İsa Təbrizli 12 ildir ki, Bakıya gəlib-gedir. O, Güney Azərbaycanın zəngin folklor araşdırıcısıdır] / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2009.- 22 may.- № 88.- S. 14.
  • Emin. Aşıq musiqisi dünyanın mədəni irsi siyahısına daxil edilə bilər: [Parisdə YUNESKO-nun xoşməramlı səfirlərinin illik toplantısı keçirilib] // Üç nöqtə.- 2009.- 16 may.- S. 5.
  • Sara. Aşıqlarımız Parisdə çıxış edəcəklər // 525-ci qəzet.- 2009.- 15 may.- S. 7.
  • Aşıqlar beynəlxalq festivala qatılıblar:: "Mədəniyyət müxtəlifliyi-2009" adlı festival mayın 22-dək davam etdiriləcək // Üç nöqtə.- 2009.- 13 may.- S. 13.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Dədə Qorqud Kitabı" və "Koroğlu" eposları Macarıstanda işıq üzü görüb: Professor Hüseyn İsmayılov kitablara ön söz yazıb / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2009.- 29 aprel.- № 72.- S.14.
  • "Azərbaycan folklorunun və ənənəvi biliklərin qorunması: erməni plagiatçılığı" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir: [Konfrans Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrında Müəllif Hüquqları Agentliyi (MHA) 23 aprel Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüquqları Günü və 26 aprel - Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü münasibətilə keçirilmişdir] // Respublika.- 2009.- 23 aprel.- № 86.- S. 5.
  • Mürvətqızı, S. "Aşıq Şəmşirin poetik aləminə səyahət" təqdim olundu: [Sədnik Paşa Pirsultanlının eyni adlı kitabının təqdimat mərasimi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2009.- 16 aprel.- S. 7.
  • Qaliboğlu, Elçin. Güney Azərbaycanda aşıq sənəti: [professor Qara Namazov və tanınmış saz ifaçısı Nemət Qasımlının açıqlaması] / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2009.- 15 aprel.- № 62.- S. 14.
  • Rafiqqızı, N. Bu dünyadan ilham alan insan...: Aşıq Aydın Çobanoğlu xatirələrdə // Olaylar.- 2009.-15 aprel.- S. 11.
  • Mükərrəmoğlu, M. Fransada aşıq musiqisi konsertləri // Xalq qəzeti.- 2009.- 9 aprel.- S. 6.
  • Rəhimov, Ə. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsi: aşıq sənəti // Musiqi dünyası.- 2009.- № 1-2.- S. 99-101.
  • Cəlaloğlu, E. Sönməyən çırağın işığında: [Tiflis şəhərinin "Rustavelli" teatrında Aşıq Əmrahın 100 illik yubileyi qeyd olunmuşdur] // 525-ci qəzet.- 2009.- 20 mart.- S. 27.
  • Nəsibli, E. Aşıq Avdı Qaymaqlı anılır: [Şair Rəfail İncəyurdun aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Avdı Qaymaqlının 100 illiyi münasibətilə çap etdirdiyi plakat haqqında] // Azərbaycan.- 2009.- 17 mart.- S. 10.
  • Haqverdiyev, Vüqar. Atalar sözlərinə informatik yanaşma / V. Haqverdiyev // Rabitə dünyası.- 2009.- 6 mart.- № 8.- S. 15.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Folklorun xalqın taleyində rolu misilsizdir": professor Hüseyn İsmayılov: "Azərbaycan zəngin folkloru ilə daim fəxr edə bilər" / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2009.- 5 mart.- № 42.- S. 14.
  • Haqverdiyev, Vüqar. Atalar sözlərinə informatik yanaşma: [şifahi xalq ədəbiyyatının nümunələri haqqında yeni baxış bucağı] / V. Haqverdiyev // Azərbaycan.- 2009.- 1 mart.- № 48.- S. 10.
  • Paşayev, Qəzənfər. Azaflı: [Azərbaycanın ustad aşığı Mikayıl Azaflının yaradıcılığı haqqında] / Q. Paşayev // Mədəni maarif.- 2009.- № 1/2.- S. 51-53.
  • Günay. Aşıq Zülfiyyənin arzuları // Paritet.- 2009.- 26-27 fevral.- S. 13.
  • Zümrüd. Folklor İnstitutu milli-mənəvi dəyərlərin qorunduğu məbəddir: dövlətçiliyin, milli ideoloji əsasların möhkəmləndirilməsində rolu olan Folklor İnstitutunun yaranmasından 15 il ötür / Zümrüd // Səs.- 2009.- 25 fevral.- № 37.- S. 12.
  • Cəlaloğlu, E. Saz aləminin sönməyən çırağı: [Aşıq Əmrahın 100 illiyinə] // Ədalət.- 2009.- 21 fevral.- S. 19.
  • Nəcəfov, Sənan. Adını mən qoydum...: Yer adlarını qoyanlar həmişə "Dədə Qorqudluq" edə bilmirlər / S. Nəcəfov // Kaspi.- 2009.-17 fevral.-№ 30.- S.6.
  • Sarıyeva İ. Aşıq sənətinin YUNESKO-nun siyahısına salınması təşəbbüsünün müəllifi kimdir?: Yunus Oğuz: "Hələ 2006-cı ildə YUNESKO-ya, Mehriban Əliyevaya və Əbülfəz Qarayevə məktub yazdım" // Bakı xəbər.- 2008.- 14 fevral.- S. 16.
  • Qaliboğlu, E. Aşıq dastanları İngiltərə kitabxanasının fonduna daxil edilib // Xalq cəbhəsi.- 2009.- 7 fevral.- S. 14.
  • Həmidə. "Aşıq musiqisi antologiyası" təqdim olundu // Mədəniyyət.- 2009.- 5 fevral.- S. 4.
  • Əziz, Günel. Dədə Qorquda layiq park: Burada hər daşın, hər ağacın öz mənası olacaq / G. Əziz // Mədəniyyət.- 2009.- 5 fevral.- № 7.- S.8.
  • Qaliboğlu, E. "İrs" beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edə bilmir: Sidqi Mustafayev: "Bizim özümüzə məxsus mahnı seçimimiz, üslubumuz var" // Xalq cəbhəsi.- 2009.- 4 fevral.- S. 14.
  • "Aşıq musiqisi antologiyası" diskinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [Muzey Mərkəzində] // Azərbaycan.- 2009.- 3 fevral.- S. 7.
  • Xəlilzadə, F. Adı bəlli Azərbaycan elində: Qədim ozan sənəti: [Aşıq Hüseyn Bozalqanlı haqqında] // Azərbaycan.- 2009.- 1 fevral.- S. 6.
  • Kilkil, Ercan. Türk "Koroğlu" dastanının tarixindən / E. Kilkil // Musiqi dünyası.- 2009.- № 1.- S.164-165.
  • Qaliboğlu E. "Ölsün Ələsgər tək qulların, dağlar...": Hüseyn İsmayılov: "Aşıq Ələsgərin aşıq poeziyasında varlığı bizim üçün daim qürur mənbəyidir": [AMEA Folklor İnstitutunun direktoru] // Xalq cəbhəsi.- 2009.- 31 yanvar.- S. 14.
  • "Azərbaycan aşıq musiqisi antologiyası" diski hazırlanıb // Palitra.- 2009.- 30 yanvar.- S. 16.
  • "Azərbaycan aşıq musiqisi antologiyası" diski hazırlanıb // Şərq.- 2009.- 30 yanvar.- S. 14.
  • Şirəliyev, Asif. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunda iqtisadi mənafelər məsələləri / A. Şirəliyev // AMEA xəbərlər: ictimai və humanitar elmlər seriyası.- 2009.- № 1.- S.304-308.
  • Ədilzadə, Ədil. Borçalı türklərinin torpaq problemi: Daşqın Gülməmmədov: "Dədə-baba torpaqlarımız hərraca çıxarılıb" / Ə. Ədilzadə // Olaylar.- 2009.-30 yanvar.- № 18.- S.10.
  • Quliyev C. "Qalmaqallara o insanlar əl atırlar ki, onların nə sənətləri, nə də sənətdən anlayışları var": [Meyxana ustadı Hacı Elşən Xəzər ilə söhbət] // İmpuls.- 2009.- 23 yanvar.- S. 13.
  • Nadiroğlu E. Aşıq yaradıcılığında oxu və saz ifaçılığı // Mədəniyyət.- 2009.- 22 yanvar.- S. 14.
  • Nəbioğlu N. Bənzərsiz el sənətkarı: [Aşıq Dədə Şəmşir haqqında] // 525-ci qəzet.- 2009.- 22 yanvar.- S. 7.
  • Paşayev Q. Qoşa qala qapısından başlayan məhəbbət: [Ustad aşıq, el şairi və bəstəkar Azaflı Mikayıl haqqında] // 525-ci qəzet.- 2009.- 17 yanvar.- S. 19.
  • Kazımov Q. Azaflı yaradıcılığına salınan işıq: [Musiqili Komediya Teatrında təqdimatı keçirilən Qəzənfər Paşayevin geniş ön sözü ilə çap olunmuş "Qoca Azaflıyam..." kitabı haqqında] // Azərbaycan.- 2009.- 13 yanvar.- S. 7.
  • Hüseynoğlu S. "Əhdi-peyman, sədaqətin eşqinə...": [Musiqili Komediya Teatrında el aşığı Mikayıl Azaflının xatirəsinə həsr edilmiş sazlı-sözlü gecə keçirildi] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.- 9 yanvar.- S. 5.
  • Şərif A. Ruhumuzun tərcümanı: [Saz sənəti haqqında] // Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 12.- S. 46-47.
  • Məhərrəm, Qasımlı. Heydər Əliyev və Azərbaycan folkloru / Q. Məhərrəm // Mədəni maarif.- 2008.- № 12.- S. 4-12.
  • Nəcəfzadə, Abbasqulu. Azərbaycan folklor mərasimlərində idiofonlu alətlər: [xalq oyun və əyləncələrində istifadə edilən alətlər haqqında] / A. Nəcəfzadə // Musiqi dünyası.- 2008.- № 3/4.- S. 97-100.
  • Xələfli, Əli Rza. Folklorşünaslıq elmimizin patriarxı: ilk xatirə şəkli və ilk rəy, yaxud görkəmli Azərbaycan alimi Paşa Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə gecikmiş təbrik / Ə. R. Xələfli // Kredo.- 2008.- 27 dekabr.- № 44.- S. 2, 16.
  • Mustafa M. Aşıq-Ozan sənəti təhsilə, tədrisə qayıdır: [Aşıq sənəti nəzəriyyəsinin mütəxəssisi, professor Məhərrəm Qasımlı, Aşıq-Ozan sənəti ənənəsini yaşadan Zəlimxan Yaqubla söhbət] // Ədalət.- 2008.- 19 dekabr.- S. 6.
  • İsgəndərov B. "Aşıq Nəsibin sənət dünyası"na bir nəzər // Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8.
  • Səlimov-Şağani T. Nadir folklor janrı-meyxana // 525-ci qəzet.- 2008.- 5 dekabr.- S. 7.
  • "Biz bədihəni təbliğ edəcəyik": [Şeyx Əbdül Mahmudbəyovun "Sözüm var" meyxana yarışması haqqında fikirləri] // Şərq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14.
  • Zümrüd. Fakirlik Şərq fəlsəfəsəni özündə əxz etməklə yanaşı, folklorumuzu da yaşadır: [Fakir sənəti ilə məşğul olan Elçin Quliyevlə söhbət] // Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 11.
  • Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində və Milli Konservatoriyasında aşıq sənəti tədris olunacaq: Aşıqlar Birliyi aşıq sənətinin YUNESKO-nun mədəni irs siyahısına daxil edilməsi üçün quruma müraciət ünvanlayıb // Paritet.- 2008.- 2-3 dekabr.- S. 13.
  • Aygün. Aşıq sənəti dirçəliş yolunda: Aşıqlar birliyinin nizamnaməsi qeydiyyata alındı: [Atatürk Mərkəzində] // Olaylar.- 2008.- 2 dekabr.- S. 1.
  • Mürvətqızı S. Aşıqlar Birliyinin İdarə Heyəti ilk dəfə toplaşıb: [Atatürk Mərkəzində] // 525-ci qəzet.- 2008.- 2 dekabr.- S. 7.
  • Rüstəmli B. Aşıqlar Birliyinin ilk toplantısı keçirildi: Zəlimxan Yaqub deyir ki, bir vaxtlar unudulmaqda olan aşıq sənətinin səsi artıq YUNESKO-dan eşidilir // Reytinq.- 2008.- 30 noyabr.- S. 14.
  • İmanverdiyev İ. Aşıq ifaçılığı sənətində vəhdət məsələləri // Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 23-28.
  • Ağaoğlu T. Sirdaşı sazdı onun: Prezident təqaüdçüsü: [Aşıq Mahmud Məmmədov haqqında] // Azərbaycan.- 2008.- 21 noyabr.- S. 7.
  • Şirinov R. "Xalq aşıqları ansamblı" xalqımızın zəngin ənənələrini yaşadır: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq İsfəndiyar Rüstəmovun başçılıq etdiyi "Gədəbəy xalq aşıqları ansamblı"nın fəaliyyəti haqqında] // Azərbaycan.- 2008.- 19 noyabr.- S. 8.
  • Nadiroğlu E. "Azərbaycan və İran aşıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələri" // Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 14.
  • Nadiroğlu E. "Azərbaycan və İran aşıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələri" // Mədəniyyət.- 2008.- 13 noyabr.- S. 12.
  • Səlimqızı C. Meyxananı meydən məzədən təmizləməliyik: [Əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu ilə söhbət] // Mərkəz.- 2008.- 13 noyabr.- S. 11.
  • Rüstəmli B. "Qadın səsi aşıq musiqisi üçün yaramır": [Araşdırmaçı Lətif Həsənov ilə söhbət] // Reytinq.- 2008.- 9 noyabr.- S. 14.
  • Hüseynoğlu S. "Sazın söz karvanı"na saribanlıq marağı: [Məmməd İsmayılın eyni adlı kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 7 noyabr.- S. 6.
  • Cəlaloğlu E. Saz, söz mülkünün Kamandarı: O, saz havalarını ozünə məxsus xallarla və güllərlə bəzəyər, yeni avazla oxuyardı // 525-ci qəzet.- 2008.- 6 noyabr.- S. 6.
  • Aşıq sənəti: problemlər və inkişaf perspektivləri // Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 10.- S. 4-7.
  • Şərif A. Xan Kamandar: Oktyabrın 27-si böyük ustadın xatirə günü idi: [Aşıq] // Mədəniyyət.- 2008.- 30 oktyabr.- S. 5.
  • Vəliyev Ə. Yeni Milli teatr konsepsiyalarının bədii-estetik və kulturoloji xisləti // Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 10.- S. 29-36.
  • Yusifli V. O zaman ki, Pənah vardı: [Aşıq Pənah haqqında] // Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 10.- S. 22-24.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Mədəniyyətimizin tarixi kökləri Şumerlərlə bağlıdır": Dünya sivilizasiyasının əsasları isə Şumerdən başlanır / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2008.- 24 oktyabr.- № 194.- S.14.
  • Nəcəfxanlı Ə. Üç saat bayatı sehrində: [Musiqili Komediya Teatrında keçirilən "əsər" Bayatı ruzigarı adlı tədbir haqqında] // Xalq qəzeti.- 2008.- 22 oktyabr.- S. 6.
  • 400 illik aşıq havası: ["Şahsevəni" aşıq havası] // Səs.- 2008.- 17 oktyabr.- S. 16.
  • Nüşabə. "Yaxın vaxtlarda bizi yeni aşıq libasında görəcəksiniz": [Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Əhliman ilə söhbət] // Palitra.- 2008.- 14 oktyabr.- S. 11.
  • Ağaoğlu T. Haqq aşığı: [Aşıq Hüseyn Cavan haqqında] // Azərbaycan.- 2008.- 12 oktyabr.- S. 8.
  • "Aşıq sənəti ilə bağlı xüsusi qanunun qəbuluna ehtiyac var": [Aşıqlar Birliyinin sədri Zəlimxan Yaqub ilə müsahibə] // Şərq.- 2008.- 7 oktyabr.- S. 12.
  • "Aşıq sənəti ilə bağlı xüsusi qanunun qəbuluna ehtiyac var": [Aşıqlar Birliyinin sədri Zəlimxan Yaqub ilə müsahibə] // Təzadlar.- 2008.- 7 oktyabr.- S. 11.
  • "Bir nağıl söylə mənə": Azərbaycan milli cizgi filmləri toplusunun təqdimat mərasimi keçirilib // Şərq.- 2008.- 18 sentyabr.- № 169.- S.14.
  • Cəvahir. Gəncə aşıqlarının yarışı davam edir: [Müsabiqə] // Mərkəz.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 11.
  • Talıblı S. "Biz folklora doğrumu gedirik.?": [Professor, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini ilə söhbət] // Təzadlar.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 11.
  • Xalq yaradıcılığı üzrə Respublika Müsabiqəsi: Respublikada artıq on ilə yaxındır ki, bu müsabiqə keçirilir // Səs.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 12.
  • Səlimqızı, Cəvahir. "Ağır yükün altına girmişəm": Zəlimxan Yaqub: "Yaxın günlərdə aşıq sənəti ilə bağlı şad xəbərin müjdəçisi olacaqsınız" / C. Səlimqızı // Mərkəz.- 2008.- 9 sentyabr.- № 165.- S. 11.
  • Zərbəliyev, L. Yaradıcı aşıq - Pənah Pənahov / L. Zərbəliyev, Z. Babyev // Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 6.
  • Azayev Ə. Telli sazı yadigar qaldı...: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Şakir Hacıyevin xatirəsinə həsr olunmuş gecə] // Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 8.- S. 64.
  • Abduləliyev, Ariz. İnstrumental əmək folkloru: [əmək folkloru dünya xalqlarının etnomusiqi yaradıcılığında tarixən qədim və zəngin yerlərdən birini tutur] / A. Abduləliyev // Musiqi dünyası.- 2008.- № 3/4.- S. 90-93.
  • Talıblı S. "Xalq folklorunu bilirsə, o xalqı heç kim ələ ala bilməz": Məhərrəm Qasımlı: "Bizim mədəniyyətin açarı sazdır": [Filologiya elmləri doktoru, professor] // Kaspi.- 2008.- 22 avqust.- S. 14.
  • Ayxan. Bir qurumun iki qurultayı: Aşıqlar Birliyi aşıqların 6-cı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi isə 5-ci qurultayına hazırlaşır // Ekspress.- 2008.- 21 avqust.- S. 10.
  • Aşıq Əhməd dünyasını dəyişib: [Əməkdar mədəniyyət işçisi] // Mədəniyyət.- 2008.- 14 avqust.- S. 2.
  • Mirzə M. Muğam Teatrında Borçalı axşamı: [Azadə Abbasqızının "XX-XXI əsr Borçalının ziyalı və yaradıcı xanımları" adlı ensiklopedik kitabının təqdimatı] // Respublika.- 2008.- 14 avqust.- S. 4.
  • Mirzəbəyli İ. Qarabağ folkloru ümumtürk mədəniyyətinin ən zəngin nümunələrindəndir // Xalq qəzeti.- 2008.- 10 avqust.- S. 6.
  • Abbasov N. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunun tədqiqi tarixindən / N. Abbasov // Dirçəliş XXI əsr.- 2008.- № 124/125.- С. 384-398.
  • Quliyeva X. "Kitabi-Dədə Qorqud"da estetik prinsiplər / X. Quliyeva // Dirçəliş XXI əsr.- 2008.- № 124/125.- С. 375-383.
  • Bəşirova, Gülşən. Göytürklərdə hərbi yazılı nitq mədəniyyəti / G. Bəşirova // Hərbi bilik.- 2008.- № 3.- S. 86-98.
  • "Layla de, layla": Avdı Musayevin albomuna 10 aşıq musiqisi daxil edilib: ["Ozan aşıq müsabiqə"sinin qalibi] // Şərq.- 2008.- 28 iyun.- S. 17.
  • Türkiyədə Aşıqlar Bayramı keçirilib: Tədbirə Azərbaycan nümayəndə heyəti də qatılıb // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 20 iyun.- S. 8.
  • Qaliboğlu E. Türkiyədə Aşıqlar Bayramı: Tədbirə qatılan Azərbaycan nümayəndə heyəti mükafatlandırılıb // Xalq cəbhəsi.- 2008.- 13 iyun.- S. 14.
  • Sarıyeva İ. Bəzi separatçı ləzgi qrupları indi də aşıq sənətini hədəfə alıblar: Aşıq Ulduz Sönməz: "Yiyəsiz mala yiyə dururlar": Professor Qara Namazov: "Aşıqlıq sırf oğuz sənətidir"// Bakı xəbər.- 2008.- 31 may.- S. 16.
  • Qaliboğlu E. "Əvvəlki kimi ustad-şagird ənənələri qalmayıb": Aşıq Ziyəddin Borçalı: "Gürcülər Azərbaycanın zəngin mədəniyyətə malik olduğunu daim etiraf edirlər": [Borçalı elindən Bakıya qonaq gəlmiş ustad ilə söhbət] // Xalq cəbhəsi.- 2008.- 30 may.- S. 14.
  • Aşıq Ələsgərin "Bütün əsərləri": [Yeni çapdan çıxmış kitab haqqında] // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 16 may.- S. 8.
  • Mehparə. Balaca aşığın möcüzələri: 11 yaşlı aşıq Pərvizi siz də tanıyın: [Gədəbəy sakini] // Mədəniyyət.- 2008.- 15 may.- S. 11.
  • "Mən xalqın seçimi ilə qalib olmuşam: ["Ozan"Aşıq müsabiqəsinin qalibi Avdı Musayevlə müsahibə] // Şərq.- 2008.- 7 may.- S. 14.
  • Qaliboğlu E. Aşıq Ələsgərin "Bütün əsərləri" // Xalq cəbhəsi.- 2008.- 2 may.- S. 14.
  • Zümrüd. "Sarı tel"i bir də çalın: [İran Mədəniyyət Mərkəzində Aşıqlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə eyni adlı ədəbi-bədii tədbir keçirilməsi haqqında] // Səs.- 2008.- 2 may.- S. 12.
  • Quliyeva, Aynurə. Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafında folklorun rolu / A. Quliyeva // Musiqi dünyası.- 2008.- № 1/2.- S. 188-189.
  • Tuncay. "Dədə Qorqud"un tərcüməsi siyasi amala da xidmət edir": Estoniyada yaşayan soydaşımız Vidadi Məmmədovun fikrincə, dastanla tanış olan daha bir xalq bizim Qafqaz aborigenlərindən olduğumuzu biləcək / Tuncay. // Ayna.- 2008.-12 aprel.- N 30.- S.7.
  • Dədə Qorqud Günü qeyd olunmuşdur: [aprelin 9-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda türk dünyasının böyük oğlu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illiyinə həs olunmuş Respublika Dədə Qorqud günü keçirilmişdir] // Xalq qəzeti.- 2008.- 10 aprel.- № 74.- S. 7.
  • Allahmanlı, Mahmud. AMEA-nın beş yaşlı Folklor İnstitutu / M. Allahmanlı // Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 aprel.- № 47.- S. 5.
  • Almaz Ülvi. Folklor xalqın yaddaş salnaməsidir: [AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn İsmayılovla müsahibə] / Almaz Ülvi // Xalq qəzeti.- 2008.- 5 aprel.- № 70.- S. 6.
  • Qaliboğlu E. Ələsgər ocağı ilə bağlı yaradılmış dastan-rəvayətlər...: [İslam Ələsgərin Aşıq Ələsgər haqqında eyni adlı kitabı] // Xalq cəbhəsi.- 2008.- 14 mart.- S. 14.
  • Vüsal B. Axşam gələn adam: [Aşıq Kamandar ilə söhbət] // Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 12.
  • Mirzəliyev C. Xalqın aşığı: [Mahmud Məmmədov haqqında] // Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 10.
  • Qaliboğlu E. Aşıq sənətinin Mirzə Bilalı: Onun yüzlərlə şeir dəftəri, hətta sazı da represiyaya məruz qalıb // Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 10.
  • Şərif. "Sinəmdəki saz məni heç kimin yanında utandırmayıb": Ustad aşıq Əli Quliyev saz sənətinin bu günündən danışdı // Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 12.
  • Dünyamalıyev F. Sazın, sözün bayramı: [Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş aşıq sənəti nümayəndələrinin konserti Opera və Balet Teatrında] // Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 5.
  • Ələkbərli M. Mən xalqımın pənahıyam: [Aşıq Pənah haqqında] // Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 57-59.
  • Talıblı S. Aşıq sənətinin canlı tarixi: Aşıq Məhəmməd Çovdaroğlunun sinəsində çox xatirələr yatır // Kaspi.- 2008.- 27 fevral.- S. 16.
  • Xəyal X. Şirvan şikəstəsi: [Aşıq Bəylər Qədirov haqqında] // Azadlıq.- 2008.- 24-25 fevral.- S. 12.
  • Qaliboğlu E. Aşıq sənəti dünyaya yeni səviyyədə təqdim olunmalıdır: Qədim mənəvi sərvətimiz YUNESKO-nun "Mədəni irs" siyahısına salına bilər // Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 fevral.- S. 14.
  • Gülər. Əbülfəs Qarayevdən təqdirəlayiq addım: Aşıq sənətinin UNESKO-ya təqdimatı əhəmiyyətli məsələdir: [Muzey Mərkəzində dəyirmi masa] // Olaylar.- 2008.- 14 fevral.- S. 9.
  • "Azərbaycan aşıq sənəti: Müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir: [Muzey Mərkəzində] // Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 3.
  • "Azərbaycan aşıq sənəti: Müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir: [Muzey Mərkəzində] // Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 8.
  • "Azərbaycan aşıq sənəti: Müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir: [Muzey Mərkəzində] // Ekspress.- 2008.- 13 fevral.- S. 11.
  • "Azərbaycan aşıq sənəti: Müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir: [Muzey Mərkəzində] // Yeni Müsavat.- 2008.- 13 fevral.- S. 13.
  • Gülər. Əbülfəs Qarayevdən təqdirəlayiq addım: Aşıq sənətinin UNESKO-ya təqdimatı əhəmiyyətli məsələdir: [Muzey Mərkəzində dəyirmi masa] // Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 3.
  • Gülər. Aşıq sənətinə UNESKO-da da yer var: Yaxın vaxtlarda bu sənətin mədəni irs siyahısına daxil ediləcəyi gözlənilir // Olaylar.- 2008.- 13 fevral.- S. 16.
  • Tahirə. Aşıq sənəti üzrə layihələr hazırlanır: Bundan sonra aşıq sənəti haqda kliplər və televiziya filmləri çoxalacaq: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Azərbaycan aşıq sənəti: müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilib // Şərq.- 2008.- 13 fevral.- S. 13.
  • Tahirə. Aşıq sənəti üzrə layihələr hazırlanır: Bundan sonra aşıq sənəti haqda kliplər və televiziya filmləri çoxalacaq: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Azərbaycan aşıq sənəti: müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilib // Səs.- 2008.- 13 fevral.- S. 16.
  • Tahirə. Aşıq sənəti üzrə layihələr hazırlanır: Bundan sonra aşıq sənəti haqda kliplər və televiziya filmləri çoxalacaq: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Azərbaycan aşıq sənəti: müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilib // Palitra.- 2008.- 13 fevral.- S. 16.
  • Tahirə. Aşıq sənəti üzrə layihələr hazırlanır: Bundan sonra aşıq sənəti haqda kliplər və televiziya filmləri çoxalacaq: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Azərbaycan aşıq sənəti: müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilib // Üç nöqtə.- 2008.- 13 fevral.- S. 13.
  • Gülər. Aşıq sənətinə də sahib çıxıldı: Ümid Əbülfəs Qarayevədir // Olaylar.- 2008.- 1 fevral.- S. 16.
  • Nüşabə. Yeni nəfəsli "Ruhani": Aqşin Tariyeloğlunun "Ruhani"yə çəkdirdiyi klipin və eyni adlı diskinin təqdimatı olub // Palitra.- 2008.- 1 fevral.- S. 15.
  • İsayev, Əhməd. Dədə Şəmşirin ikinci vətəni: Xanlarda bağ salınıb, büst qoyulub, musiqi məktəbi onun adını daşıyır / Ə. İsayev // Azərbaycan.- 2008.- 25 yanvar.- N 17.- S.7.
  • İsmayılov, Hüseyn. Folklor - mənəvi varlığımızın təməl daşı: [AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmayılovun araşdırmaları] / H. İsmayılov // Xalq qəzeti.- 2008.- 15 yanvar.- № 8.- S. 4.
  • Məlikova, Nigar. Musiqi folklorunun canlı ensiklopediyası / N. Məlikova // Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 72-74.
  • Tamara D. Əfqanın "Dədə Bəhmən" trilogiyasında xalq mənəviyyatının bədii ifadəsi / D. Tamara // Azad Azərbaycan.- 2007.- 11 dekabr.- N 180.- S. 7.
  • Bayramova Z. Saz, söz ustası Aşıq Abbasqulu: Milli musiqimizdən qaynaqlanan ustadların mənəvi dünyamıza gətirdiyi novatorçuluq ideyaları // Səs.- 2007.- 23 noyabr.- S. 12.
  • Talıblı S. Dəyişmərəm var-dövlətə, mala sazı: [Qaraçıoğlu aşıq Paşa Mehdiyev haqqında] // Kaspi.- 2007.- 15 noyabr.- S. 16.
  • Şəmistanoğlu M. Bütün zamanların ozanı: Aşıq Kamandar-75 // Şərq.- 2007.- 10 noyabr.- S. 13.
  • Tahiroğlu S. Səhər-səhər meh də dəyir xətrimə: [Aşıq Paşa ilə söhbət] // Ekspress.- 2007.- 9 noyabr.- S. 13.
  • Rəhimov Ə. Aşıq Pənah və Azərbaycan mədəniyyəti // Mədəni-maarif.- 2007.- № 10.- S. 46- 48.
  • Zərbəliyev L. Bəylər ocağında Bəylər: [Aşıq Bəylər Qədirov haqqında] // Mədəni-maarif.- 2007.- № 10.- S. 20.
  • Elnarə. Bunlar bizim nağıllarımızdır?: Bu nəşrlərdə tərbiyədən başqa nə desən var / Elnarə // Olaylar.- 2007.- 25 oktyabr.- № 193.- S. 10.
  • Cəlaloğlu E. Söz xiridarı, saz peyğəmbəri Kamandar // Ekspress.- 2007.- 24 oktyabr.- S. 13.
  • Sarıyeva İ. Aşıq müsabiqəsinə SMS-lər çox az gəlir: ["Sazçı qızlar" ansamblının və "Ulduz" Aşıqlar Birliyinin rəhbəri, aşıq Ulduz Sönməz ilə söhbət] // Bakı xəbər.- 2007.- 11 oktyabr.- S. 16.
  • Tahiroğlu, Savalan. "Səhər-səhər meh də dəyir xətrimə": Koroğlu aşığının nəvəsi Aşıq Paşayla üz-üzə / S. Tahiroğlu // Ekspress.- 2007.- 9 oktyabr.- N 204.- S. 13.
  • Sarıyeva İ. Əsl sənət müsabiqəsi başladı: [Ozan-aşıq müsabiqəsi haqqında] // Bakı xəbər.- 2007.- 4 oktyabr.- S. 15.
  • Ağayar Ş. Ustad oğlu şəyird olmaz: [Aşıq Azər Xanlaroğlu haqqında] // Kino+.- 2007.- 3 oktyabr.- S. 14.
  • Lalə D. "Saz məktəbi": Kitabın çapında məqsəd sazı peşəkar səviyyədə öyrətməkdir // Kino+.2007.- 3 oktyabr.- S. 4.
  • Quliyeva A. Səid Rüstəmovun "Azərbaycan aşıq mahnıları" məcmuəsi // Qobustan.- 2007.- № 3.- S. 58- 61.
  • Sevgin D. Aşıq Əhliman Şirvanlı // Qobustan.- 2007.- № 1.- S. 73-76.
  • Abbasov, Nurlan. "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu və Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixi / N. Abbasov // Dirçəliş XXI əsr.- 2007.- № 114/115.- S.398-407.
  • Seyidov H.T. Ağ Aşıq Sədərəkli: Onun xatirəsi onu tanıyanların, sevənlərin qəlbində əbədi yaşayacaq // Azad Azərbaycan.- 2007.- 28 sentyabr.- S. 6.
  • Təhmirazqızı, Səadət. Şəki musiqi folklorunun öyrənilməsi / S. Təhmirazqızı // Qobustan.- 2007.- № 3.- S. 37, 93-95.
  • Rza N. Gözümü keçmişə dikirəm indi...: [Aşıq Əhməd ilə söhbət] // Gün.- 2007.- 26 sentyabr.- S. 14.
  • Qaliboğlu E. "Sazın ruhunu qorumaq uğrunda çoxları ilə döyüşürəm": [Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Əsgərova ilə söhbət] // Xalq cəbhəsi.- 2007.- 9 avqust.- S. 15.
  • Qurbanlı D. Aşıq İsfəndiyarın 70 illik yubileyi qeyd olunub: [Gədəbəydə] // Azad Azərbaycan.- 2007.- 1 avqust.- S. 6.
  • Cəbiyev, Qafar. Fit qalası haqqında əfsanəni ermənilərin saxtalaşdırmaq cəhdləri / Q. Cəbiyev // Dirçəliş XXI əsr.- 2007.- № 112/113.- S.315-321.
  • Musiqiçilərimiz "Peçeneq çölü" etnofestivalında iştirak ediblər: [Ukraynanın Xarkov vilayətindəki Peçeneq qəsəbəsində] // Səs.- 2007.- 24 iyul.- S. 16.
  • Cavadov S. "Halay" dünyanı gəzir: [Masallı rayonunun eyni adlı folklor ansamblı haqqında] // Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 5.
  • Hüseynoğlu S. "Valeh kimi aşıqlar": [Kolanlı Həsən Şıxavəndlinin "Aşıq Valeh" adlı kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 20 iyul.- S. 6.
  • İsayev Ə. Çal, aşıq, çal: [Gədəbəy aşığı İsfəndiyar Rüstəmov haqqında] // Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 5.
  • Zeynalov L. Sazlı-sözlü ustad: İsfəndiyar Rüstəmov-70 // İki sahil.- 2007.- 20 iyul.- S. 6.
  • Əlioğlu P. Ozan-aşıq sənətinin sistemli tədqiqi: [Məhərrəm Qasımlının "Ozan-aşıq sənəti" monoqrafiyası haqqında] // Xəzər.- 2007.- 7 iyul.- S. 17.
  • Fərəcov S. Əlində sazın qurbanı...: [El şairi, aşıq Dirili Surxay haqqında] // Mədəniyyət.-2007.- 6 iyul.- S. 7.
  • Təkləli, Minaxanım. Türk əfsanələri / M. Təkləli // Kaspi.- 2007.- 6 iyul.- № 119.- S. 19.
  • Hüseynbəyli F. Oğuz yurdunun mənəvi sərvətindən bir örnək: [Aşıq yaradıcılığından bəhs edən "Qədim Oğuz yurdunun Düzkənd kəndi" adlı kitab haqqında] 525-ci qəzet.- 2007.- 4 iyul.- S. 7.
  • Ələddinqızı N. Vüqarımı o dağlardan almışam: [Minəxanım Təkləlinin aşıq Ulduz Sönməz haqqında kitabı] // Səs.- 2007.- 3 iyul.- S. 12.
  • Vilayətoğlu, Salman. Bir kitabənin sirri: Kələqıran kitabəsi "Kitabi Dədə Qorqud" həqiqətlərini təsdiqləyən maddi sübutdur, amma nədənsə Azərbaycan tarixçiləri heç vaxt ona diqqət yetirməyiblər / S. Vilayətoğlu // Kaspi.- 2007.- 22 iyun.- N 110.- S. 11.
  • Dirili Y. Şirvan aşıq məktəbinin ənənələrinə sadiq sənətkar: [Aşıq Abbas haqqında] // Kaspi.- 2007.- 19 iyun.- S. 22.
  • Rzasoy, Seyfəddin. Folklorşünaslığa töhfə: [AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Azad Nəbiyevin "Azərbaycan xalq ədəbiyyatı" kitabı haqqında] / S. Rzasoy // Azərbaycan.- 2007.- 31 may.- № 117.- S. 5.
  • İntiqam, Nicat. Hüseyn İsmayılov: "Başlıca istəyimiz türk dünyasının mənəvi birliyinə kömək göstərməkdir": [Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyn İsmayılovla müsahibə] / N. İntiqam // Zaman.- 2007.- 24-26 may.- № 57.- S. 10.
  • Aşıq Əzimin 100 illik yubileyi qeyd olunub: [Zaqatalada] // Səs.- 2007.- 25 may.- S. 16.
  • Türk Dünyası Aşıqlarının I Şöləni: Aşıqlarımız Ərzurumda keçirilən tədbirə qatılıb: [Altay Məmmədli və Zahid Məmmədov] // Yeni Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 12.
  • Türk Dünyası Aşıqlarının I Şöləni: Aşıqlarımız Ərzurumda keçirilən tədbirə qatılıb: [Altay Məmmədli və Zahid Məmmədov] // 525-ci qəzet.- 2007.- 11 may.- S. 7.
  • Türk Dünyası Aşıqlarının I Şöləni: Aşıqlarımız Ərzurumda keçirilən tədbirə qatılıb: [Altay Məmmədli və Zahid Məmmədov] // Ekspress.- 2007.- 11 may.- S. 13.
  • Türk Dünyası Aşıqlarının I Şöləni: Aşıqlarımız Ərzurumda keçirilən tədbirə qatılıb: [Altay Məmmədli və Zahid Məmmədov] // Səs.- 2007.- 11 may.- S. 16.
  • Kəbutər, Turanə. Aşıq Qurbanın kralları diz çökdürən nəvəsi: [Həsənağa Sadıqova ilə müsahibə] // Yeni Azərbaycan.- 2007.- 5 may.- S. 1;12.
  • Sabirqızı Ü. "Təəssüf edirəm ki, aşıq sənətində də bayağılıq var": [Aşıq Ulduzla müsahibə] // Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 5 may.- S. 14.
  • Nəbiyev, Azad. Oxşar mədəniyyətlərə yeni baxış:[ dünya xalqlarının folklorunda eynilik və oxşarlıq haqqında] / A. Nəbiyev // Azərbaycan.- 2007.- 3 may.- № 94.- S. 11.
  • Qocayeva, Adilə. Milli-mənəvi dəyərlərimiz gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırılmalıdır: müsahibimiz AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmayılovdur / A. Qocayeva // İki sahil.- 2007.- 2 may.- № 77.- S. 6.
  • Sabirqızı Ü. "Təəssüf edirəm ki, aşıq sənətində də bayağılıq var": [Aşıq Ulduzla müsahibə] // İki sahil.- 2007.- 2 may.- S. 6.
  • Aşıq Şəmşirin xatirəsi anılıb: [Xanlar rayonunda] // İki sahil.- 2007.- 1 may.- S. 6.
  • Hüseynov, Bəxtiyar. Belçikada Dədə Qorqud abidəsi / B. Hüseynov // Azad Azərbaycan.- 2007.- 27 aprel.- № 57.- S.6.
  • "Kitabi-Dədə Qorqud"-verilmiş mövzu ətrafında fantaziya // 525-ci qəzet.- 2007.-21 aprel.- № 69.- S.20.
  • Məmmədhüseyn Təhmasib-100: folklorşünaslığımızın M. H. Təhmasib mərhələsi: [Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda görkəmli folklorşünas alim, professor Məmmədhüseyn Təhmasibin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya keçirilib] // Ədəbiyyat.- 2007.- 13 aprel.- № 14.- S. 1-2.
  • Qasımlı, Məhərrəm. Folklor karvanımızın müdrik sarvanı: [AMEA-sı Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda görkəmli folklorşünas Məmmədhüseyn Təhmasibin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilmişdir] / M. Qasımlı // Respublika.- 2007.- 12 aprel.- № 76.- S. 6.
  • Nəbiyev, Azad. Görkəmli folklor nəzəriyyəçisi: [folklorşünas Məmmədhüseyn Təhmasib haqqında] / A. Nəbiyev // Azərbaycan.- 2007.- 11 aprel.- № 75.- S. 6.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Respublika Dədə Qorqud günü": [AMEA-nın Folklor İnstitutunda "Respublikada Dədə Qorqud günü" keçirildi] / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2007.- 10 aprel.- № 59.- S. 15.
  • Abbasov, Aydın. Məmmədhüseyn Təhmasib-100: folklora söykənən ssenarilər: [Məmmədhüseyn Təhmasibin həyat və yaradıcılığı haqqında] / A. Abbasov // Ədəbiyyat.- 2007.- 30 mart.- № 11/12.- S. 3.
  • Abdullayeva S. Meydan tamaşalarında, xalq oyun və əyləncələrində çalğı alətlərimiz // Mədəni-maarif.- № 3.- 2007.- S. 33-38.
  • Folklor dünyaya pəncərədir // Qobustan.- 2007.- № 1.- S. 77-79.
  • Sadiq, İslam. Aşıq Ələsgər poeziyasında Koroğlu motivləri / İ. Sadiq // Qobustan.- 2007.- № 1.- S.57-59.
  • Rüstəmli, Bahar. "Cənubda ustad aşıqların qeybətini edirlər": [AMEA-nın Folklor İnstitutunun aşıq yaradıcılığı şöbəsinin müdiri Elxan Məmmədlinin müsahibəsi] / B. Rüstəmli // Reytinq.- 2007.- 18 mart.- № 10.- S. 17.
  • Qaliboğlu, Elçin. "Ermənilər folklorumuzu da özününküləşdirir": [professor Seyfəddin Qəniyev Şirvan folkloru, aşıq sənəti haqqında] / E. Qaliboğlu // Xalq cəbhəsi.- 2007.- 17 mart.- № 48.- S. 15.
  • Kazımlı K. Sazbənd: [Qazağın Aslanbəyli kəndindən olan Aşıq İkram Nəsibov haqqında] // Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 24-25.
  • Rüstəmli B. "Aşıq Stalin kimi frenç və xrom çəkmə geyməli deyil": [Folklor İnstitununun direktoru Hüseyn İsmayılovla müsahibə] // Reytinq.- 2007.- 18 fevral.- S. 22.
  • Kamiloğlu V. İndi əsl müğənni tapmaq çətindir: "Sənətkar o kəsdir ki, öz xalqının milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayır: [Əməkdar incəsənət xadimi Həsənağa Qurbanovla müsahibə] // İki sahil.- 2007.- 16 fevral.- S. 6.
  • Manafov Ə. "Aşıq Pəri məclisi"ni bağlayıblar: Layihə rəhbərini də işdən çıxarıblar // Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 16 fevral.- S. 14.
  • İbrahimov B. Bir daha Nuh tufanı haqqında / B. İbrahimov // Palitra.- 2007.- 6 fevral.- № 10.- S.12.
  • Ələddinqızı, Nəzakət. Aşıq sənəti folklorumuzun yazılı və şifahi abidəsidir: [aşıq Ulduzla müsahibə] / N. Ələddinqızı // Səs.- 2007.- 2 fevral.- № 17.- S. 12.
  • "Öz haqqımı almışam...": Aşıq Ədalət: "Övladlarıma sazı mənimlə basdırmağı vəsiyyət eləmişəm" // Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13.
  • "Öz haqqımı almışam...": Aşıq Ədalət: "Övladlarıma sazı mənimlə basdırmağı vəsiyyət eləmişəm" // Şərq.- 2007.- 30 yanvar.- S. 14.
  • "Öz haqqımı almışam...": Aşıq Ədalət: "Övladlarıma sazı mənimlə basdırmağı vəsiyyət eləmişəm" // Xalq cəbhəsi.- 2007.- 30 yanvar.- S. 15.
  • "Öz haqqımı almışam...": Aşıq Ədalət: "Övladlarıma sazı mənimlə basdırmağı vəsiyyət eləmişəm" // Ekspress.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13.
  • "Öz haqqımı almışam...": Aşıq Ədalət: "Övladlarıma sazı mənimlə basdırmağı vəsiyyət eləmişəm" // Palitra.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13.
  • "Öz haqqımı almışam...": Aşıq Ədalət: "Övladlarıma sazı mənimlə basdırmağı vəsiyyət eləmişəm" // Səs.- 2007.- 30 yanvar.- S. 16.
  • Nüşabə. Oxumaqla yanaşı, aşığın söz ehtiyatı olmalıdır: [Aşıq sənətinin vurğunu Hafiz Kərimovla müsahibə] // Palitra.- 2007.- 24 yanvar.- S. 11.
  • Qaliboğlu E. Güney Azərbaycanda aşıq sənəti: [Filarmoniyada Güney Azərbaycan aşıqlarının konsertinin video-yazısının təqdim edilməsi haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2007.- 9 yanvar.- S. 15.
  • Hüseynova T. Qədim xalq oyun-tamaşalarının kulturoloji səciyyəsi haqqında // Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 79-84.
  • Sadiq, İslam. Xalqın kişilik, mərdlik simvolu ləkə götürməz... / İ. Sadiq // Azərbaycan .- 2006.- № 12.- S.182-193.
  • Ağayar Ş. Zər misgər bazarında...: [Aşıq Azər Xanlaroğlu barədə] // Yeni Azərbaycan.- 2006.- 26 dekabr.- S. 8.
  • Əlizadə R. Azərbaycan xalqının folkloru çox zəngindir: [AMEA-nın Folklor İnstitutunun Aşıq Yaradıcılığı şöbəsinin müdiri Elxan Məmmədli ilə müsahibə] / R. Əlizadə, V. Alıyev // Hürriyyət.- 2006.- 11-13 dekabr.- S. 6; Hürriyyət.- 2006.- 14-17 dekabr.- S. 7.
  • Cavadov S. Salyanda saz və söz bayramı: [Aşıq Pənahın 80 illik yubileyi] // Azərbaycan.- 2006.- 14 dekabr.- S. 8.
  • "Şirvanlı Aşıq Hacalı": [Filologiya elmləri doktoru Seyfəddin Qəniyevin eyni adlı kitabı haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2006.- 9 dekabr. S. 15.
  • Cavadov S. Unudulmaz saz və söz ustası: [Şirvan-Muğan Aşıq Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Pənah haqqında] // Azərbaycan.- 2006.- 8 dekabr.- S. 8.
  • Nəcəfxanlı Ə. "Xatunam, dünyanı duydum dərindən...": ["Aşıq Pəri məclisi" Narınc Xatunun 75 illiyi münasibətilə Neftçalada] // Xalq qəzeti.- 2006.- 8 dekabr.- S. 11.
  • Cavadov S. "Aşıq Pəri məclisi" Neftçalada tədbir keçirdi: [Narınc Xatunun 75 illiyi münasibətilə] // Azərbaycan.- 2006 .- 5 dekabr.- S. 7.
  • Çobanoğlu F. Türkün mənəvi qüdrəti: Sazın və sözün axşamı: [Muğam Teatrında Aşıq Ulduzun sənət fəaliyyətinin 40 illiyi] // Kredo.- 2006.- 25 noyabr.- S. 16.
  • Tahirə. 40 illik yubileyin işığı: Aşıq Ulduz Muğam Teatrında həmkarlarını, elm və incəsənət xadimlərini ətrafına topladı // Şərq.- 2006.- 24 noyabr.- S. 14.
  • Kəngərli, Qulu. Bişkekdə "Dünya eposu muzeyi" və "Türk Mədəniyyəti Mərkəzi" yaradılacaq, burada Manas, Koroğlu, Atatürk və Heydər Əliyevin abidələri ucaldılacaq / Q. Kəngərli // Azərbaycan.- 2006.- 17 noyabr.- № 258.- S .3.
  • "Xalq aşığı" günü qeyd edilmişdir: [Gədəbəy rayonunda] // Azərbaycan.- 2006.- 15 noyabr.- S. 8.
  • Mütəllimova S. Aşıq yaradıcılığı: [Gənc aşıqların III Respublika müsabiqəsinin qaliblərinin yekun konsertinin Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2006.- 11 noyabr.- S. 6.
  • Əhmədov, Səbuhi. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında hərbi-texniki terminlər / S. Əhmədov // Hərbi bilik.- 2006.- № 5.- S.75-83.
  • Paşayev, Qəzənfər. Keşməkeşlı yolun yolçusu: [Narınc Xatunun 75 illiyi münasibətilə] / Q. Paşayev // Ədəbiyyat.- 2006.- 27 oktyabr.- № 43.- S. 2.
  • Tiflis əlyazması işıq üzü gördü // Ədəbiyyat.- 2006.-27 oktyabr.- N43.- S.5.
  • Sabirqızı Ü. Aşıq Altay Türkiyədən qızıl medalla qayıdıb: [Türkiyənin Sevas şəhərində Aşıq Veysələ həsr olunmuş tədbirdə ölkəmizi təmsil edən Aşıq Altay Məmmədovla müsahibə] // Gündəlik Azərbaycan.- 2006.- 30 sentyabr.- S. 14.
  • Elxan Elçin Muxtar. Urus Koroğlusu / Elçin Muxtar Elxan // Azərbaycan.- 2006.- № 9.- S. 112-146.
  • Kəlbəcər həsrətli aşıqlar: Saz və söz ustaları konsert verdilər // Şərq.- 2006.- 26 sentyabr.- S. 14.
  • Nərmin. Sponsor olmasa aşıqlar da SMS-lə seçiləcək: [Aşıqlar Birliyinin problemləri haqqında] // Paritet.- 2006.- 9-11 sentyabr.- S. 11.
  • Aşıq qızlar ansamblı yaradılıb // Yeni Azərbaycan.- 2006.- 7 sentyabr.- S. 8.
  • Əliyarova G. Gənclər yarışa çıxır: Aşıq Şəmşir adına gənc aşıqların III Respublika müsabiqəsi // Mədəni-maarif.- 2006.- № 8.- S. 3.
  • İsmayılov, Hüseyn. Folklor: aksiom və absurd arasında: ["Ədəbiyyat qəzeti"ndə dərc olunmuş "Bədii yaradıcılıq iməcilik deyil" sərlövhəli məqalənin təhlili] / H. İsmayılov // 525-ci qəzet.- 2006.- 2 avqust.- № 140.- S. 1-7.
  • Əkbərli G. Aşıq Mübariz Cəfərov // Mədəni-maarif işi.- 2006.- № 7.- S. 15.
  • Ulduzə Q. "Dədə Qorqud" / Q. Ulduzə // Кinо+.- 2006.-29 iyul.- N27.- S.7.
  • Orucov, Tahir. Folklor İnstitutu milli-mənəvi sərvətlərimizin tədqiqi sahəsində səmərəli iş aparır: [1994-cü ildə AMEA-sı Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun folklor şöbəsi genişləndirilərək onun əsasında Dədə Qorqud adına Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi ("Folklor sarayı") yaradıldı] / T. Orucov // Xalq qəzeti.- 2006.- 9 iyul.- № 151.- S. 4.
  • Aşıq sənətini dünyada tanıtmaq Azərbaycanın hüququdur: Yunis Oğuz: Əsas məqsədimiz Azərbaycanın aşıq sənətini YUNESKO-nun inciləri sırasına daxil etməkdir // İki sahil.- 2006.- 30 iyun.- S. 6.
  • Aşıq sənətinin inciləri "Rekordlar" kitabına salınmalıdır // İmpuls.- 2006.- 30 iyun.– S. 2.
  • Ülvi A. Folklor - xalqın, dünyanın, mənəviyyatın bakirliyidir: [Filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmayılov ilə müsahibə] // Yeni Azərbaycan.- 2006.- 30 iyun.- S. 8.
  • Almaz Ülvi. Folklor-xalqın, dünyanın, mənəviyyatın bakirliyidir: [AMEA Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyn İsmayılovla müsahibə] / Almaz Ülvi // Yeni Azərbaycan.- 2006.- 29 iyun.- № 116.- S. 6.
  • Ülvi A. Folklor - xalqın, dünyanın, mənəviyyatın bakirliyidir: [Filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmayılov ilə müsahibə] // Yeni Azərbaycan.- 2006.- 29 iyun.- S. 6.
  • Mustafa M. Saz-söz sənətini yaşadanlar: [Əslən Göyçəli aşıq Hüseyn Həsənov haqqında] // Ədalət.- 2006.- 28 iyun. –S. 6.
  • "Aşıq sənəti bir dəryadır": [Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Məmmədovanın söhbəti] // Hüriyyət.- 2006.- 22-26 iyun.- S. 14.
  • Zimistanoğlu Qabil. Aşıqlar Birliyi iki sədr və iki möhürlə işləməkdə davam edir // Gündəlik Azərbaycan.- 2006.- 20 iyun.- S. 13.
  • Sadiq, İslam. "Koroğlu" eposunun nəsr tarixinə bir nəzər / İ. Sadiq // Ulduz.- 2006.- № 5.- S.34-48.
  • Güney Azərbaycan folklorunun əvəzsiz tədqiqatçısı: Məmmədəli Fərzanə Pişəvərinin yaratdığı milli hökumətin ideoloqlarından biri olub // Xalq cəbhəsi.- 2006.- 2 may.- № 74.- S. 14.
  • Səfərov, Yusif. Əfsanələrdə Dədə Qorqud və Oğuzla bağlı izlər: [Naxçıvan regionunda toplanmış folklor nümunələri haqqında] / Y. Səfərov // Mədəni maarif.- 2006.- № 4.- S. 32-33.
  • Almaz Ülvi. "Aşıq sənəti evi" adlı ulu məbədgah yaradaq: Sözün sultanı dahi Nizamidirsə, sazın sultanı Dədə Ələsgərdir / Almaz Ülvi // Xalq qəzeti.- 2006.- 9 aprel.- № 76.- S. 6.
  • Folklor İnstitutunun yaradılması ulu öndərimiz Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığının əyani təcəssümü idi: [AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmayılovla müsahibə] // Azərbaycan.- 2006.- 12 yanvar.- № 5.- S. 5.
  • Ülvi, Almaz. Dədə Ələsgər ünlü bir qərinəlik xatirələrdə dalınca... / A. Ülvi // Xalq qəzeti.- 2005.-27 sentyabr.- N224.- S.8.
  • Türkel, Sabir Nuri. Aşıqlar xanı - Qurbani (Ədədi irsimizdən) / S. N. Türkel // Respublika.- 2005.- 18 sentyabr.- № 217.- S. 7.
  • Məcid, Rəşad. Qopuzdan saza və dünyaya / R. Məcid // 525-ci qəzet.- 2005.- 10 sentyabr.- № 174.- S. 9.
  • İmamverdiyev, İlqar. Aşıq yaradıcılığında yabançı dil məsələləri / İ. İmamverdiyev // Ekspress.- 2005.- 12 avqust.- № 152.- S. 18.
  • Elçin. "Azərbaycanlılar tarixən özlərinin zəngin söz sərvətini yaradıblar": Professor Azad Nəbiyev: "Xalqın minilliklər ərzində yaratdığı söz incilərini toplamaq, yaddaşlardan pozulanını bərpa etmək milli qeyrət tələb edir". "Öz qəhrəmanlarımızı gənc nəslin yaddaşına həkk etmək əvəzinə, hansısa bir xarici səfirliyin sponsorluğu əsasında lazım olmayan kitablarla uşaqların yaddaşını korlamamalıyıq" / Elçin. // Xalq cəbhəsi.- 2005.- 4 avqust.- № 392.- S. 14.
  • Elçin. "Koroğlu oğuz türküdür": Mürsəl Həkimov:"Ustad aşıqlarımız həm də tarixçi olublar" "Bütün dastanlarımız avropalıların ,eləcə də hindlilərin dastanlarından çox təkmildir" / Elçin. // Xalq cəbhəsi.- 2005.-20 iyul.- № 381.- S.14.
  • Xəlilov, Pənah. "Kitab-Dədə Qorqud" un biblioqrafiyası: [təkmilləşdirilmiş ikinci nəşri, 2000] / P. Xəlilov // Yeni Azərbaycan.- 2005.-15 iyul.- № 134.- S.10.
  • Dadaşova, Elnara. Ana folklorumuz və uşaqlar / E. Dadaşova // Qobustan.- 2005.- № 2.- S. 47-50.
  • Qəmbərova, Rəsmiyə. "Dədə Qorqud" - dünənimizə və gələcəyimizə hörmət / R. Qəmbərova // Consultinq & Business.- 2005.- № 6.- S.62-63.
  • Elçin. "Xalq özünün dinini, adət ənənəsini həmişə yaşadıb": professor Qara Namazov: "Xaqani deyir ki, sən məni farsca söyürsən, mənim nəslim sənin cavabını türkcə verəcək" / Elçin // Xalq cəbhəsi.- 2005.- 4 iyun.- № 370.- S.11.
  • Cəfərov, Nizami. Azad Nəbiyev-60. Folklorşünas ömrü folklor ömrü: [ədəbiyyatşünas alim Azad Nəbiyev haqqında] / N. Cəfərov // Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 15 aprel № 15.- S. 5.
  • Məmmədli P. "Varlıq" jurnalında Azərbaycan folklorunun tədqiqi və təbliği / P. Məmmədli // Dırçəliş - XXI əsr.- 2005.- № 84/85.- S.348-357.
  • Sadiq İ. "Koroğlu" dastanında yuxular, inamlar və sınamalar / İ. Sadiq // Qobustan.- 2005.- № 1.- S.40.
  • Hüseynov, İlqar. Qəhrəmanlıq dastanları və hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi / İ. Hüseynov // Mədəni maarif.- 2005.- № 3.- S. 8.
  • Səfərov, Yusif. Bayatılarda yaşayan izlər / Y. Səfərov // Qobustan.- 2005.- № 1.- S. 56.
  • Səfərov, Yusif. "Sara" əfsanəsində tarixilik: ["Apardı sellər Saranı" haqqında] / Y. Səfərov // Mədəni maarif.- 2005.- № 2.- S. 36.
  • İlaxır çərşənbələr // Azərbaycan.- 2005.- 22 fevral.- № 41.- S. 6.
  • Səfərov, Yusif. Rəvayətlərdə tarixin izləri: [Əlincəqala haqqında rəvayətlər] / Y. Səfərov // Mədəni maarif.- 2005.- № 1.- S. 25.

  Rus dilində

  • Сулейманова, Ф. Новруз стучится в двери: День весеннего равноденствия как начало нового года / Ф. Сулейманова // Каспiй.- 2021.- 20-26 марта.- № 11.- С. 12.
  • Новруз - праздник весны, наступления нового года // Вышка.- 2021.- 19 марта.- № 11.- С. 12.
  • Народные игры, возникшие в Шуше // Бакинский рабочий.- 2021.- 18 марта.- № 50.- С. 7.
  • Сулейманова, Ф. Сокровищница высокой духовности: Новруз байрамы объединяет в себе все ценности азербайджанского народа / Ф. Сулейманова // Каспiй.- 2021.- 13-19 марта.- № 10.- С. 9.
  • Издана книга под названием «Азербайджан на Шелковом пути»: [по инициативе и при поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия издана на английском и русском языках монография под названием «Азербайджан на Шелковом пути» // Бакинский рабочий.- 2021.- 6 марта.- № 43.- С. 7.
  • В Анкаре прошла церемония, посвященная творчеству гениального Низами Гянджеви: [делегация во главе с министром культуры Азербайджанской Республики Анаром Керимовым провела в штаб-квартире Международной организации тюркской культуры в Анкаре художественную, книжную выставки и музыкально-художественную программу, посвященную 880-летию всемирно известного гениального поэта Низами Гянджеви] // Бакинский рабочий.- 2021.- 3 марта.- № 40.- С. 2.
  • В Анкаре прошел 1-й Метеорологический форум тюркского мира: [в форуме приняли участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай] // Бакинский рабочий.- 2021.- 20 февраля.- № 33.- С. 2-3.
  • Гюнай Эфендиева приняла участие в консультативном совещании по поводу объявления Международного дня тюркского языка в ЮНЕСКО // Бакинский рабочий.- 2021.- 13 февраля.- № 28.- С. 2.
  • Тагисой, Низами. Полноценный человек в философско-художественном и морально-нравственном понимании Абая Кунанбаева / Н. Тагисой // Литературный Азербайджан.- 2021.- № 1.- С. 102-105.
  • Пачан, Имре Иштван. Алтайские мотивы в венгерских волшебных сказках / И. И. Пачан // AMEA Fəlsəfə İnstitutu. Elmi əsərlər.- 2020.- № 1.- С. 56-64.
  • Председатель Милли Меджлиса встретилась с руководителями ТЮРКПА, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия // Бакинский рабочий.- 2020.- 19 ноября.- № 205.- С. 2.
  • Курбанова, З. И. Семейная обрядность каракалпаков: обычай бес кийим в динамике трансформаций традиционной культуры / З. И. Курбанова // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2020.- № 3.- С. 124-133.
  • Содномпилова, М. М. Вербальные ограничения в коммуникации тюркских и монгольских народов Внутренней Азии / М. М. Содномпилова // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2020.- № 3.- С. 134-142.
  • Содномпилова, М. М. Вербальные ограничения в коммуникации тюркских и монгольских народов Внутренней Азии / М. М. Содномпилова // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2020.- № 3.- С. 134-142.
  • Содномпилова, М. М. Вербальные ограничения в коммуникации тюркских и монгольских народов Внутренней Азии / М. М. Содномпилова // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2020.- № 3.- С. 134-142.
  • Фонд тюркской культуры и наследия провел исследования по уничтожению памятников Азербайджана в оккупированных регионах // Бакинский рабочий.- 2020.- 24 сентября.- № 166.- С. 5.
  • Обсуждены перспективы сотрудничества между Советом сотрудничества тюркоязычных государств и Международным фондом тюркской культуры и наследия // Бакинский рабочий.- 2020.- 10 сентября.- № 156.- С. 2.
  • Гасымов, П. П. Проблема культурной идентификации подкурганных склепов раннего бронзового века на территории Азербайджанской Республики / П. П. Гасымов // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2020.- № 2.- С. 22-28.
  • Разработка лексико-семантической разметки в национальном корпусе казахского языка / А. Жанабекова, К. Пирманова, С. Мадиев Шарапиулы, Б. Карбозова // Türkologiya.- 2020.- № 2.- С. 19-35.
  • Толгуров, Тахир. К проблеме возможного горизонта тюркских событий на территории Европы / Т. Толгуров // Türkologiya.- 2020.- № 2.- С. 92-104.
  • Толгуров, Тахир. К проблеме возможного горизонта тюркских событий на территории Европы / Т. Толгуров // Türkologiya.- 2020.- № 2.- С. 92-104.
  • Убириа, Г. Советское нациестроительство в Центральной Азии. Создание казахской и узбекской наций / Г. Убириа // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 9: Востоковедение и африканистика.- 2020.- № 2.- С. 57-85.
  • Махмудов, Низомиддин. Сравнения и специфичность национального образа: на материале узбекского языка / Н. Махмудов // Türkologiya.- 2020.- № 1.- С. 22-30.
  • Старикова, Е. Конструирование образа национальной культуры во Вьетнаме / Е. Старикова // Азия и Африка.- 2020.- № 1.- С. 61-65.
  • Васильев, Андрей. Праздник, которому тысячи лет / А. Васильев // İrs-Наследие.- 2020.- № 1.- С. 18-34.
  • Абдуллин, Айдар. Опыт реконструкции слов "БАШ", "КОРТ" и "СТАН" тюркскими рунами / А. Абдуллин // Türkologiya.- 2019.- № 3.- S. 110-117.
  • Визирова, Е. Ю. К вопросу об организации животноводства в Шумере: данные документов из ГИРСУ конца III тыс. до н.э. / Е. Ю. Визирова, Н. В. Козлова // Вестник древней истории.- 2019.- № 4.- С. 854-894.
  • Кукушкин, И. А. Колесничный комплекс могильника Табылды: Центральный Казахстан / И. А. Кукушкин, Е. А. Дмитриев // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2019.- № 4.- С. 43-52.
  • Медынцева, А. А. Кириллические тюркоязычные надписи мастеров-камнерезов Восточной Европы XIV-XV веков / А. А. Медынцева, В. Ю. Коваль, Д. Ю. Бадеев // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2019.- № 4.- С. 105-111.
  • Пачаи, Имре. О тюркском происхождении некоторых венгерских географических названий / И. Пачаи // Türkologiya.- 2019.- № 4.- С. 17-30.
  • Ушбулак - новая многослойная стоянка верхнего палеолита на северо-востоке Казахстана / А. А. Анойкин, Г. Д. Павленок, В. М. Харевич [и др.] // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2019.- № 4.- С. 16-29.
  • Чертыкова, Мариа. Восприятие мира сквозь призму одорического кода в Хакасском языке / М. Чертыкова // Türkologiya.- 2019.- № 3.- С. 24-33.
  • Бухарин, М. Д. Исследование пещерно-храмовых комплексов Туюк-мазар и Безеклик второй русской туркестанской экспедицией в 1915 г.: по материалам записных книжек С. Ф. Ольденбурга / М. Д. Бухарин // Вестник древней истории.- 2019.- № 1.- С. 121-135.
  • Нуруллин, Р. М. К вопросу о шумерских заимствованиях в Аккадском / Р. М. Нуруллин // Вестник древней истории.- 2019.- № 1.- С. 23-40.
  • Ислам, Афет. Праздник там, где звучит саз!: Настоящая история ашыгского искусства / А. Ислам // Каспiй.- 2019.- 10 декабря.- № 228.- С. 12-13.
  • В НАНА состоялись конференция и презентация книги «Обошедший весь мир Молла Насреддин» // Бакинский рабочий.- 2019.- 28 ноября.- № 220.- С. 2.
  • Бадмацыренов, Тимур Баторович. Социальная структура шаманских сообществ современной Бурятии / Т. Б. Бадмацыренов, С. А. Дансарунова // Власть.- 2019.- № 5.- С. 111-117.
  • Ибрагимов, Али. Гагаузы против ассимиляции: автономное образование потребовало восстановления своих прав / А. Ибрагимов // Каспiй.- 2019.- 23 октября.- № 195.- С. 8.
  • Алекперов, Алекперов. О некоторых тюркских символах и эзотерике в поэзии А. С. Пушкина / А. Алекперов // Metafizika.- 2019.- № 3.- С. 41-80.
  • Беженару, Людмила. Многогранность творчества Камала Абдуллы в контексте мировой литературы / Л. Беженару // Литературный Азербайджан.- 2019.- № 8.- С. 46-53.
  • Нысанбаев, А. Н. Особенности идентичности казахстанцев в условиях поликультурного общества / А. Н. Нысанбаев, Е. Е. Бурова, А. Сайлаубеккызы // Социологические исследования.- 2019.- № 7.- С. 37-47.
  • Пачкалов, А. В. Нумизматические находки из Эски-Юрта (Крым) / А. В. Пачкалов // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2019.- № 2.- С. 77-83.
  • Рзаев, Шенер. Две Албании - один народ. Процессы этногенеза балкано-кавказских тюркских народов / Ш. Рзаев // Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası.- 2019.- № 1.- С. 20-28.
  • Рогожинский, А. Е. Тамги кочевников тюркской эпохи на Алтае и в Семиречье: опыт сопоставления и идентификации / А. Е. Рогожинский, Д. В. Черемисин // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2019.- № 2.- С. 48-59.
  • Мехти, Ниязи. Афоризм, ставший парадигмой / Н. Мехти // Каспiй.- 2019.- 24 мая.- № 94.- С. 13.

  • Мехти, Ниязи. Афоризм, ставший парадигмой: отправляясь от мнемонического дискурса Кямала Абдуллы / Н. Мехти // Каспiй.- 2019.- 23 мая.- № 93.- С. 10.
  • Сеидбейли, Марьям. Неутомимый исследователь: трудно переоценить роль академика Араслы в изучении богатейшего литературного наследия страны / М. Сеидбейли // Каспiй.- 2019.- 5 апреля.- № 60.- С. 12.
  • Бобров, Л. А. Среднеазиатский шлем из Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея / Л. А. Бобров, Д. М. Исмаилов // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2019.- № 1.- С. 114-118.
  • Куфтерин, В. В. Рост длинных костей у населения Гонур-депе: бронзовый век, Туркменистан / В. В. Куфтерин // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2019.- № 1.- С. 147-156.
  • Монгуш, М. Казахи и тувинцы Монголии: этнографический очерк / М. Монгуш, Б. Бадарч // Азия и Африка.- 2019.- № 3.- С. 59-64.
  • Ислам, Афет. У истоков Türksoy: Эльмира Алиева - первый национальный координатор в международной организации тюркской культуры / А. Ислам // Каспiй.- 2019.- 27 февраля.- № 39.- С. 11.
  • Ислам, Афет. Баяты как исконно тюркский жанр: древнейший вид азербайджанского фольклора, вобравший в себя историческую и культурную память народа / А. Ислам // Каспiй.- 2019.- 1 февраля.- № 21.- С. 12.
  • Алиев, А. А. Оценка разнообразия Y-ДНК среди азербайджанцев / А. А. Алиев, А. Ш. Ибрагимов, И. С. Халилова // Вестник МГУ. Сер. 23: Антропология.- 2018.- № 4.- С. 49-55.
  • Красильникова, В. А. Морфофункциональные особенности студентов, проживающих в разных районах Тувы / В. А. Красильникова, Л. К. Будук-оол // Вестник МГУ. Сер. 23: Антропология.- 2018.- № 4.- С. 34-42.
  • Маурер, А. М. Изменчивость измерительных признаков головы и лица у чувашей в зрелом и пожилом возрасте: Мужчины / А. М. Маурер // Вестник МГУ. Сер. 23: Антропология.- 2018.- № 2.- С. 26-37.
  • Межэтнические контакты тюркоязычных народов Западной Сибири по данным исследования современного фонда фамилий / М. В. Ульянова, М. А. Изотова, И. О. Остроухова [и др.] // Вестник МГУ. Сер. 23: Антропология. - 2018. - № 2. - С. 94-102.
  • Хомякова, И. А. Проявления полового диморфизма в популяциях Южной Сибири: внутригрупповой анализ / И. А. Хомякова, Н. В. Балинова // Вестник МГУ. Сер. 23: Антропология.- 2018.- № 4.- С. 23-33.
  • Ислам, Афет. Азербайджанское ашыгское искусство и национальная идентичность: в Международном центре мугама прошла дискуссия по существующим в этой области народного творчества актуальным вопросам / А. Ислам // Каспiй.- 2018.- 18 декабря.- № 217.- С. 12-13.
  • Алиева, Галия. Фольклор - это тоже история: повествуя о целостности Азербайджана / Г. Алиева // Каспiй.- 2018.- 14 ноября.- № 193.- С. 10.
  • Алиева, Галия. Особый объект внимания: фольклор в контексте виртуальных социокультурных условий / Г. Алиева // Каспiй.- 2018.- 24 октября.- № 179.- С. 10.
  • Рахманов, Насимхан. История тюркологии в Узбекистане / Н. Рахманов, Г. Ашурова // Türkologiya.- 2018.- № 3.- С. 71-78.
  • В древнем Шеки начался IX Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь» // Бакинский рабочий.- 2018.- 29 июня.- № 118.- С. 6.
  • Ислам, Афет. Единство тюркского наследия: Гюнай Эфендиева: Мы за многостороннее сотрудничество: [беседа с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия] / А. Ислам // Каспiй.- 2018.- 14 июля.- № 124.- С. 12-13.
  • Кенчошвили, Ираклий. От жанров и символов эпохи Низами Гянджеви до Вагифа: вехи освоения и трансформации творчества азербайджанских ашугов в грузинской поэзии / И. Кенчошвили // Известия: гуманитарные науки.- 2018.- № 1.- С. 142-147.
  • Бабаев, Тофик. Праздник граната / Т. Бабаев // İrs-Наследие.- 2018.- № 5.- С. 36-46.
  • Ислам, Афет. Ашыгская музыка ждет своего часа: традиции, идущие из глубины веков: [Наиля ханым Рагимбейли, заведующая отделом «Музыкальный фольклор» Института фольклора НАНА, в гостях у газеты «Каспiй»] / А. Ислам // Каспiй.- 2018.- 19 мая.- № 90.- С. 16-17.
  • Ислам, Афет. Фраза, изменившая жизнь: Ватиканская рукопись «Деде Горгуда» издана азербайджанской латинице / А. Ислам // Каспiй.- 2018.- 28 апреля.- № 76.- С. 16-17.
  • Алиева, Галия. Книга моего деда: эпосы, пословицы и баяты прививают нам патриотизм, героизм и мудрость: [в Нахчыванском отделении НАНА состоялась презентация историко-географического и этнографического атласа "Край Деде Горгуда - Нахчыван"] / Г. Алиева // Каспiй.- 2018.- 26 апреля.- № 74.- С. 11.
  • Ислам, Афет. Феномен ашыга-новатора: в Мугамном центре состоялся вечер памяти Деде Адалята / А. Ислам // Каспiй.- 2018.- 17 апреля.- № 67.- С. 12.
  • Ислам, Афет. Вечера ашыгской музыки: Деде Шамшир: Я уйду, а стихам моим жить вечно! / А. Ислам // Каспiй.- 2018.- 31 марта.- № 56.- С. 19.
  • Аллахманлы, Махмуд. Дастаны великих устадов: трехтомник, изданный в рамках проекта «Халг Аманаты», вобрал в себя бесценные образцы ашугского искусства / М. Аллахманлы // Азербайджанские Известия.- 2018.- 17 марта.- № 30.- С. 3.
  • Ислам, Афет. Вечер ашыгской музыки: наши нерадивые соседи позарились, и на этот вид искусства / А. Ислам // Каспiй.- 2018.- 17 января.- № 9.- С. 12.
  • Алиева, Галия. Духовная модернизация: тюркский мир объединяет цивилизации и порождает великие государства / Г. Алиева // Каспiй.- 2017.- 30 ноября.- № 203.- С. 10.
  • Алиева, Галия. Мост дружбы: сотрудничество на постоянной основе: [в Уральском федеральном университете состоялась международная конференция на тему "Тюркский мир: актуальные проблемы"] / Г. Алиева // Каспiй.- 2017.- 3 ноября.- № 185.- С. 10.
  • Мамедов, Низами. Единство и многообразие культуры / Н. Мамедов // Бакинский рабочий.- 2017.- 18 октября.- № 189.- С. 3-4.
  • Азербайджанские ашуги выступают на фольклорном фестивале в Литве // Бакинский рабочий.- 2017.- 13 октября.- № 186.- С. 7.
  • Бондарев, Александр. "Китаби Деде Коркуд": эстетика эпоса и этика романа / А. Бондарев // Türkologiya.- 2017.- № 3.- С. 38-45.
  • Калихман, Л. Пальцевой индекс в популяциях чувашей: частоты, половой диморфизм и ассоциация с репродуктивными показателями / Л. Калихман, В. А. Бацевич, Е. Кобылянский // Вестник МГУ. Антропология.- 2017.- № 2.- С. 45-53.
  • Хомякова, И. А. Антропологические исследования в Туве и Северной Монголии: тувинцы, тувинцы-тоджинцы, цаатаны / И. А. Хомякова, Н. В. Балинова // Вестник МГУ. Антропология.- 2017.- № 2.- С. 12-25.
  • Насиров, Рауф. Азербайджан применит новые методы защиты фольклора и других продуктов интеллектуальной собственности своего народа / Р. Насиров // Бакинский рабочий.- 2017.- 4 мая.- № 78.- С. 8.
  • Банников, Виктор Николаевич. Традиционная художественная культура в начальной школе. Внеурочная деятельность / В. Н. Банников // Вопросы культурологии.- 2017.- № 3.- С. 68-80.
  • Кубарев, Г. В. Древнетюркские изваяния из Апшиякты в Центральном Алтае: к проблеме выделения женских статуарных памятников у древних тюрок / Г. В. Кубарев // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2017.- № 1.- С. 93-103.
  • Рустамова, З. И. Мотив толерантности в азербайджанском фольклоре: на материале пословиц и баяты / З. И. Рустамова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии.- 2016.- № 4.- С. 58-60.
  • Саламзаде, Эртегин. Образ деде Коркута в тюркском изобразительном искусстве / Э. Саламзаде // Türkologiya.- 2016.- № 4.- С. 52-62.
  • Тагисой, Низами. Славная миссия: тюркская этногенетическая память и творчество Олжаса Сулейменова / Н. Тагисой // Каспiй.- 2016.- 24 декабря.- № 219.- С. 16.
  • Память о славном сыне украинского и азербайджанского народов – профессоре А. Багрие свято чтят и в Умани // Бакинский рабочий.- 2016.- 12 ноября.- № 209.- С. 3.
  • Хренов, Николай Андреевич. Рецепция кинематографа на раннем этапе его истории как проблема культуры. Часть 1. Кино и миф / Н. А. Хренов // Вопросы культурологии.- 2016.- № 9.- С. 17-29.
  • Курмангалиева, Галия. Философия аль-Фараби как феномен диалога культур / Г. Курмангалиева // Türkologiya.- 2016.- № 2.- С. 41-51.
  • Дьяконова, Е. Потребность осознать себя: движение истории в средневековых японских "исторических повествованиях" / Е. Дьяконова // Каспiй.- 2016.- 14 июня.- № 106.- С. 13.
  • Усубалиев, Асиф. "Карабахские легенды": [состоялась презентация пропагандистского материала в виде иллюстрированного набора открыток "Карабахские легенды"] / А. Усубалиев // Эхо.- 2016.- 26 апреля.- № 73.- С. 2.
  • Жирмунский, Виктор Максимович. Введение в изучение эпоса "Манас". 1. Эпическая традиция / В. М. Жирмунский // Türkologiya.- 2016.- № 1.- С. 14-20.
  • Гусар выбран «Столицей фольклора Азербайджана» // Бакинский рабочий.- 2016.- 12 марта.- № 47.- С. 9.
  • Нуруллин, Р. М. Ранние версии эпоса о Гильгамеше: таблица из Хармаля и таблица из Ниппура: [cтатья содержит комментированное издание двух табличек старовавилонского периода, содержащих отрывки из Эпоса о Гильгамеше] // Р. М. Нуруллин // Вестник древней истории.- 2015.- № 4.- C. 60–86
  • Торкунов, А. В. Лазаревский институт восточных языков в контексте истории востоковедения / А. В. Торкунов // Полис. Политические Исследование.- 2015.- № 6.- С. 9-22.
  • Мартыненко, И. Э. Правовая охрана фольклора и других проявлений нематериального культурного наследия Азербайджанской Республики / И. Э. Мартыненко // Юридические науки и образование.- 2015.- № 43.- С. 137-146.
  • Ислам, Афет. Диалог культур: Азербайджан на Всемирном фестивале эпосов / А. Ислам // Каспiй.- 2015.- 19 сентября.- № 155.- С. 19.
  • Халилов, Агаверди. Ритуально-мифологическая семантика перехода через реку в славянском и тюркском фольклоре / А. Халилов // Sivilizasiya.- 2015.- № 8.- С. 32-40.
  • Базылхан, Напил. Древнетюркские письменные памятники Евразии / Н. базылхан // Türkologiya.- 2014.- № 2.- S. 27-37.
  • Ахмедова, Хавер. Эстетический потенциал ашыгского искусства в Азербайджане / Х. Ахмедова // Sivilizasiya.- 2013.- № 4.- С. 40-46.
  • Ибрагимова, Хадиджа. Влияние оформления традиционного народного театра на профессиональное искусство сценографии в Азербайджане / Х. Ибрагимова // Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2013.- № 1.- С. 4-9.
  • Жунисбек, Алимхан. Просодико- сегментные проблемы тюркских языков / А. Жунисбек // Türkologiya.- 2012.- № 2.- С. 20-33.
  • Хисамитдинова, Ф. Г. Культовая лексика башкирского языка: Osok, Osoklau / Ф. Г. Хисамитдинова // Türkologiya.- 2011.- № 4.- S. 20-25.
  • Ахундова, У. Новая неистовая попытка: присвоить искусство ашугов армянам не удалось // Зеркало.- 2011- 26 ноября.- С. 12.
  • Ахундова, Гюльшен. Психолингвистические основы функционирования тюркской топонимии: на материале географических названий Азербайджана, Дагестана и других сопредельных регионов / Г. Ахундова // Türkologiya.- 2011.- № 3.- C. 45-51.
  • Пазычева, Инна. Принцип вариантности в азербайджанской танцевальной музыке / И. Пазычева // Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2011.- №2.- S. 129-136.
  • Асадов, Захир. Диалог цивилизаций: Тепегёз и Полифем - миф или реальность?: [о древнетюркском следе в древнегреческом эпосе] / З. Асадов // İRS - Nasledie.- 2011.-№ 3.- С. 50-54. -
  • Новруз в Азербайджане: информационные сведения: [о празднике Новруз] // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- С. 28-35.
  • Гамидов И. Г. Мифопоэтический феномен перф орм ативны х конструкций в "Китаби-Деде Коркут" / И. Г.Гамидов // Bakı Slavyan Universiteti. Elmi əsərlər: dil və ədəbiyyat seriyası.- 2010. - № 1.- S. 146-163.
  • Асадов, Захир. Диалог культур: древнетюркские этнопсихологические черты в древнерусской картине мира: по материалам юридических памятников письменности Древней Руси / З. Асадов // İRS - Nasledie.- 2010.- № 1.- С. 26-31.
  • Сулейманова, Ф. Презентация альбома и компакт-диска об ашугском искусстве // Бакинский рабочий.- 2009.- 8 декабря.- С. 4.
  • Алескероглу, Ф. "Азербайджанские ашуги": Так называется альбом и компакт-диски, презентация которых состоялась в Музейном центре // Эхо.- 2009.- 5 декабря.- С. 11.
  • Алиев, Ф. Народным промыслам-долгую жизнь: [Беседа с директором Гянджинского научного центра НАНА Ф.Алиевым] // Бакинский рабочий.- 2009.- 3 декабря.- С. 3.
  • Аббасов, М. Поют ашуги про любовь: [О презентации диска "Антология ашугской музыки" искусствоведа С. Багировой во Французком Культурном Центре] // Бакинский рабочий.- 2009.- 19 февраля.- С. 4.
  • "Антология азербайджанской ашыгской музыки": [О презентации одноименного диска искусствоведа С.Багировой в Музейном Центре] // Каспий.- 2009.- 3 февраля.- С. 8.
  • Презентована книга о фольклоре Гянджи: [Автор Р.Гулиева] // Каспий.- 2009.- 16 января.- С. 8.
  • Бабаев А. «Халай»: Позади полвека: [Об одноименном ансамбле из Массалинского района] // Азербайджанский конгресс.- 2008.- 19 декабря.- С. 13.
  • Ансамблю «Халай»-50: [О юбилее одноименного фольклорного ансамбля из Массалинского района] // Каспий.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.
  • Ларионова, Е. И. Из истории турецкой литературной сказки / Е. И. Ларионова // Вестник МГУ: Востоковедение.- 2008.- № 3.- С. 30-39.
  • Микеладзе Г. Голос саза зазвучит: Вслед за мугамат ЮНЕСКО намерено взять под опеку ашугское искусство // Азербайджанские Известия.- 2008.- 27 августа.- С. 3.
  • Диана Р . Праздник саза и слова: В Институте Фольклора НАНА пройдет мероприятие- Дни Ашуга Алескера // Эхо.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.
  • Баннаева Н. «Круглый стол» для ашугов: [На тему «Ашугское искусство Азербайджана: современное состояние и перспективы развитии» в Музейном Центре] // Азербайджанские Известия.- 2008.- 20 февраля.- С. 3.
  • Гасан гызы Н. Ашугская музыка-достояние народа: [О «круглом столе» в Музейном Центре] // Вышка.- 2008.- 15 февраля.- С. 9.
  • Ашугское искусств.- наследие для поколений: [О выступлении министра Культуры и Туризма А.Гараева в Музейном Центре, посвященном 80-летию первого съезда ашугов] // Каспий.- 2008.- 14 февраля.- С. 8.
  • Рубаи А. Вечное звучание саза: Ашуги готовятся к международным фестивалям // Каспий.- 2007.- 17 августа.- С. 8.
  • Багирова, Тамара. Наш фольклор в Интернете: Сайт "Атлас традиционной музыки Азербайджана" - лауреат международной премии / Т. Багирова // Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 июля.- № 122.- С. 3.
  • Исмаил, Мехсети. Легенды древнего края: [легенды Нахчывана] / М. Исмаил // İRS - Nasledie.- 2007.- № 3.- С. 38-39.
  • Союз Ашугов решает внутренние проблемы в суде: [О проблемах с регистрацией Союза Ашугов] // Новое время.- 2007.- 16 февраля.- С. 6.
  • Лена. Продолжатели старинных музыкальных традиций: [О заключительном концерте 3-го Республиканского конкурса молодых ашугов имени ашуга Шемшира] // Зеркало.- 2006.- 1 ноября.- С. 8.
  • Нуриев, Сади. Словесное искусство в Карабахе / С. Нуриев // İRS Hаследие .- 2005.- № 2/3.- С. 76-81.
  • Кляшторный, С. Г. Древнетюркская цивилизация: диахронические связи и синхронические аспекты / С. Г. Кляшторный // Советская тюркология.- 1987.- №3.- С. 58-62.
  • Грач, А. Д. О так называемых "Древнетюркских неурядицах" / А. Д. Грач // Советская тюркология.- 1978.- № 6.- С. 45-48.
  • Кызласов, Л. Р. "Древнетюркские" неурядицы / Л. Р. Кызласов // Советская тюркология.- 1977.- № 5.- C. 44-46.

  İngilis dilində

  • Ismayilova, Laman. TURKSOY awards President of Turkic Culture and Heritage Foundation / L. Ismayilova // AzerNews.- 2021.- January 30 – February 1.- № 10.- P. 3.
  • Ismayilova, Laman. Novruz: Country celebrates spring arrival / L. Ismayilova // AzerNews.- 2020.- March 19-31.- № 26.- P. 1.
  • Nerimanoğlu, Kamil Veli. Türk languafolkloristiği üzerine / K. V. Nerimanoğlu // Türkologiya.- 2018.- № 2.- S. 59-75.
  • Ismayilova, Laman. Country of ancient and rich folklore traditions / L. Ismayilova // AzerNews.- 2018.- June 1.- № 42.- P. 15.
  • Golden, Peter. The turkic world in Mahmud Al-Kashghari: Kashghari's turkic peoples / P. Golden // Türkologiya.- 2018.- № 1.- P. 22-38.
  • Golden, Peter. The Turkic world in Mahmud Al-Kashghari / P. Golden // Türkologiya.- 2017.- № 4.- P. 11-31.
  • Muradov, Vidadi. "Dragon" motif in Turkic carpet weaving / V. Muradov // Azerbaijani carpets.- 2017.- № 23.- P. 16-23.
  • Nazarli, Amina. Armenians continue appropriating Azerbaijani dances / A. Nazarli // AzerNEWS.- 2016.- June 17.- № 46.- P. 7.
  • Martynenka, Ihar. Legal protection of the folklore and other manifestations of intangible cultural heritage of Azerbaijan Republic / I. Martynenka // Juridical scinces and education.- 2015.- № 43.- P. 147-154.
  • Novrouz in Azerbaijan: information data / tərt. A. M. Nəbiyev ; tərc. H. Rzayev // Folklorşünaslıq məsələləri.- 2011.- № 1.- S.36-43.
  • Rzasoy, Seyfaddin. Alexander the Great in Azerbaijan's literature and folklore / S. Rzasoy // Visions of Azerbaijan.- 2010.- № 9/10.- P. 80-84.
  • Rzasoy, Seyfaddin. "The book of Dede Gorgud" / S. Rzasoy // Visions of Azerbaijan.- 2010. - № 3/4.- P. 38-43.

  Digər dillərdə

  • Eski Türk inanışlarının hayatımızdakı izleri // Türküstan qəzeti.- 2020.- 11-17 fevral.- № 5.- S. 18.- Türk dilində.
  • Eski Türk inanışlarının hayatımızdakı izleri // Türküstan qəzeti.- 2020.- 6-10 fevral.- № 4.- S. 18.- Türk dilində.
  • Eski Türk inanışlarının hayatımızdakı izleri // Türküstan qəzeti.- 2020.- 28 yanvar-3 fevral.- № 3.- S. 18.- Türk dilində.
  • Sertkaya, Osman Fikri. Dede Korkut kitabının kaç yazma nüshası var? / O. F. Sertkaya // Türkologiya.- 2019.- № 3.- S. 86-93.- Türk dilində.
  • Eski türklərdə uzun saç // Türküstan qəzeti.- 2019.- 19-25 noyabr.- № 41.- S. 18.- Türk dilində.
  • Zhanat, Askerbekkızı Aimukhambet. Kazak folkloru ve edebiyatındaki Dede Korkut ve mitopoetik alan / A. A. Zhanat, A. R. Bazar // Elmi iş.- 2019.- № 5.- S. 39-44.- Türk dilində.
  • Türk, Ahmet Turan. Kazan-Tatar Türkçesi ile yazılmış ve çok lehçelilik özelliği gösteren Nogmani Tefsiri: yasin suresi örneği / A. T. Türk // Türkiyat mecmuası.- 2018.- № 2.- S. 143-170.
  • Yıldız, Hüseyin. Eski Uygurca arvış kelimesinin etimolojisi üzerine / H. Yıldız // Türkiyat mecmuası.- 2018.- № 2.- S. 269-299.
  • Musayev, Mehman. Ortak türk alfabesinin kullanımı üzerine / M. Musayev, A. Musayev // Türkologiya.- 2018.- № 3.- S. 21-36.
  • Semet, Abet. Eski uygurca çeviri metinleri işığında orhun yazıtlarının söz varlığı / A. Semet // Türkologiya.- 2018.- № 3.- S. 42-51.
  • Sertkaya, Osman Fikri. Dede Korkut kitabının Dresden nüshasının türkçe, latince, farsça ve aparça metin dışı kayıtları / O. F. Sertkaya // Türkologiya.- 2018.- № 3.- S. 52-67.
  • Akalın, Şükrü Haluk. Kelimelerin kökenine yolculuk: yurt / Ş. H. Akalın // Türkologiya.- 2018.- № 2.- S. 36-45.
  • Abdiyev, Taalaybek. Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki bazı unutulmuş ortak sözler / T. Abdiyev // Türkologiya.- 2018. - № 1.- S. 39-50.
  • Türker, Ferah. Türklerde evren tasavvurunun Dede Korkut'taki izleri üzerine / F. Türker // Türkologiya.- 2017.- № 2.- S. 109-117.
  • Ercilasun, Ahmet Bican. Sibirya və Kafkaslarda türkoloji araştırmaları / A. Bican Ercilasun // Türkologiya.- 2016.- № 2.- S. 99-112.
  • Sertkaya, Osman Fikri. Dede Korkut kitabının Vatikan nüshasının Latınce, Arapça, Farsça və Türkçe metin dışı kayıtları / O. Fikri Sertkaya // Türkologiya.- 2016.- № 2.- S. 85-98.
  • Bazilhan, Napil. Kazakistan'da yeniden bulunan Gök Türk yazitları hakkında / N. Bazilhan // Türkologiya.- 2015.- № 4.- S. 6-13.
  • Galimzyanov, Ayrat. Türk dilli halkların inancları ve örf-adetleri / A. Galimzyanov // Qarapapaqlar.- 2015.- № 10.- S. 20-26.